Archiv veřejných zakázek

Archiv veřejnéch zakázek přináší přehled již ukončených, resp. neprobíhajících veřejných zakázek zadavatelů. Dané zakázky si lze prohlédnout a dozvědět se další podrobnosti o jejich realizaci či připojených souborech nebo informacích.

Seznam neaktuálních zakázek

Tabulka zahrnuje již ukončené veřejné zakázky.

Název veřejné zakázky a zadavatele: Detail zakázky:
Výměna svítidel a rozvaděčů veřejného osvětlení
(Obec Kujavy)
Zobrazit
Dodávka zdravotních balíčků pro managery 2014
(Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Falconstor maintenance - 3 roky
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
VODA TOPENÍ SERVIS - svoz BRO - nákup štěpkovače
(VODA TOPENÍ SERVIS s.r.o.)
Zobrazit
Zajištění drobných stavebních prací v roce 2013
(Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace)
Zobrazit
Zdravý zoubek nebolí 2016
(Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Chodník při silnici 1/35, k. ú. Karlovice
(Obec Karlovice)
Zobrazit
Ozelenění protihlukového zemního valu u JV obchvatu Holešova
(Město Holešov)
Zobrazit
NOBUR s.r.o. - svoz BRO - nákup kontejnerového nákladního automobilu ke svozu bioodpadů
(NOBUR s.r.o.)
Zobrazit
Profesní rozvoj pedagogů Základní školy Brno, Laštůvkova 77
(Základní škola Brno, Laštůvkova 77)
Zobrazit
Prach způsobený dopravou zameteme ve Světlé nad Sázavou
(TBS Světlá nad Sázavou, p.o.)
Zobrazit
Dodávka elektřiny - Závěrkový list č. EL2013112116
(Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace)
Zobrazit
Vytvoření prvků ÚSES v k. ú. Velké Bílovice a Vybudování biokoridoru BK 4 v trati Pod Novými horami
(Město Velké Bílovice)
Zobrazit
Udržovací práce na kostele Nalezení sv. Kříže v Rybí
(Římskokatolická farnost Rybí)
Zobrazit
Rekonstrukce střešního pláště na budově Obecního úřadu čp. 28 Vrdy
(Obec Vrdy)
Zobrazit
Přístavba školy v Horoměřicích
(Obec Horoměřice)
Zobrazit
Stavební práce spojené s vybudováním arboreta a další drobné stavební práce.
(Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun)
Zobrazit
Rekonstrukce objektu bývalé školy č.p. 75 na víceúčelové zařízení v obci Broumov-dokončení stavby
(Obec Broumov)
Zobrazit
N1 - Ergonomie - V&V drobné svalové zátěže
(Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.)
Zobrazit
RHH 2017/12 Rekonstrukce čističky odpadních vod
(Řeznictví H+H, s.r.o.)
Zobrazit
Architektury a řezbářské výzdoby oltáře Panny Marie Čenstochovské -2013
(Římskokatolická farnost Bor u Tachova)
Zobrazit
Sanace objektu - stará škola
(Město Velké Bílovice)
Zobrazit
Dodání kompletních granulovaných krmných směsí pro služební psy OSK KŘP hl. m. Prahy na období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele pecí pro creepové zkoušky
(Exova s.r.o.)
Zobrazit
Obnova MK v obci Vitějovice po přívalových deštích v roce 2013
(Obec Vitějovice)
Zobrazit
ČOV Verneřice - oplocení, zpevněné plochy a napojení na komunikaci
(Město Verneřice)
Zobrazit
Zavedení a podpora softwaru pro řízení skladu a nákupu zdravotnického materiálu včetně žádankového systému a včetně potřebného hardwaru
(Nemocnice Boskovice s.r.o)
Zobrazit
Zajištění autobusové dopravy
(Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace)
Zobrazit
Outdoorové hřiště Vážany
(Obec Vážany)
Zobrazit
Tribuna na hřišti v Petrovicích u Karviné
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Poskytnutí investičního úvěru obci Hradištko
(Obec Hradištko)
Zobrazit
Dodávka technického a programového vybavení učebny multimédií ZUŠ, Vysoké Mýto spojená s instalací
(Základní umělecká škola, Vysoké Mýto)
Zobrazit
Oprava střechy malé školy v Dymokurech - čp. 85
(Obec Dymokury)
Zobrazit
Rozšíření separace biologických odpadů v Petrovicích u Karviné
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Bezpečné a bezbariérové chodníky v obci Kratonohy
(Obec Kratonohy)
Zobrazit
Rekonstrukce budovy závodní jídelny v areálu Mazanka: dodatečné práce – Dodatek č. 2 (VR-3-2016)
(Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Mateřská škola Velký Újezd
(Městys Velký Újezd)
Zobrazit
VÚ Žulová - Zateplení části budovy
(Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 154)
Zobrazit
Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou
(Obec Psáry)
Zobrazit
Dodávka elektrické energie
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice v Červené Řečici
(Město Červená Řečice)
Zobrazit
Rekonstrukce chodníků v rámci MO Ústí nad Labem - město v roce 2012
(Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem - město)
Zobrazit
Stavba nekryté ledové plochy v Čáslavi - dodatečné stavební práce 2 dle § 23 odst. 7a ZVZ
(Město Čáslav)
Zobrazit
Vytvoření expozice pro Regionální informační centrum Dolní Břežany
(Obec Dolní Břežany)
Zobrazit
Výběr dodavatele pro vytvoření anglických učebních textů a jejich ověření ve výuce.
(Vítkovická střední průmyslová škola)
Zobrazit
ZRUŠENO - Bílý týden - akce zaměřená na sběr objemného odpadu z domácností na území Statutárního města Teplice
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Modernizace SZT společnosti TEPLO ZLÍN za účelem zvýšení energetické účinnosti
(Teplo Zlín, a.s.)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla v objektu OU a ZŠ - zateplení
(Obec Jivina)
Zobrazit
Sportovní hala - zpevněné plochy a oplocení
(Obec Vysoká nad Labem)
Zobrazit
Elektrická energie,včetně souvisejících služeb
(Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka vybavení odborných učeben
(Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí)
Zobrazit
Obnova mostu M-01 Jítrava přes Panenský potok
(Obec Rynoltice)
Zobrazit
Elektronická zabezpečovací signalizace v celém areálu AV ČR Jilská-Husova, Praha 1
(Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Hostinné - obnova vodovodního přivaděče Lánov - 1. část
(Město Hostinné)
Zobrazit
Vpichovací linka 2017
(RETEX a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce budovy závodní jídelny v areálu Mazanka: dodatečné práce – Dodatek č. 1 (VR-11-2015)
(Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Obnova krajinných struktur obce Nepolisy
(Obec Nepolisy)
Zobrazit
Kanalizace a ČOV Jičíněves
(Obec Jičíněves)
Zobrazit
Veřejné osvětlení Obec Hlupín
(Obec Hlupín)
Zobrazit
Zajištění úklidových služeb 04/2016 – 03/2017
(Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace)
Zobrazit
Společnost KENVI CZ s.r.o. snižuje prašnost
(KENVI CZ s.r.o.)
Zobrazit
Osciloskopy pro HW oddělení (8 kusů)
(Continental Automotive Czech Republic s.r.o.)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele IT kurzů
(DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.)
Zobrazit
Varovný protipovodňový systém pro obec Senička (MIS)
(Obec Senička)
Zobrazit
Rekonstrukce místní komunikace v obci Křečhoř (p.č. 577/37)
(Obec Křečhoř)
Zobrazit
Vozidlo komunální správy kategorie N1
(Obec Vendryně)
Zobrazit
Výměna střechy na budově Mateřské školy
(Obec Sloveč)
Zobrazit
III/3354 u obce Talmberk
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Revitalizace dřevěného kostela Všech Svatých v Sedlištích - výměna střešní krytiny a obložení kostela
(Římskokatolická farnost Sedliště)
Zobrazit
Generální oprava místní komunikace
(Obec Cep)
Zobrazit
Výrobní linka pro výrobu řadících systémů pro projekt EMP2 MB6
(Dura Automotive Systems CZ, s.r.o.)
Zobrazit
Pronájem a obsluha velkoobjemových kontejnerů
(Město Králův Dvůr)
Zobrazit
Oprava oplovení zámeckého parku při ulici Cukrovarská, k.ú. Čakovice (obec Praha)
(Městská část Praha - Čakovice)
Zobrazit
Dodávka vybavení pro Stavby COMPLET s. r. o.
(Stavby COMPLET s.r.o.)
Zobrazit
Oprava vstupu a oplocení ve Vendryňském parku – II.
(Obec Vendryně)
Zobrazit
Energetické úpravy zdravotního střediska Plaňany
(Městys Plaňany)
Zobrazit
Rekonstrukce kotelny v objektu MěÚ Hlučín, Mírové nám. 24, Hlučín
(Teplo Hlučín, spol. s r.o.)
Zobrazit
Zpracování projektové dokumentace na cyklostezku Borek
(Obec Hrubá Skála)
Zobrazit
Vybudování umělé lezecké stěny pro tělovýchovnou a volnočasovou aktivitu dětí, mládeže a dospělých
(Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko)
Zobrazit
Školní družina ZŠ Velké Němčice - stavební úpravy
(Městys Velké Němčice)
Zobrazit
Rekonstrukce dvora areálu AV ČR Jilská/Husova
(Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Nákup strojů pro výrobu stavebních prefabrikátů z anorganických polymerů
(REAL ECO TECHNIK, spol. s r.o.)
Zobrazit
Polohovací zařízení pro manipulaci s obrobkem
(SQS Vláknová optika a.s.)
Zobrazit
Rovnací lis
(Iveco Czech Republic, a. s.)
Zobrazit
Dodávka nového traktoru
(Město Vysoké nad Jizerou)
Zobrazit
Pořízení mobilní zemědělské techniky - lis na kulaté balíky
(Milan Michl)
Zobrazit
První krok k transformaci - akreditované kurzy, supervize, semináře a workshopy
(Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace)
Zobrazit
Stavební úpravy místní komunikace v ul. Husova, Plaňany
(Městys Plaňany)
Zobrazit
Zateplení a energetické úspory víceúčelové budovy čp. 1400 - Město Holešov - opakování
(Město Holešov)
Zobrazit
Infrastruktura rodinných domů ,,Nad Svahem'' Velké Poříčí – dodatečné a nové stavební práce II.
(Městys Velké Poříčí)
Zobrazit
Zkapacitnění trubního propustku včetně přeložky vodovodu
(Obec Podolí)
Zobrazit
Stavební úpravy objektu č.p. 196 v Čáslavi
(Město Čáslav)
Zobrazit
Nákup stroje na 3D polymerní tisk
(IGRA MODEL s.r.o.)
Zobrazit
Nákup samojízdného krmného vozu - Zemědělské družstvo Sedlejov
(Zemědělské družstvo Sedlejov)
Zobrazit
Stavební úpravy a vybudování sociálního zázemí kulturního domu Kujavy
(Obec Kujavy)
Zobrazit
Svojsíkova ul. - komunikace
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Revitalizace objektu panelového domu č.p. 864, 865, Velké Karlovice
(Obec Velké Karlovice)
Zobrazit
Modernizace knihoven
(Agrovýzkum Rapotín s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce stávajícího krytu účelové komunikace v ul. Palackého
(Město Rajhrad)
Zobrazit
RHH 2016/5 Pásová pila na bourání masa
(Řeznictví H+H, s.r.o.)
Zobrazit
Oplocení dětského hřiště
(Obec Novosedly)
Zobrazit
III/33418 Svojšice – hráz rybníka
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Vědeckotechnický park Dobříš
(CAVD s.r.o.)
Zobrazit
Světelné signalizační zařízení na křižovatce Alejní - Dubská - Rokycanova
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Oprava střech budov v majetku obce Vendryně
(Obec Vendryně)
Zobrazit
Dodávky mikrobusů pro Svaz lyžařů ČR
(Svaz lyžařů České republiky)
Zobrazit
Pásový zavlažovač JC FARM
(JC FARM., s.r.o.)
Zobrazit
Pořízení nových osobních automobilů Škoda Fabia a Škoda Octavia
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Zvlhčovací zařízení vzduchu s reverzní osmózou
(OPATISK s.r.o.)
Zobrazit
DNEŠICE, CHODNÍK PRO PĚŠÍ PODÉL III/18030
(Obec Dnešice)
Zobrazit
CNC soustruh s podavačem tyčového materiálu
(MEVA a.s.)
Zobrazit
Kácení jasanů 2. etapa Ústřední hřbitov Brno
(Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace)
Zobrazit
2. část - Dodávka výpočetní techniky včetně SW
(Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko)
Zobrazit
Nákup výpočetní techniky do Konzervatoře a Vyšší odborné školy J.Ježka
(Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka)
Zobrazit
Vrtání vývrtů a instalace pramencových kotev Paskov
(OKD, a.s.)
Zobrazit
Soustava rybníků "V PŘÍČINÁCH"
(Vladimír Fojt)
Zobrazit
Oprava střechy na objektu Čáslavská 420
(Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace)
Zobrazit
Šokový zmrazovač
(Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
ZŠ Metelkovo nám. - ŠJ Jankovcova - výměna oken včetně dveří
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
ZŠ Ochoz u Brna, interiérové vybavení
(Obec Ochoz u Brna)
Zobrazit
Nákup 2 kusů částečně nízkopodlažních autobusů (Low Entry), kategorie délky 15m, pro provoz MHD v Ústí nad Labem s pohonem na CNG
(Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.)
Zobrazit
Komunikace a inženýrské sítě do obytné zóny 12 R. D. - Městys Stráž
(Městys Stráž)
Zobrazit
Dodávka multifunkční barevné kopírky
(Střední průmyslová škola na Proseku)
Zobrazit
EU peníze školám
(Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace)
Zobrazit
Propagační a publikační materiály
(České Švýcarsko o.p.s.)
Zobrazit
Vypracování územního plánu Dřevohostice.
(Městys Dřevohostice)
Zobrazit
Městský hřbitov - výstavba oplocení
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
VZ 16/2014 - Rozšíření separace biologických odpadů v Petrovicích u Karviné
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
ZZS Pardubického kraje-velitelský vůz
(Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje)
Zobrazit
VPK Suchý s.r.o. - SEPARACE BIOODPADŮ
(VPK Suchý s.r.o.)
Zobrazit
Bílý týden - akce zaměřená na sběr objemného odpadu z domácností na území Statutárního města Teplice
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Rozšíření separace a svozu bioodpadu v Petrovicích - dodávka svozové techniky a kontejneru
(ACTON s.r.o.)
Zobrazit
Úprava části komunikace v ul. Pod Doubravkou
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Bezbariérové chodníky v Chotěvicích
(Obec Chotěvice)
Zobrazit
Dodávka a instalace potravinářských strojů
(RUPA, spol. s r.o.)
Zobrazit
Řešení biologicky rozložitelného odpadu obce Želechovice nad Dřevnicí
(Obec Želechovice nad Dřevnicí)
Zobrazit
Zajištění systémové a technické podpory IT Magistrátu města Teplice
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Opravy MK Brloh 2015
(Obec Brloh)
Zobrazit
Nové financování projektů IPRM Mobilita II
(Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.)
Zobrazit
Dráhy a stavěče v kuželně v Nové Včelnici
(Město Nová Včelnice)
Zobrazit
Dodávka strojního zařízení
(Obec Město Libavá)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v Rokytnici nad Jizerou
(Město Rokytnice nad Jizerou)
Zobrazit
Datové centrum VŘ I: Servery a datová pole
(TopGis, s.r.o.)
Zobrazit
Technické zhodnocení zkušebního zařízení - Pulzátor, Torzátor
(TATRA TRUCKS a.s.)
Zobrazit
Kalendář 2014_M.Rak
(České Švýcarsko o.p.s.)
Zobrazit
Mikroskop pro metalografické výbrusy svarů
(Continental Automotive Czech Republic s.r.o.)
Zobrazit
Josef Capouch - Pořízení strojů pro snížení emisí čpavku v živočišné výrobě
(Josef Capouch)
Zobrazit
Snížení emisí a spotřeby energie v objektech OÚ a KD Sedliště
(Obec Sedliště)
Zobrazit
Pořízení komplexního informačního systému
(EUROSEAL a.s.)
Zobrazit
Dodávka a montáž technologie čištění vod a souvisejících zařízení koupaliště
(Město Štětí)
Zobrazit
Kompostárna Nové Hrady – technické vybavení
(Technické služby města Nových Hradů)
Zobrazit
Revitalizace dřevěného kostela Všech Svatých v Sedlištích - restaurování nástěnných maleb v interiéru kostela a oprava varhan
(Římskokatolická farnost Sedliště)
Zobrazit
Zajištění autobusové přepravy
(Mountfield HK, a.s.)
Zobrazit
Požární vozidlo CAS pro SDH Šlapanice
(Město Šlapanice)
Zobrazit
Zajištění tiskových náplní dle RS - MV78569-53/VZ-2011 na dodávky originálních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje pro rok 2012
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Úklid prostor školy a zajištění ostrahy budovy II
(Akademie řemesel Praha - Střední škola technická)
Zobrazit
Oprava bytových jednotek č.1,11,50 v DS Okružní
(Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace)
Zobrazit
SŠNO - IT technika
(Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem)
Zobrazit
Modernizace kuchyně v MŠ Libhošť
(Obec Libhošť)
Zobrazit
Opravy podlah v učebnách školy 2016
(Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Lyžařský výcvikový kurz 2017
(Základní škola Přerov, Trávník 27)
Zobrazit
CNC centrum pro řezání plechů
(Jiří Matušík)
Zobrazit
12_9 Kupní smlouva č. 9_2012 nad 500 tisíc na dodávku Volusan S6 do nemocnice Šternberk
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
III/00325 Světice - Otice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Neděliště,rekonstrukce předvstupního bazénku
(Obec Neděliště)
Zobrazit
Zavedení separace bioodpadu
(Obec Chotěvice)
Zobrazit
P15V04 / 3 - Dodávka HW a SW
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Protipovodňová opatření obce Holedeč
(Obec Holedeč)
Zobrazit
Zajištění ICT vybavení a software
(Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Projekt ověřování vlastností „tichých krytů vozovek na silnici II/324 Městec Králové, ul. Prezidenta Beneše
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka sintrovací technologie pro 3D tisk z kovových prášků - nerez
(MSV SYSTEMS CZ s. r. o.)
Zobrazit
III/10154 Křivousy
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Jezdíme a nezlobíme
(Obec Jablůnka)
Zobrazit
Dodávka specifického gE ELISA testu na detekci BHV-1 gE glykoproteinu v bovinním séru, který je schopný rozlišit protilátky vytvořené po vakcinaci markerovou (gE deletovanou) IBR vakcínou
(Státní veterinární ústav Olomouc)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele stánku pro expozici IWA OUTDOOR CLASICS v letech 2017 - 2019
(KOZAP Uh. Brod - zbraně a střelivo, spol. s r.o.)
Zobrazit
Hospodářská zvířata - základní stádo
(EKOFARMA HYRNIK s.r.o.)
Zobrazit
Stavební obnova tělovýchovného zařízení ve Slatině
(Obec Slatina)
Zobrazit
Demolice budovy DM1
(Střední průmyslová škola stavební Pardubice)
Zobrazit
Omítačka Duo-mix
(REFAS Olomouc spol. s r.o.)
Zobrazit
Zahraniční jazykové pobyty učitelů a žáků ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332
(Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332)
Zobrazit
Vybavení ZŠ a MŠ Velká Losenice
(Obec Velká Losenice)
Zobrazit
VŘ2 - Dodávka konfekčních strojů s příslušenstvím pro výrobu MTB veloplášťů na horská kola
(TUFO, s.r.o.)
Zobrazit
Půdní vestavba ZŠ a MŠ Dřísy
(Obec Dřísy)
Zobrazit
Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v Českém středohoří- Hrobčice
(Obec Hrobčice)
Zobrazit
Bezpečně do školy, do práce i za zábavou
(Obec Sudice)
Zobrazit
Poskytovatel bankovního úvěru pro obec Pržno
(Obec Pržno)
Zobrazit
Omezení prašnosti výrobní linky peletek
(AGROPELETY s.r.o.)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku zařízení pro optimalizaci spotřeby elektrické energie
(COMTES FHT a.s.)
Zobrazit
Demolice budovy
(Střední průmyslová škola stavební Pardubice)
Zobrazit
Zateplení obecního úřadu, Provodín
(Obec Provodín)
Zobrazit
VŘ 003 - Výběrové řízení na zajištění pronájmu reklamní plochy
(Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje)
Zobrazit
Dodávka nové technologie výtahu IV
(Charita Ostrava)
Zobrazit
Jazykový pobyt žáků ZŠ Lidická
(Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace)
Zobrazit
Regionální informační centrum Dolní Břežany
(Obec Dolní Břežany)
Zobrazit
Modernizace Mateřské školy Braškov
(Obec Braškov)
Zobrazit
Oprava komunikace "Do Končin"
(Obec Velké Svatoňovice)
Zobrazit
Provedení rekonstrukce výtahu v objektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Bartolomějská 7/306, Praha 1
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Čáslav - oprava komunikace k ČOV
(Město Čáslav)
Zobrazit
Výměna dveří u koupelen klientů DSM firmou HEZKÝ DOMOV s.r.o.
(Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí, příspěvková organizace)
Zobrazit
Zpracování projektové dokumentace Bytový dům č.151
(Obec Štěpánov)
Zobrazit
Optimalizace procesů deemulgační stanice
(AERO Vodochody AEROSPACE a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce objektu společnosti IMCoPharma
(IMCoPharma a.s)
Zobrazit
Rekonstrukce poutního kostela s. Anny
(Město Andělská Hora)
Zobrazit
Poldr a úpravy DVT č. 121 Velké Albrechtice II.
(Obec Velké Albrechtice)
Zobrazit
Provozní ražby na dole Karviná, Doubravský ohradník
(OKD, a.s.)
Zobrazit
Dodávka a instalace betonových garáží
(Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku)
Zobrazit
Oprava dlažby na chodbách SOŠGS
(Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka kolové vyvážecí soupravy
(Městské lesy Příbram s.r.o.)
Zobrazit
Splašková kanalizace a vodovod pro lokalitu A23-1. část
(Obec Radvanice)
Zobrazit
Dodávka kompresorové stanice vč. poskytnutí souvisejících služeb
(Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky a držáků k dataprojektorům.
(Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava krajnice MK Lipová v úseku MK Na Stráni - MK Na Stavech
(Obec Hať)
Zobrazit
Prodloužení chodníku od hřbitova ve Skoronicích
(Obec Skoronice)
Zobrazit
Zahořany, prodloužení zásobního řadu Z1
(Obec Zahořany)
Zobrazit
Kompostárna - ŽALOUDEK spol. s r.o. včetně zajištění svozu biologicky rozložitelného odpadu
(ŽALOUDEK spol. s r.o.)
Zobrazit
Výkon koordinátora bezpečnosti práce při provádění stavby „Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Mšecká a Sportovní – Nové Strašecí“
(Město Nové Strašecí)
Zobrazit
Sběrný dvůr, Ostopovice
(Obec Ostopovice)
Zobrazit
Šatnové bloky
(Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodání serveru
(MASTER SPORT s. r. o.)
Zobrazit
Dodávka svozového vozidla s hákovým nosičem a kontejnerů
(Obec Poličná)
Zobrazit
Dodávka materiálu pro výrobu a montáž fotobioreaktoru
(BRIKLIS, spol. s r.o.)
Zobrazit
Řešení biologicky rozložitelného odpadu městyse Nový Hrozenkov – pořízení kontejnerů a vozidla na svoz bioodpadu
(Městys Nový Hrozenkov)
Zobrazit
Chodník včetně odvodnění v centru obce Nýdek
(Obec Nýdek)
Zobrazit
Kupní smlouva na dodávky zboží
(Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace)
Zobrazit
Stavba ochranné a opěrné zdi
(Obec Lelekovice)
Zobrazit
4_Dodávka IT techniky
(Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
Zobrazit
Na nákup ICT
(Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Vestavba squashového kurtu - Pernarec čp.27
(LC group Plzeň s.r.o.)
Zobrazit
Úprava okolí a dětského hřiště Mateřské školy v Hostěnicích
(Obec Hostěnice)
Zobrazit
Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, včetně vod srážkových
(Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodání a instalace klimatizačních jednotek v objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 2/1666, Praha 4
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Stavba nekryté ledové plochy v Čáslavi - dodatečné stavební práce 3 dle § 23 odst. 7a ZVZ
(Město Čáslav)
Zobrazit
Nástavba hasičské zbrojnice Staré Sedliště- Venkovský klub
(Obec Staré Sedliště)
Zobrazit
Rekonstrukce kancelářských prostor - Jesle Kotorská
(Zdravotnické zařízení městské části Praha 4)
Zobrazit
Údržba a obnova kulturního dědictví
(Obec Jetřichovice)
Zobrazit
Výzvy k podání nabídek na dodávku hardwaru a softwaru a dalšího vybavení
(Základní škola Nýrsko, Školní ulice příspěvková organizace)
Zobrazit
Kšice - rozšíření vodovodu a kanalizace, 2 Etapa
(Obec Kšice)
Zobrazit
Dodávky zemního plynu
(Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace)
Zobrazit
Zajištění kampaní a propagačních tiskovin pro Východní Moravu
(Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.)
Zobrazit
Revitalizace stromové zeleně v obci Zbyslavice - lokalita Dolní Louky
(Obec Zbyslavice)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti budov Hasičské zbrojnice, Domu služeb, Kulturního domu a Zdravotního střediska v Loučovicích
(Obec Loučovice)
Zobrazit
Systém svozu a zpracování Šimák
(ŠIMÁK s.r.o.)
Zobrazit
Veřejné osvětlení v místní části Křemenice
(Městys Libice nad Doubravou)
Zobrazit
Základní škola a Mateřská škola Brloh - Stavební úpravy, I. etapa celkové zateplení objektu a výměna výplní otvorů
(Obec Brloh)
Zobrazit
13_11 Kupní smlouva nad 500 tisíc Kč - dodávka běžeckého ergometru do nemocnice Prostějov
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Dodávka betonů v zakládání včetně výkopových prací
(COMTES FHT a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce , přístavba a dostavba budov ZŠ, likvidace železobetonových jímek- dodatečné stavební práce
(Obec Luštěnice)
Zobrazit
1140244005020 – Obec Karlovice, okr. Semily FZŠ – Technické zhodnocení - rekonstrukce T 815 – CAS 32
(Obec Karlovice)
Zobrazit
Putimov - vodovod a kanalizace pro novou zástavbu RD při silnici na Řemenov
(Obec Putimov)
Zobrazit
Dodávka granulační linky
(KOOPERACE Hrotovice, a.s.)
Zobrazit
(c) 2010 - 2017 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l pp l Sitemap