Archiv veřejných zakázek

Archiv veřejnéch zakázek přináší přehled již ukončených, resp. neprobíhajících veřejných zakázek zadavatelů. Dané zakázky si lze prohlédnout a dozvědět se další podrobnosti o jejich realizaci či připojených souborech nebo informacích.

Seznam neaktuálních zakázek

Tabulka zahrnuje již ukončené veřejné zakázky.

Název veřejné zakázky a zadavatele: Detail zakázky:
Rekonstrukce mostů a lávky v obci Kateřinice
(Obec Kateřinice)
Zobrazit
Údržba městské zeleně na území Statutárního města Teplice v letech 2016-2017
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Výpočetní technika - OÚ Baška
(Obec Baška)
Zobrazit
Revitalizace náměstí Velké Poříčí
(Městys Velké Poříčí)
Zobrazit
Nákup HW pro potřeby zálohování
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Oprava smuteční síně - Hať
(Obec Hať)
Zobrazit
Parkoviště ul. Kosmonautů
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Vybudování Dětského hřiště
(Obec Nová Hradečná)
Zobrazit
Výstavba objektu ZŠ - dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha -Čakovice, včetně úpravy okolí
(Městská část Praha - Čakovice)
Zobrazit
Kostel Narození Panny Marie v Želivě – středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu – restaurování stroje hlavních kůrových varhan
(Kanonie premonstrátů v Želivě)
Zobrazit
Dřevěné lávky přes Stroupinský potok
(Obec Záluží)
Zobrazit
Zlepšení a zkvalitnění vybavenosti: Rekonstrukce zahrady MŠ
(Město Nová Včelnice)
Zobrazit
Pořízení závlahy Semice
(Semická s.r.o.)
Zobrazit
Pavilon učeben, přístavba jídelny, ZŠ Dolní Břežany
(Obec Dolní Břežany)
Zobrazit
Opravy povrchů MK, Obrataň
(Obec Obrataň)
Zobrazit
Oprava místních komunikací v obci Oráčov 2014 v lokalitě Čížkov a ke Mlýnu
(Obec Oráčov)
Zobrazit
Osciloskop se SENT
(Continental Automotive Czech Republic s.r.o.)
Zobrazit
Návrh, implementace a podpora udržitelnosti informačního systému SIRIUS
(CENIA, česká informační agentura životního prostředí)
Zobrazit
Odstavná plocha v ul. Smetanova
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
MŠ Bohosudovská - výměna oken
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Výzva k podání nabídek na dodávku SW, HW a dalšího vybavení
(Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice)
Zobrazit
Obec Chotěvice, odkanalizování obce, TDI
(Obec Chotěvice)
Zobrazit
Rovnací lis
(Iveco Czech Republic, a. s.)
Zobrazit
Výměna nábytku v Domově pro seniory Okružní
(Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rozmístění a svoz velkokapacitních kontejnerů na území Statutárního města Teplice
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Rekonstrukce podlahy tanečního sálu v budově Na Rejdišti
(Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1)
Zobrazit
Vzdělávání pedagogů ZŠ Kaplice
(Základní škola Kaplice, Fantova 446)
Zobrazit
Výběrové řízení na zpracovatele, vydávání a tisk městského Zpravodaje Modřice
(Město Modřice)
Zobrazit
Zvýšení množství svozu bioodpadu v obci Darkovice
(Obec Darkovice)
Zobrazit
Rekonstrukce a doplnění chodníků - Komenského, Nádražní, ČSA, B. Smetany
(Město Nová Včelnice)
Zobrazit
Kompostéry pro občany obce Hukvaldy
(Obec Hukvaldy)
Zobrazit
Traktorový přívěs pro autoškolu
(Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka a instalace nového vybavení
(Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun – Hlinky, Okružní 1404)
Zobrazit
Záchrana kostela sv. Petra a Pavla v Jistebníku-dokončení střechy
(Římskokatolická farnost Jistebník)
Zobrazit
Vybudování přírodovědné učebny – Gymnázium Hladnov
(Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rybářství Zelený - pořízení vybavení
(Vlastimil Zelený)
Zobrazit
Obnova venkovské prodejny v Doubravici
(Obec Hrubá Skála)
Zobrazit
Optimalizace procesů deemulgační stanice
(AERO Vodochody AEROSPACE a.s.)
Zobrazit
Dodávka ICT vybavení do školy
(Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávky masa a masných výrobků
(Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace)
Zobrazit
Propagační předměty
(Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace)
Zobrazit
Nákup diskových jednotek a magnetických disků
(Česká republika - Státní úřad inspekce práce)
Zobrazit
Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností pedagogů v německém jazyce formou metody blended learning
(Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9)
Zobrazit
Natočení a zpracování audiovizuálního materiálu pro žáky se SVP z 1. stupně praktických a speciálních základních škol včetně přípravy podkladů pro DVD
(CEET Liberec s.r.o.)
Zobrazit
Snížení prašnosti z plošných zdrojů v obci Štěpánkovice
(Obec Štěpánkovice)
Zobrazit
Prodloužení vodovodního řadu a vodovodní přípojky pro areál MSP s.r.o.
(Městské služby Písek s.r.o.)
Zobrazit
Dokončení obnovy kostela Narození Panny Marie v Orlové - restaurování oltáře
(Římskokatolická farnost Orlová)
Zobrazit
Obnova školního sportovního hřiště
(Obec Husinec)
Zobrazit
Vozidlo s lisovací nástavbou a vyklápěčem sběrných nádob
(Technické služby města Poděbrad s.r.o.)
Zobrazit
Nákup stroje na tamponový tisk
(IGRA MODEL s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce Strakonické ulice v Písku - zhotovitel projektové dokumentace
(Městské služby Písek s.r.o.)
Zobrazit
Naučné stezky v okolí Úsilného a Rudolfova
(Obec Úsilné)
Zobrazit
Údržba zahrad Mateřské školy Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, přísp. organizace
(Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dětské hřiště Koberovy 2.část - kolonáda, autobusová zastávka
(Obec Koberovy)
Zobrazit
Expozice Environmentálního návštěvnického, informačního a vzdělávacího centra (Natura park)
(Ekocentrum PALETA)
Zobrazit
Centrum pro VaV společnosti D PLAST a.s. – Výstavba hal LU4 II a LU8
(D PLAST a.s.)
Zobrazit
Dodání a instalace mrazícího boxu
(Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace)
Zobrazit
Nákup zametacího stroje za účelem poklesu prašnosti
(SÁZAVA - 2000, s.r.o.)
Zobrazit
Stavební práce spojené s vybudováním arboreta a další drobné stavební práce.
(Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun)
Zobrazit
Roudné – obnova vodovodu ve stávajících trasách a v totožné dimenzi potrubí
(Obec Roudné)
Zobrazit
Modernizace statku - dodávka technologie pro chov skotu
(Mgr. Stanislava Rychtecká)
Zobrazit
DPH Žampach - rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní - 1. etapa
(Domov pod hradem Žampach)
Zobrazit
Ing. Karel Horák, systém odděleného sběru - nákup štěpkovače
(Ing. Karel Horák)
Zobrazit
Rekonstrukce hygienického zázemí v objektu Husova4, Praha
(Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Dodání jednoho nového štěpkovače dřevní hmoty
(Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace)
Zobrazit
Obnova zeleně obce Vrbice
(Obec Vrbice)
Zobrazit
12_7 Kupní smlouva č.7_2012 nad 500 tisíc Kč na dodávku tří dialyzačních monitorů
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Dodávka nového traktoru
(Město Vysoké nad Jizerou)
Zobrazit
Cisternová automobilová stříkačka pro obec Braškov
(Obec Braškov)
Zobrazit
Revitalizace zeleně v parku u koupaliště v Újezdu u Brna
(Město Újezd u Brna)
Zobrazit
Realizace dodávek silové elektrické energie na rok 2015
(Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace)
Zobrazit
LHP pro LHC Lesni družstvo Vysoké Chvojno s platností od 1.1. 2015
(Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.)
Zobrazit
Kupní smlouva o prodeji automobilu
(Švandovo divadlo na Smíchově)
Zobrazit
Výběrové řízení na aktivní síťové prvky
(COMTES FHT a.s.)
Zobrazit
Systém pro kontrolu a justáž souososti pozorovacích systémů, kamer a laserů
(PRAMACOM-HT, spol. s r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce sociálního zařízení 5. NP
(Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodání tyčinek na stěry DNA pro výkonné útvary Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Jazykové zahraniční kurzy – Anglické gymnázium
(Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o.)
Zobrazit
Olšany kanalizace - projektová činnost
(Obec Olšany)
Zobrazit
Vybavení školní dílny
(Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
Zobrazit
Kompostárna Blatno
(BOTEP PLUS spol. s r.o.)
Zobrazit
Počítačová a interaktivní technika
(Střední odborné učiliště obchodu a řemesel, spol. s r.o.)
Zobrazit
Dodání pracovního oblečení a obuvi včetně ochranných pomůcek pro pracovníky KŘP hl. m. Prahy
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Dodávka tabletů a notebooků
(Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně)
Zobrazit
Dodání Oxygen Forensic Suite 2013 Analyst
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Veřejná zakázka č. 18/2013 - mostek, Závada
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Nakládání s bioodpadem, Marek Zapletal - nákup nakladače
(Marek Zapletal)
Zobrazit
Oprava společných prostor v objektu Staroměstské nám.608, Praha 1 - Staré Město
(ACTON s.r.o.)
Zobrazit
Oprava chodníku podél sil. II/430 pravá, levá strana
(Obec Komořany)
Zobrazit
III/32922 Úmyslovice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Obnova chodníků v obci Srch - Hrádek
(Obec Srch)
Zobrazit
Výměna oken na panelovém domu Desná - Údolní čp. 327 - 328, čp. 325 – 326 a čp. 331 – 332
(Město Desná)
Zobrazit
Oprava dlažby na chodbách SOŠGS
(Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rekonstrukce výtahů bytového domu Trnkova 17,19
(Společenství pro dům Trnkova 535/17, 534/19, Olomouc - Nové Sady)
Zobrazit
EGR GRECO VACUUM FURNACE FOR STAINLESS STEEL (austenitic and ferritic(with/without titanium))
(VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka a montáž výpočetní a prezentační techniky a software
(Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily)
Zobrazit
Výzva k podání nabídek na dodávku ICT vybavení a laboratorního vybavení
(Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava HŘBITOVNÍ ZDI
(Obec Kobylá nad Vidnavkou)
Zobrazit
Č 03C/2013 Zakázka na dodání ICT techniky pro školní výuku v rámci projektu Výuka ICT na SPŠ
(Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno)
Zobrazit
Stavební úpravy - zateplení bytového domu Na Babí čp. 407, Police nad Metují
(Město Police nad Metují)
Zobrazit
Regenerace zeleně ve Velkém Poříčí
(Městys Velké Poříčí)
Zobrazit
Petrovice - ZTV pro 15 RD
(Obec Petrovice)
Zobrazit
MŠ Duha - výměna podlah
(Město Štětí)
Zobrazit
Dodávka počítačů včetně příslušenství pro Nemocnici Boskovice s.r.o.
(Nemocnice Boskovice s.r.o)
Zobrazit
Rekonstrukce kotelny
(Domov pro seniory Chodov)
Zobrazit
Úpravy prostoru před mateřskou školou ve Skoronicích
(Obec Skoronice)
Zobrazit
Zateplení obvodových konstrukcí objektu OÚ v Jindřichovicích pod Smrkem
(Obec Jindřichovice pod Smrkem)
Zobrazit
Kateřinice - biologicky rozložitelný odpad
(Obec Kateřinice)
Zobrazit
Nákup sběrných nádob pro shromažďování komunálních odpadů
(Čistá Plzeň, s. r. o.)
Zobrazit
Nakládání s BRO, Reino group s.r.o.
(Reino group s.r.o.)
Zobrazit
Otočný sloupový jeřáb
(ASB SQUASH s.r.o.)
Zobrazit
Výměna výplní otvorů na jižní a jihovýchodní fasádě Husova 4
(Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Obnova retenčních schopností dolní nádrže v obci Prušánky
(Obec Prušánky)
Zobrazit
Rekonstrukce části komunikace v ul. Na Výsluní a ul. Nad Nádržkou
(Obec Psáry)
Zobrazit
Realizace nového technologického vybavení stávající kotelny RBP
(Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
III/11510 Řitka – Nové Dvory
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Vybudování fyzikálně-chemické laboratoře v budově 1. máje
(Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodání 40 párů bot a 40 párů rukavic na moto pro OSDP - OŘD Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Dodávka ICT pro projekt Rozvoj 2014
(Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Povrchová oprava části místní komunikace v ulici Švantlova v Písku
(Městské služby Písek s.r.o.)
Zobrazit
Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka
(Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko)
Zobrazit
1/2016 Plynové odběrné zařízení pro bytové domy č.p. 12,14 na ulici Zahradní a č.p. 3,5 na ulici Dr. E.Beneše
(Teplo Hlučín, spol. s r.o.)
Zobrazit
Odstavné plochy v ul. Smetanova
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Vybavení kanceláří Biskupství ostravsko-opavského nábytkem
(Biskupství ostravsko-opavské)
Zobrazit
14_8 Kupní smlouva nad 500 tisíc Kč na dodávku dechového analyzátoru do nemocnice Prostějov
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Dodávka ICT pro projekt NatTech MSK
(Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Zateplení objektu kulturního domu Darkovičky
(Město Hlučín)
Zobrazit
Přeložka plynovodní přípojky
(Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Dodávka hnojiv a pesticidů 2015
(Školní statek, Opava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka ICT pro školu v rámci projektu EU
(Střední odborná škola cestovního ruchu, s.r.o. Pardubice, U Josefa 118)
Zobrazit
Smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu
(LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o.)
Zobrazit
Vybavení multifunkčního hřiště lezadlovými herními prvky - Lipovice
(Obec Lipovice)
Zobrazit
Přístavba a stavební úpravy ZŠ Světice
(Obec Světice)
Zobrazit
Revitalizace zeleně v k.ú. Darkovice
(Obec Darkovice)
Zobrazit
FTIR spektrometr
(ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.)
Zobrazit
P15V01 Digitální systém pro digitalizaci analogových RTG přístrojů nemocnice Šternberk č. P15V01
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Štěpánov, tlaková kanalizace, ul.Pravoslavná
(Obec Štěpánov)
Zobrazit
Likvidace odpadu 180103* na rok 2016
(Domov u fontány)
Zobrazit
Havarijní oprava kanalizace v ul. Nádražní, k. ú. Loket
(Město Loket)
Zobrazit
Výběrové řízení na nákup řezných destiček a řezných nástrojů
(COMTES FHT a.s.)
Zobrazit
Celoplošné opravy místních komunikací v Doubravici nad Svitavou a části Klemov
(Městys Doubravice nad Svitavou)
Zobrazit
Kupní smlouva nad 500 tisíc Kč.
(Obec Otovice)
Zobrazit
Komplexní pojištění pro Město Hlučín
(Město Hlučín)
Zobrazit
Reko hřiště
(SK Chomutov S-R-O s.r.o.)
Zobrazit
Vybavení školy moderní technikou
(Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice)
Zobrazit
ČS Kotojedy – oprava fasády, výplní otvorů, maleb a oplocení
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Dodávky elektrické energie od 1.3.2014 do 31.12.2015
(Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace)
Zobrazit
Nákup vozidla VW T6 Kombi 2,0TDi DR EU6
(Obec Chrastavice)
Zobrazit
Kompostárna Planá u Českých Budějovic
(ProTeren s.r.o.)
Zobrazit
Hostinné - komunikace ulice Slévárenská
(Město Hostinné)
Zobrazit
Obnovení nátěru vnějších omítek na objektu DSM firmou Antonín Krejčíř
(Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí, příspěvková organizace)
Zobrazit
DOPLA PAP - tepelně tvarovací linka
(DOPLA PAP a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce mateřské školy
(Obec Bříza)
Zobrazit
Nákup kolového nakladače
(Jaromír Dostál)
Zobrazit
Dodávka nábytku pro ZŠ a MŠ v Ostopovicích
(Mateřská škola a Základní škola, Ostopovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Trutnově, ul. Smetanova
(Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
Zobrazit
Výstavba chodníku podél komunikace II/355 v obci Holetín - napojení na centrální část
(Obec Holetín)
Zobrazit
Přístroj pro Ramanovu spektroskopii
(Contipro a.s.)
Zobrazit
Mobilní terminál PDA důl
(OKD, a.s.)
Zobrazit
Oprava místní cesty Sádek I.
(Obec Sádek)
Zobrazit
Laboratorní rozbrušovací pila
(Continental Automotive Czech Republic s.r.o.)
Zobrazit
Oprava a rekonstrukce Mateřské školy ve Špičkách č. 67
(Obec Špičky)
Zobrazit
Dodávka ICT vybavení II
(Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně)
Zobrazit
Vývojové centrum - hala
(ALTECH, spol. s r.o.)
Zobrazit
Odstranění staveb na pozemku par. číslo 2493,2495 a 2496/3 v k.ú. Teplice - Trnovany (bývalé učiliště Teplice - Trnovany), vč. terénních úprav
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Herní prvky multifunkční hřiště Konopiště
(Obec Lipovice)
Zobrazit
Zajištění podpory, údržby a dalšího rozvoje IS datového skladu SAS
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Hnojiva
(Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim)
Zobrazit
Modernizace rybníka Sádka pod Černou v k.ú Žíteč, okr. JH - odstranění sedimentu
(Ing. Aleš Škrabánek)
Zobrazit
Rekonstrukce ÚT v bytových domech na ul. E. Beneše 3,5 a Zahradní 12,14.
(Město Hlučín)
Zobrazit
Nákup samosběrného čistícího vozu.
(SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.)
Zobrazit
Nákup ICT techniky
(Hotelová škola Mariánské Lázně)
Zobrazit
zřízení parkovacích stání ul. Sadová
(Město Modřice)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na období 2016 a 2017
(Biskupství ostravsko-opavské)
Zobrazit
Odběr plynu - maloodběr ŠJ kotelna
(Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace)
Zobrazit
Obytná zóna Komořany, komunikace a inženýrské sítě - II. etapa
(Obec Komořany)
Zobrazit
Dodávka 1 ks víceúčelového malotraktoru, včetně příslušenství
(Obec Jistebník)
Zobrazit
Malíkovice - Revitalizace rybníka
(Obec Malíkovice)
Zobrazit
Zastřešený parket Holetín
(Obec Holetín)
Zobrazit
Odstavná plocha v ul. Habrová v Teplicích
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Výběrové řízení na zálohovací systém
(COMTES FHT a.s.)
Zobrazit
Aktualizace nahrávacího systému ProTools
(Česká filharmonie)
Zobrazit
III/00522 Vráž - Lhotka
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávky ICT (4. vypsání)
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby „Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Ke Stadionu, U Školy a Poděbradova“
(Město Nové Strašecí)
Zobrazit
Rekonstrukce topného rozvodu OÚ v Nové Včelnici
(Město Nová Včelnice)
Zobrazit
Dodávka a instalace pružné podlahy do multifunkčních sálů 503, 504 B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka
(Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka)
Zobrazit
VÚ Žulová - Zateplení části budovy
(Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 154)
Zobrazit
Provádění pravidelných revizí elektrické požární signalizace v objektech Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy na období let 2014 - 2016
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Obnova fasády kostela Všech Svatých v Sudoměřicích u Bechyně
(Římskokatolická farnost Sudoměřice u Bechyně)
Zobrazit
Ozdravný pobyt 2016
(Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace)
Zobrazit
Splašková kanalizace a vodovod pro lokalitu A23-2. část
(Obec Radvanice)
Zobrazit
Snížení prašnosti areálu Dolní Ředice
(Petr Růžička)
Zobrazit
Pořízení čistícího stroje
(NS - Cheops stavební, s.r.o.)
Zobrazit
Sedliště - biologicky rozložitelný odpad, část štěpkovač
(Obec Sedliště)
Zobrazit
Projektová dokumentace pro provádění dodávky a montáže vzduchotechniky a klimatizace \
(Město Šlapanice)
Zobrazit
Modernizace infrastruktury regionálních drah Jindřichův Hradec-Obrataň a Jindčichův Hradec-Nová Bystřice
(Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.)
Zobrazit
Správa, údržba a zajištění operativních oprav světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví Statutárního města Teplice - ZRUŠENO
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Provozovatel obecního vodovodu a kanalizace
(Obec Malá Úpa)
Zobrazit
Sedliště - snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice č.p. 78
(Obec Sedliště)
Zobrazit
Vybudování dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu pro MŠ Ochoz u Brna
(Obec Ochoz u Brna)
Zobrazit
Revitalizace kulturního domu města Velké Bílovice- zateplení objektu
(Město Velké Bílovice)
Zobrazit
Poskytnutí služeb při nakládání s odpady v roce 2014
(Obec Želešice)
Zobrazit
Zateplení objektu a rekonstrukce vytápění obecního úřadu Helvíkovice
(Obec Helvíkovice)
Zobrazit
Mateřská a základní škola Životice u Nového Jičína
(Obec Životice u Nového Jičína)
Zobrazit
Nákup klavíru – krátké křídlo
(Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1)
Zobrazit
Nárazové zkoušky TB11 pro zábradelní svodidlo
(sudio works s.r.o.)
Zobrazit
Nákup multifunkčních zařízení
(Národní archiv)
Zobrazit
Pořízení lesnické techniky - Obec Velhartice
(Obec Velhartice)
Zobrazit
NENÍ REALIZOVÁNO
(Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace)
Zobrazit
Snížení produkce VOC ve společnosti BV Plast s.r.o.
(BV PLAST s.r.o.)
Zobrazit
Pořízení dopravního prostředku pro zásahovou jednotku SDH Mouřínov
(Obec Mouřínov)
Zobrazit
Rekonstrukce Obecního domu Zbyslavice - II. etapa
(Obec Zbyslavice)
Zobrazit
Oprava střechy malé školy v Dymokurech - čp. 85
(Obec Dymokury)
Zobrazit
Výzkumné a vývojové pracoviště recyklace brusiva - dodávka technologií
(ABRASIV, akciová společnost)
Zobrazit
Realizace výběrového dotazníkového šetření ISSP 2016 - Role vlády
(Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Rekonstrukce chodníku Svatý Jiří poz. 83/3
(Obec Svatý Jiří)
Zobrazit
Smlouva na dodávky zemního plynu
(Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2)
Zobrazit
Rekonstrukce zpracovatelského provozu Hradištko
(Pavel Pokorný - BRAMKO)
Zobrazit
Zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury obce Psáry
(Obec Psáry)
Zobrazit
Rekonstrukce ZUŠ - Police nad Metují - I. etapa
(Město Police nad Metují)
Zobrazit
Zateplení Kulturního domu v Bobrovníkách.
(Město Hlučín)
Zobrazit
Pořízení závěsných strojů
(Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava hřbitovní zdi v Obrnicích- České Zlatníky, I.etapa
(Obec Obrnice)
Zobrazit
Rekonstrukce komunikace ulice Zahrádky, obec Husinec, Středočeský kraj
(Obec Husinec)
Zobrazit
Kostel Narození Panny Marie v Želivě – středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu – stavební práce
(Kanonie premonstrátů v Želivě)
Zobrazit
VŘ č. 002 Publicita
(Rudolf Polák)
Zobrazit
Vybavení strojních dílen_3
(Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rekonstrukce a obnova veřejného osvětlení v obci Pržno
(Obec Pržno)
Zobrazit
Nákup vstřikovacího lisu pro společnost PF PLASTY CZ s.r.o.
(PF PLASTY CZ s.r.o.)
Zobrazit
Digitalizace Kina Řevnice
(Gong o.s.)
Zobrazit
Dodávka čistých prostor do výrobní haly na nanovlákna - II
(ČESKÁ VČELA s.r.o.)
Zobrazit
Rozšíření kanalizačního dispečinku VAK Trutnov
(Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
Zobrazit
Infrastruktura - Komunikace a inženýrské - I. etapa
(Obec Jenišovice)
Zobrazit
Dětské hřiště obce Předboj
(Obec Předboj)
Zobrazit
Úpravy rozvodu mediplynů Karviná
(Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka - Fluorescenční spektrometr (VZMR-9-2015)
(Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
MČ Praha – Čakovice – severní chodník – Slaviborské náměstí
(Městská část Praha - Čakovice)
Zobrazit
Propagace projektu
(Agrovýzkum Rapotín s.r.o.)
Zobrazit
Zateplení a oprava fasády bytového domu č.p.29
(Městys Plaňany)
Zobrazit
Rekonstrukce KD - ústřední vytápění, ZT
(Obec Bohaté Málkovice)
Zobrazit
Obnova obecního vodovodu v Bohutíně, I. etapa
(Obec Bohutín)
Zobrazit
Chrastavice – odkanalizování obce
(Obec Chrastavice)
Zobrazit
Dodávka jednoho kusu patnáctimetrového nízkopodlažního trolejbusu
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele horizontálního frézovacího centra s CNC řízením
(GTW BEARINGS s.r.o.)
Zobrazit
Rozšíření systému elektrické požární signalizace (EPS) v prostorách budovy Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1.
(Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1)
Zobrazit
Oprava kulturního domu v Horních Těšicích III.etapa
(Obec Horní Těšice)
Zobrazit
ZEPAS Rudíkov, spol. s r.o. - Pořízení strojů pro snížení emisí čpavku v živočišné výrobě
(ZEPAS Rudíkov, spol. s r.o.)
Zobrazit
Oprava Krytu místní komunikace ulice Šafaříkova
(Město Rajhrad)
Zobrazit
Technologický celek úsporných opatření
(OPATISK s.r.o.)
Zobrazit
(c) 2010 - 2017 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Sitemap