Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Obec Hať

Obec Hať

Sídlo zadavatele

Lipová 86, Hať, PSČ 747 16

Moravskoslezský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00635511

Www stránky zadavatele

http://www.obechat.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://obechat.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-hat_379/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

347848

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Obec Hať. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Obec Hať. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Chodník ke hřbitovu Zobrazit
Chodník pro pěší na MK Lipová v úseku MŠ/autobusová zastávka Hať - škola Zobrazit
Digitální jazyková učebna - pořízení IT technologií Zobrazit
Dodávka kompostéru pro Obec Hať Zobrazit
Dodávka repasovaného hasičskéhou auta pro obec Hať Zobrazit
Dodávka zametacího stroje s kropením Zobrazit
Hať - Chodník podél části ul. K Hubertu II/469 a zatrubnění otevřeného příkopu Zobrazit
Hať - Oprava místní komunikace Rychlovecká a Hať - místní komunikace k rodinným domům Zobrazit
Hať - zatrubnění otevřeného příkopu podél části ulice Lipové Zobrazit
HAŤ – PARKOVIŠTĚ U ZŠ A MŠ Zobrazit
HAŤ – POLDR PÍSKOVNA, napojení polní cesty Záhumenní a Křižanovická na silnici II/469 Zobrazit
HAŤ – POLDR PÍSKOVNA, napojení polní cesty Záhumenní a Křižanovická na silnici II/469 Zobrazit
Nákup kompostérů a štěpkovače na biologicky rozložitelný odpad v obci Hať (p. č. 3/2012) Zobrazit
Obec Hať – výstavba cyklostezky Zobrazit
Odstranění vad a nedodělků na stavbě Hať - ČOV a splašková kanalizace Zobrazit
Odstranění vad a nedodělků na stavbě Hať - ČOV a splašková kanalizace Zobrazit
Odstranění vad a nedodělků na stavbě Hať - ČOV a splašková kanalizace Zobrazit
Odstranění vad a nedodělků na stavbě Hať - ČOV a splašková kanalizace Zobrazit
Odstranění vad a nedodělků na stavbě Hať - ČOV a splašková kanalizace (JŘSU) Zobrazit
Odstranění vad a nedodělků na stavbě Hať - ČOV a splašková kanalizace (JŘSU) Zobrazit
Oprava části místní komunikace č. 32C K Remízce Zobrazit
Oprava krajnice MK Lipová v úseku MK Na Stráni - MK Na Stavech Zobrazit
Oprava místní komunikace Lomená Zobrazit
Oprava mostů M1 a M2 v obci Hať Zobrazit
Oprava smuteční síně - Hať Zobrazit
Osázení svahu u hřbitova v Hati Zobrazit
READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia – technika a vybavení pro JSDH Zobrazit
Stavba vodovodu a kanalizace mezi obcemi Hať a Darkovice Zobrazit
Stavební úpravy a vybavení nábytkem ordinace zubního lékaře Zobrazit
TKR Hať - II. etapa Zobrazit
Účelová polní cesta C18 Záhumenní 2022 Zobrazit
Úprava centra obce - oprava parkoviště Zobrazit
Veřejné osvětlení obce Hať Zobrazit
Veřejné osvětlení obce Hať Zobrazit
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Hať Zobrazit
Výsadba dřevin v extravilánu obce Hať Zobrazit
Výsadba dřevin v obci Hať Zobrazit
Základní škola a mateřská škola Hať – Digitální jazyková učebna Zobrazit
Zateplení a výměna výplní otvorů kulturního domu v Hati Zobrazit
Zateplení domu č. p. 220 v Hati Zobrazit
Zpracování územní studie Hať - US1, US2 A US3 Zobrazit
„CYKLOSTEZKA POLDR PÍSKOVNA - PŘÍČNÍ“ Zobrazit
„DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA STAVECH, HAŤ“ Zobrazit
„HAŤ - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE VIŠŇOVÁ“ Zobrazit
„HAŤ – Oprava povrchu účelové komunikace Příční – 2. etapa“ Zobrazit
„HAŤ – Oprava povrchu účelové komunikace Příční“ Zobrazit
„HAŤ, ÚČELOVÁ KOMUNIKACE K REMÍZCE - PASKUDA“ Zobrazit
„KPÚ HAŤ – Účelová polní cesta Stará Šilheřovická C29“ Zobrazit
„KPÚ HAŤ – Účelová polní cesta Stará Šilheřovická C29“ Zobrazit
„LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBCE HAŤ“ Zobrazit
„Modernizace energetické soustavy a využití OZE na budově MŠ v obci Hať – 3. vyhlášení“ Zobrazit
„Modernizace energetické soustavy a využití OZE na budově MŠ v obci Hať – 4“ Zobrazit
„Modernizace energetické soustavy a využití OZE na budově MŠ v obci Hať“ Zobrazit
„OPRAVA ELEKTROINSTALACE V ZŠ A MŠ HAŤ – MŠ A JÍDELNA, PAVILON U2 A TĚLOCVIČNA“ Zobrazit
„OPRAVA ELEKTROINSTALACE V ZŠ A MŠ HAŤ – PAVILÓN SD2V2 A PAVILÓN U1“ Zobrazit
„OPRAVA MK NA CHROMINĚ“ Zobrazit
„OPRAVA MOSTU M 03 MLÝNSKÁ“ Zobrazit
„OPRAVA MOSTU M 06 NA STAVECH“ Zobrazit
„OPRAVA MOSTU M07 – ULICE DOLINA“ Zobrazit
„OPRAVA MOSTU M5 – ULICE NA STRÁNI “ Zobrazit
„OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVNÍ ZDI“ Zobrazit
„POŘÍZENÍ TECHNIKY – OBEC HAŤ“ Zobrazit
„Příprava území pro rodinné domy na parc. č. 161/21 a 158 v Hati – dešťová kanalizace“ Zobrazit
„PŘÍSTAVBA SVISLÉ ZDVÍHACÍ PLOŠINY KE KULTURNÍMU DOMU V HATI“ Zobrazit
„READY TO HELP – SYSTÉM SPOLEČNÉ OCHRANY HRANIČNÍCH OBCÍ V EUROREGIONU SILESIA – TECHNIKA A VYBAVENÍ PRO JSDH“ Zobrazit
„REKONSTRUKCE KD V OBCI HAŤ“ 1. část veřejné zakázky: „REKONSTRUKCE KD V OBCI HAŤ – stavební práce“ Zobrazit
„REKONSTRUKCE KD V OBCI HAŤ“ 2. část veřejné zakázky: „REKONSTRUKCE KD V OBCI HAŤ – dodávky“ Zobrazit
„REKONSTRUKCE KOTELNY OBJEKTU ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI HAŤ“ Zobrazit
„Rekonstrukce mostu M4 – ul. Svazácká a lávky u Branky přes potok Bečva“ Zobrazit
„REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH DÍLEN V ZŠ A MŠ HAŤ“ Zobrazit
„REKONSTRUKCE TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V OBJEKTU KD V OBCI HAŤ A V OBJEKTU ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V OBCI HAŤ“ 1. část veřejné zakázky: „REKONSTRUKCE TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V OBJEKTU KD V OBCI HAŤ“ Zobrazit
„REKONSTRUKCE TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V OBJEKTU KD V OBCI HAŤ A V OBJEKTU ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V OBCI HAŤ“ 2. část veřejné zakázky: „REKONSTRUKCE TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V OBJEKTU ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V OBCI HAŤ“ Zobrazit
„REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HRACÍ PLOCHY U ZŠ“ Zobrazit
„STAVBA VODOVODU A KANALIZACE MEZI OBCEMI HAŤ A DARKOVICE“ Zobrazit
„STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ HAŤ – 2. VYHLÁŠENÍ“ Zobrazit
„STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ HAŤ – 3. VYHLÁŠENÍ“ Zobrazit
„STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ HAŤ“ Zobrazit
„STAVEBNÍ ÚPRAVY, VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA OBJEKTU Č.P. 357, HAŤ“ Zobrazit
„VÝSADBA STROMOŘADÍ – HAŤ, PŘÍČNÍ CESTA“ Zobrazit
„Výstavba chodníku podél krajské silnice III/4698 Hať – Darkovice včetně elektroinstalace veřejného osvětlení chodníku“ Zobrazit
„ZHOTOVENÍ GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ PRO VYZNAČENÍ SLUŽEBNOSTI KANALIZACE V OBCI HAŤ“ Zobrazit
„ZPEVNĚNÍ BŘEHU BEČVY“ Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap