Archiv veřejných zakázek

Archiv veřejnéch zakázek přináší přehled již ukončených, resp. neprobíhajících veřejných zakázek zadavatelů. Dané zakázky si lze prohlédnout a dozvědět se další podrobnosti o jejich realizaci či připojených souborech nebo informacích.

Seznam neaktuálních zakázek

Tabulka zahrnuje již ukončené veřejné zakázky.

Název veřejné zakázky a zadavatele: Detail zakázky:
Inovace pro D PLAST a.s. – Výstavba haly LU7
(D PLAST a.s.)
Zobrazit
Praha 3, Lupáčova 1065/11 - výměna dřevěných oken v uliční fasádě objektu KŘP hl. m. Prahy
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Smlouva o dílo 052/15 - SV Bříství,Starý Vestec, Semice, Přerov nad Labem - napojení na zdroj pitné vody
(Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.)
Zobrazit
2016-Revitalizace zeleně v obci Krhovice
(Obec Krhovice)
Zobrazit
Dvounosníkový mostový jeřáb o nosnosti 8 t
(Chart Ferox, a.s.)
Zobrazit
Správa, údržba a zajištění operativních oprav světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví Statutárního města Teplice
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Projektová dokumentace - parkoviště
(Obec Kobylá nad Vidnavkou)
Zobrazit
Dodávka malotraktoru včetně sekání trávy a zimní údržby
(Obec Hošťálkovy)
Zobrazit
Sdružené služby dodávky elektrické energie
(Švandovo divadlo na Smíchově)
Zobrazit
Rekonstrukce kuchně ZŠ a MŠ Brloh
(Obec Brloh)
Zobrazit
Polyfunkční komunitní centrum Troubelice
(Obec Troubelice)
Zobrazit
Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany města Slušovice a obcí Kašava, Trnava a Všemina
(Město Slušovice)
Zobrazit
Oprava chodníků a opěrných zdí Bohušice
(Obec Bohušice)
Zobrazit
NIOB – Nové vývojové projekty 4
(NIOB, spol. s r.o.)
Zobrazit
Dětské hřiště v obci Lhota
(Obec Lhota)
Zobrazit
Vybudování a rozšíření dětských a workoutových hřišť
(Obec Rynárec)
Zobrazit
Revitalizace veřejného osvětlení obce Syrovín v dotačním programu EFEKT 2020
(Obec Syrovín)
Zobrazit
Víceúčelové sportovní hřiště v obci Láz
(Obec Láz)
Zobrazit
Výsadba dřevin v obci Hať
(Obec Hať)
Zobrazit
Výběr dodavatele na dodávku a montáž: Univerzální frézka pro společnost MIKRON plus, s. r. o.
(MIKRON plus, s.r.o.)
Zobrazit
Kontrolér s laserovými zdroji
(Meopta - optika, s.r.o.)
Zobrazit
Základová konstrukce a vyzdívky
(Obec Lhánice)
Zobrazit
Spektrofotometr
(ROKOSPOL a.s.)
Zobrazit
Dodávka kolového nakladače pro potřeby technických služeb Města Desná
(Město Desná)
Zobrazit
Rekonstrukce sportovního areálu
(SK Protivanov, z. s.)
Zobrazit
Zkvalitnění nakládání s biologickým odpadem v obci Velká Bukovina
(Obec Velká Bukovina)
Zobrazit
Stavební úpravy chodníků ve střední části obce Ledce - jih
(Obec Ledce)
Zobrazit
Obnova povrchu místní komunikace
(Obec Libenice)
Zobrazit
Sociální byty Troubelice
(Obec Troubelice)
Zobrazit
Okna č.p. 217
(Město Hodkovice nad Mohelkou)
Zobrazit
SoD „Oprava cyklostezky č.5 – Bílovice nad Svitavou – Brno-Obřany, II.etapa“ - Zasíťování skály u cyklostezky
(Časnýř)
Zobrazit
Odstranění havarijního stavu mostku na komunikaci č.parc.1845 v k.ú. Pěčín u RK
(Obec Pěčín)
Zobrazit
Dostavba kanalizace ve Svobodě nad Úpou
(Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
Zobrazit
ZBP - IP kamery, NVR, USW POE, PC, monitory, záložní zdroj
(Základní škola Bruntál, Školní 2)
Zobrazit
Silnice III/43826: Ludslavice průjezdní úsek II. etapa stavba rekonstrukce a modernizace stavebních objektů SO 102 chodníky a sjezdy, SO 102.01 autobusová čekárna, SO 103 úprava komunikace, SO 104 parkoviště u hřbitova
(Obec Ludslavice)
Zobrazit
Chodník Šanovská - Hrabětice
(Obec Hrabětice)
Zobrazit
Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrného dvora ve městě Teplice pro období 2016 - 2020
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Dodávka rozvaděčů včetně elektroinstalace
(DF Partner s.r.o.)
Zobrazit
Audit hospodaření MFF UK 2020-2022
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta)
Zobrazit
Rekonstrukce chodníku v ul. Čsl. armády, Nové Strašecí
(Město Nové Strašecí)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti objektu B Polikliniky Nové Strašecí
(Město Nové Strašecí)
Zobrazit
Dodávka kelímků pro vícenásobné použití
(NICKNACK s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce místní komunikace v ulici Zárub
(Obec Troubky)
Zobrazit
Nákup zemního plynu kategorie maloodběr na Komoditní burze PROFIT pro Biskupství ostravsko-opavské a další zadavatele dle smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
(Biskupství ostravsko-opavské)
Zobrazit
Dodávka elektropanelů a instalatérských panelů pro odborné učebny
(Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Restaurování obrazu sv. Omurfia z kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách
(Římskokatolická farnost Blatná)
Zobrazit
III. etapa výstavby tlakové kanalizace v obci Dřísy
(Obec Dřísy)
Zobrazit
Drnholec - kanalizace a chodník na Tovární ulici
(Městys Drnholec)
Zobrazit
Kapalinové chromatografy odpovídající pravidlům GLP
(Contipro a.s.)
Zobrazit
OPaLL–AGRI, s.r.o. – LED Osvětlení 2
(OPaLL-AGRI, s. r. o.)
Zobrazit
Dodávka edukačních stavebnic včetně robotiky a příslušenství
()
Zobrazit
Nákup lednic - dovybavení pavilonu F - zakázka č. 15/2017
(Domov pro seniory Zahradní Město)
Zobrazit
ČOV_Odpadové hospodářství_opakované
(ROKOSPOL a.s.)
Zobrazit
Zateplení fasády budovy OÚ
(Obec Dyje)
Zobrazit
Zajištění provozu kancelářského zařízení pro účely kopírování
(Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy)
Zobrazit
Výstavba workoutového hřiště v obci Vysoká u Příbramě.
(Obec Vysoká u Příbramě)
Zobrazit
Novostavba tělocvičny Hlučín - Bobrovníky
(Město Hlučín)
Zobrazit
Osvětlení hřiště a ulice Ke Hřbitovu
(Obec Hruška)
Zobrazit
Zajištění preventivního opatření proti nelegálnímu výlepu na mostních konstrukcích, pozemních komunikacích a jejich příslušenství
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Výměna střešní krytiny,hromosvodu,klempířských výrobků včetně svodů a okapů na budově Obecního úřadu Běštín
(Obec Běštín)
Zobrazit
Oprava zaatikových žlabů - střecha Krušnohorského divadla Teplice - II. etapa
(Dům kultury Teplice)
Zobrazit
Výměna části obecního vodovodu v Řetenicích
(Obec Nicov)
Zobrazit
Přístavba ZŠ, tělocvičny a nové kanalizace Smilovice
(Obec Smilovice)
Zobrazit
Odvíjecí zařízení
(OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o.)
Zobrazit
Přístavba a stavební úpravy MŠ Šindlovy Dvory, č.p. 80, v k.ú. Litvínovice.
(Obec Litvínovice)
Zobrazit
014D241006124 Pařezov - Dopravní automobil
(Obec Pařezov)
Zobrazit
Dokumentace pro provedení stavby "Detašované pracoviště ZŠ a MŠ Panenské Břežany"
(Obec Panenské Břežany)
Zobrazit
Dopravní automobil
(Obec Skuhrov)
Zobrazit
Výběrové řízení na služby průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje pro společnost TEVAL tech s.r.o.
(TEVAL tech s.r.o.)
Zobrazit
Smlouva na zajištění praní prádla
(Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova
(Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rekonstrukce bytu Náměstí čp. 71 v Hostinném
(Město Hostinné)
Zobrazit
Míchadla pro nerezové míchací tanky
(DF Partner s.r.o.)
Zobrazit
Víceúčelové sportovní hřiště
(Obec Košice)
Zobrazit
Dětské hřiště Milovice
(Obec Milovice)
Zobrazit
CNC soustruh na obrábění závitů
(KSK Precise Motion, a.s.)
Zobrazit
Rozšíření kapacity MŠ TEDDY BEAR s.r.o.“ - stavební práce
(MATEŘSKÁ ŠKOLA TEDDY BEAR s.r.o.)
Zobrazit
Kompostárna Jeřeň
(PRVNÍ VALEČSKÁ spol. s r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce fasády objektu C10
(Jihostroj a.s.)
Zobrazit
Chodník v Hladkých Životicích
(Obec Hladké Životice)
Zobrazit
INTENZIFIKACE PRŮMYSLOVÉ ČOV
(VUAB Pharma a.s.)
Zobrazit
Kácení jasanů 2. etapa Ústřední hřbitov Brno
(Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace)
Zobrazit
Černilov – sídliště u školy – obytná zóna RD
(Obec Černilov)
Zobrazit
Nakládání s odpady v obci Bílovice-Lutotín
(Obec Bílovice - Lutotín)
Zobrazit
VŘ č. 003 Zahradní technika
(Rudolf Polák)
Zobrazit
ZTV Včelnička
(Obec Včelnička)
Zobrazit
Ledová plocha Strání
(Obec Strání)
Zobrazit
Generální oprava dobývacího kombajnu KSW 460 NE
(Správa pohledávek OKD, a.s. )
Zobrazit
Infrastruktura obce Břest, lokalita Přední Kraváky
(Obec Břest)
Zobrazit
VÚ a ŠJ Pšov - nákup palivového dřeva
(Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov)
Zobrazit
Výměna oken budovy úřadu městyse Žumberk
(Městys Žumberk)
Zobrazit
ZŠ Ochoz u Brna, přístavba výtahu
(Obec Ochoz u Brna)
Zobrazit
Oprava komínů a sociálních zařízení v kulturním domě v Chotěšově
(Obec Velhartice)
Zobrazit
Změna zdrojů tepla a výměna ústředního vytápění
(Lapos real a.s.)
Zobrazit
Chodník podél silnic II/452a II/459, k.ú. Leskovec nad Moravicí
(Obec Leskovec nad Moravicí)
Zobrazit
Tisk Jaroměřského a josefovského zpravodaje
(Město Jaroměř)
Zobrazit
Dodávka tkalcovských stavů
(Sage Automotive Interiors, Strakonice Fabrics, s.r.o.)
Zobrazit
Stavební úpravy kulturního domu
(Obec Sluhy)
Zobrazit
Pořízení kolového traktoru včetně příslušenství
(Obec Hrabůvka)
Zobrazit
II/303 Police nad Metují - Pěkov
(Město Police nad Metují)
Zobrazit
Zateplení bytového domu Ostravice č. p. 400 – II
(Biskupství ostravsko-opavské)
Zobrazit
Oprava společných prostor v domě č. p. 8 ve Vysokém nad Jizerou
(Město Vysoké nad Jizerou)
Zobrazit
Česká Kubice – Folmava – Vodovod, kanalizace a ČOV
(Obec Česká Kubice)
Zobrazit
Oprava místních komunikací v obci Vráto
(Obec Vráto)
Zobrazit
Oprava střechy-Hřbitovní 228/4 a Odboje 289/1 Ledvice
(Město Ledvice)
Zobrazit
Oprava bytu č. 12, Maroldova 1429/11
(4-Majetková, a.s.)
Zobrazit
Modernizace veřejného osvětlení Skřipov
(Obec Skřipov)
Zobrazit
Obnova místní komunikace Bohdalovice - Suš
(Obec Bohdalovice)
Zobrazit
Stavební úpravy objektu st. p.č.205/1 a 205/2 - ÚT a přípojka plynu
(Město Hrochův Týnec)
Zobrazit
Oprava místních komunikací
(Obec Pomezí)
Zobrazit
Gastrocentrum
(Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dasný – dostavba kanalizace DN 300 – 2 úseky
(Obec Dasný)
Zobrazit
Drátová řezačka
(Jaroslav Vožeh)
Zobrazit
Propagační materiály na zahraniční výstavy a veletrhy 2017
(HOUFEK a.s.)
Zobrazit
Měřicí stroj
(ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. )
Zobrazit
Zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení Města Loket
(Město Loket)
Zobrazit
Nakládání s bioodpady v mikroregionu Telčsko
(Mikroregion Telčsko)
Zobrazit
VŘ1 - Dodávka technologie pro míchání pryžových silikových světlých a tmavých směsí
(TUFO, s.r.o.)
Zobrazit
Zdravotnická technika 2014 laser YAG
(Vojenská nemocnice Brno p.o.)
Zobrazit
Nákup a montáž signalizace
(Domov pro seniory Chodov)
Zobrazit
Šatnové bloky
(Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodání nového kloubového malotraktoru
(Městské služby Písek s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce chladícího systému archivního areálu NA/SOA, Praha 4 – Chodovec
(Národní archiv)
Zobrazit
16_4 Kupní smlouva (2016001/6) nad 500 tis. Kč - Mycí a dezinfekční automat BHT INNOVA E3
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Oprava bytu č. 4, ul. Na Jezerce 1197/3, Praha 4
(4-Majetková, a.s.)
Zobrazit
Rámcová smlouva na zajištění přepravy žáků
(Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně)
Zobrazit
20170001 - Úklidové práce - pravidelný úklid prostor MU v Rokytnici nad Jizerou
(Město Rokytnice nad Jizerou)
Zobrazit
Údržba veřejné zeleně v MČ Praha - Dolní Počernice 2016"
(Městská část Praha - Dolní Počernice)
Zobrazit
Čelní kolový nakladač
(Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.)
Zobrazit
Oprava elektroinstalace v objektu MŠ Hrochův Týnec - II. etapa
(Město Hrochův Týnec)
Zobrazit
Stavební úpravy stáv.objektu Višňová č.p.190, k.ú.Višňová u Frýdlantu – varianta C
(Obec Višňová)
Zobrazit
Udržovací práce střechy kostela sv. archanděla Michaela v Dětřichovicích
(Římskokatolická farnost Andělská Hora)
Zobrazit
Revitalizace povodí Jindřichovického potoka- I.etapa
(Obec Jindřichovice pod Smrkem)
Zobrazit
Oprava dlažby a soklíků ve vestibulu SPŠ stavební Ostrava
(Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Stavební úpravy a nadstavba části výrobní haly "A"
(AZ BETON s.r.o.)
Zobrazit
Zlepšení podmínek technického, praktického a digitálního vzdělávání – škola Lípa
(Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace)
Zobrazit
Disky pro ukládání dat ze simulací
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta)
Zobrazit
3D tiskárna na kov
(KSK Precise Motion, a.s.)
Zobrazit
Studie a analýzy pro projekty
(Slamka Consulting, s.r.o.)
Zobrazit
Výměna stoupacího potrubí
(Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
Zobrazit
Havarijní oprava datové a komunikační sítě lanové dráhy Krupka
(Město Krupka)
Zobrazit
Rekonstrukce pánských WC
(Střední průmyslová škola na Proseku)
Zobrazit
Vybavení do multifunkčních učeben - výpočetní technika - IT
(Obec Tichá)
Zobrazit
Obnova krovu a střechy jižní boční lodi kostela sv. Mikuláše v Jindřichově
(Římskokatolická farnost Jindřichov u Krnova)
Zobrazit
Náhradní díly, chassis a základní deska pro KCHFO MFF
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta)
Zobrazit
Vstupní brána na hřbitov a rotundy
(Město Velké Pavlovice)
Zobrazit
Pořízení štěpkovače a kompostérů pro obec Sedlec
(Obec Sedlec)
Zobrazit
Oprava střechy věže kostela sv.Jiří v Blansku u K.
(Římskokatolická farnost Blansko u Kaplice)
Zobrazit
Dodávka konvektomatu
(Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace)
Zobrazit
Polopodzemní kontejnery-Město Morkovice-Slížany
(Město Morkovice-Slížany)
Zobrazit
Veřejné sociální zařízení v Meziměstí
(Město Meziměstí)
Zobrazit
Stroje pro lesní hospodářství
(KAISER s.r.o.)
Zobrazit
Revitalizace víceúčelového a basketbalového hřištěv TZ Tři Studně na Vysočině
(Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM)
Zobrazit
Zateplení MŠ a OÚ Chlumčany
(Obec Chlumčany)
Zobrazit
Veřejná zakázka na dodávku 3 ks sanitních vozidel, rok výroby 2012 v provedení RLP
(Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje)
Zobrazit
Kulturní a informační centrum Zašová - architektonické vyjádření exteriéru a interiéru stavby
(Obec Zašová)
Zobrazit
Rekonstrukce komunikace ul. Na Kopečku, Štěpánkovice, Oprava komunikace ul. Zahradní v km 0,395-0,511, Štěpánkovice
(Obec Štěpánkovice)
Zobrazit
Dodávka počítačů, tiskáren a jejich servis – nové vyhlášení
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Víceúčelové hřiště p.p.č.349/19 k.ú. Ledvice II
(Město Ledvice)
Zobrazit
Spotřební materiál foto
(Národní archiv)
Zobrazit
Oprava komunikace k nádraží ve Slatině nad Zdobnicí
(Obec Slatina nad Zdobnicí)
Zobrazit
Zateplení MŠ Provodín
(Obec Provodín)
Zobrazit
Oprava fasády kaple sv. Antonína v Klokočůvku
(Římskokatolická farnost Spálov)
Zobrazit
Optický koherentní tomograf pro oční oddělení Karviná
(Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti objektu 1202 VISKÓZA – zateplení
(Glanzstoff - Bohemia s.r.o.)
Zobrazit
Chodník za kulturním domem
(Obec Hruška)
Zobrazit
Pořízení elektrocentrály
(Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka vysokozdvižného vozíku a plošiny
(ČEKO IMPORT a.s.)
Zobrazit
Osciloskop se SENT
(Continental Automotive Czech Republic s.r.o.)
Zobrazit
Dodatečné zateplení objektu Mateřské školy
(Městys Panenský Týnec)
Zobrazit
Kostel Narození Panny Marie v Želivě – středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu – stavební práce (JŘBU)
(Kanonie premonstrátů v Želivě)
Zobrazit
NÁKUP MĚSTSKÝCH NÍZKOPODLAŽNÍCH BATERIOVÝCH AUTOBUSŮ PRO MHD KUTNÁ HORA
(ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.)
Zobrazit
Oprava bytu č. 13, Krčská 993/57
(4-Majetková, a.s.)
Zobrazit
Zakružovačka plechu
(JOSA s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka technického a programového vybavení učebny multimédií ZUŠ, Vysoké Mýto spojená s instalací
(Základní umělecká škola, Vysoké Mýto)
Zobrazit
Rámcová smlouva o koupi kancelářských potřeb
(Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizce)
Zobrazit
Zateplení stropu v hale M02
(Jihostroj a.s.)
Zobrazit
Klubovna obecního úřadu
(Obec Horní Vilémovice)
Zobrazit
REKO AS
(SK Dobruška z.s.)
Zobrazit
Stavba chodníku podél MK v Obci Poličná - část 2
(Obec Poličná)
Zobrazit
Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu - Rukavice
(Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
Specifické vzdělávání zaměstnanců TES
(TES VSETÍN s.r.o.)
Zobrazit
Rozšíření MŠ Struhařov
(Obec Struhařov)
Zobrazit
Obnova místních komunikací ve Stříteži nad Bečvou
(Obec Střítež nad Bečvou)
Zobrazit
Zateplení a stavební úpravy budovy OÚ Budiměřice
(Obec Budiměřice)
Zobrazit
Nákup kancelářských potřeb pro město česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2019 - 2021
(Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava havarijního stavu střechy bytového domu č.p. 7 v Mikulášovicích
(Město Mikulášovice)
Zobrazit
Kanalizace Poteč za Vlastů
(Obec Poteč)
Zobrazit
Oprava střechy po požáru
(Obec Malé Žernoseky)
Zobrazit
Revitalizace virtualizačního prostředí Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka
(Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka)
Zobrazit
„Obnova Mírového náměstí ve Vidnavě- 2. etapa“
(Město Vidnava)
Zobrazit
K. J. Erbena - rekonstrukce VO včetně přechodů pro chodce
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Nákup airbrush soupravy
(IGRA MODEL s.r.o.)
Zobrazit
DPS Lipník nad Bečvou Zahradní č.p.1335 - Stavební úpravy 5 bytových jednotek
(Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dvě vrtané studny včetně propojovacího potrubí
(Obec Horní Lomná)
Zobrazit
Posílení jímacího území Modlíkov-Na Prostředkách
(Obec Žižkovo Pole)
Zobrazit
Zateplení a výměna oken v rámci projektu: Místo pro setkávání a tvoření v Lidečku
(Obec Lidečko)
Zobrazit
Dodávka KONFIGURÁTORU GARÁŽOVÝCH VRAT
(KRUŽÍK s.r.o.)
Zobrazit
Hygienické zázemí ZŠ Šilheřovice - vyšší stupeň
(Obec Šilheřovice)
Zobrazit
Hamry u Hlinska, kaple sv. Jana Nepomuckého, odvedení vlhkosti a oprava podlahy
(Obec Hamry)
Zobrazit
Stavební úpravy ZŠ Verdunská v Teplicích
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Kolejnicový zvedací a asistenční systém Domov u studánky, jižní pavilon I. a II NP
(Domov u studánky)
Zobrazit
Dolní Věstonice – sanace sesuvů, AD
(Obec Dolní Věstonice)
Zobrazit
STAVEBNÍ ÚPRAVY - TURISTICKÁ UBYTOVNA GOROL
(Jaroslav Zowada)
Zobrazit
Automatizace montáže D12_PERK
(ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. )
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
(Obec Vysočina)
Zobrazit
„Rekonstrukce zdroje tepla, kotelna na uhlí v objektu AGRO Košetice - hospodářská budova, truhlárna“
(Agropodnik Košetice, a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce a přístavba tělocvičny ZŠ Troubelice
(Obec Troubelice)
Zobrazit
Dodávka software licencí
(Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace)
Zobrazit
Automatizace a vizualizace motivačního systému na kovárně
(Kovárna VIVA a.s.)
Zobrazit
Rekontrukce sociálního zařízení v budově školy - I. etapa
(Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka elektřiny 2013
(Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace)
Zobrazit
Kanalizace Pomezí
(Obec Pomezí)
Zobrazit
Vzdělávání zaměstnanců BRIKLIS, spol. s r.o.
(BRIKLIS, spol. s r.o.)
Zobrazit
II/329 Plaňany, obchvat
(Městys Plaňany)
Zobrazit
Rekonstrukce chodníku - park B. Smetany
(Město Nová Včelnice)
Zobrazit
Výsadba liniové zeleně v obci Partutovice
(Obec Partutovice)
Zobrazit
Dodávka prvků pro pohybový areál
(Občanské sdružení Čisté Klimkovice)
Zobrazit
Hrajeme si, hýbeme se, relaxujeme
(Obec Holovousy)
Zobrazit
Biocentrum LOUKY v k. ú. Novosedly na Moravě
(Obec Novosedly)
Zobrazit
Dostavba MŠ Předboj
(Obec Předboj)
Zobrazit
Revitalizace rybníka Válov, k.ú. Číměř nad Jihlavou
(Obec Číměř)
Zobrazit
Výměna výplní otvorů, zateplení střechy a obvodového pláště školní budovy na ul. 28.října 1884, Frýdek - Místek
(Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
Zobrazit
Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně Bohdaneč - I.etapa
(Město Lázně Bohdaneč)
Zobrazit
Rámcová dohoda – dodávka materiálu
(Connexia electric, s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce veřejné budovy - místní část Lazce č. p. 50
(Obec Troubelice)
Zobrazit
Pořízení horizontální vyvrtávačky
(MaDeX, s.r.o.)
Zobrazit
Rozšíření separace biologických odpadů v Petrovicích u Karviné
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Oprava střešního pláště pavilonu ZŠ J.V.Sládka, Muchova 554, Zbiroh
(Město Zbiroh)
Zobrazit
Vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu
(Lesy hl. m. Prahy)
Zobrazit
Sedliště - rekonstrukce a rozšíření místní komunikace
(Obec Sedliště)
Zobrazit
III/3301 Liblice - Lstiboř
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávky sadebního materiálu
(Lesy hl. m. Prahy)
Zobrazit
Dětské hřiště Staré Město
(Obec Staré Město)
Zobrazit
Dodávka traktoru ZETOR Proxima 80 + příslušenství
(Obec Citice)
Zobrazit
Obnova části hřbitovní zdi kolem kostela sv. Ondřeje v Heřmanovicích
(Římskokatolická farnost Heřmanovice)
Zobrazit
Realizace akreditovaných vzdělávacích kurzů DVPP pro pedagogické pracovníky Základní školy Hlučín - Rovniny
(Základní škola Hlučín - Rovniny, okres Opava)
Zobrazit
Demolice a likvidace objektu Sokolovny v Troubelicích č. p. 180
(Obec Troubelice)
Zobrazit
Údržba a obnova hřbitovní zdi v Deštné - 1.etapa - východní stěna
(Obec Deštná)
Zobrazit
Oprava povrchu komunikace, ul. Legionářská, Kostelec na Hané
(Město Kostelec na Hané)
Zobrazit
Souhrn vybavení k frézovacím centrům č. 1
(ZAKO TURČÍN, spol. s r.o.)
Zobrazit
Chodníky, nájezdy a odstavná místa v obci Dolní Věstonice
(Obec Dolní Věstonice)
Zobrazit
ZTV - 4RD Slavče
(Obec Slavče)
Zobrazit
Odkanalizování obce Horka II - projektová dokumentace
(Obec Horka II)
Zobrazit
Dodávka žebírkové oceli
(Správa pohledávek OKD, a.s. )
Zobrazit
Multifunkční hřiště s novostavbou šaten a zázemí na p.p.č 275 a 868/1, k.ú. Otovice u Broumova - I. etapa - přípravné práce
(Obec Otovice)
Zobrazit
Modernizace ZŠ Meziměstí
(Město Meziměstí)
Zobrazit
Demolice RD Horní Vilémovice
(Obec Horní Vilémovice)
Zobrazit
Pořízení domácích kompostérů pro obce regionu Brdy-Vltava
(Obec Ouběnice)
Zobrazit
Hasičská zbrojnice – novostavba Bořetice, parc. č. 1630/2, 1630/47, 136/3
(Obec Bořetice)
Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap