Archiv veřejných zakázek

Archiv veřejnéch zakázek přináší přehled již ukončených, resp. neprobíhajících veřejných zakázek zadavatelů. Dané zakázky si lze prohlédnout a dozvědět se další podrobnosti o jejich realizaci či připojených souborech nebo informacích.

Seznam neaktuálních zakázek

Tabulka zahrnuje již ukončené veřejné zakázky.

Název veřejné zakázky a zadavatele: Detail zakázky:
„OPRAVA MOSTU M5 – ULICE NA STRÁNI “
(Obec Hať)
Zobrazit
Havarijní oprava kanalizace v ul. Nádražní, k. ú. Loket
(Město Loket)
Zobrazit
Kšice - rozšíření vodovodu a kanalizace, 2 Etapa
(Obec Kšice)
Zobrazit
Modernizace učebny chemie na ZŠ Pionýrská, Kopřivnice – učební pomůcky II
(Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín)
Zobrazit
Dodávka kompletního materiálu pro Výzkum a vývoj zmáselňovače nejvyšší výkonové řady.
(B e H o spol. s r. o.)
Zobrazit
Dodávka UPS
(CRYTUR, spol. s r.o.)
Zobrazit
KIC Zašová - divadelní technika
(Obec Zašová)
Zobrazit
Konferenční servis
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Kácení a výkup stromů v oblasti Borky, Suchý
(Obec Suchý)
Zobrazit
Modernizace 1 ks razícího kombajnu MR 340 _4 DZ2 11_2018
(OKD, a.s.)
Zobrazit
Oprava místních komunikací
(Obec Velké Chvojno)
Zobrazit
Rekonstrukce budovy na podnikatelský objekt společnosti Brand product s.r.o.
(Brand product s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka žebírkové oceli
(Správa pohledávek OKD, a.s. )
Zobrazit
Rekonstrukce WC na prvním stupni ZŠ v Polici nad Metují
(Město Police nad Metují)
Zobrazit
Momentové klíče
(Iveco Czech Republic, a. s.)
Zobrazit
Oprava vodovodu na p.č. 621/4 a 621/7 k.ú. Dolní Jirčany
(Obec Psáry)
Zobrazit
Prodloužení vodovodního řadu a vodovodní přípojky pro areál MSP s.r.o.
(Městské služby Písek s.r.o.)
Zobrazit
Frézovací centrum
(ZULIP s.r.o.)
Zobrazit
Parkovací záliv v ul. Libušina
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Smlouva o dílo - obnova místní komunikace
(Obec Bubovice)
Zobrazit
Čisté silniční komunikace
(USK s.r.o.)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele chladírenské dodávky nad 3,5 t
(SYRMEX spol. s r.o.)
Zobrazit
Výzva k podání nabídek do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku – Auditorské služby spočívající v ověření účetní závěrky a výroční zprávy
(Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.)
Zobrazit
Úprava parkovacího stání před objektem č.p.191-196 v obci Citice
(Obec Citice)
Zobrazit
Přesná univerzální pila s diamantovým pásem
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta)
Zobrazit
Vysokotlaký kapalinový chromatograf (HPLC)
(EXBIO Praha, a.s.)
Zobrazit
Bastion I – oprava římsy
(Město Jaroměř)
Zobrazit
Dodávka učebních pomůcek a nábytku do chemické laboratoře na SŠZ a VOŠ v Chrudimi
(Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim)
Zobrazit
Rekonstrukce a výstavba chodníků ve Starém Hobzí
(Obec Staré Hobzí)
Zobrazit
Technologie úpravy vody pro obec Bohdaneč - opakované
(Obec Bohdaneč)
Zobrazit
Oprava komunikace "Do Končin"
(Obec Velké Svatoňovice)
Zobrazit
Likvidace velkoobjemového odpadu
(Správa pohledávek OKD, a.s. )
Zobrazit
Výběr dodavatele na "Dodávku technologií a informační techniky"
(Nevšímal, a.s.)
Zobrazit
II/125 u obce Jindice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Digitalizace výrobních procesů ve společnosti BREBECK Composite s.r.o. – dodávka 3D mobilního měřícího zařízení a řešení pro měření
(BREBECK Composite s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka učebních pomůcek a nábytku do chemické laboratoře na SŠZ a VOŠ v Chrudimi
(Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim)
Zobrazit
Pořízení Sestavy vakuových manipulátorů
(DIAMANT UNIPOOL s.r.o.)
Zobrazit
ZŠ Metelkovo nám. - ŠJ Jankovcova - výměna oken včetně dveří
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Rekonstrukce ul. Křivoklátská, Nové Strašecí
(Město Nové Strašecí)
Zobrazit
Imunochemický analyzátor
(Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rekonstrukce kotelny v objektu MěÚ Hlučín, Mírové nám. 24, Hlučín
(Teplo Hlučín, spol. s r.o.)
Zobrazit
Separace a svoz bioodpadů v obci Přibice
(Obec Přibice)
Zobrazit
2018 obnova bezejmenné kaple v obci Lažany
(Obec Štědrá)
Zobrazit
Zhotovení výstavní expozice na výstavě Chinaplas 2016
(SOMA spol. s r. o.)
Zobrazit
Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017
(Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace)
Zobrazit
Modernizace Mateřské školy Braškov
(Obec Braškov)
Zobrazit
15_12 Kupní smlouva nad 500 tisíc Kč - dodávka infuzní techniky
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Technologie pro aplikaci plastových etiket - shrink sleeves
(Martin Peroutka)
Zobrazit
iXION Ultra 897 kamera (VZMR-3-2017; R1706-INV)
(Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Svoz komunálního a separovaného odpadu - Neustupov
(Městys Neustupov)
Zobrazit
Přístřešek v areálu FK Darkovičky
(Město Hlučín)
Zobrazit
Dodávka svařovacího agregátu 400kVA a svařovacího stolu
(J.M.KAPA, s.r.o.)
Zobrazit
Horní Adršpach - parkoviště pro osobní automobily a autobusy
(Obec Adršpach)
Zobrazit
Pořízení technologie na výrobu kosmetiky
(Nobilis Tilia s.r.o.)
Zobrazit
Morašice - Skalice - kanalizace, intenzifikace ČOV Hostěradice
(Kanalizace - Hostěradice, Skalice, Morašice)
Zobrazit
Stavební úpravy a nástavba objektu č.p. 108, Vysokov - 5 bytových jednotek
(Obec Vysokov)
Zobrazit
Račice – rekonstrukce "staré loděnice" 2 – uplatnění opčního práva
(Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s.)
Zobrazit
Správa a údržba dětských hřišť, pískovišť a laviček na území Statutárního města Teplice(2015-2016)
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Konvertibilní tablety a notebooky
(C SYSTEM CZ a.s.)
Zobrazit
Přístavba mateřské školky – jedné třídy v Újezdě u Brna
(Město Újezd u Brna)
Zobrazit
Kompostárna Pecina
(Bohuslav Pecina)
Zobrazit
Rekonstrukce CAS 32 T815
(Město Velké Bílovice)
Zobrazit
Obnova místní komunikace U Hřiště
(Obec Kateřinice)
Zobrazit
Úprava ploch u KD a k nádraží v Hamrech nad Sázavou_zrušené
(Obec Hamry nad Sázavou)
Zobrazit
Výstavba fóliovníku včetně vybavení
(Zuzana Kašíková, DiS.)
Zobrazit
Nakup serveru pro potřeby APV SAS Visual Analytics
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Oprava místních komunikací v obci Oráčov 2014 v lokalitě Čížkov a ke Mlýnu
(Obec Oráčov)
Zobrazit
Zateplení konstrukcí objektu mechanizační haly - 2
(Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Velké Bílovice – ul. Mírová – chodník
(Město Velké Bílovice)
Zobrazit
Dodávka softwaru pro digitalizaci
(ALTECH, spol. s r.o.)
Zobrazit
Komunální zametací vůz - obec Zbraslavice
(Obec Zbraslavice)
Zobrazit
Nákup kancelářských potřeb
(Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka technologie na řezání materiálů vodním paprskem
(MATTECH, s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce LC U buku
(Biskupství ostravsko-opavské)
Zobrazit
Rekonstrukce střechy Kulturní dům
(Obec Životice u Nového Jičína)
Zobrazit
Sadové úpravy návsi v Bačkovicích
(Obec Bačkovice)
Zobrazit
Vybavení kompostárny pro obec Habrovany
(Obec Habrovany)
Zobrazit
Chodník podél silnic II/452a II/459, k.ú. Leskovec nad Moravicí
(Obec Leskovec nad Moravicí)
Zobrazit
Loket náměstí - dešťová a splašková kanalizace, předláždění
(Město Loket)
Zobrazit
Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení a výkon inženýrské činnosti pro povolení pro stavební akci "Cyklostezka Čáslav - Filipov"
(Město Čáslav)
Zobrazit
Výměna oken v budově Střední zahradnické školy, Ostrava, příspěvková organizace
(Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava střechy kostela Navštívení Panny Marie a svatého Václava v Dolní Kalné
(Římskokatolická farnost - děkanství Hostinné)
Zobrazit
Nákup pásových dopravníků BELT 1400
(Správa pohledávek OKD, a.s. )
Zobrazit
Běžecká dráhy a sektor pro vrh koulí
(Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem)
Zobrazit
Dodávka zametacího stroje
(Město Králův Dvůr)
Zobrazit
Kalendář 2014
(České Švýcarsko o.p.s.)
Zobrazit
I/11 Odřepsy – oprava propustku
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Leskovec nad Moravicí - dopravní automobil SDH
(Obec Leskovec nad Moravicí)
Zobrazit
II/418 Újezd u Brna. ul. Komenského
(Město Újezd u Brna)
Zobrazit
Zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy a vybudování učeben pro inkluzivní vzdělávání
(Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9)
Zobrazit
Informační materiály Hřebenovka
(České Švýcarsko o.p.s.)
Zobrazit
Oprava chodníků na poz. parc. č. 22/1 v kú. Jenišovice, včetně navazujících vjezdů k rodinným domům
(Obec Jenišovice)
Zobrazit
Nákup CNC strojů
(Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka a montáž 2 ks dvoukřídlé teleskopické automaticky posuvné dveře v prosklené hliníkové stěně.
(Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace)
Zobrazit
Chodník Radvánovice
(Obec Karlovice)
Zobrazit
Technologická linka na zpracování a úpravu plastů, nápojových kartonů a biologicky rozložitelného odpadu
(ODAS ODPADY s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce objektu krytého bazénu ve Valašském Meziříčí
(ST SERVIS s.r.o.)
Zobrazit
Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší, ulice T.G.M., p.p.č. 14/1, k. ú. Loket
(Město Loket)
Zobrazit
Výstavba chodníku pro pěší v obci Lišnice, část Nemilkov
(Obec Lišnice)
Zobrazit
Diváky - IS pro RD u hřiště
(Obec Diváky)
Zobrazit
Nákup vozidel v roce 2018
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Hostinné - komunikace Za Mlýnem
(Město Hostinné)
Zobrazit
Snížení imisní zátěže v obci Lučice
(Obec Lučice)
Zobrazit
Dodávka softwaru pro dohled nad technologií vysokoteplotních pecí a bezdrátové předávání poplachových stavů
(CRYTUR, spol. s r.o.)
Zobrazit
Nákup zemědělské techniky - Zemědělské družstvo Černovice u Tábora
(Zemědělské družstvo Černovice u Tábora)
Zobrazit
Pořízení lesnické techniky - Obec Velhartice
(Obec Velhartice)
Zobrazit
Základní technická vybavenost lokalita Ke Lhotě
(Obec Křtěnov)
Zobrazit
Oprava povrchu komunikací Pekařská a Krušnohorská v Újezdečku
(Obec Újezdeček)
Zobrazit
Modernizace farmy Rudolec a silážní žlab Bohdalov
(AGRAS Bohdalov, a.s.)
Zobrazit
Úprava veřejného prostranství včetně odbahnění rybníka 2
(Obec Újezdec)
Zobrazit
Projekt hydrogeologických prací: Vyhledání a průzkum zdrojů podzemních vod pro obec Hostěnice
(Obec Hostěnice)
Zobrazit
Pořízení komorové kalicí pece vč. příslušenství
(VANHOZ s.r.o.)
Zobrazit
Rozšíření ČOV
(Obec Březí)
Zobrazit
Stavební úpravy objektu č.p. 190 Višňová
(Obec Višňová)
Zobrazit
Rekultivace bývalé skládky TKO v Nové Včelnici
(Město Nová Včelnice)
Zobrazit
Závlahový systém Bramko s.r.o.
(BRAMKO, s.r.o.)
Zobrazit
Oprava kanalizace - Hosín
(Obec Hosín)
Zobrazit
Infrastruktura pro projekt laboratoře pro cílenou modifikaci organických sloučenin
(MedChemBio)
Zobrazit
Přístavba šaten a parkoviště
(Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Energetické úspory objektu č.p. 321 ve Staříči
(Obec Staříč)
Zobrazit
Hostinné - komunikace ulice Slévárenská
(Město Hostinné)
Zobrazit
Zateplení sídla společnosti PILANA MCT
(PILANA MCT, spol. s r.o.)
Zobrazit
Smlouva o dílo 021/2015
(Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.)
Zobrazit
Vodovodní přivaděč do Chodovské Huti
(Obec Tři Sekery)
Zobrazit
Roudné – obnova vodovodu ve stávajících trasách a v totožné dimenzi potrubí
(Obec Roudné)
Zobrazit
Hřiště rozvadovské, je i tak obrovské
(Obec Rozvadov)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Vzděláváním zaměstnanců Charity Frýdek - Místek a Charity Ostrava k rozvoji sociálních služeb“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00095
(Charita Frýdek-Místek)
Zobrazit
Vozidlo komunální správy kategorie N1
(Obec Vendryně)
Zobrazit
Dodávka vybavení do počítačové učebny
(Střední průmyslová škola Chrudim)
Zobrazit
Obnova evangelického kostela v Horních Dubenkách
(Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horních Dubenkách)
Zobrazit
Statická sanace opěrné hřbitovní zdi
(Obec Palkovice)
Zobrazit
Obnova zeleně obce Vrbice
(Obec Vrbice)
Zobrazit
Dodávka CNC horizontální obráběcí centrum s příčně posuvným stojanem
(MOSTÁRNA Lískovec, spol. s r.o.)
Zobrazit
Dodávky zemního plynu
(Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace)
Zobrazit
Zasílatelské služby pro přepravu paliv po železnici v rámci České republiky
(Správa pohledávek OKD, a.s. )
Zobrazit
Chodník podél silnice I/35 Hnanice
(Obec Hrubá Skála)
Zobrazit
Nákup ICT - mobilní ICT učebna a mobilní (dotyková) zařízení – příjemce
(Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.)
Zobrazit
KD Nové Strašecí foyer - výměna podhledů
(Město Nové Strašecí)
Zobrazit
Vytvoření a propagace produktu cestovního ruchu Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země II.
(Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.)
Zobrazit
Pěstební činnost pro rok 2017-2018
(Obec Janovice)
Zobrazit
Vypracování územního plánu Dřevohostice.
(Městys Dřevohostice)
Zobrazit
Návrh využití a receptur pro vznik využitelného produktu z aglomeračních odprašků
(SMOLO a.s.)
Zobrazit
Bezpečná kapacita na komunikaci E 75-I/11-křižovatka K02, silnice I/11x III/01142 x III/01143 a křižovatka K03, silnice I/11 x III/01144
(Obec Bystřice)
Zobrazit
Městský úřad Šlapanice - klimatizace, větrání
(Město Šlapanice)
Zobrazit
Oprava kamenných fiál ve vrcholu věže kostela sv. Anny v Ostravě - Polance
(Římskokatolická farnost Ostrava - Polanka)
Zobrazit
Dodávka elektrické energie
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku technologií pro zpracování masa
(U Tlustých s.r.o.)
Zobrazit
Nákup traktoru včetně příslušenství.
(Obec Litvínovice)
Zobrazit
ZŠ Čakovice, Jizerská č.p. 816
(Městská část Praha - Čakovice)
Zobrazit
Pořízení jednoho kusu elektromobilu
(COPROSYS a.s.)
Zobrazit
Přístavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ č.p. 159, Rozvadov
(Obec Rozvadov)
Zobrazit
Vnitřní stavební úpravy budovy č. p. 558 pro mikrojesle
(Město Slušovice)
Zobrazit
Pořízení elektrocentrály
(Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.)
Zobrazit
Sběr, svoz a odstraňování odpadu v roce 2014
(Obec Předboj)
Zobrazit
Rekonstrukce elektroinstalace a elektrického zařízení v budově Mateřské školy ve Staříči
(Obec Staříč)
Zobrazit
Obnova místní komunikace
(Obec Rataje)
Zobrazit
Likvidace komunálního odpadu v obci Poličná
(Obec Poličná)
Zobrazit
Zdravotnická technika 2014 monitorovací systém JIP
(Vojenská nemocnice Brno p.o.)
Zobrazit
Výměna rozvodů vnitřního vodovodu v objektech A, B, C, D, D1, D2, E v areálu Gymnázia a Střední odborné školy, Frýdek – Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace
(Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace)
Zobrazit
Stavební úpravy hřbitova-Uhřice
(Obec Uhřice)
Zobrazit
Rekonstrukce povrchu místní komunikace ležící na části p.č. 723/1 v obci Dřevěnice
(Obec Dřevěnice)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatel kurzů DVPP
(Základní škola Třešť)
Zobrazit
Promývačka
(Contipro a.s.)
Zobrazit
Bezpečné komunikace pro pěší v Hrobčicích
(Obec Hrobčice)
Zobrazit
Elektroinstalace vč. osvětlení a podhledů v Obecním domě Zbyslavice
(Obec Zbyslavice)
Zobrazit
Vytvoření webových stránek v projektu Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Vytvoření webových stránek v projektu Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Dodávka strojního vybavení pro pracoviště přípravy materiálu a pracoviště olepování
(HEVOS interier, s.r.o.)
Zobrazit
Konektivita školy - server
(Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9)
Zobrazit
Výměna technologie SSZ V Písku r. 2015
(Městské služby Písek s.r.o.)
Zobrazit
Stroj pro balení do PE folie
(KIMBEX, s.r.o.)
Zobrazit
Vybudování komunikace „Za Farou“
(Obec Troubsko)
Zobrazit
Vedení účetnictví Domova pro seniory Chodov
(Domov pro seniory Chodov)
Zobrazit
Svařovací přípravek sestava skeletu autobusu
(Iveco Czech Republic, a. s.)
Zobrazit
Rekonstrukce ulic Na Palouku a K Lesíku Tachlovice
(Obec Tachlovice)
Zobrazit
Ubytovací hostinec Na skalách Budislav
(Marie Hegerová)
Zobrazit
Oprava chodníku ul. Padělky, Slušovice
(Město Slušovice)
Zobrazit
Kompresor
(SMS CZ, s.r.o.)
Zobrazit
Vrtaná studna v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu, výtlačný řad a přípojka NN
(Obec Lípa)
Zobrazit
Zařízení pro čištění oplachových vod a koncentrátů vznikajících při provozu galvanických linek
(MS technik spol. s r.o.)
Zobrazit
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na akci Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením HK - Věkoše - stavební práce a publicita II
(Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královehradeckého kraje, o.p.s.)
Zobrazit
Michal Bezouška - Pořízení strojů pro snížení emisí čpavku v živočišné výrobě
(Michal Bezouška)
Zobrazit
Výběr dodavatele kancelářských potřeb
(Česká republika - Státní úřad inspekce práce)
Zobrazit
Výstavba chodníku Doubravice I. a II. etapa
(Obec Hrubá Skála)
Zobrazit
Malování prostor Pražské konzervatoře
(Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1)
Zobrazit
Dodávka mostových jeřábů a jeřábových drah do objektu Zadní trakt
(CZ LOKO, a.s.)
Zobrazit
Protipovodňová opatření v obci Palonín - oprava zatrubnění Palonínského potoka
(Obec Palonín)
Zobrazit
Kompostárna Družstvo Džbány
(Družstvo Džbány)
Zobrazit
Polyfunkční komunitní centrum Troubelice
(Obec Troubelice)
Zobrazit
Revitalizace brownfields-modernizace výrobních prostor na společenské zázemí města Velké Bílovice
(Město Velké Bílovice)
Zobrazit
Modernizace infrastruktury regionálních drah Jindřichův Hradec-Obrataň a Jindčichův Hradec-Nová Bystřice
(Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.)
Zobrazit
Úprava veřejného prostranství v obci Velký Rybník
(Obec Velký Rybník)
Zobrazit
Dostavba kanalizace Butoves
(Obec Butoves)
Zobrazit
Inovace procesu výroby vaček spalovacích motorů ve ŠK - PS 05 Infrastruktura
(Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.)
Zobrazit
Ověření účetní závěrky
(Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce budov pracoviště Kolovraty - objektu č. 1 par.č. 73
(Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM)
Zobrazit
Položení střešní krytiny na budově Základní školy ve Třech Sekerách
(Obec Tři Sekery)
Zobrazit
Výstavba zastřešeného skladu kameniva
(TopTeramo s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka stroje na potisk disků zátek a podavač zátek
(CORK JANOSA, s.r.o.)
Zobrazit
V Loučimi bezpečně sjíždíme konečně
(Obec Loučim)
Zobrazit
Revitalizace povodí Jindřichovického potoka- I.etapa
(Obec Jindřichovice pod Smrkem)
Zobrazit
Zahrada v přírodním stylu u Mateřské školy Mladé Buky
(Městys Mladé Buky)
Zobrazit
Dodání originálních spotřebních materiálů pro tiskárny a kopírovací stroje KŘP hl.m.Prahy dle RS MV-78569-53/VZ-2011
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Oprava vodovodního řádu Bystřice pod Hostýnem - ul. Bělidla
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Zabezpečení sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů Města Loket
(Město Loket)
Zobrazit
Komplexní realizace zadavatelských činností včetně poskytování právního poradenství v rámci zadávacích řízení v letech 2012-2016 v souvislosti s realizací projektu ExAM v rámci OP VaVpI
(Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Oprava obkladů ve školní kuchyni
(Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace)
Zobrazit
Mobilní služby v roce 2013
(Puncovní úřad)
Zobrazit
Výstavba dětského hřiště na pozemku parc. č. 387/1 v Ludgeřovicích
(Obec Ludgeřovice)
Zobrazit
Oprava místní komunikace Staré Sedliště na p.p.č. 971/3,2968/2
(Obec Staré Sedliště)
Zobrazit
Nové prostory pro děti ZŠ a MŠ v Kobylé nad Vidnavkou
(Obec Kobylá nad Vidnavkou)
Zobrazit
Dodávka kabeláže CAT6A včetně komponentů a doplnění optických kabelů
(COMTES FHT a.s.)
Zobrazit
Modernizace ŽV - dojírna
(Agrokomplex Kunovice, a.s.)
Zobrazit
Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Milonice
(Obec Milonice)
Zobrazit
: NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY, CHRÁŠŤANY, vypracování DPS a autorský dozor“
(Obec Chrášťany)
Zobrazit
Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Obci Struhařov – III. etapa
(Obec Struhařov)
Zobrazit
Nákup kolového traktoru- kupní smlouva
(Město Vidnava)
Zobrazit
Chrastavice – odkanalizování obce
(Obec Chrastavice)
Zobrazit
Kostel Sv.Jiljí, Pšov-Chlum- odovodnění kostela
(Obec Pšov)
Zobrazit
Stavební úpravy MK v ul. U Plovárny a vozovky v ul. Tyršova, Police nad Metují
(Město Police nad Metují)
Zobrazit
Obnova chodníků v obci Rozseč
(Obec Rozseč nad Kunštátem)
Zobrazit
Nákup kancelářských a čistících potřeb 2016
(Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Oprava oplocení ohradní zdi a fasády - zámek Adršpach, oprava fasády východní a jižní strany
(Obec Adršpach)
Zobrazit
Dodávka Wi-Fi infrastruktury
(Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace)
Zobrazit
ZŠ Boženy Němcové, I. stupeň - výměna krytu dvora
(Město Jaroměř)
Zobrazit
Rekonstrukce letních šaten Mrázovka - Tj Sokol Smíchov l
(TJ Sokol I. Smíchov)
Zobrazit
Dodávky kancelářských potřeb
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Dodávka ICT vybavení, laboratorního vybavení a nábytku.
(Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Poskytování komunálních služeb - údržba zeleně - Okrajové části
(Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem - město)
Zobrazit
Koncepční kreativní práce
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Oprava smuteční síně - Hať
(Obec Hať)
Zobrazit
Oprava střechy po požáru
(Obec Malé Žernoseky)
Zobrazit
Parkoviště pro 48 OV
(Obec Přední Výtoň)
Zobrazit
Dodávka bubnového třídiče pro kompostování
(Lesy hl. m. Prahy)
Zobrazit
ZTV k rodinným domkům II - kanalizace
(Obec Pacetluky)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb
(Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47)
Zobrazit
The delivery of the software tool for L-39NG aircraft technical publications preparation according to ASD S1000D/Dodávka software pro přípravu technické dokumentace letounu L-39NG podle ASD S1000D
(AERO Vodochody AEROSPACE a.s.)
Zobrazit
Statické zajištění zřícené klenby chóru v kostele sv. Václava v Rudníku - I. etapa
(Římskokatolická farnost - děkanství Hostinné)
Zobrazit
Stavební úpravy sanitárního zařízení v přízemí základní školy Velké Němčice
(Městys Velké Němčice)
Zobrazit
Čelní kolový nakladač
(JANKOSTAV s.r.o.)
Zobrazit
Fotoelektrochemický systém - PhotoEchem System (FRA) (R1729-INV), (VZ-2-2017)
(Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku CNC soustruhu
(COMTES FHT a.s.)
Zobrazit
Změna užívání objektu Mariánské náměstí č.p. 22 - knihovna a ZUŠ
(Město Krupka)
Zobrazit
Nákup CNC strojů
(Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace)
Zobrazit
Izotermální titrační kalorimetr
(Contipro a.s.)
Zobrazit
Soustružnické centrum
(EM Brno s.r.o.)
Zobrazit
Oprava živičného krytu v Krupce v ul. U Přítkova
(Město Krupka)
Zobrazit
Dodávka ICT a prezentační techniky 2016
(Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Pořízení technologie předúprav povrchu dílů.
(CHARVÁT CTS a.s.)
Zobrazit
Dodávka HW pro modernizaci výuky II.
(Střední škola Kostka s.r.o.)
Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap