Archiv veřejných zakázek

Archiv veřejnéch zakázek přináší přehled již ukončených, resp. neprobíhajících veřejných zakázek zadavatelů. Dané zakázky si lze prohlédnout a dozvědět se další podrobnosti o jejich realizaci či připojených souborech nebo informacích.

Seznam neaktuálních zakázek

Tabulka zahrnuje již ukončené veřejné zakázky.

Název veřejné zakázky a zadavatele: Detail zakázky:
Sběrný dvůr Klentnice
(Dobrovolný svazek obcí Čistší střední Podyjí)
Zobrazit
Mateřská škola Hrnčíře – odstranění stavby
(Městská část Praha - Šeberov)
Zobrazit
Oprava opěrné zdi Králova Výšina na p.p.č. 1632/35 a 1635/7 v k.ú. Ústí nad Labem
(Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem - město)
Zobrazit
Modernizace závlahové soustavy
(Předměřická a.s.)
Zobrazit
Oprava fasády a střešních žlabů na kostele sv. Jana Nepomuckého v Čeladné
(Římskokatolická farnost Čeladná)
Zobrazit
Smlouva o poskytnutí dotace - Říště, splašková kanalizace od KŠ 34 do KŠ 50
(Město Slatiňany)
Zobrazit
Výměna technologie SSZ v Písku r. 2016
(Městské služby Písek s.r.o.)
Zobrazit
Sázavka - rozšíření inženýrských sítí a komunikace pro RD
(Obec Sázavka)
Zobrazit
Úprava druhové a prostorové skladby lesních porostů v Českém středohoří- Hrobčice II. kolo
(Obec Hrobčice)
Zobrazit
Stavební úpravy objektu MŠ a PZKO v Marklovicích
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Obnova významných vegetačních prvků města Rajhrad, 1. a 2. část
(Město Rajhrad)
Zobrazit
Revitalizace zeleně v obci Chodská Lhota a Štefle
(Obec Chodská Lhota)
Zobrazit
výměna podlahy v sále obecního domu, Hlučínská 600/30, Ludgeřovice
(Obec Ludgeřovice)
Zobrazit
Rekonstrukce objektu - Brno
(GM electronic, spol. s r.o.)
Zobrazit
Městský úřad Šlapanice - klimatizace, větrání
(Město Šlapanice)
Zobrazit
Oprava místních komunikací - Loučná nad Desnou - II. etapa
(Obec Loučná nad Desnou)
Zobrazit
Dotazníkové šetření na téma zjištění úrovně finanční gramotnosti
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Oprava chromatografů GC 7890A a 7890A s hmotnostním detektorem MSD 5973C pro OKTE SKPV Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Smlouva o dílo 021/2015
(Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce a modernizace výrobních a skladovacích ploch - Demolice + nová výstavba haly č. 14 a rekonstrukce haly č. 4
(ALTECH, spol. s r.o.)
Zobrazit
Nákup linky na sklizeň píce
(Anna Hubatová-Vacková)
Zobrazit
Čáslav - zimní údržba místních komunikací
(Město Čáslav)
Zobrazit
Oprava střechy Citice č.p.74
(Obec Citice)
Zobrazit
Vzdělávání zaměstnanců HAN v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst!
(HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.)
Zobrazit
Zajištění zahraničních jazykových kurzů pro učitele a zahraničních jazykově vzdělávacích pobytů pro žáky dle výzvy č. 56 MŠMT
(Střední škola společného stravování, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace)
Zobrazit
Výměna okenního systému ve vestibulu a chodbách
(Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace)
Zobrazit
Voda pro život aneb Revitalizace rybníčka pod Holým vrchem.
(Obec Krásensko)
Zobrazit
Výměna vadného plynového zařízení pro kotelnu DSM
(Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí, příspěvková organizace)
Zobrazit
Vysoce přesné CNC frézovací centrum
(SQS Vláknová optika a.s.)
Zobrazit
Správa, údržba a zajištění operativních oprav světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví Statutárního města Teplice
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Rekonstrukce místní komunikace
(Obec Svojkov)
Zobrazit
Dodávka nákladních vozidel pro Lesy hl. m. Prahy
(Lesy hl. m. Prahy)
Zobrazit
Oprava komunikací 2015 v obci Chotěbuz
(Obec Chotěbuz)
Zobrazit
Provzdušňovací systém ASBS kejdy
(Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Školní zemědělský podnik Nový Jičín)
Zobrazit
Provádění odvozu a likvidace koňského hnoje z objektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy v období od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Heřmanova Huť - napojení na skupinový vodovod Stříbro
(Obec Heřmanova Huť)
Zobrazit
Oprava krytů vozovky ulice Nerudova, Sanace Pod garážemi, U nádraží, U rybárny, U Adámků, Bučnice
(Město Teplice nad Metují)
Zobrazit
Výzva k podání nabídek na dodávku ICT vybavení, laboratorního vybavení a nábytku.
(Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava kapličky v obci Rapotice
(Obec Rapotice)
Zobrazit
Dodávka: 175 ks domácích kompostérů, 14 ks obecních kompostérů plastových a 1 stacionární drtič
(Obec Mladoňovice)
Zobrazit
BRUSNÉ - vrt BR3, hydrogeologický průzkum
(Obec Brusné)
Zobrazit
Zateplení stěn bytového domu v Jevišovce
(Obec Jevišovka)
Zobrazit
Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby „Rekonstrukce víceúčelového hřiště ul. Křivoklátská, Nové Strašecí“
(Město Nové Strašecí)
Zobrazit
Nehvizdy, dešťová usazovací nádrž a biokoridor na odtoku z ČOV, SO 01 - DUN včetně napojení
(Městys Nehvizdy)
Zobrazit
Dodávka a montáž 2 ks automatických CNC řízených pásových pil
(PILANA Knives a.s.)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku 1 ks frézy pro společnost VANČÍK MOTORSPORT s.r.o.
(VANČÍK MOTORSPORT s.r.o.)
Zobrazit
Environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum (Natura park
(Ekocentrum PALETA)
Zobrazit
Zhotovení výstavní expozice na výstavě K2016
(SOMA spol. s r. o.)
Zobrazit
Rekonstrukce místních komunikací v obci Ondřejov
(Obec Ondřejov)
Zobrazit
Nákup kopírovacích zařízení
(Česká republika - Státní úřad inspekce práce)
Zobrazit
Dodávka nábytku do přírodovědné učebny
(Obec Fryčovice)
Zobrazit
Projekt ověřování vlastností „tichých krytů vozovek“ na silnici II/101 a III/00315 – 2. etapa
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Výstavba mateřské školy v Želešicích
(Obec Želešice)
Zobrazit
Výběrové řízení na pořízení mobilního demonstračního zkušebního stroje/lisu s manipulátorem
(COMTES FHT a.s.)
Zobrazit
13_5 Kupní smlouva nad 500 tisíc Kč - flexibilní sestava do nemocnice Prostějov
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Zahrada MŠ v Petrovicích u Karviné
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Svážíme bioodpad z obce Janovice
(Obec Janovice)
Zobrazit
Technologie pro společnost ČÁSTKA - NÁSTROJÁRNA s.r.o.
(ČÁSTKA – NÁSTROJÁRNA s.r.o.)
Zobrazit
Odstranění škod na místních komunikacích po povodni 2013
(Obec Prackovice nad Labem)
Zobrazit
Nákup komodity plyn v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro rok 2015
(Město Čáslav)
Zobrazit
Technické zhodnocení 3D měřícího zařízení Werth VideoCheck
(PILANA Knives a.s.)
Zobrazit
13 kusů bateriových vozíků s automatickým zdvihem
(JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.)
Zobrazit
Ozdravný pobyt žáků ZŠ Přerov, Trávník 27 - Příroda Beskyd a její skrytá tajemství
(Základní škola Přerov, Trávník 27)
Zobrazit
Sběrný dvůr odpadů Doubravník
(Městys Doubravník)
Zobrazit
Nákup multifunkčního malotraktoru pro obec Panenské Břežany
(Obec Panenské Břežany)
Zobrazit
Rekonstrukce místních komunikací a chodníků v obci Vojkovice
(Obec Vojkovice)
Zobrazit
Dodávka kabeláže CAT6A včetně komponentů a doplnění optických kabelů
(COMTES FHT a.s.)
Zobrazit
Vybavení informačního centra - místnost č. 117
(Obec Zašová)
Zobrazit
Kanalizace a oprava WC v ZŠ Dobré
(Obec Dobré)
Zobrazit
Rekonstrukce stropu III. nadzemního podlaží, rekonstrukce krovu a střešní krytiny na budově základní školy na Masarykově nám. na č. p. 108 v Lázních Bohdanči
(Město Lázně Bohdaneč)
Zobrazit
Zařízení Skautského centra Vinice
(Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "POLARIS" Pardubice)
Zobrazit
Komplexní dodávka měřícího a seřizovacího přístroje nástrojů do společnosti TOS VARNSDORF a.s.
(TOS VARNSDORF a.s.)
Zobrazit
Oprava komunikací v Polici nad Metují a v Pěkově
(Město Police nad Metují)
Zobrazit
Pořízení velkokapacitní CAS pro JSDH Hájek
(Obec Hájek)
Zobrazit
Nákup autobusů pro VEOLIA TRANSPORT PRAHA s.r.o.
(ARRIVA CITY s.r.o.)
Zobrazit
Kompostárna Struhařov - stavební část - ZRUŠENO
(Obec Struhařov)
Zobrazit
TI000009-P10 Výroba tahokovů dle DIN 791
(TECHNOTRON - METAL s.r.o.)
Zobrazit
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Třeboradického potoka
(Městská část Praha - Čakovice)
Zobrazit
Veřejné hřiště Pomezí
(Obec Pomezí)
Zobrazit
15_10 kupní smlouva nad 500 tisíc Kč ,GLOREHA PROFESIONAL
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Obnova fasády věže kostela Nejsvětější Trojice v Raduni
(Římskokatolická farnost Raduň)
Zobrazit
Pořízení svařovacích zdrojů - II.
(JOSA s.r.o.)
Zobrazit
Stavební úpravy stávajících chodníků s bezbariérovým řešením a nasvětlením přechodů v k.ú. Drnholec
(Městys Drnholec)
Zobrazit
Pořízení systému pro separaci a svoz bioodpadu – Straškov-Vodochody
(Obec Straškov - Vodochody)
Zobrazit
Zateplení objektu bývalé MŠ Zahradní, Lipník nad Bečvou
(Město Lipník nad Bečvou)
Zobrazit
Rekonstrukce budovy závodní jídelny v areálu Mazanka: dodatečné práce – Dodatek č. 3 (VR-9-2016)
(Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Dodávka CNC frézky vč. příslušenství - pro realizaci projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008512 „Zvýšení kvality a efektivnosti výroby PZA KOVOSTROJ“.
(PZA KOVOSTROJ, s.r.o.)
Zobrazit
Parkovací záliv v ul. Libušina
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Pořízení nových robotizovaných svařovacích pracovišť
(CHARVÁT CTS a.s.)
Zobrazit
Dodávka leštícího stroje
(PILANA Saw Bodies a.s.)
Zobrazit
Digitální řezací plotter
(BAUCOMEX CZ, s.r.o.)
Zobrazit
Sečení travních porostů - silnice I. třídy - okres Uh. Hradiště
(Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.)
Zobrazit
Obnova kopule věže kostela Všech svatých ve Vlčovicích
(Římskokatolická farnost Vlčovice)
Zobrazit
III/33417 Kouřim km 1,500 – 1,510
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Protipovodňová opatření obce Holedeč
(Obec Holedeč)
Zobrazit
Komunikace pod hřištěm Vochov
(Obec Vochov)
Zobrazit
Pořízení výrobní linky na výrobu čokoládových kuliček
(HEALTH LINK s.r.o.)
Zobrazit
Nákup zemního plynu pro Služby Borovany s.r.o. pro rok 2013 prostřednictvím KB Profit
(Služby Borovany s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce a přístavba základní školy Lázně Bohdaneč - projektové a inženýrské práce
(Město Lázně Bohdaneč)
Zobrazit
STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA a NÁSTAVBA OBJEKTU RESTAURACE - RÁJOV č.p. 59
(Obec Zlatá Koruna)
Zobrazit
Dodávky HW a SW
(Novum Global, a.s.)
Zobrazit
VŘ 9_Dodávka technologie pro rekonstrukce staveb – Nářadí II.
(ROKOSPOL a.s.)
Zobrazit
Výstavba RD v k.ú. Svatý Jiří – inženýrské sítě SO 7: Komunikace
(Obec Svatý Jiří)
Zobrazit
Novostavba 4 bytových jednotek v obci Třemešné
(Obec Třemešné)
Zobrazit
Soustava rybníků "V PŘÍČINÁCH"
(Vladimír Fojt)
Zobrazit
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi v obci Nesovice
(Obec Nesovice)
Zobrazit
Dodání autobusu pro přepravu 6-ti osob se speciální kynologickou zástavbou pro 5 psů
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná
(Obec Tvarožná)
Zobrazit
Obnova strženého povrchu komunikace na poz.p.č.569/76 a 206/1 po přívalovém dešti
(Obec Veselá)
Zobrazit
Martinice: Příčné prahy na místních komunikacích
(Obec Martinice)
Zobrazit
RHH 2018/04 Hardware pro informační systém sledovatelnosti a původu masa
(Řeznictví H+H, s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka horizontálního zakružovacího stroje
(Ševčík HYDRO s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (plyn - maloodběr)
(Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2)
Zobrazit
Odborné zařízení a vybavení - neinvestiční část
(Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice)
Zobrazit
Realizace detailů a návazností na stavbu REKONSTRUKCE ULICE NA BABÍ č. III/30319 V POLICI NAD METUJÍ
(Město Police nad Metují)
Zobrazit
Poskytnutí úvěru na refinancování závazků obce
(Obec Hostín u Vojkovic)
Zobrazit
Přestupní uzel, zastávka ČD Česká - Lelekovice
(Obec Lelekovice)
Zobrazit
CNC soustruh šestiosý vč. příslušenství
(VANHOZ s.r.o.)
Zobrazit
Propagace projektu
(Agrovýzkum Rapotín s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka notebooků
(Česká republika - Státní úřad inspekce práce)
Zobrazit
Sociální byty ve městě Újezd u Brna, nové vyhlášení
(Město Újezd u Brna)
Zobrazit
Farma Menšina
(Lukáš Dvořák)
Zobrazit
Pořízení lešení
(Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.)
Zobrazit
Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro JSDH obce Nesovice
(Obec Nesovice)
Zobrazit
Vybavení autoservisu a motoservisu
(Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava nouzového osvětlení
(Severočeské divadlo s.r.o.)
Zobrazit
SINTEX – Výzkum, vývoj a hodnocení textilních struktur, ověřování elektromagnetické stínící účinnosti, ověřováni tepelného odrazu, propustnosti a kontrastu v infračervené oblasti
(SINTEX, a.s.)
Zobrazit
Instalace tkaninových filtrů v CZT Mimoň
(ENERGIE Holding a.s.)
Zobrazit
Dodávka vybavení dílny
(ZOWADA s.r.o.)
Zobrazit
Zhotovení sedlové střechy na objektu Hasičská zbrojnice Hartmanice
(Město Hartmanice)
Zobrazit
Elektrostatický systém čištění vzduchu z pracovních prostor dvou kovacích lisů LVH 2500
(Kovárna VIVA a.s.)
Zobrazit
Projektová dokumentace
(Obec Pěčín)
Zobrazit
Výuka autoškoly žáků na skupinu řidičského oprávnění „B“
(Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž)
Zobrazit
Víceúčelová hala
(Tomáš Salač)
Zobrazit
Dodání velkokapacitních slzotvorných prostředků pro SPJ OSPP Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
DDŠ a ZŠ Ostrava Kunčice – Výměna oken a dveří hlavního objektu a hospodářské budovy - technický dozor investora
(Dětský domov se školou a základní škola, Ostrava-Kunčice, Jeseninova 4)
Zobrazit
J. Wolkera - vozovka, chodník, veřejné osvětlení
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Rekonstrukce objektových předávacích stanic tepelné energie - CIP
(Czech Industrial Park s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka svářecích strojů
(Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Veřejná zakázka na dodávku 3 ks sanitních vozidel, rok výroby 2012 v provedení RLP
(Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje)
Zobrazit
Oprava kanalizace v ulici Polská, Trutnov II. etapa
(Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
Zobrazit
Obecní úřad Vigantice - energetické úspory
(Obec Vigantice)
Zobrazit
Fryčovice, náves – obnova centra obce
(Obec Fryčovice)
Zobrazit
Obnova infrastruktury ZŠ a zvýšení kvality vzdělávání v jazycích a v práci s digitálními technologiemi
(Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace)
Zobrazit
Průzkum zdrojů podzemních vod lokalita Valeč
(Obec Valeč)
Zobrazit
Stavební úpravy v areálu VOŠ, SOŠ, SOU v Kopřivnici
(Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Měřidlo geometrických úchylek tvaru a polohy (měřidlo kruhovitosti)
(Meopta - optika, s.r.o.)
Zobrazit
Nakládání s bioodpadem, Marek Zapletal - nákup nakladače
(Marek Zapletal)
Zobrazit
Kanalizace a ČOV Havlíčkova Borová
(Městys Havlíčkova Borová)
Zobrazit
Technologie kovo VESUV s.r.o. II
(kovo VESUV s.r.o.)
Zobrazit
Stavební úpravy toalet v 2. NP budovy ZŠ Hrabětice
(Obec Hrabětice)
Zobrazit
Rámcová smlouva na provádění prací HSV a PSV v rámci údržby a oprav budov v majetku Statutárního města Teplice
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Kanalizace Ruprechtov u kostela
(Obec Ruprechtov)
Zobrazit
Nákup tiskového reprodukčního zařízení
(Národní archiv)
Zobrazit
Pořízení traktorového nosiče včetně příslušenství
(MěPOS, příspěvková organizace)
Zobrazit
Modernizace kuchyně v MŠ Libhošť
(Obec Libhošť)
Zobrazit
Robotika 2013
(Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace)
Zobrazit
Nákup klavíru pro učebnu Základní umělecké školy, Praha 8, Klapkova 25
(Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25)
Zobrazit
Staré Ždánice, chodníky
(Obec Staré Ždánice)
Zobrazit
CO2 laser 2000 x 4000mm
(MONTIFER s. r. o.)
Zobrazit
Separace bioodpadů v obci Kobylí
(Obec Kobylí)
Zobrazit
Miloš Šmidberský - systém svozu bioodpadů - nákup štěpkovače
(Miloš Šmidberský)
Zobrazit
Smlouva o dílo - Odbahnění nádrže u nádraží ve Slatiňanech
(Město Slatiňany)
Zobrazit
Modernizace sportovního areálu SDH Veselá - 1.část
(Obec Zašová)
Zobrazit
Oprava venkovní fasády na domě čp. 55 v Bukovině
(Obec Černilov)
Zobrazit
Chodník a veřejné osvětlení – dokončení, obec Husinec, Středočeský kraj
(Obec Husinec)
Zobrazit
Rekonstrukce a přístavba tělocvičny ZŠ Troubelice
(Obec Troubelice)
Zobrazit
Dodávka speciálního komunálního podvozku určeného k další dostavbě
(Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
Zobrazit
Energetické úspory budovy MŠ v Partutovicích č.p.97
(Obec Partutovice)
Zobrazit
Cisternová automobilová stříkačka pro obec Braškov
(Obec Braškov)
Zobrazit
Kolumbárium a hrobová regulace na hřbitově v obci Fryčovice
(Obec Fryčovice)
Zobrazit
Zkvalitnění nakládání s odpady v Holešově
(Město Holešov)
Zobrazit
Stezka pro chodce a cyklisty
(Obec Kaňovice)
Zobrazit
Lapovací a leštící stroj
(Meopta - optika, s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce podlahy tanečního sálu v budově Na Rejdišti
(Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1)
Zobrazit
Nákup stroje pro zemědělskou výrobu – Lukáš Kraus
(Lukáš Kraus)
Zobrazit
13_7 Kupní smlouva nad 500 tisíc Kč - dodávka počítačové technologie MARIE PACS
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Přístavba sportovních kabin - Úpohlavy
(Obec Úpohlavy)
Zobrazit
Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích, 3.část
(Městská část Praha - Dolní Počernice)
Zobrazit
Bezbariérový chodník podél II/608 v obci Straškov - II.etapa
(Obec Straškov - Vodochody)
Zobrazit
Dodávka a instalace souřadnicového měřícího stroje pro měření větších dílců
(AERO Vodochody AEROSPACE a.s.)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku přenosného ED-XRF spektrometru
(COMTES FHT a.s.)
Zobrazit
Odstavné plochy v ul. Krušnohorská v Teplicích
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Rekonstrukce povrchu školního hřiště
(Obec Psáry)
Zobrazit
III/2591 Mladá Boleslav - Neuberk
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Biocentrum LOUKY v k. ú. Novosedly na Moravě
(Obec Novosedly)
Zobrazit
Investice do hmotného majetku - PROTECO AGRO s.r.o. – stavba + technologie + laboratoř mlékárna
(PROTECO AGRO s.r.o.)
Zobrazit
Obnova elektroinstalace a spotřebičů kostela sv. Markéty v Mošnově
(Římskokatolická farnost Mošnov)
Zobrazit
Výroba filmů a animací
(AURO spol. s r.o.)
Zobrazit
Parkovací plochy Velká Losenice
(Obec Velká Losenice)
Zobrazit
Oprava střešní krytiny BD, náměstí TGM 36
(Služby města Moravský Krumlov, příspěvková organizace)
Zobrazit
Filtrační systém
(TATRA TRUCKS a.s.)
Zobrazit
Dodávka zahradního traktoru pro celoroční údržbu pozemků Domova na zámku Bystré
(Domov na zámku Bystré)
Zobrazit
KOVOPLAN- rozšíření výrobních technologií- Frézka na obrábění grafitových a měděných elektrod
(KOVOPLAN s.r.o.)
Zobrazit
Oprava fasády víceúčelové budovy v Rozseči
(Obec Rozseč)
Zobrazit
Sochařská ideová studie I. fáze projektu "Metemorfózy-sochy pro Hlučín"
(Město Hlučín)
Zobrazit
Nýdek – rozšíření kanalizace
(Obec Nýdek)
Zobrazit
Výstavba sportovního areálu U Hrocha
(Hroch,z.s.)
Zobrazit
Oprava místní komunikace - Bukov
(Obec Sirá)
Zobrazit
Rekonstrukce rybníka - požární nádrž Spytovice
(Obec Zdechovice)
Zobrazit
Prototyp pohonů nůžkových plošin pro účely VaV
(OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o.)
Zobrazit
Oprava hřbitovní zdi a márnice
(Obec Žižkovo Pole)
Zobrazit
Troubsko, ul. Veselka, oprava komunikací
(Obec Troubsko)
Zobrazit
Dodávka 6 ks sanitních vozidel v provedení RLP v souladu s globální homologací ES ( směrnice 2007/46/ES ) pro výrobce sanitních vozidel, rok výroby 2013.
(Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje)
Zobrazit
Úprava okolí víceúčelové nádrže v Krásném Lese
(Obec Krásný Les)
Zobrazit
Poskytování služeb digitalizace listinných materiálů
(PRAHA 10 - Majetková, a.s.)
Zobrazit
Oprava MK Hrubá Voda (Bendův kopec)
(Obec Hlubočky)
Zobrazit
Nákup rotačního plnicího a zavíracího zařízení hotových sáčků
(HEALTH LINK s.r.o.)
Zobrazit
Koupě veřejné automatické toalety Francioli
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Rybářské vozidlo 2015
(Tomáš Gabriška)
Zobrazit
Dodávka a instalace kogenerační jednotky do kotelny na ul. Cihelní v Hlučíně a následný servis
(Teplo Hlučín, spol. s r.o.)
Zobrazit
Bruska bezhrotá
(ZKL Brno, a.s.)
Zobrazit
Jazykové zahraniční kurzy – Anglické gymnázium
(Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o.)
Zobrazit
Dodání jednoho nového štěpkovače dřevní hmoty
(Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace)
Zobrazit
Kompostárny Bochníček - nákup techniky
(Ing. Martin Bochníček)
Zobrazit
Oprava bytu v domě č.p. 33, Slavětice, a zázemí SDH Slavěštice v domě č.p.33
(Obec Slavětice)
Zobrazit
ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí - Metrologie pro technické obory (stavební práce)
(Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí)
Zobrazit
Pětiosé univerzální obráběcí CNC centrum
(VIMPEX GROUP s.r.o.)
Zobrazit
Revitalizace dřevěného kostela Všech Svatých v Sedlištích - restaurování nástěnných maleb v interiéru kostela a oprava varhan II
(Římskokatolická farnost Sedliště)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružení služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině NN
(Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace)
Zobrazit
Sběrný dvůr Chýně
(Obec Chýně)
Zobrazit
Zpracování pasportů vybraných objektů majetku Statutárního města Teplice
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Rekonstrukce kontrolního ultrazvuk.přístroje OMNI 2 - PA sonda 16-ti měničová pro UT větších tlouštěk – 2 ks
(Chart Ferox, a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce krytého bazénu Valašské Meziříčí
(ST SERVIS s.r.o.)
Zobrazit
Smlouva na dodávky zemního plynu
(Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2)
Zobrazit
Rekonstrukce sociálního zařízení - tělocvična
(Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka technologické linky na drcení kameniva II
(Froněk, spol. s r.o.)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku multiaxiálního zkušebního standu
(COMTES FHT a.s.)
Zobrazit
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – NOVOSEDLY, lokalita Mikulovská, II. etapa
(Obec Novosedly)
Zobrazit
Stroj pro balení do PE folie
(KIMBEX, s.r.o.)
Zobrazit
Varovný protipovodňový systém pro obec Milotice nad Bečvou (MIS)
(Obec Milotice nad Bečvou)
Zobrazit
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Endoskopie
(Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
Investice do zemědělských podniků - AGRO SÁZAVA a.s.
(AGRO SÁZAVA, a.s.)
Zobrazit
ZŠ Metelkovo nám. - výměna oken v části II. N.P.
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Pořízení pásového finišeru
(SILNICE.CZ s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka popouštěcí pece
(PILANA Saw Bodies a.s.)
Zobrazit
Demolice objektů bývalého kravína v obci Borovník
(DE JONG LIFTEN CO, s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka zametacího stroje s kropením
(Obec Hať)
Zobrazit
P17V03 Dodávka nemocničních lůžek a stolků
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Repase okenních výplní kostela sv. Jakuba v Guntramovicích - 9 oken
(Římskokatolická farnost Guntramovice)
Zobrazit
Oprava zadláždění před budovou gymnázia po povodních
(Město Hostinné)
Zobrazit
Vybudování Dětského hřiště
(Obec Nová Hradečná)
Zobrazit
Dodávka kancelářské techniky - 2. kolo výzvy
(Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech)
Zobrazit
Zavlažování atria ZŠ Šlapanice
(Město Šlapanice)
Zobrazit
Úprava ulice Petra Bezruče
(Město Žebrák)
Zobrazit
Oprava jižní ohradní zdi zámeckého parku Zdechovice
(Obec Zdechovice)
Zobrazit
Stavební úpravy uličních fasád C a D Základní škola, praktická škola a dětský domov, Vídeňská 26/28, 639 00 Brno
(Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28)
Zobrazit
Dodávka transportních nosítek pro pacienty
(Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje)
Zobrazit
Dokončení obnovy kostela Narození Panny Marie v Orlové - restaurování oltáře
(Římskokatolická farnost Orlová)
Zobrazit
HAŤ – POLDR PÍSKOVNA, napojení polní cesty Záhumenní a Křižanovická na silnici II/469
(Obec Hať)
Zobrazit
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap