Profil zadavatele

Archiv veřejných zakázek

Archiv veřejnéch zakázek přináší přehled již ukončených, resp. neprobíhajících veřejných zakázek zadavatelů. Dané zakázky si lze prohlédnout a dozvědět se další podrobnosti o jejich realizaci či připojených souborech nebo informacích.

Seznam neaktuálních zakázek

Tabulka zahrnuje již ukončené veřejné zakázky.

Název veřejné zakázky a zadavatele: Detail zakázky:
III/11610 průtah Bubovicemi km 2,700 – 4,000
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Opravy výtluků místních komunikací na území obce Janovice 2015
(Obec Janovice)
Zobrazit
Pro čistý vzduch v obci Srch
(Obec Srch)
Zobrazit
Sdružené služby dodávky elektrické energie
(Švandovo divadlo na Smíchově)
Zobrazit
Dodávka interiérového vybavení restaurace v objektu
(ČEKO IMPORT a.s.)
Zobrazit
Smlouva na dodávky zemního plynu
(Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2)
Zobrazit
Stavební a interierová rekonstrukce denní místnosti na NZZ Odra
(Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Dodávka zařízení a vybavení odborných učeben A
(Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458)
Zobrazit
Kanalizace Tři Sekery - III. etapa
(Obec Tři Sekery)
Zobrazit
Oprava MK nábřeží 1. máje v Písku - 1. etapa, část 1
(Městské služby Písek s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka nového chladícího zařízení pro lisovací linku č. 2 v Technistone, a.s. Hradec Králové
(Technistone, a.s.)
Zobrazit
Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí - výměna oken a dveří
(Obec Slatina nad Zdobnicí)
Zobrazit
III/24050 Horní Počaply km 11,100 – 12,200
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Výstavba sportovního areálu U Hrocha
(Malá baseballová liga)
Zobrazit
Svážíme bioodpad z obce Olešnice v Orlických horách a ze Sněžné
(Obec Olešnice v Orlických horách)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku 1 ks vertikálního obráběcího centra
(DMT Jelinek s.r.o.)
Zobrazit
Bezbariérový chodník podél II/608 v obci Straškov – ETAPA I.
(Obec Straškov - Vodochody)
Zobrazit
Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice – opakované řízení
(Město Olešnice)
Zobrazit
NANOPROGRES, z.s.p.o.- Technologická dokompletace AC zvlákňovacích zařízení
(NANOPROGRESS, z.s.)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku rozšíření systému řízení válcovací trati
(COMTES FHT a.s.)
Zobrazit
Správné zacházení s odpady
(MS TRANSPORT, s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka ICT pro projekt Rozvoj 2014
(Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava chodníků v obci Staré Smrkovice
(Obec Staré Smrkovice)
Zobrazit
Novostavba skladu nemotorové techniky v obci Hošťka na p.č. 4314/39 v k.ú. Hošťka
(Hoštěcké lesy, s.r.o.)
Zobrazit
Stavební úpravy domu čp. 21, 1. etapa - rekonstrukce stropů
(Obec Svojšín)
Zobrazit
Kompostárna Bolkovský Dvůr
(Ing. Ivana Čílová)
Zobrazit
Centralizovaný nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno
(Městská realitní Poděbrady, a.s.)
Zobrazit
Smykem řízený nakladač Bobcat S 530 SJC THL
(Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Školní zemědělský podnik Nový Jičín)
Zobrazit
Obsah kufříků pro miminka 2015
(Zaměstnanecká pojišťovna Škoda)
Zobrazit
Přestavba objektu č.p. 80, Skřipov, 747 45 na pečovatelské byty a obecní úřad
(Obec Skřipov)
Zobrazit
Rekonstrukce zdravotechniky a Rekonstrukce inženýrských sítí a souvisejících technických zařízení budov
(Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace)
Zobrazit
Výstavba chodníku a zpevněné krajnice komunikace v Jevišovce
(Obec Jevišovka)
Zobrazit
Oprava žákovských šaten na ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 400/37, p. o.
(Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodání záznamových a paměťových médií pro KŘP hl.m.Prahy podle RS č.MV-75669/VZ-2011
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Vysprávka místních a účelových komunikací na území obce Petrovice u Karviné
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku termografické kamery
(COMTES FHT a.s.)
Zobrazit
Protipovodňová opatření obce Močovice
(Obec Močovice)
Zobrazit
Gymnázium, Pardubice, Mozartova - rekonstrukce šaten na aulu
(Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449)
Zobrazit
Oprava povrchů - Kolonáda, Mírové náměstí
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Dodávka sanitních vozidel pro krajské nemocnice
(Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
Hasičská zbrojnice Hartmanice - dostavba sociálního zázemí
(Město Hartmanice)
Zobrazit
Realizace sběru dat pro mezinárodní výzkumné šetření ISSP 2013 – Národní identita III
(Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Rekonstrukce objektu Masny Cheb na výrobnu štukatérských prvku
(JKR group s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka - Laboratorní tlakový reaktor (VZMR-5-2015)
(Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Stavební úpravy objektu Obecního Úřadu Hlubočky
(Obec Hlubočky)
Zobrazit
Nákup ICT techniky
(Hotelová škola Mariánské Lázně)
Zobrazit
Dodání alternativních spotřebních materiálů pro KŘP hl.m.Prahy dle RS 78569-53/VZ-2011
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Výběr dodavatele na „Dodávku výrobních technologií společnosti POVYS s.r.o“
(POVYS s.r.o.)
Zobrazit
VN Brno – rekonstrukce trakčních výtahů
(Vojenská nemocnice Brno p.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce komunikace v ulici Podháj a Prostřední v Hostinném-stavební práce
(Město Hostinné)
Zobrazit
Revitalizace fasády a výměna oken budovy Městského muzea a Muzea J.V.Sládka Zbiroh č.p.28
(Město Zbiroh)
Zobrazit
Oprava komunikace -směr Karasy
(Obec Provodín)
Zobrazit
Obnova fasády kostela sv. Petra a Pavla v Soběslavi
(Římskokatolická farnost Soběslav)
Zobrazit
Prováděcí projekt Stavební úpravy domu čp. 128 s využitím pro Dům integrovaných sociálních služeb
(Obec Horní Lomná)
Zobrazit
Architektonická soutěž o návrh "Víceúčelová sportovní hala Modřice"
(Město Modřice)
Zobrazit
Ražba provozních důlních děl př. 2031
(OKD, a.s.)
Zobrazit
Pořízení menšího samosběrného čistícího vozu
(Městská část Praha - Dolní Počernice)
Zobrazit
II/113 na zač. obce Doubravčice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Smlouva o dodávkách zboží
(Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace)
Zobrazit
Výpočetní technika - OÚ Baška
(Obec Baška)
Zobrazit
Modernizace mateřské školy a obecního úřady v Oráčově - zahrada
(Obec Oráčov)
Zobrazit
Zametením silnic k čerstvému vzduchu v Červené Řečici
(Město Červená Řečice)
Zobrazit
Provádění odvozu a likvidace koňského hnoje z objektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy v období od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Oprava topení, podlahy a výměna elektrického kotle - MŠ Jívová
(Obec Jívová)
Zobrazit
Obnova telefonních ústředen Karviná a Orlová
(Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dotazníkové šetření „Postoje k bydlení 2013“
(Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Jazykové pobyty pro SPgŠ a SZŠ Krnov
(Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace)
Zobrazit
Výběrové řízení na pořízení mobilního demonstračního zkušebního stroje/lisu s manipulátorem
(COMTES FHT a.s.)
Zobrazit
Oprava chodníku a odvodnění komunikace v obci Oráčov
(Obec Oráčov)
Zobrazit
CAD/CAM software pro společnost SVOTT s.r.o.
(SVOTT s.r.o.)
Zobrazit
Propagace projektu
(Agrovýzkum Rapotín s.r.o.)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku investic ke zvýšení monitoringu kvality výrobků
(František Bačík)
Zobrazit
Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Dokončení obnovy kostela Narození Panny Marie v Orlové - restaurování oltáře
(Římskokatolická farnost Orlová)
Zobrazit
Nákup hardware, základního software a speciálního software v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/54.0067
(Centrum andragogiky, s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka 6 ks sanitních vozidel v provedení RLP v souladu s globální homologací ES ( směrnice 2007/46/ES ) pro výrobce sanitních vozidel, rok výroby 2013.
(Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje)
Zobrazit
Povrchová oprava parkoviště na Lesním hřbitově v Písku
(Městské služby Písek s.r.o.)
Zobrazit
Zajištění služeb spojených s realizací metodických setkání učitelů
(Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Provedení výroby kuchyňských modulů pro útvary KŘP hl. m. Prahy
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Stavba přístřešku ve sportovním areálu v obci Libhošť
(Obec Libhošť)
Zobrazit
Dodávka HW, SW a školení práce s expertním programem a tvorby dvou sad praktických úloh a dvou kurzů e-learningu pro práci v systému DRG
(Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace)
Zobrazit
Převod obchodního podílu, Petr Látal
(Obec Štěpánov)
Zobrazit
Odstranění povodňových škod - sedimentační nádrž a obecní rybník v k.ú. Úsilné
(Obec Úsilné)
Zobrazit
Novostavba garáže při objektu č. p. 1142, ul. Vlkovická, Praha 9
(Lesy hl. m. Prahy)
Zobrazit
III/32918 Úmyslovice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rekonstrukce trafostanice a rozvoden
(Karma Český Brod a.s.)
Zobrazit
Havarijní oprava kanalizace v ul. Nádražní, k. ú. Loket
(Město Loket)
Zobrazit
Dodání pracovní plošiny
(Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace)
Zobrazit
Obnova střechy kostela sv. Jakuba Většího v Guntramovicích
(Římskokatolická farnost Guntramovice)
Zobrazit
Údržba dešťové kanalizace na území Statutárního města Teplice
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Oprava střešního pláště MŠ Čakovice I, k.ú. Čakovice
(Městská část Praha - Čakovice)
Zobrazit
Posílení skupinového vodovodu, I. etapa
(Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko)
Zobrazit
AW DOMY s.r.o. - nákup štěpkovače
(AW DOMY s.r.o.)
Zobrazit
Stavební úpravy objektu - Šindrlovy Dvory č.p. 22 - II. etapa
(Obec Litvínovice)
Zobrazit
Rekonstrukce dvou mostů v obci Kateřinice
(Obec Kateřinice)
Zobrazit
Revitalizace lokality "Pod Horami"
(Pavel Kodys)
Zobrazit
Pořízení minibusu
(Charita Ostrava)
Zobrazit
Tvorba TV minipořadů a rozhlasových spotů + zajištění prostoru v TV a rozhlasu
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
MŠ Duha - výměna podlah
(Město Štětí)
Zobrazit
Sběrný dvůr Klentnice
(Dobrovolný svazek obcí Čistší střední Podyjí)
Zobrazit
Malování budovy Pražské konzervatoře II
(Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1)
Zobrazit
Separace a svoz bioodpadů v obci Přibice
(Obec Přibice)
Zobrazit
2. etapa stavební akce
(Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
Zobrazit
Stavební úpravy sanitárního zařízení v přízemí základní školy Velké Němčice
(Městys Velké Němčice)
Zobrazit
Rekonstrukce jižní a východní hřbitovní zdi - Helvíkovice
(Obec Helvíkovice)
Zobrazit
Nakládání s bioodpady v obci Hrobčice a jejích místních částech - II. vyhlášení
(Obec Hrobčice)
Zobrazit
Vozidla pro Centrum sociálních služeb POHODA
(Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace)
Zobrazit
Objednávka stravenek
(Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace)
Zobrazit
DOPLA PAP - tepelně tvarovací linka
(DOPLA PAP a.s.)
Zobrazit
Č03/2013 Zakázka na dodání ICT techniky pro školní výuku v rámci projektu Výuka ICT na SPŠ
(Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná
(Obec Tvarožná)
Zobrazit
Pořízení nemovitosti
(Obec Štěpánov)
Zobrazit
Pořízení speciálních zemědělských strojů
(A G Á T A, spol. s r.o.)
Zobrazit
Demolice budov č.p. 207 - 209 a č.p. 213 a 214, Obrnice
(Obec Obrnice)
Zobrazit
Kompostárna Milíkov
(EkoFarma Milíkov s.r.o.)
Zobrazit
15_10 kupní smlouva nad 500 tisíc Kč ,GLOREHA PROFESIONAL
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Oprava parkoviště - ul. Bohosudovská
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Rekonstrukce povrchů místních komunikací Vršovice
(Obec Vršovice)
Zobrazit
Půdní vestavba Základní školy
(Obec Novosedly)
Zobrazit
Zateplení a stavební úpravy budovy OÚ Budiměřice
(Obec Budiměřice)
Zobrazit
Údržba veřejné zeleně v k.ú. Šeberov
(Městská část Praha - Šeberov)
Zobrazit
Vysokofrekvenční svařovací stroje
(Lubor Dubšík)
Zobrazit
Dodávka ICT komponent a software
(Základní škola Mšec)
Zobrazit
Nákup a montáž signalizace
(Domov pro seniory Chodov)
Zobrazit
Požární zbrojnice JSDH Solenice
(Obec Solenice)
Zobrazit
Dodávka kancelářských potřeb
(Česká republika - Státní úřad inspekce práce)
Zobrazit
Modernizace statku - nákup strojů
(Mgr. Stanislava Rychtecká)
Zobrazit
Revitalizace zeleně v obci Chodská Lhota a Štefle
(Obec Chodská Lhota)
Zobrazit
Mobilní terminál PDA důl
(OKD, a.s.)
Zobrazit
Dodávka 4 ks užitkových chlazených vozidel pro svoz vzorků
(Státní veterinární ústav Olomouc)
Zobrazit
Dodávka a montáž nábytku v PZŠ č.p.366
(Obec Bystřice)
Zobrazit
PD pro provádění stavby - rekonstrukce Městského muzea Žacléř
(Město Žacléř)
Zobrazit
Obnova barokního parku zámku ve Zdechovicích
(Obec Zdechovice)
Zobrazit
Miloš Šmidberský - systém svozu bioodpadů - nákup štěpkovače
(Miloš Šmidberský)
Zobrazit
Intenzifikace a optimalizace systému pro separaci a svoz složek komunálních odpadů ve městě Rokytnice nad Jizerou
(Město Rokytnice nad Jizerou)
Zobrazit
Obnova kostela Navštívení Panny Marie v Pitárném
(Římskokatolická farnost Pitárné)
Zobrazit
Sportovní hala a multifunkční hřiště Libhošť - zpracování projektové dokumentace
(Obec Libhošť)
Zobrazit
Obnova můstku V Zelnišťatech
(Obec Kamenné Žehrovice)
Zobrazit
Generální oprava dobývacího kombajnu KGE 750F
(OKD, a.s.)
Zobrazit
Malování 2016
(Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
2. část - Dodávka výpočetní techniky včetně SW
(Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko)
Zobrazit
ZŠ Komenského - vybavení školní jídelny
(Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace)
Zobrazit
POskytnutí úvěru ve výši 45 mil. Kč na financování výstavby pasivního bytového domu pro seniory
(Město Modřice)
Zobrazit
Oprava kaple
(Obec Horní Nětčice)
Zobrazit
OU - stavební úpravy vstupu
(Obec Sádek)
Zobrazit
Výměna chladiva – Delimax, a.s.
(DELIMAX, a.s.)
Zobrazit
Místní komunikace lokalita sever - Vápenka v obci Bukovany
(Obec Bukovany)
Zobrazit
Vzdělávání zaměstnanců zadavatele
(IGIS s.r.o.)
Zobrazit
Zateplení objektu ZUŠ Hlučín
(Město Hlučín)
Zobrazit
Bezbariérové chodníky v Chotěvicích
(Obec Chotěvice)
Zobrazit
Dodávka odborně zaměřeného jazykového vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti Elektroline a.s.“
(Elektroline a.s.)
Zobrazit
Plnící stanice CNG
(Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.)
Zobrazit
Zahrada mateřské školy v Životicích u Nového Jičína
(Obec Životice u Nového Jičína)
Zobrazit
Dodávka stroje pro skládání letáku typu OUTSERT
(OPATISK s.r.o.)
Zobrazit
Ubytovací hostinec Na skalách Budislav - dodatečné stavební práce
(Marie Hegerová)
Zobrazit
VÚ Žulová - ČOV
(Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 154)
Zobrazit
Zlepšení vzhledu obce Dušejov
(Obec Dušejov)
Zobrazit
Splašková kanalizace a vodovod pro lokalitu A23-2. část
(Obec Radvanice)
Zobrazit
Dodání serverové techniky pro vybavení pracoviště Integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Přechod pro chodce - příčný práh v ul. Přítkovská
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Správa, údržba, osazování a odstraňování svislého dopravního značení a dopravního zařízení
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Domov seniorů Velké Pavlovice – I. etapa
(Město Velké Pavlovice)
Zobrazit
Nákup licencí nezbytných pro upgrade Exchange serveru
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Veřejná zakázka na dodatečné stavební práce
(SPŠ stavební, Brno, Kudelova 8)
Zobrazit
Výzva k podání nabídek na dodávku hardwaru, softwaru a dalšího vybavení
(Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů pro lektory, tvorbu vzdělávacích programů a pilotní ověření programů
(COMERCIO ZLÍN, a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce budovy Obecního úřadu Hostěnice - zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí
(Obec Hostěnice)
Zobrazit
Stavební úpravy pro modernizaci učeben a laboratoří Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449
(Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449)
Zobrazit
1/2016 Plynové odběrné zařízení pro bytové domy č.p. 12,14 na ulici Zahradní a č.p. 3,5 na ulici Dr. E.Beneše
(Teplo Hlučín, spol. s r.o.)
Zobrazit
Přestavba antukového hřiště Slavče
(Obec Slavče)
Zobrazit
Dodávka počítačové a reprezentační techniky pro SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - 2. etapa
(Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská)
Zobrazit
Oprava chodníku podél II/240 – Bříze (3. etapa)
(Obec Bříza)
Zobrazit
Nová učebna Př - Z
(Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace)
Zobrazit
ZZS Pardubického kraje-nepřímá srdeční masáž
(Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje)
Zobrazit
Výzva k podání nabídky na plnění nabídky malého rozsahu
(Město Desná)
Zobrazit
Rekonstrukce, přístavba a dostavba budov ZŠ, dodatečné stavební práce FINAL
(Obec Luštěnice)
Zobrazit
Modifikace kabelové linky B58MTX pro výrobu MTX kabelů projektu EMP2-MB6
(Dura Automotive Systems CZ, s.r.o.)
Zobrazit
Pořízení pásového rypadla I.
(SILNICE.CZ s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka tepelné energie
(Obec Solenice)
Zobrazit
14_11 Kupní smlouva nad 500 tisíc Kč GIF-H185 pro nemocnici Prostějov
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
P15V03 Ultrazvuková kapalinová chromatografie
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Smlouva o dílo č. 24/15
(Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.)
Zobrazit
Pod Tratí 234 - výměna oken včetně dveří + světlíky
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Dodání a instalace odpadkových košů do parků celopražského významu
(Lesy hl. m. Prahy)
Zobrazit
Nákup multifunkčního malotraktoru pro obec Panenské Břežany
(Obec Panenské Břežany)
Zobrazit
Školení k řídicímu systému CNC
(Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rekonstrukce části nemovitosti na školicí středisko společnosti ESTELAR s.r.o.
(ESTELAR s.r.o.)
Zobrazit
Ozdravný pobyt žáků ZŠ Přerov, Trávník 27 - Příroda Beskyd a její skrytá tajemství
(Základní škola Přerov, Trávník 27)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku systému pro zálohování a správu IT infrastruktury
(COMTES FHT a.s.)
Zobrazit
Kanalizace a ČOV Libhošť - 2. etapa - Veřejné části kanalizačních přípojek
(Obec Libhošť)
Zobrazit
ZATEPLENÍ BD HRNČÍŘSKÁ 2143/8 35002 CHEB
(Společenství vlastníků Hrnčířská 8 Cheb)
Zobrazit
Soubor technického a technologického vybavení Vývojového a inovačního centra EGO Zlín
(EGO Zlín, spol. s r.o.)
Zobrazit
REINTEGRA CENTRUM - stavební úpravy a vnitřní přestavba budovy
(REINTEGRA)
Zobrazit
Dodávka hasičských vozidel v rámci projektu „Hasiči bez hranic“ - II
(Obec Chotěbuz)
Zobrazit
Obnova historických cest a výsadeb ve Velkém Újezdu
(Obec Chorušice)
Zobrazit
Vybavení Výzkumného centra buněčné terapie a tkáňových náhrad (VCBT) přístroji v rámci projektu realizovaného v rámci programu OPPK
(Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky, v. v. i.)
Zobrazit
ČSS – nákup sportovního střeliva 2013 II.
(Český střelecký svaz)
Zobrazit
Úprava a vybavení školní zahrady nové Základní školy v Darkovicích
(Obec Darkovice)
Zobrazit
II/125 u obce Jindice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Výměna podlahové krytiny v učebnách ZŠ Velké Opatovice
(Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko)
Zobrazit
P13V01 Dodávka ultrazvukových diagnostických přístrojů č. P13V01
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Fasáda panelového domu č.p 49, Dolní Břežany
(Obec Dolní Břežany)
Zobrazit
Vybavení moštárny
(Marek Šenkeřík)
Zobrazit
Snížení emisí ve městě Český Dub
(T E S Český Dub, s.r.o.)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti ZŠ Prace
(Obec Prace)
Zobrazit
Oprava střechy kostela Navštívení Panny Marie a svatého Václava v Dolní Kalné
(Římskokatolická farnost - děkanství Hostinné)
Zobrazit
Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Mánesova Otrokovice
(Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Hrajeme si rádi
(Obec Budiměřice)
Zobrazit
Sečení zeleně v obci Zašová a Veselá
(Obec Zašová)
Zobrazit
Kanalizace a ČOV Havlíčkova Borová
(Městys Havlíčkova Borová)
Zobrazit
Nákup výpočetní techniky
(Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rekonstrukce arkýřů a výměna oken v objektu Hartmanice čp. 40
(Město Hartmanice)
Zobrazit
PD pro vodovod, kanalizaci a ČOV v obci Košátky
(Obec Košátky)
Zobrazit
Soubor strojů pro vysokorychlostní mletí
(FF Servis, spol. s r.o.)
Zobrazit
Infrastruktura pro projekt laboratoře pro cílenou modifikaci organických sloučenin
(MedChemBio)
Zobrazit
Rekonstrukce elektroinstalace, vzduchotechniky odborné dílny pro praktickou výuku oboru vzdělání autolakýrník na VOŠ a SŠA Zábřeh
(Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6)
Zobrazit
Úprava zpevněné plochy
(Obec Pěčín)
Zobrazit
Tělocvična Velké Albrechtice – Zpracování projektové dokumentace
(Obec Velké Albrechtice)
Zobrazit
Protipovodňová opatření pro obec Třemešná v roce 2012
(Obec Třemešná)
Zobrazit
Rozšíření kanalizační sítě v obci Hostěnice
(Obec Hostěnice)
Zobrazit
K 00051 – Drnholec U Sýpky, II. etapa
(Městys Drnholec)
Zobrazit
Kácení, ošetřování a obnova zeleně na pohřebištích města Brna
(Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace)
Zobrazit
Michal Bezouška - Pořízení strojů pro snížení emisí čpavku v živočišné výrobě
(Michal Bezouška)
Zobrazit
Sběrný dvůr Bujanov - stavba
(Obec Bujanov)
Zobrazit
Rekonstrukce sociálního zařízení domu č.p. 1150 v ulici Ke Stadionu, Nové Strašecí
(Město Nové Strašecí)
Zobrazit
Oprava povrchů komunikací - etapa 1,Zlatá Koruna
(Obec Zlatá Koruna)
Zobrazit
Havarijní stav podhledu tělocvičny - údržbové práce
(Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávky specifických strojů a zařízení pro zajištění výuky
(Opravny Telč, a.s.)
Zobrazit
Oprava povrchu ve vnitrobloku za bytovými domy č.p. 1149-1152 včetně opravy přilehlého chodníku v ulici Jeníkovská, Čáslav
(Město Čáslav)
Zobrazit
Stavební úpravy ZŠ Verdunská v Teplicích
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Excimerový laser (ArF)
(Meopta - optika, s.r.o.)
Zobrazit
Osobní automobil
(Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku)
Zobrazit
Dasný - protipovodňová opatření
(Obec Dasný)
Zobrazit
II/330 Nymburk
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka osobních automobilů 2012
(Zaměstnanecká pojišťovna Škoda)
Zobrazit
Dodávka ICT pro školu v rámci projektu EU
(Střední odborná škola cestovního ruchu, s.r.o. Pardubice, U Josefa 118)
Zobrazit
Oprava místní komunikace v obci Martinice
(Obec Martinice)
Zobrazit
Pronájem veřejného osvětlení
(Obec Horní Moštěnice)
Zobrazit
Pořízení techniky pro odstranění prašnosti v regionu Časnýř
(Časnýř)
Zobrazit
Splašková kanalizace a ČOV Dřevěnice
(Obec Dřevěnice)
Zobrazit
Rekonstrukce učebny a sociálního zařízení v objektu Pražské konzervatoře Pálffyovský palác
(Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1)
Zobrazit
Implementátor technického řešení projektu
(Česká republika - Státní úřad inspekce práce)
Zobrazit
VÚ Žulová - Umělý povrch sportovního hřiště
(Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 154)
Zobrazit
Výstavba integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Kongresová2/1666, 140 21 Praha 4
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
III/33338 - Sobočice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka PC a dataprojektorů
(AHOL - Střední odborná škola, s.r.o.)
Zobrazit
Stavební úpravy bytového domu čp.76 Slavče
(Obec Slavče)
Zobrazit
Rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení mateřské školky
(Obec Košice)
Zobrazit
13_10 Kupní smlouva nad 500 tisíc Kč na dodávku 20 lůžek do nemocnice Šternberk
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Kamera MWIR s možností multifunkce
(PRAMACOM-HT, spol. s r.o.)
Zobrazit
(c) 2010 - 2017 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Sitemap