Obec Hať – výstavba cyklostezky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obec Hať – výstavba cyklostezky zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obec Hať – výstavba cyklostezky

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce v rámci vybudování cyklotrasy na k.ú. obce Hať v rámci projektu „Vybudování cyklostezky Hať (CZ) - Krzyżanowice (PL)“.
Počátek trasy vede po parcele č. 3865 na státní hranici s českou a polskou republikou kde bude cyklostezka dále pokračovat v Polské republice.
Cyklostezka je dlouhá 846,16m široká 3m je ohraničena betonovým obrubníkem, který je zapuštěn s hranou stávajícího terénu a cyklostezkou. Betonový obrubník BO 100/250/1000mm je uložen do betonového lože C12/15. Trasa je navrhována v živičné úpravě z asfaltobetonového koberce s tloušťkou obrusné vrstvy min 10cm.
Výškově je cyklostezka umístěna dle geodetického zaměření (p. Krysta 2012), výškové napojení na polskou cyklotrasu bude respektováno. Niveleta cyklostezky může být v rámci stavby změněna dle skutečnosti tak aby došlo k plynulému napojení na polskou trasu. V případě, že námi navrhovaná trasa bude postavena ve dřívějším termínu, bude upravena a plynule napojena cyklostezka na polské straně k našim výškám. Niveleta cyklostezky se pohybuje cca o 5-10cm nad úroveň stávajícího terénu. V 0,5 m pásu kolem cyklostezky bude zemina k obrubám přirozeně dosypána.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Hať, parc. Č. 3865, 3789, 3833, 3769, 3086, 3887

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 512 781,- bez DPH (4 250 465,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 163 018,- bez DPH (2 617 251,78 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 163 018,- bez DPH (2 617 251,78 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 4. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 4. 2014

Lhůta pro podání nabídek

12. 5. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HRAT, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Juřena

Kontaktní e-mail: jan.jurena@hrat.org

Kontaktní telefon: +420 733125422

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obec Hať – výstavba cyklostezky.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Obec Hať – výstavba cyklostezky zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
KARETA s.r.o. (62360213) Dodavatel 2 617 251,78 Kč vč. DPH
2 163 018,- Kč bez DPH
PB SCOM s.r.o. (25397087) Uchazeč 3 031 855,70 Kč vč. DPH
2 505 665,90 Kč bez DPH
JHF Heřmanovice, s.r.o. (47972912) Uchazeč 3 395 959,50 Kč vč. DPH
2 806 578,10 Kč bez DPH
STRABAG, a.s. (60838744) Uchazeč 3 128 469,90 Kč vč. DPH
2 585 512,39 Kč bez DPH
Eurovia CS, a.s. (45274924) Uchazeč 2 891 361,60 Kč vč. DPH
2 389 555,05 Kč bez DPH
Jan Vrbický (40359972) Uchazeč 3 317 127,40 Kč vč. DPH
2 741 427,69 Kč bez DPH
Alpine bau CZ, s.r.o. (45192286) Uchazeč 3 024 703,80 Kč vč. DPH
2 499 755,23 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap