„OPRAVA MOSTU M 06 NA STAVECH“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „OPRAVA MOSTU M 06 NA STAVECH“ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„OPRAVA MOSTU M 06 NA STAVECH“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajících mostu M 06 Na Stavech.
Stavba bude probíhat dle následující posloupnosti:
- předání staveniště a zřízení zařízení staveniště
- příjezdové a přístupové komunikace – zajištění dopravního značení a oplocení staveniště
- demolice mostního svršku, mostního závěru a zábradlí
- odtěžení vozovkových vrstev v předpolí mostu
- zaměření povrchu stávající nosné konstrukce, určení definitivních tlouštěk spádové desky
- vrtání prostupů pro odvodňovací trubičky vč. jejich osazení
- výkopové práce, provedení přechodové oblasti za mostem vč. provedení odvodnění rubu opěr
- osazení spřahujících prvků, výztuže, bednění spádové desky
- izolace spodní stavby
- betonování ŽB monolitických říms
- sanace zdegradovaných konstrukcí
- úpravy kolem lávky a závěrečné stavební práce pro zprovoznění objektu
- provedení komunikace, zábradlí a úprav toku
- předání stavby
Více v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Poznámka

Tento projekt je financován z prostředků poskytovaných prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj, v rámci programu PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2021
podprogram: 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova
dotační titul: 117D8210C - Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je katastrální území Hať, parcely číslo 2824/97, 2824/99, 2824/100, 459/2, 488.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 382 862,00 bez DPH (1 673 263,02 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 244 477,94 bez DPH (1 505 181,31 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 244 477,94 bez DPH (1 505 181,31 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 1. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 1. 2021

Lhůta pro podání nabídek

3. 2. 2021, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@administracezakazek.cz

Kontaktní telefon: +420773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „OPRAVA MOSTU M 06 NA STAVECH“.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „OPRAVA MOSTU M 06 NA STAVECH“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
NAPKO spol. s r.o. (47668407) Uchazeč 2 259 581,93 Kč vč. DPH
1 867 423,08 Kč bez DPH
AlfaPOL s.r.o. (25896512) Uchazeč 2 022 470,75 Kč vč. DPH
1 671 463,43 Kč bez DPH
STAVIA – silniční stavby, a.s. (25864092) Uchazeč 1 570 073,3 Kč vč. DPH
1 297 581,24 Kč bez DPH
STAVBY A STATIKA spol. s.r.o. (29451809) Dodavatel 1 505 818,31 Kč vč. DPH
1 244 477,94 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap