„OPRAVA MOSTU M 03 MLÝNSKÁ“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „OPRAVA MOSTU M 03 MLÝNSKÁ“ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„OPRAVA MOSTU M 03 MLÝNSKÁ“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajícího mostu M 03 Mlýnská.
Oprava bude spočívat v sanaci spodní stavby, odtěžením přechodových oblastí a vybudování drenáže včetně provrtání opěr pro odtok vody do koryta. Provedení opětovného zásypu a vytvoření přechodových klínů z mezerovitého betonu. Dále budou vyměněny živičné vrstvy na mostě a v přechodových oblastech.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je katastrální území Hať, Ha-03-M – ul. Mlýnská, u č.p. 688.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 346 540,00 bez DPH (1 629 313,40 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 449 953,83 bez DPH (1 754 444,13 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 449 953,83 bez DPH (1 754 444,13 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 2. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 1. 2022

Lhůta pro podání nabídek

25. 1. 2022, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@administracezakazek.cz

Kontaktní telefon: +420773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „OPRAVA MOSTU M 03 MLÝNSKÁ“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 14. 2. 2022 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 14. 2. 2022 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „OPRAVA MOSTU M 03 MLÝNSKÁ“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ZIKO sanace, s.r.o. (26846918) Uchazeč 1 876 584,68 Kč vč. DPH
1 550 896,43 Kč bez DPH
Ing. Kamil Turek (76015670) Uchazeč 1 796 814,12 Kč vč. DPH
1 484 970,35 Kč bez DPH
STAVBY A STATIKA spol. s.r.o. (29451809) Dodavatel 1 754 444,13 Kč vč. DPH
1 449 953,83 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap