Archiv veřejných zakázek

Archiv veřejnéch zakázek přináší přehled již ukončených, resp. neprobíhajících veřejných zakázek zadavatelů. Dané zakázky si lze prohlédnout a dozvědět se další podrobnosti o jejich realizaci či připojených souborech nebo informacích.

Seznam neaktuálních zakázek

Tabulka zahrnuje již ukončené veřejné zakázky.

Název veřejné zakázky a zadavatele: Detail zakázky:
Snížení energetické náročnosti ZŠ Rynoltice
(Obec Rynoltice)
Zobrazit
Nákup stravenek 1,2/2018
(Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka popouštěcí pece
(PILANA Saw Bodies a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce komunikace ul. Kašparova v Teplicích
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Rozšíření přírodní zahrady MŠ Kratonohy
(Obec Kratonohy)
Zobrazit
I1 - Laboratoř pro podporu výzkumně-vývojových prací
(Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.)
Zobrazit
Projektové práce a inženýrská činnost na sesuvu náspů silnice II/268 Mnichovo Hradiště km 12,100 – 12,500 vč. kompletní rekonstrukce celého úseku silnice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Kompostárna Skopytce
(Václav Skořepa)
Zobrazit
Revitalizace kostela Svaté Anny v Rychvaldu
(Římskokatolická farnost Rychvald u Karviné)
Zobrazit
Rekonstrukce městského parteru mezi ulicemi Palackého a Okružní
(Město Nové Strašecí)
Zobrazit
Zajištění svozu a následné využití případně odstranění směsného komunálního odpadu pro město Hrochův Týnec
(Město Hrochův Týnec)
Zobrazit
16_3 Kupní smlouva (2016084) nad 500 tisíc Kč - Endoskopické instrumentárium RADIX
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Praha 1, Bartolomějská 7 - výměna 22 kusů oken za nová dřevěná v objektu KŘP hl. m. Prahy
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Zajištění stravování
(Benjamín, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka školního nábytku
(Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko)
Zobrazit
Sběrný dvůr odpadů Lipník nad Bečvou - technologické vybavení
(Město Lipník nad Bečvou)
Zobrazit
Dodání nového samonakládacího taženého pískovače
(Městské služby Písek s.r.o.)
Zobrazit
Veřejná prostranství Radslavice
(Obec Radslavice)
Zobrazit
Služby patentového zástupce ENERTIG TECHNOLOGIES s.r.o.
(ENERTIG TECHNOLOGIES s.r.o.)
Zobrazit
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín – stavební úpravy kotelen
(Střední průmyslová škola strojnická Vsetín)
Zobrazit
Dodávka technologie polovodičového frekvenčního generátoru a kalícího zařízení pro kalení ozubených hřebenů
(MORAVIA ŘETĚZY a.s.)
Zobrazit
Natočení a zpracování audiovizuálního materiálu pro žáky se SVP z 1. stupně praktických a speciálních základních škol včetně přípravy podkladů pro DVD
(CEET Liberec s.r.o.)
Zobrazit
Využití kolonií mikrořas a bakterií pro čištění odpadních vod a produkci biomasy
(CREA Hydro&Energy, z.s.)
Zobrazit
Opravy místních komunikací v obci Vendryně v roce 2015
(Obec Vendryně)
Zobrazit
III/1052 Chotouň - Jílové
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rekonstrukce střechy mateřské školy v obci Veřovice
(Obec Veřovice)
Zobrazit
Dodávka pomůcek pro výuku fyziky a biologie
(Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace)
Zobrazit
Poskytnutí úvěru ve výši 45 mil. Kč na financování výstavby pasivního bytového domu pro seniory
(Město Modřice)
Zobrazit
III/00716 Dolany
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
ZŠ Zdechovice - úpravy pozemku
(Obec Zdechovice)
Zobrazit
Nákup elektronického terčového zařízení
(Český střelecký svaz, z.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce elektrických rozvodů ve 2. patře hlavní budovy
(Střední škola společného stravování, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/1172 Hředle
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dotazníkové šetření „Postoje k bydlení 2013“
(Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Stavební úpravy části pavilonu ZŠ Ostrovní, Štětí
(Město Štětí)
Zobrazit
Svážíme bioodpad z obce Horní Újezd
(Obec Horní Újezd)
Zobrazit
Habrovany-Rekonstrukce kanalizace na pozemku p. č. 2366/1
(Obec Habrovany)
Zobrazit
Protidešťový systém - sad Průhon k.ú. Blahotice
(EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.)
Zobrazit
Mezisklad pro přípravu desek
(DESK - FORM a.s.)
Zobrazit
Dodávka 30 ks plně nízkopodlažních 12 m autobusů na pohon CNG
(Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.)
Zobrazit
Průmyslový měřící rentgenový tomograf
(Continental Automotive Czech Republic s.r.o.)
Zobrazit
Nákup multifunkčních zařízení
(Národní archiv)
Zobrazit
Generální oprava stěnového hřeblového dopravníku PF 6/1042
(OKD, a.s.)
Zobrazit
Dodání jednoho nového tažného terénního vozidla
(Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodání originálních spotřebních materiálů pro tiskárny a kopírovací stroje KŘP hl.m.Prahy dle RS MV-78569-53/VZ-2011
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Pěstební činnost pro rok 2015-2016
(Obec Janovice)
Zobrazit
Dodávka plynu pro ZŠ - rok 2014
(Město Hodkovice nad Mohelkou)
Zobrazit
Rekonstrukce sociálního zařízení a kuchyně v MŠ Veselá
(Obec Zašová)
Zobrazit
16_1 Kupní smlouva (2016045-046) nad 500 tisíc Kč - Ortopedické vrtačky a pily
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Dopracování systému EPS dle požadavků HZS Praha
(Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1)
Zobrazit
Oprava povrchů komunikací - etapa 1,Zlatá Koruna
(Obec Zlatá Koruna)
Zobrazit
Stavební úpravy v areálu OÚ Křesín
(Obec Křesín)
Zobrazit
Chtěli bychom bezpečné hřiště v Dušejově
(Obec Dušejov)
Zobrazit
Pod Školským vrchem, obnova krajinných struktur
(Martina Burešová)
Zobrazit
Hasičský dopravní automobil
(Obec Březina)
Zobrazit
Splašková kanalizace ul. Školní - stoka A
(Město Nová Včelnice)
Zobrazit
Průzkum trhu k zajištění odprodeje vyřazeného majetku –výzva na podání nabídky
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele nákladního auta do 3,5 t
(Cukrářství Illík, spol. s r.o. )
Zobrazit
Dodávka jídla do školní jídelny-výdejny
(Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace)
Zobrazit
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - smlouva
(Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace)
Zobrazit
Stavební obnova tělovýchovného zařízení ve Slatině
(Obec Slatina)
Zobrazit
Dodávka 16 ks pěstovacích pecí
(CRYTUR, spol. s r.o.)
Zobrazit
Modřice, náměstí Svobody, stavební úpravy VO
(Město Modřice)
Zobrazit
Stavební úpravy objektu - Šindrlovy Dvory č.p. 22 - II. etapa
(Obec Litvínovice)
Zobrazit
Výstavba pavilonů chemie a teraristiky - PD
(Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy)
Zobrazit
Záchrana rotundy Sv. Václava - stavební a restaurátorské práce
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta)
Zobrazit
Údržba biocenter
(Městys Drnholec)
Zobrazit
Dodání obranných sprejů pro výkonné útvary Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy - KRPA-166832-3/ČJ-2013-0000VZ-SV
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Energetické úspory ZŠ Moravské Bránice
(Obec Moravské Bránice)
Zobrazit
Splašková kanalizace – domovní části kanalizačních přípojek (DČP)
(Obec Životice u Nového Jičína)
Zobrazit
Malování prostor školy, Tyršova č.p. 781, Lipník nad Bečvou
(Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781)
Zobrazit
Ochrana MZD oplocenkami na majetku BOO
(Biskupství ostravsko-opavské)
Zobrazit
Komunikace a chodník Za Školou, Újezdeček
(Obec Újezdeček)
Zobrazit
Zdravotnická technika 2015 - Deska karbonová
(Vojenská nemocnice Brno p.o.)
Zobrazit
Dešťová kanalizace, místní komunikace IV.třídy pro pěší, Petrovice u Karviné
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Obnova krytu místní komunikace – Troubsko, část Veselka (ulice U rybníka a Pod Vinohrady)
(Obec Troubsko)
Zobrazit
Komunikace a inženýrské sítě do obytné zóny 12 R. D. - Městys Stráž
(Městys Stráž)
Zobrazit
Rámcová smlouva na nákup propagačních předmětů
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 545-548 ul. Přátelství v Jičíně
(Společenství vlastníků pro dům Přátelství 545 - 548 v Jičíně)
Zobrazit
Zařízení pro technologii vakuového sušení léčivých látek, FARMAK, a.s., položky 2, 3 a 4
(FARMAK, a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce komunikace IV. třídy (chodníky) podél silnice III/45217 v obci Křišťanovice
(Obec Křišťanovice)
Zobrazit
Zdravotnická technika 2015 - Myčky
(Vojenská nemocnice Brno p.o.)
Zobrazit
Dodávka zemního plynu
(Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice)
Zobrazit
Vybudování STL plynovodu pro ZŠ v Loučovicích
(Obec Loučovice)
Zobrazit
Vybavení Sběrného dvora Slušovice
(Město Slušovice)
Zobrazit
Výzkumné a vývojové pracoviště recyklace brusiva - dodávka technologií
(ABRASIV, akciová společnost)
Zobrazit
Multifunkční dům Litvínovice
(Obec Litvínovice)
Zobrazit
Zametací vůz se skrápěním
(Služby městyse Polešovice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů - lokalita ul. Jahnova a Pražská v Přelouči
(Město Přelouč)
Zobrazit
Regenarace zahrady MŠ Meziměstí
(Město Meziměstí)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti objektů obecního úřadu a prodejny ve Dřínově
(Obec Dřínov)
Zobrazit
Rekonstrukce sociálního zařízení - budova A
(Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rybník Plíhalák – oprava a odbahnění, Rybník Březiny – oprava a odbahnění
(Obec Střítež)
Zobrazit
Dodávka elektrické energie a zemního plynu na rok 2018 a 2019
(Havířovská teplárenská společnost, a.s.)
Zobrazit
Protipovodňová opatření pro obec Budiměřice
(Obec Budiměřice)
Zobrazit
RHH 2016/5 Pásová pila na bourání masa
(Řeznictví H+H, s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka užitkového automobilu
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Převod obchodního podílu, Petr Látal
(Obec Štěpánov)
Zobrazit
Medicinální plyny
(Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
Systém pro testování odolnosti vůči magnetickému poli
(Continental Automotive Czech Republic s.r.o.)
Zobrazit
Chodník podél silnice II/355 Holetín - 4. etapa
(Obec Holetín)
Zobrazit
Pořízení vozidla pro SDH
(Obec Veselá)
Zobrazit
Kontrolér s laserovými zdroji
(Meopta - optika, s.r.o.)
Zobrazit
III/24637 Mělník - Vliněves
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Zásahový dopravní automobil pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů města Slušovice
(Město Slušovice)
Zobrazit
Intenzifikace stávající ČOV Panenské Břežany
(Obec Panenské Břežany)
Zobrazit
Smlouva o souhlasu s umístěním a realizací stavby, Fr.Jampílek
(Obec Štěpánov)
Zobrazit
Kompostárna bioodpadu SAP Mimoň spol. s r.o.
(SAP Mimoň spol. s r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce haly
(AP Střítež s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka střední vstřikovací jednotky II
(DCK Holoubkov Bohemia a.s.)
Zobrazit
Energetické úspory ve skladovém areálu spol. HRUŠKA, spol. s.r.o. – FVE
(HRUŠKA, spol. s r.o.)
Zobrazit
Soustava mikrofonů do režie koncertního sálu Pražské konzervatoře
(Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1)
Zobrazit
Energetické úspory v Obci Rajhradice
(Obec Rajhradice)
Zobrazit
Rekonstrukce místní komunikace ZA HUMNY ve Slatině
(Obec Slatina)
Zobrazit
Rámcová smlouva o nákupu automobilů 2016
(Zaměstnanecká pojišťovna Škoda)
Zobrazit
Oprava povrchu komunikace ve Straškově
(Obec Straškov - Vodochody)
Zobrazit
SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení obvodového pláště tělocvičny v areálu Máchova 628
(Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí)
Zobrazit
Revitalizace zeleně městského parku a parčíků ve Šlapanicích
(Město Šlapanice)
Zobrazit
Protipovodňová opatření městyse Velké Poříčí a obce Česká Metuje
(Městys Velké Poříčí)
Zobrazit
Kompostárna Pěčnov - FARMA Benátky s.r.o.
(FARMA Benátky s.r.o.)
Zobrazit
Dodání nového automobilu s úpravami pro převoz imobilních osob na vozíku
(Domov u studánky)
Zobrazit
Chrastavice – odkanalizování obce
(Obec Chrastavice)
Zobrazit
Digitální měřící mikroskop
(Continental Automotive Czech Republic s.r.o.)
Zobrazit
Zateplení obecního úřadu v Jetěticích
(Obec Jetětice)
Zobrazit
Šance pro komunitní život v Obrnicích II. - rovné příležitosti pro mladé lidi (nákup vybavení prostor nízkoprahového zařízení vč. publicity)
(Obec Obrnice)
Zobrazit
Ražby provozních důlních děl a práce s nimi spojené VI
(OKD, a.s.)
Zobrazit
Pořízení čtyřválcové hydraulické zakružovačky
(Mi-Tec CZ s.r.o.)
Zobrazit
Protipovodňová opatření obcí Přibice a Ivaň
(Obec Přibice)
Zobrazit
Zahraniční-jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
(Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace)
Zobrazit
Samojízdná sklízecí řezačka pro sklizeň pícnin
(Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Školní zemědělský podnik Nový Jičín)
Zobrazit
Modernizace statku - dodávka technologie pro chov skotu
(Mgr. Stanislava Rychtecká)
Zobrazit
Výměna zdroje vytápění v objektu obecního sálu v obci Kujavy
(Obec Kujavy)
Zobrazit
Oprava střechy v havarijním stavu na Středisku přírodovědců v Ostravě-.Porubě
(Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rekonstrukce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů - II.etapa, Hrotové soustruhy
(Vítkovická střední průmyslová škola)
Zobrazit
Regenerace zeleně ve Velkém Poříčí
(Městys Velké Poříčí)
Zobrazit
III/0059 zač. obce Třebetov – křiž. II/101
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava chodníku a odvodnění komunikace v obci Oráčov
(Obec Oráčov)
Zobrazit
Úpravy v ČS a srážení fosforu v ČOV
(Obec Prušánky)
Zobrazit
Reprodukce vybavení DS Kostelec na Hané - chodítka a vozíky
(Město Kostelec na Hané)
Zobrazit
ZATEPLENÍ OBJEKTU čp. 561, 562, 563; LIDOVÁ ŠKOLA UMĚNÍ, MATEŘSKÁ ŠKOLA
(Město Loket)
Zobrazit
Dodatečné služby při realizaci projektu „Zajištění podpory, údržby a dalšího rozvoje IS datového skladu SAS“
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Frolík & Rataj spol. s r.o. - svoz bioodpadů - nákup nakladače
(Frolík & Rataj spol. s r.o.)
Zobrazit
0054607- Stavební úpravy ZŠ a MŠ Rozvadov
(Obec Rozvadov)
Zobrazit
Kompostárna Dobrá Voda
(Zdeněk Matějů)
Zobrazit
Uzavření smlouvy kolektivního úrazového pojištění
(Český olympijský výbor)
Zobrazit
Oprava dešťové kanalizace v Olšovicích po povodních 2013
(Obec Olšovice)
Zobrazit
Modernizace ZŠ Meziměstí – objekt A a D
(Město Meziměstí)
Zobrazit
Odvlhčení školy Provodín
(Obec Provodín)
Zobrazit
Skronice - kanalizace a čistírna odpadních vod
(Obec Bujanov)
Zobrazit
Povrchová oprava parkoviště na Lesním hřbitově v Písku
(Městské služby Písek s.r.o.)
Zobrazit
Oprava povrchu komunikace, ul. Legionářská, Kostelec na Hané
(Město Kostelec na Hané)
Zobrazit
Bezpečné hry ZA ŠKOLOU - chodník a opravy teras
(Město Hodkovice nad Mohelkou)
Zobrazit
Zpracování PD - Energetické úspory – Dům se sociálními byty, Kunčičky u Bašky č.p. 28
(Obec Baška)
Zobrazit
Výzva k podání nabídek na dodávku ICT vybavení, laboratorního vybavení a nábytku.
(Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele horizontálního frézovacího centra s CNC řízením
(GTW BEARINGS s.r.o.)
Zobrazit
Modernizace 65 ks mechanizované výztuže FAZOS 17/37 –POz-MD na FAZOS 15/33- POz-MD
(OKD, a.s.)
Zobrazit
Zateplení fasády objektu panelového domu č.p. 556, ul. Sportovní, Loket
(Město Loket)
Zobrazit
Oprava části místních komunikací
(Obec Lelekovice)
Zobrazit
Oprava fasády 2015
(Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Víceúčelová hřiště - Pržno
(Obec Pržno)
Zobrazit
Oprava střechy farního kostela sv. Jana Křtitele v Neplachovicích
(Římskokatolická farnost Neplachovice)
Zobrazit
Sedliště - snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice č.p. 78
(Obec Sedliště)
Zobrazit
Kanalizace Kopidlno - napojení sběrače
(Město Kopidlno)
Zobrazit
Oprava MK V. Ratmírov
(Obec Velký Ratmírov)
Zobrazit
Příprava území pro výstavbu RD Kmochova
(Město Lovosice)
Zobrazit
Plaňany, rekonstrukce Fügnerovy ulice
(Městys Plaňany)
Zobrazit
Oprava kanalizačního potrubí a bourání přístavby
(Obec Kobylá nad Vidnavkou)
Zobrazit
Regenerace a revitalizace Sídliště v Hostinném – I. etapa
(Město Hostinné)
Zobrazit
15_12 Kupní smlouva nad 500 tisíc Kč - dodávka infuzní techniky
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Nákup centrálního zdroje chladu s absorpční chladicí jednotkou, chladicí věží, akumulačními nádobami, oběhovými čerpadly, expanzními nádobami, armaturami a dalším veškerým potřebným příslušenstvím
(FLÍDR s.r.o.)
Zobrazit
STAVOKA KOSICE - Nakládání s BRO - nákup nakladače
(Stavoka Kosice, a.s.)
Zobrazit
Dodávka mobiliáře pro Region Renesance
(Jemnický mikroregion)
Zobrazit
12_1 Kupní smlouva č. 1_2012 nad 500 tisíc Kč na vybavení interního oddělení nemocnice Přerov
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Oprava místní cesty Sádek I.
(Obec Sádek)
Zobrazit
Průzkum znečištění a analýza rizik, lokalita Dolní Dunajovice, p.č. 689/1
(Miroslav Lukáš)
Zobrazit
Generální oprava parních turbogenerátorů TG4, TG1, TG3
(Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.)
Zobrazit
Výměna oken a hlavních dveří Obecní úřad Sloveč
(Obec Sloveč)
Zobrazit
Revitalizace zeleně v obci Chodská Lhota a Štefle
(Obec Chodská Lhota)
Zobrazit
Projekt kácení a výsadeb na fotbalovém hřišti v Darkovičkách
(Město Hlučín)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku 3-osého vertikálního obráběcího centra pro společnost AKC-Production s.r.o.
(AKC - Production s.r.o.)
Zobrazit
Vjezdová sekční vrata do průjezdu Velká Hradební 3
(Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem - město)
Zobrazit
Nakládání s odpadem v obci Kuklík
(Obec Kuklík)
Zobrazit
Výstavba chodníku podél komunikace II/355 v obci Holetín - napojení na centrální část
(Obec Holetín)
Zobrazit
Provádění pomocných prací na Sběrném dvoře při ul. Generála Šišky v Praze - Modřanech pro rok 2015
(Správa bytových objektů Praha - Modřany, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dobývání černého uhlí II Paskov
(OKD, a.s.)
Zobrazit
Nákup kolového traktoru- kupní smlouva
(Město Vidnava)
Zobrazit
Odpadové centrum Žlutava (stavební práce)
(Obec Žlutava)
Zobrazit
Dodávky mléka a mlékárenských výrobků
(Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace)
Zobrazit
Těžba dřeva pro rok 2016
(Obec Janovice)
Zobrazit
Dodávka 5-osého vertikálního frézovacího centra s paletizací
(C.S.O., spol. s r.o.)
Zobrazit
Úprava veřejných prostranství v obci Braškov – projekt nových výsadeb veřejné zeleně
(Obec Braškov)
Zobrazit
Pořízení pozemků
(Obec Štěpánov)
Zobrazit
Sdružené dodávky zemního plynu
(Mateřská škola "Trojlístek", Praha 2, Kladská 25)
Zobrazit
Dodávka generátoru dusíku
(CRYTUR, spol. s r.o.)
Zobrazit
Prodloužení a úprava stávajícího VO na ulici Krátká, Ostopovice
(Obec Ostopovice)
Zobrazit
ZŠ Kobylí - oprava střechy na základní škole
(Obec Kobylí)
Zobrazit
Rekonstrukce stávající plochy na p.č. 379/2 k.ú. Dolní Jirčany -u fotbalového hřiště
(Obec Psáry)
Zobrazit
Dodávka ICT a didaktické techniky
(Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku souborů technologií pro společnost Extraplast s.r.o.
(EXTRAPLAST s.r.o.)
Zobrazit
Obnova krajinných struktur v Chorušicích a v místních částech Choroušky a Velký Újezd
(Obec Chorušice)
Zobrazit
RHH 2016/8 Hardware pro vážní systém evidence výroby
(Řeznictví H+H, s.r.o.)
Zobrazit
Výměna okenních stěn a vstupních dveří zadního vchodu do budovy školy
(Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka a montáž 2 ks dvoupaletových horizontálních obráběcích center s kuželem BT50
(PILANA Knives a.s.)
Zobrazit
Oprava místní komunikace v Řakomi
(Obec Dolany)
Zobrazit
Dodávka HW, SW a školení práce s expertním programem a tvorby dvou sad praktických úloh a dvou kurzů e-learningu pro práci v systému DRG
(Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka dřevěných pelet
(Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí
(ST SERVIS s.r.o.)
Zobrazit
Generální oprava důlního kombajnu KGE-710F v.č. 227
(OKD, a.s.)
Zobrazit
Oprava hromosvodu v objektu Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1
(Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1)
Zobrazit
Výběr provozovatele obecní kanalizace v obci Podmoky
(Obec Podmoky)
Zobrazit
CNC vertikální soustruh s C osou
(GTW BEARINGS s.r.o.)
Zobrazit
Zařízení pro čištění oplachových vod a koncentrátů vznikajících při provozu galvanických linek
(MS technik spol. s r.o.)
Zobrazit
Podpora rozvoje jazykových a přírodovědných kompetencí
(AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství)
Zobrazit
Výstavba haly pro výrobu a vývoj
(EL-INSTA ENERGO s.r.o.)
Zobrazit
DPS Pohořelice - montáž elektronických indikátorů topných nákladů, výměna vodoměrů SV, TV
(Obec Pohořelice)
Zobrazit
Demolice budov
(Obec Staré Ždánice)
Zobrazit
Zateplení bytového domu Ostravice č. p. 400
(Biskupství ostravsko-opavské)
Zobrazit
Oprava Krytu místní komunikace ulice Šafaříkova
(Město Rajhrad)
Zobrazit
Rekonstrukce výrobního objektu
(Simply fin s.r.o.)
Zobrazit
Rámcová smlouva na provádění prací HSV a PSV v rámci údržby a oprav budov majetku Statutárního měsrta Teplice - 2014 - 2016
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Dodávka kolového traktoru
(Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Školní zemědělský podnik Nový Jičín)
Zobrazit
výměna teplovodního systému dle projektové dokumentace
(Obec Ponětovice)
Zobrazit
Dodávka 3-osého CNC obráběcího centra
(DEPROX s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce stodůlky Sebečice
(Obec Sebečice)
Zobrazit
Dodávka hnojiv a pesticidů 2015
(Školní statek, Opava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu u MŠ ve městě Hrochův Týnec
(Město Hrochův Týnec)
Zobrazit
CNC stroj pro obrábění oválných těles cylindrických zámků, včetně přípravy technologie na vybrané díly
(ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.)
Zobrazit
Kompostárna Tukleky – svozová technika
(MAVE Production s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka zařízení – konvenční vodorovná stolová frézka a vyvrtávačka na obrábění menších dílů
(B e H o spol. s r. o.)
Zobrazit
Projektové dokumentace - Pavilon učeben, přístavba jídelny Základní školy v Dolních Břežanech
(Obec Dolní Břežany)
Zobrazit
Technické zhodnocení rozvodů KT Ostrožská Lhota
(Obec Ostrožská Lhota)
Zobrazit
Výměna stožáru a svítidel veřejného osvětlení
(Obec Zbraslavice)
Zobrazit
Multifunkční hřiště v areálu ZŠ
(Městská část Praha - Koloděje)
Zobrazit
Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v Českém středohoří- Hrobčice
(Obec Hrobčice)
Zobrazit
Stavební úpravy v 1. PP objektu č.p. 120 na jídelnu a zázemí pro MŠ a jeho odkanalizování
(Město Desná)
Zobrazit
Projektové práce na novostavbu Mateřské školy Sedmihorky
(Obec Karlovice)
Zobrazit
Vzdělávání zaměstnanců společnosti BATZ CZECH s.r.o. - 2. výzva
(BATZ CZECH, s.r.o.)
Zobrazit
Bor-oprava místní komunikace
(Obec Vlkava)
Zobrazit
Výběr dodavatele na „Dostavbu stávajícího areálu Wimmer Int. CZ, Rudolfovská 170/a, 370 01 České Budějovice“,
(Wimmer International CZ s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka a montáž klimatizačních jednotek
(Střední průmyslová škola na Proseku)
Zobrazit
Petrovice u Karviné - kanalizace 1. etapa
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Úvěr na výstavbu kanalizace a ČOV Kosořice
(Obec Kosořice)
Zobrazit
Příslušenství a nutné vybavení k vibračnímu zařízení
(Continental Automotive Czech Republic s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce rybníku Návesní v obci Smržov k.ú. Smržov u Lomnice nad Lužnící
(Obec Smržov)
Zobrazit
Dodání vitamínů, konzerv a pamlsků pro služební psy OSK KŘP hl. m. Prahy na období od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Energetická opatření na objektu č.p. 583 na ulici Reymontova v Ostravě Hrabové, p.č. 771/6, k.ú. Hrabová
(SPRINT TRADING s.r.o.)
Zobrazit
Obnova vybavení kuchyně a obnova spotřebičů v prádelně
(Charita Ostrava)
Zobrazit
Poradenské služby v oblasti veřejných zakázek
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Sdružené služby dodávky elektrické energie
(Švandovo divadlo na Smíchově)
Zobrazit
rekonstrukce budovy Obecního úřadu Strání
(Obec Strání)
Zobrazit
(c) 2010 - 2017 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap