Archiv veřejných zakázek

Archiv veřejnéch zakázek přináší přehled již ukončených, resp. neprobíhajících veřejných zakázek zadavatelů. Dané zakázky si lze prohlédnout a dozvědět se další podrobnosti o jejich realizaci či připojených souborech nebo informacích.

Seznam neaktuálních zakázek

Tabulka zahrnuje již ukončené veřejné zakázky.

Název veřejné zakázky a zadavatele: Detail zakázky:
Obnova kostela Narození Panny Marie v Jakartovicích - věž
(Římskokatolická farnost Jakartovice)
Zobrazit
Pořízení stroje za účelem snížení prašnosti
(Město Budyně nad Ohří)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti výrobních prostor společnosti Nevšímal, a.s.
(Nevšímal, a.s.)
Zobrazit
Gymnázium šatny – Přístavba areálu ZŠ Nové Strašecí SO 02 – část A – historická budova
(Město Nové Strašecí)
Zobrazit
Božetice - obnova Mlýnské stoky po povodni
(Obec Božetice)
Zobrazit
Oprava vodovodu – Nové Podlesí
(Obec Podlesí)
Zobrazit
Úklidové služby pro pražské objekty Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy
(Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy)
Zobrazit
Dolní Loučky - rekonstrukce ČOV a kanalizačních řádů na ČOV - projektový manager
(Obec Dolní Loučky)
Zobrazit
Obnova kostela sv. Kateřiny v Krasově
(Římskokatolická farnost Krasov)
Zobrazit
Ul. Skupova - komunikace, VO - I. etapa
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Rekonstrukce ZŠ K. Klíče - budova B
(Město Hostinné)
Zobrazit
Odvíjecí zařízení
(OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o.)
Zobrazit
Pořízení velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky pro obec Násedlovice
(Obec Násedlovice)
Zobrazit
Analýza aseptické přípravy nanovláken
(NANOPROGRESS, z.s.)
Zobrazit
Kurz pro organizátory partnerství a komunitního vzdělávání ve vsích – 2. kolo výzvy
(Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech)
Zobrazit
Obnova místní komunikace - Oderská hlavní nádraží
(Obec Hladké Životice)
Zobrazit
Vodovod Budeč - Borová
(Obec Budeč)
Zobrazit
Provoz sběrného dvora v Ledči nad Sázavou, ul. Pivovarská, na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
(TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.)
Zobrazit
Zajištění veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p.o. a Centrum pro zvířata v nouzi
(Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace)
Zobrazit
Plynofikace budovy Služeb města Moravský Krumlov
(Služby města Moravský Krumlov, příspěvková organizace)
Zobrazit
Pěstební činnost - zalesnění po kůr. kalamitě
(Obec Ovesná Lhota)
Zobrazit
Sociální byty ve městě Újezd u Brna
(Město Újezd u Brna)
Zobrazit
Nákup kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace
(Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka "Plastometr"
(IMG BOHEMIA s.r.o.)
Zobrazit
Oprava komunikace „Na Sedmidomky“ – I. a II.etapa
(Město Desná)
Zobrazit
Rekonstrukce veřejného rozhlasu
(Obec Sirá)
Zobrazit
Stavební úpravy objektu ZŠ, Stonava č.p. 51, 735 34 Stonava
(Obec Stonava)
Zobrazit
Polní komunikace pro p.č.901/1 a 901/3 Břest
(Obec Břest)
Zobrazit
Obnova rybníků v Sosní
(Ing. Milan Beneš)
Zobrazit
Rekonstrukce kanalizace
(Střední průmyslová škola na Proseku)
Zobrazit
Realizace dodávek silové elektrické energie pro roky 2013-2014, Realizace dodávek zemního plynu pro roky 2013-2014
(Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847)
Zobrazit
Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Podkopná Lhota, Podkopná Lhota, okres Zlín
(Obec Podkopná Lhota)
Zobrazit
Výměna oken v učebním pavilonu Rýmařovská 12
(Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oznámení věřejné zakázky na "nákup 2ks vozidel odtahové služby"
(Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.)
Zobrazit
„Snížení energetické náročnosti - Pořízení LED osvětlení pro společnost WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.“
(WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.)
Zobrazit
ÚPRAVA POVRCHU LESNÍ KOMUNIKACE SMĚR HAŤ
(Obec Vřesina)
Zobrazit
Sanace propadu vozovky před RD č.p. 86
(Obec Milovice)
Zobrazit
ZZS Pardubického kraje – vozidla RV
(Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje)
Zobrazit
Odvoz a odstranění odpadu z černých skládek
(Lesy hl. m. Prahy)
Zobrazit
Dodávka výpočetní techniky
(AHOL - Střední odborná škola, s.r.o.)
Zobrazit
Výstavba skladu slámy a rekonstrukce hospodářské stavby
(Iveta Mísařová)
Zobrazit
Dodávka komponentů prototypu Optima
(SOMA spol. s r. o.)
Zobrazit
Dodávka robotického pracoviště pro automatizované provádění vývojových a testovacích zkoušek v automotive
(Altran CZ a.s.)
Zobrazit
Projekt rekonstrukce 2. patra Pálffyovského paláce
(Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1)
Zobrazit
Oprava místní komunikace na p.č. 1310/1 k.ú. Vitějovice
(Obec Vitějovice)
Zobrazit
Klimatická zkušební komora 3
(Continental Automotive Czech Republic s.r.o.)
Zobrazit
Strání-Intenzifikace ČOV
(Obec Strání)
Zobrazit
B.j. 8PB-PČB Ostrožská Lhota
(Obec Ostrožská Lhota)
Zobrazit
Hydroizolace obecních domů Citice
(Obec Citice)
Zobrazit
Revitalizace dřevěného kostela sv. Michaela Archanděla v Řepištích - restaurování varhan
(Římskokatolická farnost Vratimov)
Zobrazit
Vnitřní stavební úpravy budovy č. p. 558 pro mikrojesle
(Město Slušovice)
Zobrazit
Oprava povrchů živičných komunikací v obci Darkovice po stavbě splaškové kanalizace
(Obec Darkovice)
Zobrazit
Moderní autobusy PROBO BUS - 2014
(PROBO BUS a.s.)
Zobrazit
Výměna oken na severní stěně tělocvičen Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka
(Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka licencí
(KDK Automotive Czech s.r.o.)
Zobrazit
MLÝNSKÝ RYBNÍK NA SMOLNICKÉM POTOCE
(Roman Říčař)
Zobrazit
Přístupový systém - budova závodní jídelny (VZMR-17-2016)
(Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Umělé skály a písečná pláž
(Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace)
Zobrazit
Vysokotlaký kapalinový chromatograf s DAD detekcí
(Contipro a.s.)
Zobrazit
Místní komunikace lokalita sever - Vápenka v obci Bukovany
(Obec Bukovany)
Zobrazit
Velkoformátový kopírovací stroj
(TATRA TRUCKS a.s.)
Zobrazit
Komunitní centrum Mouchnice
(Obec Mouchnice)
Zobrazit
Těžba dřevba harvestorem
(Městys Uhelná Příbram)
Zobrazit
Vybudování nové hasičské zbrojnice v obci Okrouhlá
(Obec Okrouhlá)
Zobrazit
Přístavba MŠ v Mochtíně
(Obec Mochtín)
Zobrazit
Dodávka česaných syntetických přízí a syntetických přízí v kombinaci s přírodními materiály na vývoj autotextilií
(Sage Automotive Interiors, Strakonice Fabrics, s.r.o.)
Zobrazit
Kolumbárium Sedlnice
(Obec Sedlnice)
Zobrazit
Dodávka ultrazvuku
(Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku nářadí a materiálu pro provádění laboratorního testování
(B&Bartoni, spol. s r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce objektu č. p. 888 v bývalém výrobním areálu s. p. MEZ Vsetín - SANDRIK
(V-PODLAHY, s.r.o.)
Zobrazit
ČSS – nákup mikrobusu tov. zn. Peugeot 2014
(Český střelecký svaz, z.s.)
Zobrazit
Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením HK – Věkoše – Vybavení II
(Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královehradeckého kraje, o.p.s.)
Zobrazit
VŘ - autobusová přeprava 2019
(Mountfield HK, a.s.)
Zobrazit
Chodník ve spodní části hřbitova
(Město Police nad Metují)
Zobrazit
Stavební úpravy v areálu VOŠ, SOŠ, SOU v Kopřivnici v roce 2017
(Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka medicinálních plynů
(Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
Revitalizace plochy brownfield
(DIAMANT UNIPOOL s.r.o.)
Zobrazit
Zařízení pro vývin studené plazmy
(ECOCOAL, s.r.o.)
Zobrazit
Pořízení CNC vertikální frézky.
(CHARVÁT CTS a.s.)
Zobrazit
Jindřichovice – vodovod + kanalizace – 6. etapa - U hřiště
(Obec Jindřichovice)
Zobrazit
Zemědělské stroje
(FARMA HEROT s. r. o.)
Zobrazit
Rekonstrukce zahrady arcibiskupské rezidence na Hukvaldech
(Biskupství ostravsko-opavské)
Zobrazit
Rekonstrukce oplocení hřbitova
(Obec Nýdek)
Zobrazit
Wifi4EU
(Obec Újezd)
Zobrazit
Pořízení sklízeče brambor - AGRO-STONAŘOV
(AGRO - STONAŘOV, družstvo)
Zobrazit
Dodávka sekačky se sběrem a pohonem kol 4x4
(Obec Dolní Břežany)
Zobrazit
Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Žlutava
(Obec Žlutava)
Zobrazit
Obnova fasády věže kostela sv. Kateřiny v Horním Benešově
(Římskokatolická farnost Horní Benešov)
Zobrazit
Chodník podél II/432 Cetechovice
(Obec Cetechovice)
Zobrazit
Separace bioodpadů v obci Vendryně
(Obec Vendryně)
Zobrazit
CNC frézka pětiosá (2ks) II
(Meopta - optika, s.r.o.)
Zobrazit
Pásové rypadlo
(KORA - VODOSTAVING s.r.o.)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti mateřské školy v Žacléři, ul. Na Pilíři
(Město Žacléř)
Zobrazit
Náprava škod Prackovice nad Labem - čerpací stanice OV
(Obec Prackovice nad Labem)
Zobrazit
gastrozařízení do kuchyně hotelu
(Obec Žabčice)
Zobrazit
MŠ Zašová - přírodní hřiště
(Obec Zašová)
Zobrazit
Dodávka ICT vybavení III.
(Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně)
Zobrazit
Oprava MK III. třídy 9c ve Vyskytné - Branišovské bytovky
(Obec Vyskytná)
Zobrazit
Stavební úpravy domu č.p. 14 ve Starém Sedle
(Městys Stádlec)
Zobrazit
Vícepráce při realizaci projektu „Petrovice u Karviné – kanalizace I. etapa“ č. 10
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Kochánky - obslužná komunikace
(Obec Kochánky)
Zobrazit
Traktor s příslušenstvím, cisterna, nosič kontejnerů
(Obec Prackovice nad Labem)
Zobrazit
Dodání jednoho nového tažného terénního vozidla
(Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace)
Zobrazit
Výstavba odstavných ploch v obci Senička
(Obec Senička)
Zobrazit
Kompostárna Zelený
(Vlastimil Zelený)
Zobrazit
Sportovní hala a multifunkční hřiště Libhošť - zpracování projektové dokumentace
(Obec Libhošť)
Zobrazit
Inženýrské sítě pro 8 RD - vodovod a kanalizace
(Městys Nepomyšl)
Zobrazit
Rekonstrukce bývalé školy na pečovatelské byty.
(Obec Markvartice)
Zobrazit
Stavební úpravy objektu č.p. 438 - zázemí fotbalového hřiště v Tiché
(Obec Tichá)
Zobrazit
Oprava hřbitovní zdi Hošťálkovy - II. etapa
(Obec Hošťálkovy)
Zobrazit
Straškov - chodník podél II/608
(Obec Straškov - Vodochody)
Zobrazit
Dodání 26 ks seniorských křesel
(Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava kanalizace v Lázeňské ul., ve Svobodě nad Úpou
(Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
Zobrazit
Bytové jednotky v č.p. 8 Prackovice nad Labem a rekonstrukce přístavby v KD Litochovice
(Obec Prackovice nad Labem)
Zobrazit
Výstavba Vědeckotechnického parku COMTES FHT
(COMTES FHT a.s.)
Zobrazit
Oprava zpevněné plochy před hasičskou zbrojnicí v Křoví
(Obec Křoví)
Zobrazit
20200014 Rekonstrukce přírodního divadla
(Město Rokytnice nad Jizerou)
Zobrazit
Stroj na úpravu ledu - rolba
(TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.)
Zobrazit
Místní komunikace Vlčkov - 1.etapa
(Obec Lhota pod Radčem)
Zobrazit
Rekonstrukce místní komunikace-úsek C
(Obec Okrouhlá)
Zobrazit
Lelekovice – SO 102 Oprava komunikace Koretina, část 2
(Obec Lelekovice)
Zobrazit
Oprava povrchu ve vnitrobloku za bytovými domy č.p. 1149-1152 včetně opravy přilehlého chodníku v ulici Jeníkovská, Čáslav
(Město Čáslav)
Zobrazit
Dodávka materiálového analyzátoru pro vyhodnocování materiálového složení dílů nového letounu
(AERO Vodochody AEROSPACE a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce a přístavba budovy VaV centra
(B e H o spol. s r. o.)
Zobrazit
Kompresor pro vyfukovací stroj pro DF Partner
(DF Partner s.r.o.)
Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávku hnědé štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice na rok 2014
(Město Hartmanice)
Zobrazit
INJEKČNÍ MATERIÁL 2021
(Společnost Podané ruce o.p.s.)
Zobrazit
III/3323 Čilec km 1,800 – 2,800
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Kupní smlouva (Razka Reality s.r.o. - 2021)
(Obec Chodský Újezd)
Zobrazit
Dodávka Rypadla- nakladače s příslušenstvím
(ROKOSPOL a.s.)
Zobrazit
Zakoupení svahové sekačky pro technické služby Obce Česká Kubice
(Obec Česká Kubice)
Zobrazit
Smlouva na zajištění svozu směsného komunálního odpadu č. 350/2016
(Město Slatiňany)
Zobrazit
Stavební úpravy části střešního pláště č.p. 3 - bývalé sladovny
(Městská část Praha - Dolní Počernice)
Zobrazit
Kompostárna Koldín
(Farma Koldín s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce společenského sálu ve Svídnici
(Obec Dymokury)
Zobrazit
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VAKUOVÉ PLNIČKY
(KMS, spol. s r.o.)
Zobrazit
Vodovod Poteč za Vlastů
(Obec Poteč)
Zobrazit
Dodávka automobilu pro Městskou policii Modřice
(Město Modřice)
Zobrazit
Kácení, prořez dřevin včetně náhradní výsadby v k. ú. Lhotka, p. č. 65 a 66 - Biotop
(4-Majetková, a.s.)
Zobrazit
Systém pro kapacitní plánování a operativní rozvrhování výroby
(Nevšímal, a.s.)
Zobrazit
Úklidové služby pro Domov Sluníčko, příspěvková organizace, Ostrava - Vítkovice
(Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka šatních skříněk do Gymnázia Václava Hlavatého, Louny
(Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace)
Zobrazit
Sběrný dvůr Chvalšiny – stavební část
(Obec Chvalšiny)
Zobrazit
Rámcová smlouva o nákupu vysílacího času v rádiích.
(Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Sanace sesuvů v městysi Nový Hrozenkov - Babínek II
(Městys Nový Hrozenkov)
Zobrazit
Dodávka systému pro výpočetní tomografii (CT přístroje)\
(VETCENTRUM Duchek s.r.o.)
Zobrazit
Výměna vybraných a havarijních výplní otvorů - dvůr"
(Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43)
Zobrazit
Pořízení CNC stroje pro vrtání a tvarové 3D řezání plazmou - II.
(FILÁK s.r.o.)
Zobrazit
Oprava oplocení MŠ Babice u Rosic
(Obec Babice u Rosic)
Zobrazit
Snížení emisí modernizací tavícího procesu
(PROMET FOUNDRY a.s.)
Zobrazit
Dodávka a montáž výtahu a výtahové šachty Zdravotní středisko Nový Hrozenkov
(Městys Nový Hrozenkov)
Zobrazit
Update software pro CT Zeiss Metrotom 800
(Continental Automotive Czech Republic s.r.o.)
Zobrazit
Vybavení chemické laboratoře a učebny rostlinné výroby
(Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun)
Zobrazit
Instalace horolezecké stěny v areálu Stadionu mládeže
(Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy)
Zobrazit
II/337 Poříčany
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka repasovaných drážních vozidel pro provoz na regionální železniční trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně.
(GW Train Regio a.s.)
Zobrazit
Zpevněné plochy v areálu Kompostárny Troubky
(Obec Troubky)
Zobrazit
Revitalizace lanového centra Loděnice Vltava
(Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku technologií a měřidel pro společnost B&Bartoni, spol. s.r.o.
(B&Bartoni, spol. s r.o.)
Zobrazit
Nákup robotu do výrobní linky
(Alpha Vehicle Security Solutions Czech s.r.o.)
Zobrazit
Inženýrské sítě - Novosedly, lokalita Mikulovská, III. etapa
(Obec Novosedly)
Zobrazit
Zařízení na kontinuální měření prodyšnosti a tlakového spádu plošných materiálů - Inovace (Jřbú)
(ČESKÁ VČELA s.r.o.)
Zobrazit
Dětské hřiště u obecního úřadu
(Obec Kuničky)
Zobrazit
Projektové práce na novostavbu Mateřské školy Sedmihorky
(Obec Karlovice)
Zobrazit
Separace a svoz bioodpadů v obci Přibice
(Obec Přibice)
Zobrazit
Modernizace odborných učeben – dodávka ICT - II
(Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace)
Zobrazit
KARLOVA STUDÁNKA - OPRAVA POVRCHU PARKOVIŠTĚ HVĚZDA
(Obec Karlova Studánka)
Zobrazit
Vybavení zahrady MŠ a ZŠ herními prvky
(Základní škola a Mateřská škola Havířov - Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace)
Zobrazit
Vodovod Količín
(Město Holešov)
Zobrazit
Rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonech A, B, C, D mateřské školky v Lázních Bohdanči
(Město Lázně Bohdaneč)
Zobrazit
Slaboproudé systémy – Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Čáslav - opravy chodníků na území města
(Město Čáslav)
Zobrazit
Pořízení štěpkovače, kompostérů a kontejneru na textil pro město Hoštka
(Město Hoštka)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku CNC vertikálního obráběcího centra pro společnost KR – TOOLS s.r.o.
(KR - TOOLS s.r.o.)
Zobrazit
Oprava místní komunikace v obci Vilémovice
(Obec Vilémovice)
Zobrazit
Nákup plynu pro rok 2012
(Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace)
Zobrazit
První krok k transformaci - akreditované kurzy, supervize, semináře a workshopy
(Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace)
Zobrazit
Údržba hřbitovů 2015
(Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace)
Zobrazit
Stavební úpravy budovy č.p. 1490
(Teplo Hlučín, spol. s r.o.)
Zobrazit
Obnova alejí, stromořadí a interakčních prvků v k.ú. Velhartice, Chotěšov, Nemilkov, Drouhavec a Hory Matky Boží
(Obec Velhartice)
Zobrazit
Regenerace zeleně obce Moravec
(Obec Moravec)
Zobrazit
svoz biodpadu v obci Bítov
(Obec Bítov)
Zobrazit
Zateplení a výměna oken na objektu ZŠ a MŠ Hosín
(Obec Hosín)
Zobrazit
Tělocvična Velké Albrechtice – Zpracování projektové dokumentace
(Obec Velké Albrechtice)
Zobrazit
N1 - Ergonomie - V&V drobné svalové zátěže
(Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.)
Zobrazit
Škola mnoha jazyků
(Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková organizace)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele chladících automobilů
(FOSTRADE s.r.o.)
Zobrazit
Smlouva o dílo "Oprava místní komunikace"
(Obec Valeč)
Zobrazit
Automatické kartonovací zařízení
(Biomedica, spol. s r.o.)
Zobrazit
Obytná zóna v lokalitě za DPS na parc. č. 1257/1 k.ú. Konstantinovy Lázně – plynovod a 8x přípojka
(Obec Konstantinovy Lázně)
Zobrazit
Oprava elektroinstalace úpravny vody v Janských Lázních
(Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
Zobrazit
Jeřáby
(Iveco Czech Republic, a. s.)
Zobrazit
Rekonstrukce sociálního a technického zázemí Lidového domu Brněnec
(Obec Brněnec)
Zobrazit
Stavba světelného signalizačního zařízení na chodeckém přechodu na silnici III/29810 u hostince U Salavců ve Vysoké nad Labem
(Obec Vysoká nad Labem)
Zobrazit
Měřicí zařízení II
(ZLKL, s. r. o.)
Zobrazit
Technická infrastruktura, Ruprechtov
(Obec Ruprechtov)
Zobrazit
Stavební úpravy budovy obecního úřadu čp. 95 Mezilesí
(Obec Mezilesí)
Zobrazit
Rekonstrukce stávající komunikace Mladoňovice, m.č. Deblov
(Obec Mladoňovice)
Zobrazit
Autoškola 2017/2018
(Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace)
Zobrazit
Regenerace pohřebiště ve Zlechově,k.ú. Zlechov
(Obec Zlechov)
Zobrazit
Výstavba chodníků a komunikací v obci Pržno - 2. etapa
(Obec Pržno)
Zobrazit
Veřejná dětská hřiště Valeč
(Obec Valeč)
Zobrazit
Martinice: Příčné prahy na místních komunikacích
(Obec Martinice)
Zobrazit
Sběr, svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů v obci Palkovice
(Obec Palkovice)
Zobrazit
Dobré Pole – místní komunikace – SO 102 – etapa II.
(Obec Dobré Pole)
Zobrazit
Pěstební činnost pro rok 2017-2018
(Obec Janovice)
Zobrazit
2021001 Vysoké nad Jizerou - Oprava vodovodního řadu Sklenařice - Sochorovi - Manďovo
(Město Vysoké nad Jizerou)
Zobrazit
Oprava kulturního domu Kobylá 2018
(Obec Kobylá nad Vidnavkou)
Zobrazit
Propojení k.ú. Nový Hrozenkov a Halenkov lávkou pro pěší
(Městys Nový Hrozenkov)
Zobrazit
VŘ č. 003 Zahradní technika
(Rudolf Polák)
Zobrazit
Obnova křížové cesty Liběchov
(Město Liběchov)
Zobrazit
VÚ Boletice nad Labem - výměna střešní krytiny na budovách v ul.Vítězství 70,Vítězství 288 a Pivovarská 179/30
(Výchovný ústav, Dětský domov se školou, Středisko výchovné péče, Základní škola, Střední škola a školní jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70)
Zobrazit
Pořízení štěpkovače a kontejnerů na BRKO do obce Opolany
(Obec Opolany)
Zobrazit
Kupní smlouva - nákup hal
(Oběhové hospodářství Renesance)
Zobrazit
Obec Řečice - komunální technika 2014
(Obec Řečice)
Zobrazit
Hřbitov Slatinanz - oprava chodníků a schodiště
(Obec Slatina nad Zdobnicí)
Zobrazit
Revitalizace veřejného prostranství
(Obec Nezdenice)
Zobrazit
Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jelení
(Římskokatolická farnost Jelení u Bruntálu)
Zobrazit
Centralizovaný nákup zemního plynu pro město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2020
(Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková organizace)
Zobrazit
Komunitní centrum obce Zbyslavice
(Obec Zbyslavice)
Zobrazit
Roztřískovací fréza a drtič dřevního odpadu s dopravníky
(ESCO OAK SAWMILL, s.r.o.)
Zobrazit
Vybavení učebny fyziky a chemie ZŠ Dolní Podluží
(Základní škola Dolní Podluží, okres Děčín, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka žebírkové oceli
(Správa pohledávek OKD, a.s. )
Zobrazit
Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO Drhovice
(Obec Drhovice)
Zobrazit
Přístavba pavilonu "A"
(Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4)
Zobrazit
Rekonstrukce chodníků na hřbitově ve Velenicích
(Obec Velenice)
Zobrazit
Pořízení vybavení pro předcházení vzniku bioodpadu ve vybraných obcích Sdružení měst a obcí Východní Moravy
(Sdružení měst a obcí východní Moravy)
Zobrazit
Obnova interiéru radnice
(Město Hodkovice nad Mohelkou)
Zobrazit
Udržovací práce na místní komunikaci p.č.47/2, 62/3,62/8,62/85, 890/3 k.ú.Tuklaty a na místní komunikaci p.č.263/1 a 267, k.ú. Tlustovousy
(Obec Tuklaty)
Zobrazit
Výběr TDI – výstavba MŠ Želešice
(Obec Želešice)
Zobrazit
Pořízení lesnické techniky
(Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o.)
Zobrazit
Teplotní komora pro pressure senzory
(Continental Automotive Czech Republic s.r.o.)
Zobrazit
Zateplení Gymnázia a Sportovní haly Velké Pavlovice
(Město Velké Pavlovice)
Zobrazit
Obnova MK v Kryštofových Hamrech - Křížová
(Obec Kryštofovy Hamry)
Zobrazit
Energetické úspory objektu č.p. 321 ve Staříči
(Obec Staříč)
Zobrazit
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici V Úvozu
(Obec Chlumčany)
Zobrazit
Nový Rychnov - komunikace a zpevněné plochy ZŠ+MŠ (areál)
(Městys Nový Rychnov)
Zobrazit
Komunikace s asfaltovým povrchem v obci Štěpánkovice
(Obec Štěpánkovice)
Zobrazit
Studie konstrukčního řešení funkčního modelu zařízení pro přípravu kombinovaných nanovlákenných kompozitních materiálů a vlastností granulárních materiálů pro jejich přípravu; Zhotovení a dodávka dvou funkčních modelů elektrospiningového zařízení
(NANOPROGRESS, z.s.)
Zobrazit
Operační program Životní prostředí - projekt „Podpora domácího kompostování- OBEC RAPOTICE, ZÁRUBICE a ODUNEC
(Obec Rapotice)
Zobrazit
Zajištění výuky autoškoly pro školní rok 2016-2017 - rámcová smlouva
(Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Geodetické práce
(Lesy hl. m. Prahy)
Zobrazit
Soustružnické obráběcí centrum s proti vřetenem
(INTERNATIONAL CZ, spol. s r.o.)
Zobrazit
Obnova krovu kaple Povýšení sv. Kříže ve Lhotce u Vítkova - III. etapa
(Římskokatolická farnost Nové Těchanovice)
Zobrazit
Dodávka a montáž posuvných regálových vozů s regálovými nástavbami
(Město Šlapanice)
Zobrazit
Výrobní linka pro výrobu řadících systémů pro projekt EMP2 MB6
(Dura Automotive Systems CZ, s.r.o.)
Zobrazit
Nástavba MŠ Nová Ves -zvýšení kapacity
(Obec Nová Ves)
Zobrazit
Dodávka digitální jazykové laboratoře s příslušenstvím
(Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace)
Zobrazit
Zateplení MŠ a OÚ Chlumčany
(Obec Chlumčany)
Zobrazit
Litobratřice - stavební úpravy mateřské školky
(Obec Litobratřice)
Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap