Archiv veřejných zakázek

Archiv veřejnéch zakázek přináší přehled již ukončených, resp. neprobíhajících veřejných zakázek zadavatelů. Dané zakázky si lze prohlédnout a dozvědět se další podrobnosti o jejich realizaci či připojených souborech nebo informacích.

Seznam neaktuálních zakázek

Tabulka zahrnuje již ukončené veřejné zakázky.

Název veřejné zakázky a zadavatele: Detail zakázky:
Pořízení štěpkovače a kompostérů pro obec Sedlec
(Obec Sedlec)
Zobrazit
Zateplení a výměna oken na objektu ZŠ a MŠ Hosín
(Obec Hosín)
Zobrazit
Zřízení chodníku - obec Nevratice
(Obec Nevratice)
Zobrazit
Rozseč nad Kunštátem-vodovod, VI. etapa
(Obec Rozseč nad Kunštátem)
Zobrazit
Oprava povrchů chodeb v budově Jilská 3
(Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Revitalizace veřejných prostranství v Štěpánkovicích
(Obec Štěpánkovice)
Zobrazit
Oprava hřbitovní zdi ve Vrchotových Janovicích
(Městys Vrchotovy Janovice)
Zobrazit
Oprava elektroinstalace v 1.NP hlavní budovy a tělocvičně ZŠ ve Velešíně
(Základní škola Velešín)
Zobrazit
Dodávka 5ti – osého CNC stroje - zrušeno
(CRYTUR, spol. s r.o.)
Zobrazit
Měření emisí škodlivin z naftového motoru
(TATRA TRUCKS a.s.)
Zobrazit
Dodávka svařovacího agregátu 400kVA a svařovacího stolu
(J.M.KAPA, s.r.o.)
Zobrazit
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Chodník v ulici Hlavní v obci Panenské Břežany
(Obec Panenské Břežany)
Zobrazit
Nakládání s bioodpadem ve Verneřicích, Merbolticích a Valkeřicích
(Město Verneřice)
Zobrazit
Libor Jindřichovský - svoz BRO - nákup kontejnerového nákladního automobilu ke svozu bioodpadů
(Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.)
Zobrazit
FVE - Termoplast
(Termoplast s.r.o.)
Zobrazit
Zašová – bezpečná cesta pro všechny – část VI - díl
(Obec Zašová)
Zobrazit
Oprava místních komunikací
(Město Vysoké nad Jizerou)
Zobrazit
Obnova jediné přístupové komunikace do místní části Podkopná Lhota - Hrubý Les na p.č. 1219/2 k zajištění příjezdu k RD
(Obec Podkopná Lhota)
Zobrazit
Rekonstrukce chodeb školy a přilehlých prostor v 2. patře budovy školy
(Střední průmyslová škola na Proseku)
Zobrazit
Kompostárna Mirošov
(Ing. Libor Hlaváček)
Zobrazit
Dodávka zařízení pro peletizaci odpadu včetně dodávky mechanizace pro svoz bioodpadů.
(HORSE CLUB Hlubočky o.s.)
Zobrazit
Obnova kostela sv.Vavřince v Klení - oprava havarijního stavu interiéru 2016
(Římskokatolická farnost Benešov nad Černou)
Zobrazit
Modernizace 1 ks razícího kombajnu MR 340 _4 DZ2 11_2018
(OKD, a.s.)
Zobrazit
Dodávka a montáž sedadel do kina Květen Teplice
(Dům kultury Teplice)
Zobrazit
Vodovod Vinařice - přivaděč
(Obec Vinařice)
Zobrazit
Dodávka a montáž 4-osého vertikálního obráběcího centra
(PILANA Knives a.s.)
Zobrazit
Oprava střechy v havarijním stavu na Středisku přírodovědců v Ostravě-.Porubě
(Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace)
Zobrazit
Zajištění pěstebních prací pro r. 2017 - Obecní les Palkovice
(Obec Palkovice)
Zobrazit
Oprava komunikace na pozemku parc.č. 1380/1 v obci Vysoká nad Labem
(Obec Vysoká nad Labem)
Zobrazit
Výběrové řízení na “Dodávku souboru nástrojů (forem) pro zlepšení parametrů na SPD typ 2 s externím odpojovačem pro PV aplikace“ pro společnost SALTEK s.r.o.
(SALTEK s.r.o.)
Zobrazit
Oprava místní komunikace Pod Struhami
(Obec Dolní Břežany)
Zobrazit
Rozšíření systému elektrické požární signalizace (EPS) v prostorách budovy Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1.
(Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1)
Zobrazit
Opravy budov v majetku KSÚS SK
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Stavební úpravy zděného skladu
(Městys Neustupov)
Zobrazit
Pronájem a obsluha velkoobjemových kontejnerů
(Město Králův Dvůr)
Zobrazit
Nákup vozidla s elektrickým pohonem
(Ing. Otakar Fritscher)
Zobrazit
Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově
(Obec Struhařov)
Zobrazit
Rekonstruce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů - II. etapa, CNC soustruh
(Vítkovická střední průmyslová škola)
Zobrazit
Protipovodňová opatření obce Hradištko II.
(Obec Hradištko)
Zobrazit
Vícepráce při realizaci projektu „Petrovice u Karviné – kanalizace I. etapa“ č. 9
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Obchodní akademie Chrudim - přístavba zdvižné plošiny
(Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo náměstí 250)
Zobrazit
Nákup chodníkového zametacího stroje
(SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.)
Zobrazit
Energetické úspory ve skladovém areálu spol. HRUŠKA, spol. s.r.o. – decentralizace kotelen
(HRUŠKA, spol. s r.o.)
Zobrazit
Čáslav - Zahradní, opěrná zeď
(Město Čáslav)
Zobrazit
Výstavba ÚV Pňovany
(Obec Pňovany)
Zobrazit
Oprava jižní fasády gymnázia
(Gymnázium Františka Živného,Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace)
Zobrazit
Digitální rotační stroj
(Martin Peroutka)
Zobrazit
Dodávka ICT a pezentační techniky 2016
(Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Výběr provozovatele vodovodu a kanalizace obce Horoměřice
(Obec Horoměřice)
Zobrazit
Oprava místních komunikací
(Obec Bojiště)
Zobrazit
Oprava sociálního zařízení restaurace - Doudleby
(Obec Doudleby)
Zobrazit
Dodávka kombivanu
(Školní statek, Opava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodání osobních ochranných pracovních prostředků pro Lesy hl. m. Prahy
(Lesy hl. m. Prahy)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele stánku pro expozici IWA OUTDOOR CLASICS v letech 2017 - 2019
(KOZAP Uh. Brod - zbraně a střelivo, spol. s r.o.)
Zobrazit
Ozdravně-léčebné vysokohorské pobyty 2018-2021
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku HW + SW sloužící ke sledovatelnosti kvality výrobků
(U Tlustých s.r.o.)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Vzděláváním zaměstnanců Charity Frýdek - Místek a Charity Ostrava k rozvoji sociálních služeb“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00095 - III
(Charita Frýdek-Místek)
Zobrazit
Kompletní rekonstrukce hřiště Dyje včetně závlahového systému a vybavení
(Obec Dyje)
Zobrazit
Dodávka ICT vybavení a audiovizuální techniky
(Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189)
Zobrazit
13_9 Kupní smlouva nad 500 tisíc Kč na dodávku laparoskopického instrumentaria pro Středomoravskou nemocniční a.s.
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Přístavba hasičské zbrojnice
(Obec Velenov)
Zobrazit
Rekonstrukce víceúčelového hřiště
(Tělovýchovná jednota Kyje Praha 14, z.s.)
Zobrazit
Nákup tabletů
(Česká republika - Státní úřad inspekce práce)
Zobrazit
Podpora rozvoje výuky přírodních věd pro žáky ZŠ Josefa hlávky Přeštice
(Základní škola Josefa Hlávky Přeštice)
Zobrazit
Oprava části místní komunikace parc. č. 4445 - Slatina nad Zdobnicí
(Obec Slatina nad Zdobnicí)
Zobrazit
Speciální automobil cisternový zn. Tatra 815 CSA 32
(Obec Hrobčice)
Zobrazit
Učební pomůcky pro Fyziku a Metrologii_3
(Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace)
Zobrazit
Smlouva o dílo - Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice Slatiňany
(Město Slatiňany)
Zobrazit
Kostel Narození Panny Marie v Želivě – středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu – stavební práce (JŘBU)
(Kanonie premonstrátů v Želivě)
Zobrazit
Oprava fasády budovy MŠ v obci Libníč
(Obec Libníč)
Zobrazit
Sběrný dvůr Verneřice
(Město Verneřice)
Zobrazit
Oprava hřbitovní zdi a márnice
(Obec Žižkovo Pole)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku CNC soustruhu
(COMTES FHT a.s.)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele CNC horizontálního frézovacího a vyvrtávacího centra
(STROJÍRNY KALINOWSKI s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka defibrilátorů pro sanitní vozidla ZZS Pardubického kraje
(Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje)
Zobrazit
Dodávka elektřiny 2013
(Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava CAS 32 – T 148
(Obec Kamenný Přívoz)
Zobrazit
Technická správa vybraných budov Státního oblastního archivu Praze - 2 kolo
(Česká republika - Státní oblastní archiv v Praze)
Zobrazit
III/3344 – Vrbčany (km 1,883 – 2,293) – protihluková opatření
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Komořany: založení krajinných prvků a ÚSES a Komořany: založení větrolamu V7
(Obec Komořany)
Zobrazit
Vodovod Svésedlice - projektová dokumentace
(Obec Svésedlice)
Zobrazit
Rekonstrukce komunikace Deblov "U Rybníčku"
(Obec Mladoňovice)
Zobrazit
Oprava chodníku a vodovodních přípojek v obci Závada
(Obec Závada)
Zobrazit
Nepomyšl - veřejné osvětlení
(Městys Nepomyšl)
Zobrazit
Zahrada MŠ v přírodním stylu v Petrovicích u Karviné - Závada
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Město Modřice, oprava chodníků na ul Husova, Nádražní
(Město Modřice)
Zobrazit
Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonů ZŠ Čerčany, Sokolská 180, Čerčany
(Obec Čerčany)
Zobrazit
Stavební úpravy komunikačních ploch u objektu č. p. 265 v Palkovicích
(Obec Palkovice)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny
(Město Jaroměř)
Zobrazit
36 B.J., Chvaletice - změna zdroje vytápění a ohřevu TV
(Město Chvaletice)
Zobrazit
Závitovací stroj pro lisování závitů
(Hondra automotive s.r.o.)
Zobrazit
SINTEX – Výzkum, vývoj a hodnocení textilních struktur, ověřování elektromagnetické stínící účinnosti, ověřováni tepelného odrazu, propustnosti a kontrastu v infračervené oblasti
(SINTEX, a.s.)
Zobrazit
Dodávka nového chladícího zařízení pro lisovací linku č. 2 v Technistone, a.s. Hradec Králové
(Technistone, a.s.)
Zobrazit
Oprava krovu a krytiny boční lodi klášterního kostela Nanebevzetí P.Marie ve Zlaté Koruně
(Římskokatolická farnost Zlatá Koruna)
Zobrazit
Přestavba dílen na učebnu
(Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy)
Zobrazit
Vybudování fyzikálně-chemické laboratoře v budově 1. máje
(Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rekonstrukce asfaltového hřiště-vybudování víceúčelového hřiště
(Gymnázium, Praha 6, Arabská 14)
Zobrazit
014D24100 7389 FZŠ - Karlovice - Cisternová automobilová stříkačka
(Obec Karlovice)
Zobrazit
Služby zpracování signalizačních dat na data o mobilitě
(CE-Traffic, a.s)
Zobrazit
Zateplení objektu bývalé MŠ Zahradní, Lipník nad Bečvou
(Město Lipník nad Bečvou)
Zobrazit
Nákup tryskacího zařízení ITB 70 s příslušenstvím
(Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace)
Zobrazit
MŠ Na Stínadlech - zateplení fasády a střechy
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
J. Wolkera - vozovka, chodník, veřejné osvětlení
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
DPS Nový Hrozenkov
(Městys Nový Hrozenkov)
Zobrazit
Oprava místní komunikace v Řakomi
(Obec Dolany)
Zobrazit
Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem - Dodatečné stavební práce dle Změnového listu č.1
(Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.)
Zobrazit
Dodání multifunkčních tiskových zařízení pro KŘP hl.m.Prahy dle RS- MV-79434-45/VZ-2011
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Nákup velkoobjemové cisterny pro JSDH Markvartice
(Obec Markvartice)
Zobrazit
Oprava panelového domu U Borského parku 2698/22A, 2634/22B, Plzeň
(Společenství vlastníků jednotek domu v Plzni U Borského parku 2698/22A, 2634/22B)
Zobrazit
Nákup technologie pro zpracování a tisk fotografií
(FOTO ZOUL s.r.o.)
Zobrazit
Pořízení komunální techniky
(Obec Úsilné)
Zobrazit
Pořízení multifunkčního zařízení a kancelářských židlí
(KARPO FLY, s.r.o.)
Zobrazit
III/24440 Polerady
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Pořízení traktorů
(BRAMKO, s.r.o.)
Zobrazit
Kanalizace a ČOV Halenkovice – II. etapa
(Obec Halenkovice)
Zobrazit
Straškov - chodník podél II/608
(Obec Straškov - Vodochody)
Zobrazit
Zimní údržba místních komunikací na území obce Petrovice u Karviné v období 2016-2017
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Posvítíme si na nový mobiliář a parkoviště - zlepšení technické infrastruktury obce
(Obec Podolí)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti domu č.p.180 v Hlubočkách
(Obec Hlubočky)
Zobrazit
III/1021 Bratřínov – Malá Lečice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu
(Frost Logistics spol. s r.o.)
Zobrazit
Snížení prašnosti a zefektivnění nakládání s bioodpady v Hodkovicích nad Mohelkou
(Technické služby Hodkovice)
Zobrazit
Dodávka výpočetní techniky a softwaru
(Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje)
Zobrazit
Přístavba šaten PZŠ Vendryně
(Obec Vendryně)
Zobrazit
Smlouva o dílo - Realizace opravy opěrné zídky, výtokového objektu a bezpečnostního přelivu u vodní nádrže "U nádraží" ve Slatiňanech
(Město Slatiňany)
Zobrazit
Separace a svoz bioodpadů v městysi Doubravník
(Městys Doubravník)
Zobrazit
Oprava místní komunikace v obci Martinice
(Obec Martinice)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla v objektu OU a ZŠ - zateplení
(Obec Jivina)
Zobrazit
VI. ETAPA: Nový chodník v ulici K Běchovicům v úseku K Hořavce – K Blatovu, Praha - Koloděje
(Městská část Praha - Koloděje)
Zobrazit
Malování budovy Pražské konzervatoře
(Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1)
Zobrazit
14_12 Kupní smlouva nad 500 tis. Kč - UZ TUS A400 Audioscan na RDG oddělení nemocnice Přerov
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Dodávka sportovního povrchu
(Obec Veselá)
Zobrazit
Zařízení na výrobu sendvičových materiálů s obsahem nanovlákenné vrstvy
(ČESKÁ VČELA s.r.o.)
Zobrazit
Oprava chromatografů GC 7890A a 7890A s hmotnostním detektorem MSD 5973C pro OKTE SKPV Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
MŠ Zelená zateplení objektu
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Pořízení vybavení pro předcházení vzniku bioodpadu v městyse Nový Hrozenkov
(Městys Nový Hrozenkov)
Zobrazit
Rekonstrukce chodníků
(Obec Voleč)
Zobrazit
Instalace systému EPS v celém areálu AV ČR Jilská - Husova, Praha 1
(Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Nákup airbrush soupravy
(IGRA MODEL s.r.o.)
Zobrazit
Příprava koaxiálních nanovláken s využitím electroblowingu a vytvoření funkčního konstruktu na bázi lidských mezenchymálních kmenových buněk, osteokondukčního materiálu a drug delivery systému
(NANOPROGRESS, z.s.)
Zobrazit
Provádění odvozu a likvidace koňského hnoje z objektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy v období od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Komplexní úprava areálu školy
(Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150)
Zobrazit
Rynoltice – Dopravní automobil po změně TP
(Obec Rynoltice)
Zobrazit
Nákup pásového rypadla – Miloslav Ouředník
(Miloslav Ouředník)
Zobrazit
12_9 Kupní smlouva č. 9_2012 nad 500 tisíc na dodávku Volusan S6 do nemocnice Šternberk
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Oprava hřbitovní zdi v obci Višňová
(Obec Višňová)
Zobrazit
Výměna oken
(Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace)
Zobrazit
Pořízení barvících jiggerů
(INTERCOLOR, akciová společnost)
Zobrazit
Nové prostory pro děti ZŠ a MŠ v Kobylé nad Vidnavkou
(Obec Kobylá nad Vidnavkou)
Zobrazit
Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
(Masarykova základní škola Vracov, okres Hodonín)
Zobrazit
CNC řízený servo-hydraulický ohraňovací lis
(Jiří Matušík)
Zobrazit
Stavební práce v areálu společnosti
(B e H o spol. s r. o.)
Zobrazit
15_7 Kupní smlouva nad 500 tisíc Kč - C rameno
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Příprava veřejného osvětlení kolem chodníku
(Obec Milíkov)
Zobrazit
Dodávka automobilu v roce 2016
(Správa bytových objektů Praha - Modřany, příspěvková organizace)
Zobrazit
Objednávka stravenek pro zaměstnance
(Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace)
Zobrazit
Datové centrum a vybavení vývojového střediska
(Kovárna VIVA a.s.)
Zobrazit
Odvoz a likvidace odpadu včetně obalů 1.4.2014 - 31.12.2016
(Městský ústav sociálních služeb Jirkov)
Zobrazit
Čáslav - Jeníkovská ulice, rekonstrukce chodníků
(Město Čáslav)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti a zvýšení účinnosti užití energií závodu SINTEX, a.s. Česká Třebová.
(SINTEX, a.s.)
Zobrazit
Dodání a instalace mrazícího boxu
(Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace)
Zobrazit
Investice do zařízení k výrobě inovovaných výrobků
(ACE Trade spol. s r.o.)
Zobrazit
Oprava rybníků v obci Chrášťany
(Obec Chrášťany)
Zobrazit
Oprava kanalizace a vodovodu ulice Petříkovická, Trutnov – Poříčí
(Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
Zobrazit
Produkční tiskový systém
(Centrum digitálního tisku s.r.o.)
Zobrazit
Intenzifikace stávající ČOV Panenské Břežany
(Obec Panenské Břežany)
Zobrazit
Nákup tiskového reprodukčního zařízení
(Národní archiv)
Zobrazit
Rekonstrukce objektu bývalé školy č.p.75 na víceúčelové zařízení v obci Broumov-zabezpečovací práce na zimní období
(Obec Broumov)
Zobrazit
Generální oprava dobývacího kombajnu SL 300 č. 6658
(OKD, a.s.)
Zobrazit
Elektromobil, II. - SOLAR GLOBAL SERVICE A.S.
(Solar Global Service a.s.)
Zobrazit
Dodávka hardware vybavení - dataprojektory
(Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace)
Zobrazit
Sklad odbytu
(ROKOSPOL a.s.)
Zobrazit
Oprava předního štítu domu čp. 18/I., Jiřího náměstí, Poděbrady, na pozemku č.parc. 32, k.ú. Poděbrady I./
(Městská realitní Poděbrady, a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce odborné učebny FY-CH a PŘ, přípravny fyziky, chemie a přírodopisu
(Obec Dušejov)
Zobrazit
Dodávka 9 ks parciálních trolejbusů
(Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.)
Zobrazit
Hřiště Cukrovarské bytovky, Praha - Čakovice
(Městská část Praha - Čakovice)
Zobrazit
Nákup stravenek 5-10/2017
(Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace)
Zobrazit
Město Vidnava rozšíření ČOV- VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY
(Město Vidnava)
Zobrazit
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Zobrazovací technika II
(Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka pěstovací pece oxidové
(CRYTUR, spol. s r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce komuniakce v ul. Českobratrská - I. etapa
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Enjoy Trade – dodávka vstřikovací formy
(Enjoy Trade, s.r.o.)
Zobrazit
13_7 Kupní smlouva nad 500 tisíc Kč - dodávka počítačové technologie MARIE PACS
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace v ul. Sportovců k.ú. Dolní Jirčany
(Obec Psáry)
Zobrazit
Rozšíření kapacity MŠ TEDDY BEAR s.r.o.“ - stavební práce
(MATEŘSKÁ ŠKOLA TEDDY BEAR s.r.o.)
Zobrazit
Výstavba zastřešeného skladu kameniva
(TopTeramo s.r.o.)
Zobrazit
Oprava zaatikových žlabů - střecha Krušnohorského divadla Teplice - II. etapa
(Dům kultury Teplice)
Zobrazit
Volnočasová zóna v areálu SVČ na ul. Ostrčilova, oplocení pozemku SVČ a zpevněná plocha
(Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Přístavba sportovních kabin - Úpohlavy
(Obec Úpohlavy)
Zobrazit
Generální dodavatel pro zhotovení díla „Energetická optimalizace výrobního závodu TOS Olomouc, s.r.o., část rekonstrukce rozvodů tepla“
(TOS Olomouc, s.r.o.)
Zobrazit
Rehabilitačně rekondiční aktivity 2018-2021 v rámci zdravotnických preventivních programů 3
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
III/3367 Zbraslavice - Pančava
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava lesní cesty - Dolní Popelov
(Obec Jestřebí)
Zobrazit
Výběr administrátora výběrového řízení na provozovatele pobytového zařízení pro seniory v objektu čp. 377 bývalé ZŠ v ul. Sluneční v Hostinném
(Město Hostinné)
Zobrazit
Nový povrch a oprava mantinelů hokejbalového hřiště v Novém Strašecí
(Město Nové Strašecí)
Zobrazit
Nákup techniky na svoz separovaného odpadu
(Městys Polešovice)
Zobrazit
Udržovací práce na místních komunikacích v obci Janovice v roce 2018
(Obec Janovice)
Zobrazit
Oprava cyklotrasy č-19 na území obce Nová Ves u Světlé
(Obec Nová Ves u Světlé)
Zobrazit
Výukový software
(C SYSTEM CZ a.s.)
Zobrazit
Obec Štěpánovice - Multifunkční hala
(Obec Štěpánovice)
Zobrazit
Zajištění systémové a technické podpory IT Magistrátu města Teplice
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Rekonstrukce kuchyně v Mateřské škole
(Obec Novosedly)
Zobrazit
Obnova hřbitovní zdi v obci Štěpánov, místní část M.Huzová
(Obec Štěpánov)
Zobrazit
Horoměřice - Dostavba objektů školských zařízení včetně stravování
(Obec Horoměřice)
Zobrazit
Plochý digitální detektor rentgenového záření rok 2018
(Chart Ferox, a.s.)
Zobrazit
Pořízení HW včetně příslušenství
(BOHEMIA INTERACTIVE a.s.)
Zobrazit
Výměna výtahu
(Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace)
Zobrazit
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny
(Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková organizace)
Zobrazit
Odborné služby – školitel/psychoterapeut
(Vzdělávání a rozvoj dospělých s.r.o.)
Zobrazit
Dokončení veřejného osvětlení v části obce Chodovice a Vybudování nového veřejného osvětlení k autobusovým zastávkám v rámci akce "Obnova infrastruktury obce Holovousy".
(Obec Holovousy)
Zobrazit
2018 Sběrný dvůr Třemešná -dodávky
(Obec Třemešná)
Zobrazit
Rekonstrukce sklepních prostor a učeben
(Gymnázium Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace)
Zobrazit
Stavební úpravy Výzkumně-vývojového centra pro biotechnologie
(VUAB Pharma a.s.)
Zobrazit
Kanalizace Ruprechtov u kostela
(Obec Ruprechtov)
Zobrazit
Okna č.p. 217
(Město Hodkovice nad Mohelkou)
Zobrazit
Odstavná stání v ul. Slovenská
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Odvoz a likvidace domovního a komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Rekonstrukce rybníka u Sv. Jána v obci Smržov k.ú. Smržov u Lomnice nad Lužnící
(Obec Smržov)
Zobrazit
Škola v přírodě
(Základní škola Přerov, Za mlýnem 1)
Zobrazit
Infrastruktura pro výstavbu ulice Pod Vinohrady - Pod Skalkou, Horní Moštěnice
(Obec Horní Moštěnice)
Zobrazit
Rekonstrukce barokní perly Slezska, kostela Prozřetelnosti Boží a veřejného prostranství v Šenově – část veřejné prostranství
(Římskokatolická farnost Šenov u Ostravy)
Zobrazit
Dodávka "Laboratorní CNC obráběcí zařízení"
(IMG BOHEMIA s.r.o.)
Zobrazit
Dětské hřiště v areálu fotbalového hřiště Sendražice
(Obec Sendražice)
Zobrazit
Rekonstrukce chodníku u ZŠ Žlutava
(Obec Žlutava)
Zobrazit
Systém svozu AMTLER
(AMTLER MEDIA s.r.o.)
Zobrazit
Infrastruktura - Komunikace a inženýrské - I. etapa
(Obec Jenišovice)
Zobrazit
Oprava chodníku a odvodnění komunikace v obci Oráčov
(Obec Oráčov)
Zobrazit
Výměna a zateplení střešního pláště budovy gymnázia, k.ú. Čakovice (obec Praha)
(Městská část Praha - Čakovice)
Zobrazit
Dodávka technologií pro projekt Výzkumné centrum genomiky a proteomiky II
(Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky, v. v. i.)
Zobrazit
Rekonstrukce zastaralé části a rozšíření vodovodu Olešná
(Obec Olešná)
Zobrazit
Pořízení dopravního automobilu pro JPOIII Pomezí
(Obec Pomezí)
Zobrazit
Komunikace a inženýrské sítě do obytné zóny 12 R. D. - Městys Stráž
(Městys Stráž)
Zobrazit
Vestavba podkroví ZŠ Husinec - Řež
(Obec Husinec)
Zobrazit
Stavba přístřešku pro kontejnery se zpevněnou plochou
(Domov u studánky)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele chladírenské dodávky nad 3,5 t
(SYRMEX spol. s r.o.)
Zobrazit
Výměna oken ZŠ Králův Dvůr Počaply
(Město Králův Dvůr)
Zobrazit
Přístavba socálního zařízení a přístřešku
(Obec Dolní Studénky)
Zobrazit
Úpravy prostoru před mateřskou školou ve Skoronicích
(Obec Skoronice)
Zobrazit
Obnova kostela sv. Mikuláše ve Fulneku - Vlkovicích
(Římskokatolická farnost Vlkovice)
Zobrazit
Dodávka interaktivních projektorů a notebooků pro ZŠ Pardubice, Družstevní 305
(Základní škola Pardubice - Polabiny, Družstevní 305)
Zobrazit
Bezpečná cesta - sídliště Svojšín
(Obec Svojšín)
Zobrazit
Vytvoření interiéru ubytovacích kapacit pro ubytování seniorů - KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY KOVÁNÍ
(Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem)
Zobrazit
III/24050 Dolní Beřkovice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Realizace výběrového dotazníkového šetření ISSP 2016 - Role vlády
(Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Revitalizace budovy Obecního úřadu Předboj
(Obec Předboj)
Zobrazit
Rekonstrukce zahrady arcibiskupské rezidence na Hukvaldech
(Biskupství ostravsko-opavské)
Zobrazit
Tryskací zařízení k povrchovému čištění odlitků
(Slévárna Chomutov, a.s.)
Zobrazit
Stavba školícího střediska Skalná
(Jan Hoffmann)
Zobrazit
Hrajeme si na zahradě MŠ
(Město Červená Řečice)
Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap