Archiv veřejných zakázek

Archiv veřejnéch zakázek přináší přehled již ukončených, resp. neprobíhajících veřejných zakázek zadavatelů. Dané zakázky si lze prohlédnout a dozvědět se další podrobnosti o jejich realizaci či připojených souborech nebo informacích.

Seznam neaktuálních zakázek

Tabulka zahrnuje již ukončené veřejné zakázky.

Název veřejné zakázky a zadavatele: Detail zakázky:
Výměna oken v objektu zdravotního střediska Kanice č.p.44
(Obec Kanice)
Zobrazit
Varovný protipovodňový systém pro obec Senička (MIS)
(Obec Senička)
Zobrazit
Oprava povrchu vozovky ulice K Lipám - Písek
(Městské služby Písek s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce objektu prodejny na multifunkční kulturní a společenské zařízení
(Obec Krušovice)
Zobrazit
Oprava obtokového kanálu ČOV Košice
(Obec Košice)
Zobrazit
Rekonstrukce kontrolního ultrazvuk.přístroje OMNI 2 - 3 ks PA sonda 16-ti měničová pro UT větších tlouštěk
(Chart Ferox, a.s.)
Zobrazit
Dodávka zařízení a vybavení odborných učeben C
(Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458)
Zobrazit
Dodávka popouštěcí pece
(PILANA Saw Bodies a.s.)
Zobrazit
Dodání pracovních a ochranných pomůcek a obuvu pro pracovníky zařízení závodního stravování
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Pořízení malotraktoru - obec Zbraslavice
(Obec Zbraslavice)
Zobrazit
Výstavba nového chodníku - průtah III/18027 - Předenice
(Obec Předenice)
Zobrazit
Dodávka - FT-IR Spektrometr (VZMR-5-2016)
(Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Stavební úpravy a rozšíření tělocvičny při ZŠ v Hladkých Životicích
(Obec Hladké Životice)
Zobrazit
Novostavba chodníkunSulíkov - Hukovna
(Obec Sulíkov)
Zobrazit
Zpevnění komunikace na pozemku parc. č. 1049 v Dolních Marklovicích
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Rozvadov - parkoviště osobních automobilů na parcele 33/4
(Obec Rozvadov)
Zobrazit
Rámcová smlouva - zajištění strojů s obsluhou na provádění zemních prací
(Lesy hl. m. Prahy)
Zobrazit
Měřící zařízení - interferometr
(KSK Precise Motion, a.s.)
Zobrazit
Zateplení fasády budovy OÚ
(Obec Dyje)
Zobrazit
Revitalizace zeleně v obci Sivice
(Obec Sivice)
Zobrazit
Dodávka kontejnerové sestavy - hřiště Zašová
(Obec Zašová)
Zobrazit
Oprava místní komunikace Salajna
(Obec Dolní Žandov)
Zobrazit
Oprava bytu č. 24, 63, 84, 101, 104, 139 a 156 v objektu Branická 65/46
(4-Majetková, a.s.)
Zobrazit
Odvodnění a obnova hřbitovní zdi, Nové Strašecí, východní strana hřbitova
(Město Nové Strašecí)
Zobrazit
Dodávka stavebních prací – Výstavba nové haly - pro realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009744 „Vybudování centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací společnosti KOLIMAX spol. s r.o.“
(KOLIMAX spol. s r.o.)
Zobrazit
Výstavba Provozovny na stáčení medu
(Lucie Hesová)
Zobrazit
Stavební úpravy objektu č.p. 794
(VICTORIA realitní centrum s.r.o.)
Zobrazit
Nákup návěsů pro kombinovanou dopravu
(ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.)
Zobrazit
Oprava chromatografů GC 7890A a 7890A s hmotnostním detektorem MSD 5973C pro OKTE SKPV Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Stanice pro svařování a kontrolu závitu matice
(HOBES, spol. s r. o.)
Zobrazit
Dodání nového traktoru
(Městské služby Písek s.r.o.)
Zobrazit
Zajištění reklamní kampaně v rámci realizace projektu Odpovědný přístup k financím – podpora vzdělávání a jeho propagace
(ECONOMY RATING a.s.)
Zobrazit
Částečná rekonstrukce haly M06
(Jihostroj a.s.)
Zobrazit
Regenerace Centra Černilov
(Obec Černilov)
Zobrazit
Opravy komunikací malého rozsahu
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Základní škola Lysolaje - stavební práce, přístavba schodiště
(Městská část Praha - Lysolaje)
Zobrazit
Posílení strategického řízení v obcích Dobrovolného svazku obcí Kamenné Vrchy
(Svazek obcí Kamenné Vrchy)
Zobrazit
Komplexní řešení zeleně - lokalita mezi bytovými domy blízko ZŠ Dr. M. Tyrše
(Město Hlučín)
Zobrazit
Sdružené služby dodávky elektrické energie
(Švandovo divadlo na Smíchově)
Zobrazit
Dodávka elektrické energie na období od 31.7.2017 do 31.12.2017
(Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace)
Zobrazit
„HAŤ, ÚČELOVÁ KOMUNIKACE K REMÍZCE - PASKUDA“
(Obec Hať)
Zobrazit
Dodávky pohonných hmot
(Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce šaten a sociálů v Nové Včelnici a rekonstrukce klubovny v tělocvičně
(Město Nová Včelnice)
Zobrazit
Rekonstrukce střechy skladu nářadí v čp.8 Staňkovice
(Obec Staňkovice)
Zobrazit
Vzdělávací kurzy pro zaměstnance společnosti BATZ CZECH s.r.o.
(BATZ CZECH, s.r.o.)
Zobrazit
Hlubočky - kanalizace ulice Luční
(Obec Hlubočky)
Zobrazit
Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Vyskytná
(Obec Vyskytná)
Zobrazit
Oprava parkoviště ul. Bohosudovská (naproti Kauflandu)
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Stavba chodníku podél MK v Obci Poličná
(Obec Poličná)
Zobrazit
Sedliště - rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě Mlzáky
(Obec Sedliště)
Zobrazit
Ostraha Areálu volného času Gutova v Praze 10
(PRAHA 10 - Majetková, a.s.)
Zobrazit
Dodávka a montáž ocelové haly včetně vnitřní stavby a vzduchotechniky
(VARFATOOLS s.r.o.)
Zobrazit
Sedliště - šatny a sociální zázemí sportovního areálu - PD
(Obec Sedliště)
Zobrazit
Lávka pro pěší L2 přes Jičínku ve Veřovicích č.p. 212 - odstranění havárie
(Obec Veřovice)
Zobrazit
Břežany II – Chodník u bytovek
(Obec Břežany II)
Zobrazit
Protipovodňová opatření obce Rajhradice II.
(Obec Rajhradice)
Zobrazit
Odvodnění komunikace Dolní Sklenov
(Obec Hukvaldy)
Zobrazit
Výběrové řízené na dodavatele kostkovačky
(KMS, spol. s r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Dolní Břežany
(Obec Dolní Břežany)
Zobrazit
Modernizace operačních sálů Orlová
(Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava komunikace Niva a Kobyla
(Obec Jablůnka)
Zobrazit
Dodávka kompostéru pro Obec Hať
(Obec Hať)
Zobrazit
Odstranění hlavních závad požárně bezpečnostního řešení na Centru pro seniory Holešov
(Město Holešov)
Zobrazit
Infocentrum s aktivním parkem BosouNohou
(A - stav Bohemia s.r.o.)
Zobrazit
Kompostárna Palvínov
(Amazonetta s.r.o.)
Zobrazit
Čáslav - oprava MK ul. Tyršova
(Město Čáslav)
Zobrazit
Vladimír Kopřiva - recyklační linka s výrobní technologií
(Vladimír Kopřiva)
Zobrazit
Pořízení barvících jiggerů
(INTERCOLOR, akciová společnost)
Zobrazit
ZŠ Mládežnická- výměna obkladů stěn tělocvičny
(Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace)
Zobrazit
Samojízdná sklízecí řezačka pro sklizeň pícnin
(Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Školní zemědělský podnik Nový Jičín)
Zobrazit
I. ETAPA: CHODNÍK I, ULICE K BĚCHOVICŮM,
(Městská část Praha - Koloděje)
Zobrazit
Infrastruktura rodinných domů ,,Nad Svahem'' Velké Poříčí – dodatečné a nové stavební práce
(Městys Velké Poříčí)
Zobrazit
Vybudování kolumbárií na Ústředním hřbitově města Brna
(Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace)
Zobrazit
Obnova zvonové stolice, dřevěné podlahy v patře zvonové stolice kostela sv. Valentina v Bravanticích
(Římskokatolická farnost Bravantice)
Zobrazit
Kulturní dům Valeč - dokumentace pro výběr zhotovitele
(Obec Valeč)
Zobrazit
Oprava zadláždění před budovou gymnázia po povodních
(Město Hostinné)
Zobrazit
Obnova střechy a fasády presbytáře a sakristie kostela, odvlhčení farního kostela sv. Jana Nepomuckého
(Římskokatolická farnost Štramberk)
Zobrazit
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A SOUVISEJÍCÍ IŽENÝRSKÁ ČINNOST – REKONSTRUKCE MALÉ VODNÍ NÁDRŽE VE STARÉM MĚSTĚ - RADIŠOV
(Obec Staré Město)
Zobrazit
OBYTNÝ SOUBOR 14RD ZA CIHELNOU
(Obec Radešínská Svratka)
Zobrazit
Ubytování, stravování a pronájem
(MEDIA MARKETING SERVICES a.s.)
Zobrazit
Soustruh svislý karuselový
(ZKL Brno, a.s.)
Zobrazit
Dodávka souřadnicového měřáku
(MSR Engines s.r.o.)
Zobrazit
TVRDONICE, ÚPRAVA KŘIŽOVATKY NA KOPEČKU
(Obec Tvrdonice)
Zobrazit
Vibrační válec
(Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.)
Zobrazit
Drnholec – rozšíření infrastruktury v obci
(Městys Drnholec)
Zobrazit
Vrtaná studna a výtlačný řád
(Obec Lísek)
Zobrazit
Revitalizace školní zahrady ZŠ a MŠ Panenské Břežany
(Obec Panenské Břežany)
Zobrazit
Přístavba ZŠ Hrochův Týnec
(Město Hrochův Týnec)
Zobrazit
Tisk a dodání tiskovin Východní Moravy
(Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.)
Zobrazit
Výměna oken a dveří ve sportovní hale
(Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka vozidla pro svoz komunálního odpadu
(MVE PLUS, s.r.o.)
Zobrazit
Revitalizace obce Břest
(Obec Břest)
Zobrazit
Snížení prašnosti na území města Strakonice
(Technické služby Strakonice s.r.o.)
Zobrazit
Dětská hřiště- oplocení a osazení herních prvků
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Údržba zelených ploch
(Město Loket)
Zobrazit
Chrášťany - rekonstrukce části VO
(Obec Podsedice)
Zobrazit
Polyfunkční dům v centru centru obce Šilheřovice - dokumentace pro provedení stavby
(Obec Šilheřovice)
Zobrazit
Dokončení veřejného osvětlení v části obce Chodovice a Vybudování nového veřejného osvětlení k autobusovým zastávkám v rámci akce "Obnova infrastruktury obce Holovousy".
(Obec Holovousy)
Zobrazit
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2017
(Mikroregion Telčsko)
Zobrazit
„MOČOVICE, NÁVES – REKONSTRUKCE VO“
(Obec Močovice)
Zobrazit
Revitalizace lokality Pod Řištím
(Obec Nerestce)
Zobrazit
Nákup elektrické energie pro město Holešov a jeho organizace pro rok 2018
(Město Holešov)
Zobrazit
Přístavba a stavební úpravy KD Koberovy
(Obec Koberovy)
Zobrazit
Dodávka příměstského autobusu v roce 2013
(ČSAD STTRANS a.s.)
Zobrazit
Pořízení výpočetní techniky
(TEACH TEAM s.r.o.)
Zobrazit
Centrum technického vzdělávání – Půdní vestavba s datovou infrastrukturou
(Městská knihovna Polička)
Zobrazit
Stavební úpravy č.p.316 za účelem změny užívání
(Společnost pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s.)
Zobrazit
Regenerace zeleně vybraných lokalit v obci Adršpach
(Obec Adršpach)
Zobrazit
Rekonstrukce objektu č.p. 1380 v Lipníku nad Bečvou
(Město Lipník nad Bečvou)
Zobrazit
Výměna technologie lanové dráhy Zbojník
(SKI Vítkovice - Bílá z.s.)
Zobrazit
Vybavení ICT v rámci projektu „Rekonstrukce objektu Komenského č.p. 202, Krupka - centrum pro zájmové a neformální vzdělávání v Krupce“
(Město Krupka)
Zobrazit
Rekonstrukce ČOV Ovčáry
(Obec Ovčáry)
Zobrazit
Stavební úpravy domu č.p. 128 s využitím pro dům integrovaných sociálních služeb
(Obec Horní Lomná)
Zobrazit
003 - Dodávka serveru pro IS, zajištění konektivity, doména
(Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Olomouc, Božetěchova 3)
Zobrazit
Zřízení chodníku - obec Nevratice
(Obec Nevratice)
Zobrazit
Vodovod Žlaby, Žlutava
(Obec Žlutava)
Zobrazit
Oprava místní komunikace ppč. 268/5
(Obec Černava)
Zobrazit
Oprava páteřní trasy kanalizace Batňovice
(Obec Batňovice)
Zobrazit
Odvodnění na ppč. 1809/9 - dešťová kanalizace
(Město Rokytnice nad Jizerou)
Zobrazit
Učíme se pro budoucnost
(Obec Martinice)
Zobrazit
Splašková kanalizace a ČOV Dřevěnice
(Obec Dřevěnice)
Zobrazit
Rozšíření střešní FVE
(H. R. G. spol. s r.o.)
Zobrazit
Stavební úpravy MŠ
(Obec Domašov nad Bystřicí)
Zobrazit
Dolní Věstonice – sanace sesuvů, projekt – dodatečné služby
(Obec Dolní Věstonice)
Zobrazit
Čisté komunikace – čistý vzduch
(Obec Rakvice)
Zobrazit
Stavební úpravy mateřské školy v Hlučíně na ulici Dr. Ed. Beneše
(Město Hlučín)
Zobrazit
Mateřská škola Kobylí, č.p. 722, parc. č. 1020, 1021, 1022, komplexní návrh opatření pro zateplení - část mateřská škola
(Obec Kobylí)
Zobrazit
Výstavba chodníku podél III/4849, Palkovice - Podhůří - Chlebovice
(Obec Palkovice)
Zobrazit
Bujesily, oprava povrchu a odvodnění komunikace k budoucí obytné zóně
(Obec Bujesily)
Zobrazit
Základní škola T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket - zateplení objektu
(Město Loket)
Zobrazit
Fara v Andělské Hoře č.p. 137 - snížení energetické náročnosti
(Římskokatolická farnost Andělská Hora)
Zobrazit
Dodávka vozidla pro obecní účely
(Obec Velké Přítočno)
Zobrazit
Provádění pravidelných úklidových prací v prostorách budovy Městského úřadu Šlapanice
(Město Šlapanice)
Zobrazit
Rozšíření sběrných míst- EKO - Unimed, s.r.o.
(EKO - UNIMED s.r.o.)
Zobrazit
Autobusová zastávka u základní školy ve Slušovicích
(Město Slušovice)
Zobrazit
Nákup traktoru s příslušenstvím
(Obec Lodín)
Zobrazit
Pořízení materiálu pro 3D tisk
(3Dees Industries s.r.o.)
Zobrazit
Vytvoření webových stánek a databáze v rámci projektu Turistický informační portál Zlínského kraje
(Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.)
Zobrazit
Technická infrastruktura Havlíčkova Borová
(Městys Havlíčkova Borová)
Zobrazit
Poskytování komunálních služeb – údržba zeleně
(Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem - město)
Zobrazit
II/608 Nové Ouholice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
20190015 Oprava cesty "Sachrovka" - II. etapa
(Město Rokytnice nad Jizerou)
Zobrazit
Oprava místní komunikace Lomená
(Obec Hať)
Zobrazit
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Ventilátory
(Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
Sborník Paginae historiae 21/2013, č. 1
(Národní archiv)
Zobrazit
Rekonstrukce střechy a podkroví, Desná I, Údolní ulice č. 325 – 332 – opakované řízení
(Město Desná)
Zobrazit
Modernizace 1 ks razícího kombajnu MR 340 DZ1-042018
(Správa pohledávek OKD, a.s. )
Zobrazit
Nakládání s bioodpady ve Svazku obcí Jestřebí hory
(Svazek obcí Jestřebí hory)
Zobrazit
Demolice objektů bývalého kravína v obci Borovník
(DE JONG LIFTEN CO, s.r.o.)
Zobrazit
NOVOSTAVBA MŠ SOKOLEČ – DODÁVKA INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ
(Obec Sokoleč)
Zobrazit
Lesnická technika pro obec Ratiboř
(Obec Ratiboř)
Zobrazit
Nákup mrazírenského auta
(Blatenská ryba, spol. s r.o.)
Zobrazit
Chodník mezi školou a jídelnou, Pomezí
(Obec Pomezí)
Zobrazit
ICT infrastruktura včetně zajištění datové konektivity pro Státní oblastní archiv v Praze
(Česká republika - Státní oblastní archiv v Praze)
Zobrazit
Rekonstrukce budov pracoviště Kolovraty - objektu č. 1 par.č. 73
(Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM)
Zobrazit
Rozšíření separace biologických odpadů v Petrovicích u Karviné
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Dodávka CNC obráběcího centra
(PD profi, s.r.o.)
Zobrazit
Elektrohydraul. mobilní ohýbačka, multiprocesní impulsní svařovací přístroj, pásová pila na kov, armovací zařízení hydraulických hadic
(PRESSHYDRAULIKA, s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce elektroinstalace
(Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
Ostrov u Stříbra - revitalizace vnitřních prostor obce
(Obec Kostelec)
Zobrazit
Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Držov pozemek arc.č.110
(Obec Záhoří)
Zobrazit
Klimatická komora pro vibrační zkoušky
(Continental Automotive Czech Republic s.r.o.)
Zobrazit
CNC frézka pětiosá (2ks) II
(Meopta - optika, s.r.o.)
Zobrazit
Jazykové pobyty pro SPgŠ a SZŠ Krnov
(Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace)
Zobrazit
Zateplení budovy, výměna oken a dveří tělocvičny SPŠ Stavební, Brno, Kudelova 8
(SPŠ stavební, Brno, Kudelova 8)
Zobrazit
Obnova dvou místních komunikací v místní části Mikulovice a Široký Brod
(Obec Mikulovice)
Zobrazit
Dodávka HW a SW pro virtualizaci serverů Nemocnice Boskovice s.r.o.
(Nemocnice Boskovice s.r.o)
Zobrazit
ÚT ZŠ Kopidlno
(Město Kopidlno)
Zobrazit
Dodávka elektrické energie pro obec Předboj pro roky 2019 a 2020
(Obec Předboj)
Zobrazit
Dodávka, instalace Technologie kotelny, včetně stavebních úprav haly s kotelnou
(HEMA puls s.r.o.)
Zobrazit
Smlouva o dílo za zhotovení projektové dokumentace včetně zajištění autorského dozoru
(Obec Holovousy)
Zobrazit
Sociální byty pro obec Hudčice
(Obec Hudčice)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku 1 ks vertikálního obráběcího centra s robotickou zakládací stanicí
(DMT Jelinek s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka cisternového auta se stříkačkou, kategorie CAS 15 do celkové hmotnosti 7500 kg k přepravě požárního družstva
(Obec Dolní Břežany)
Zobrazit
Stavební úpravy související se stěhováním do budovy na ul. Masarykovy sady č. p. 103 v Českém Těšíně“
(Muzeum Těšínska, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava komunikace k mokřadu
(Obec Vojtěchov)
Zobrazit
Dodávka 9 ks parciálních trolejbusů
(Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.)
Zobrazit
Vysokotlaký reakční licí stroj
(Bratři Horákové s.r.o.)
Zobrazit
Velké Pavlovice - Mobility - II. etapa
(Město Velké Pavlovice)
Zobrazit
NOVOSEDLY: oprava dešťové kanalizace
(Obec Novosedly)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku výstavby hrubých staveb dvou penzionů
(Jiřina Bučková)
Zobrazit
Výstavba místa aktivního a pasivního odpočinku v parku u prádelny
(Obec Troubky)
Zobrazit
Oprava chodníků v k. ú. Křesín
(Obec Křesín)
Zobrazit
Interiérové žaluzie DS Chodov
(Domov pro seniory Chodov)
Zobrazit
Pičín - Technické zázemí hasičské zbrojnice
(Obec Pičín)
Zobrazit
Pořízení boulderové stěny
(Město Teplice nad Metují)
Zobrazit
Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – Velká Dobrá
(Obec Braškov)
Zobrazit
Investice do chovu prasat
(Zemědělské obchodní družstvo Poolšaví)
Zobrazit
Dodávka školního nábytku
(Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko)
Zobrazit
Malování 2018-2020
(Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace – Pořízení zdravotnických přístrojů pro oddělení NIP a DIOP v Orlové
(Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
Obnova stávajícího kanalizačního řadu Zelená hora - II. etapa
(Obec Kocelovice)
Zobrazit
Dodávka univerzálního CNC výukového stroje
(Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava místních komunikací v Krupce - Na Hrázi, Sídliště nad Plovárnou, U Plovárny, Mariánské nám. před č.p. 22
(Město Krupka)
Zobrazit
Přestavba dílen na učebnu
(Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy)
Zobrazit
Oprava bytu č. 55 a č. 166 v objektu Branická 65/46 a oprava bytu č. 6C v objektu Branická 43/55
(4-Majetková, a.s.)
Zobrazit
MVE Slezská Harta - Technologická část
(Slezské energetické závody s.r.o.)
Zobrazit
5_Zajištění dopravy spojené s měkkými aktivitami
(Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava bytových jednotek č.1,11,50 v DS Okružní
(Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace)
Zobrazit
RHH 2018/01-02 Vakuová narážka + Navíječka a přetáčka včetně detektoru kovu
(Řeznictví H+H, s.r.o.)
Zobrazit
Podpora rozvoje jazykových a přírodovědných kompetencí
(AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství)
Zobrazit
Zpracování PD - Chodník od hostince Bašťanka po bývalé brouzdaliště
(Obec Baška)
Zobrazit
Rozšíření konstrukce o HW a SW včetně zavedení systému řízení a správu 3D CAD dokumentace (PDM)
(ELMESY s.r.o.)
Zobrazit
PC Skalice
(Město Hrochův Týnec)
Zobrazit
Zašová – bezpečná cesta pro všechny – část VI - díl
(Obec Zašová)
Zobrazit
Oprava pěší komunikace „K Ozónu“
(Město Žacléř)
Zobrazit
COGEBI – Termická oxidace VOC s vysokým obsahem silikonů č. II. (NOVÉ)
(COGEBI a. s.)
Zobrazit
Dodávka vstřikovacích forem
(KUBERG s.r.o.)
Zobrazit
Kapacita pro programování a konfiguraci PLM systému
(VIVA CV s.r.o.)
Zobrazit
Dvounápravový nákladní automobil
(EKO - UNIMED s.r.o.)
Zobrazit
Zadavatel odstoupil od smlouvy - Vyhlášeno nové VŘ -Rekonstrukce sociálního zázemí a tepelných rozvodů a stavební úpravy v Mateřské škole Meziměstí, Vižňov 356
(Město Meziměstí)
Zobrazit
Zajištění propagace potenciálu Východní Moravy v B2B magazínu
(Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.)
Zobrazit
Pořízení kompostérů pro občany
(Obec Kryštofovy Hamry)
Zobrazit
Projektová dokumentace - Rekonstrukce chladicího systému – AA Chodovec
(Národní archiv)
Zobrazit
těžba a přiblížení dřeva v obecním lese
(Obec Horní Rápotice)
Zobrazit
Základní škola Žebrák - přístavba dvou tříd
(Město Žebrák)
Zobrazit
Výměna oken a hlavních dveří Hasičská zbrojnice
(Obec Sloveč)
Zobrazit
Zajištění výkonu TDI na stavbu: Pavilon učeben, přístavba jídelny, ZŠ Dolní Břežany
(Obec Dolní Břežany)
Zobrazit
3D tiskárna
(ECOCOAL, s.r.o.)
Zobrazit
Zateplení obvodových konstrukcí objektu ZŠ a MŠ v Jindřichovicích pod Smrkem č.p.312
(Obec Jindřichovice pod Smrkem)
Zobrazit
Oprava chodníků v obci Staré Smrkovice II/2019
(Obec Staré Smrkovice)
Zobrazit
VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ NA POZEMCÍCH PARC.Č. 1150/2, 1150/3, 1153 A 1158, K.Ú. VOJNŮV MĚSTEC
(Městys Vojnův Městec)
Zobrazit
Přístavba nového oddělení MŠ Újezd
(Obec Újezd)
Zobrazit
Zbudování veřejného osvětlení „Za Farou"
(Obec Troubsko)
Zobrazit
Pořízení nového DA pro SDH obce Lísek
(Obec Lísek)
Zobrazit
Pořízení čistícího vozu na úklid komunikací
(TS Hlučín s.r.o.)
Zobrazit
Opravy místních komunikací v obci Nýdek
(Obec Nýdek)
Zobrazit
Pořízení decentrální vzduchotechniky do ZŠ Světice I. stupeň, U Hřiště 151, Světice
(Obec Světice)
Zobrazit
Rekonstrukce víceúčelového hřiště, k. ú. Šilheřovice, p. č. 381/1, 382/1, 383/1
(Obec Šilheřovice)
Zobrazit
Rekonstrukce bývalé školy na pečovatelské byty.
(Obec Markvartice)
Zobrazit
Vývoj SW pro řízení chytré postele
(BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce střechy OÚ
(Obec Suchý)
Zobrazit
Rekonstrukce místní komunikace na pozemku 431/1 a 460/1 1 a 2 etapa
(Obec Křtěnov)
Zobrazit
Rekonstrukce opěrné stěny komunikace parc. č. 1451/1 v Malém Beranově
(Obec Malý Beranov)
Zobrazit
Oprava kulturního domu Kobylá 2018
(Obec Kobylá nad Vidnavkou)
Zobrazit
Vegetační úpravy valu - Nehvizdy
(Městys Nehvizdy)
Zobrazit
Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu v obci Jestřebí
(Obec Jestřebí)
Zobrazit
Výběrové řízení na: - Část 1 – Nákup kancelářského hardwaru a softwaru- Část 3 – Nákup výukového softwaru
(COMTES FHT a.s.)
Zobrazit
Dostavba úseku kanalizace C1
(Obec Hosty)
Zobrazit
Řezací plotr
(GRUND a.s.)
Zobrazit
Dynamický nákupní systém dodávek zemního plynu pro Sdružení měst
(Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice)
Zobrazit
VÝSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ II.
(Obec Troubsko)
Zobrazit
Rekonstrukce úpravny vody ve Zbiroze
(Město Zbiroh)
Zobrazit
Hory Matky Boží - oprava kanalizace a vodovodu
(Obec Velhartice)
Zobrazit
Močovice - revitalizace obecní zeleně
(Obec Močovice)
Zobrazit
Oprava kaple Nejsvětější Trojice na p.p.č. 80 v k.ú. Hříškov
(Obec Hříškov)
Zobrazit
Dřevohostice - Dopravní automobil
(Městys Dřevohostice)
Zobrazit
Zateplení obvodového pláště a výměna otvorových výplní haly: H1, H2 a H3
(TNS SERVIS s.r.o.)
Zobrazit
Stavba chodníků a kolumbaria na hřbitově v Moravských Prusích
(Obec Prusy - Boškůvky)
Zobrazit
Zhotovení projektové dokumentace stavby
(Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o.)
Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap