READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia – technika a vybavení pro JSDH

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia – technika a vybavení pro JSDH zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia – technika a vybavení pro JSDH

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu na dodávky.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka techniky a vybavení pro jednotu SDH Hať, a to jmenovitě:
- izolační dýchací přístroje,
- tlakové kompozitní láhve,
- ochranné pomůcky (zásahové obleky, zásahové přílby, nomexové kukly, zásahové rukavice, zásahová obuv),
- tablet se softwarem pro hasiče, držák tabletu a napájecí kabel,
- svítilny na přilbu s držákem na přilbu,
- teleskopické osvětlovací stožáry,
- prodlužovací kabely,
- páteřová deska s příslušenstvím,
- lékárnička/batoh,
- sada vakuových omyvatelných dlah s batohem,
- elektrocentrála,
- motorová řetězová pila,
- kalové ponorné elektrické čerpadlo,
- přetlakový ventilátor,
- plovoucí čerpadlo.

Bližší specifikace požadované techniky a vybavení je popsána v technické specifikaci, která je přílohou č. 7 výzvy k podání nabídky. Předepsaná technická specifikace stanovuje minimální požadovaný standard dodávaných komodit.

Poznámka

Projekt je realizován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.
Název projektu: READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia
Číslo projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000896

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

35000000-4

Místo plnění veřejné zakázky

JSDH Hať, Lipová 10, 747 16 Hať

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

561792,- Kč bez DPH (679 768,32 Kč s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

550396,29 Kč bez DPH (665544,04 Kč s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

550 396,29 bez DPH (665 544,04 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

6. 2. 2018, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596 117 046, +420 773 909 080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia – technika a vybavení pro JSDH.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia – technika a vybavení pro JSDH zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SDH plus, s.r.o. (25027191) Uchazeč 679 012,97 Kč vč. DPH
561 167,74 Kč bez DPH
STIMAX INTERNATIONAL, s.r.o. (26780763) Dodavatel 665 979,51 Kč vč. DPH
550 396,29 Kč bez DPH
Požární bezpečnost s.r.o. (27660940) Uchazeč 720 918,- Kč vč. DPH
595 800,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap