Archiv veřejných zakázek

Archiv veřejnéch zakázek přináší přehled již ukončených, resp. neprobíhajících veřejných zakázek zadavatelů. Dané zakázky si lze prohlédnout a dozvědět se další podrobnosti o jejich realizaci či připojených souborech nebo informacích.

Seznam neaktuálních zakázek

Tabulka zahrnuje již ukončené veřejné zakázky.

Název veřejné zakázky a zadavatele: Detail zakázky:
CNC stroj pro obrábění profilových a kruhových těles zámků, včetně přípravy technologie vybraných dílů
(ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. )
Zobrazit
Dodávka kolaborativních robotů
(Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.)
Zobrazit
Oprava omítek fasády na pracovišti R. Havelky 25, Jihlava
(Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace)
Zobrazit
Kanalizační a vodovodní řad v ulici Polní - Na Nivách, Trutnov
(Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
Zobrazit
Vypracování projektu „Rekonstrukce prostor a vybavení pro míchání laků“ v úrovni prováděcí dokumentace (NOVÉ)
(COGEBI a. s.)
Zobrazit
12_2 Kupní smlouva č. 2_2012 nad 500 tisíc Kč na dodávku laparoskopického instrumentaria
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce ul. Kapelní
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Podpora podnikání v oblasti akvakultury
(Vladimír Mráz)
Zobrazit
Technický dozor - Mateřská škola Břežany II.
(Obec Břežany II)
Zobrazit
Obnova krajinných struktur v obci Bílovice-Lutotín, SO 01
(Obec Bílovice - Lutotín)
Zobrazit
Lakovna nátěrových a práškových hmot
(BENCOPO s.r.o.)
Zobrazit
Bransouze – rekonstrukce místní komunikace
(Obec Bransouze)
Zobrazit
Chodník v ulici Hlavní v obci Panenské Břežany
(Obec Panenské Břežany)
Zobrazit
ZŠ Kněžice – Realizace úspor energie
(Obec Kněžice)
Zobrazit
Dodatečné požadavky objednatele při realizaci projektu „Výstavba chodníku v Palkovicích na komunikaci III/4848“
(Obec Palkovice)
Zobrazit
Mokřad a bezodtoková tůň - Dymokury
(Obec Dymokury)
Zobrazit
EGR GRECO Finishing automatic line
(VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA s.r.o.)
Zobrazit
Úprava veřejného prostranství doplněna o hřiště
(Obec Netín)
Zobrazit
Oprava místní komunikace - příčné části Jakubovy ulice
(Obec Roudné)
Zobrazit
Dodávka energeticky úsporných vstřikovacích lisů pro výrobu plastových výlisků
(Termoplast s.r.o.)
Zobrazit
Investice do zemědělského podniku - PROTECO AGRO s.r.o.
(PROTECO AGRO s.r.o.)
Zobrazit
Cyklostezka „Po stopách českých králů“
(Město Králův Dvůr)
Zobrazit
II/101 Vojkovice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Měřicí zařízení
(ZLKL, s. r. o.)
Zobrazit
Mikroregion Telčsko - zkvalitnění systému nakládání s odpady - nádoby
(Mikroregion Telčsko)
Zobrazit
Separace odpadu ve městě Desná – dodání velkoobjemových kontejnerů a nádob na tříděný odpad
(Město Desná)
Zobrazit
Technický dozor investora k dílu Multifunkční hřiště, Kobylá nad Vidnavkou
(Obec Kobylá nad Vidnavkou)
Zobrazit
Ostrá - vodovodní řady - doplnění sítě
(Obec Ostrá)
Zobrazit
Dodávka trakčního výtahu bez strojovny do Víceúčelové budovy Obce Dolany
(Obec Dolany)
Zobrazit
20180008 - Sečení krajnic místních komunikací na území města Rokytnice nad Jizerou v období 2019 – 2022
(Město Rokytnice nad Jizerou)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele balící linky a šokových zchlazovačů
(Ing. Jaroslav Dostál)
Zobrazit
Dodávka učebních pomůcek pro projekt „Nebojme se moderní výuky“
(Obec Vendryně)
Zobrazit
Půdní vestavba dvou bytových jednotek Horní Moštěnice
(Obec Horní Moštěnice)
Zobrazit
Nakládání s BRO - Václav Janík - nákup štěpkovače
(Václav Janík)
Zobrazit
Sběr, svoz a odstraňování odpadu v roce 2014
(Obec Předboj)
Zobrazit
Žeranovice - Dopravní automobil EDS: 014D24100 9453
(Obec Žeranovice)
Zobrazit
Rekonstrukce místní komunikace ul. Slezská, Štěpánkovice
(Obec Štěpánkovice)
Zobrazit
Oprava místní komunikace na návsi v Čejkovicích
(Obec Mladoňovice)
Zobrazit
Průběžná zušlechťovací linka
(OSTROJ a.s.)
Zobrazit
Oprava zábradlí na ul. Školní
(Obec Troubsko)
Zobrazit
Zateplení obecního úřadu Vítanov 126
(Obec Vítanov)
Zobrazit
Rekonstrukce učeben
(Střední průmyslová škola na Proseku)
Zobrazit
Závlahový systém Skorkov, Sojovice - oprava řadu
(BRAMKO, s.r.o.)
Zobrazit
Heřmanova Huť - napojení na skupinový vodovod Stříbro
(Obec Heřmanova Huť)
Zobrazit
Veřejná zakázka č. 17/2012 - Odvodnění lokality Petrovice u Karviné
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Obnova chodníků v obci Srch - Hrádek
(Obec Srch)
Zobrazit
Víceúčelový stroj na údržbu veřejného prostranství
(Obec Choťovice)
Zobrazit
Navýšení kapacity kuchyně v MŠ Husova, Rajhrad
(Město Rajhrad)
Zobrazit
Revitalizace veřejného prostranství na návsi ve štarnově
(Obec Štarnov)
Zobrazit
Kontinuální stroj pro míchání prášků a past
(Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce chodeb v budově školy – 1. patro
(Střední průmyslová škola na Proseku)
Zobrazit
Obnova fasády kostela sv. Kříže v Javorníku-Vsi
(Římskokatolická farnost Javorník ve Slezsku)
Zobrazit
Nákup technologie pro efektivní využití stavebního odpadu
(Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.)
Zobrazit
Pořízení stavebních strojů
(Dopravní stavby Smrčka s.r.o.)
Zobrazit
Zřízení cyklostezky Březová nad Svitavou
(Město Březová nad Svitavou)
Zobrazit
Dodávka ICT v projektu SCHOLA DAKOL
(Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka technologického vybavení kuchyně
(Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka skladovací techniky
(ALTECH, spol. s r.o.)
Zobrazit
Laser 266 nm
(Meopta - optika, s.r.o.)
Zobrazit
Výměna technologie SSZ v Písku 2019
(Městské služby Písek s.r.o.)
Zobrazit
Uvedení prostor Branického divadla do provozuschopného stavu
(4-Majetková, a.s.)
Zobrazit
HYBRIDNÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 18,36 kWp
(Voköl Real s.r.o.)
Zobrazit
Dodání laseru pro AB JET spol. s r. o.
(AB JET spol. s r.o.)
Zobrazit
Údržba dešťové kanalizace na rok 2016 - 2017
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Stroj na Rapid prototyping
(ING corporation, spol. s r.o.)
Zobrazit
Specifické vzdělávání zaměstnanců TES
(TES VSETÍN s.r.o.)
Zobrazit
Regenerace panelového sídliště Jih v Písku 3. etapa - zhotovitel PD
(Městské služby Písek s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka bubnového třídiče pro kompostování
(Lesy hl. m. Prahy)
Zobrazit
Úpravy prostoru před mateřskou školou ve Skoronicích
(Obec Skoronice)
Zobrazit
Rekonstrukce WC dívky,patro
(Obec Košice)
Zobrazit
Oprava kamenných fiál ve vrcholu věže kostela sv. Anny v Ostravě - Polance
(Římskokatolická farnost Ostrava - Polanka)
Zobrazit
Oprava bytu č. 1, Sinkulova 840
(4-Majetková, a.s.)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti ZŠ Rynoltice
(Obec Rynoltice)
Zobrazit
Systém svozu bioodpadů v Leskovci nad Moravicí - nákup štěpkovače
(Obec Leskovec nad Moravicí)
Zobrazit
Přístavba sociálně technického zázemí
(Obec Holovousy)
Zobrazit
Nákup (formou leasingu) samosběrného zametacího stroje pro čištění komunikací a chodníků
(Městská část Praha - Čakovice)
Zobrazit
Sběrný dvůr v obci Ratiboř II.etapa
(Obec Ratiboř)
Zobrazit
Dodávka Rozvodny
(CRYTUR, spol. s r.o.)
Zobrazit
Revitalizace,svícení,obnova,údržba a provozování distribuční soustavy el. energie sítě veřejného osvětlení
(Obec Neděliště)
Zobrazit
Dodávka a montáž sedadel do kina Květen Teplice
(Dům kultury Teplice)
Zobrazit
Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice pro rok 2014
(Město Hartmanice)
Zobrazit
Výměna výkladců v budově Jeremenkova 161/11, Ostrava - Vítkovice
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Pásové rypadlo 8 tun
(RONYTRANS, s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka CNC soustružnického centra s příslušenstvím
(C.S.O., spol. s r.o.)
Zobrazit
Sečení zeleně v obci Zašová
(Obec Zašová)
Zobrazit
Pořízení databáze lékových interakcí – nové vyhlášení
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Oprava chodníku u bytových domů v Zašové
(Obec Zašová)
Zobrazit
Dodávka technologií
(PKS servis spol. s r.o.)
Zobrazit
Úspory energie v chovu prasnic
(Žihelský statek, a.s.)
Zobrazit
Vodovod Vinařice - přivaděč
(Obec Vinařice)
Zobrazit
Dodávka mobilních (dotykových) zařízení, notebooků a software
(B.I.B.S., a.s.)
Zobrazit
Nákup kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace
(Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace)
Zobrazit
Obnova kostela sv. Kateřiny v Krasově-střecha presbytáře
(Římskokatolická farnost Krasov)
Zobrazit
Protipovodňová opatření pro obec Helvíkovice
(Obec Helvíkovice)
Zobrazit
Oprava místní komunikace v Klášteře nad Dědinou
(Obec Ledce)
Zobrazit
Rohovládova Bělá – rekonstrukce VO
(Obec Rohovládova Bělá)
Zobrazit
Grafická příprava, výroba a tisk propagačních materiálů
(Vavex 1990 s.r.o.)
Zobrazit
Fara Horní Lomná č.p. 45 - snížení energetické náročnosti
(Římskokatolická farnost Horní Lomná)
Zobrazit
ČOV Drnholec - havarijní oprava technologie
(Městys Drnholec)
Zobrazit
Pořízení vyvážecího vleku pro obec Březina
(Obec Březina)
Zobrazit
Stavební úpravy soc. zázemí ZŠ
(Obec Vřesina)
Zobrazit
Rekonstrukce Malého Štěneckého rybníka
(Obec Jenišovice)
Zobrazit
Dodávka ICT v projektu NOVA DAKOL
(Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.)
Zobrazit
Pořízení cisternové automobilové stříkačky
(Město Kouřim)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku tavicího kelímku s indukční cívkou k vakuové peci
(COMTES FHT a.s.)
Zobrazit
Kompostárna Lašovice
(Zemědělské družstvo Lašovice)
Zobrazit
Dodávka hardware vybavení – počítače a síťová řešení
(Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace)
Zobrazit
ZŠ Buzulucká - výměna oken v pavilonu č.1
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Dodávka kolového traktoru pro středisko RV
(Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Školní zemědělský podnik Nový Jičín)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele chladících automobilů
(FOSTRADE s.r.o.)
Zobrazit
Inovace informačního systému
(Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
Zobrazit
Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby \
(Město Nové Strašecí)
Zobrazit
3D-tiskárna pro společnost MSR Engines s.r.o.
(MSR Engines s.r.o.)
Zobrazit
Modernizace učebny chemie na ZŠ Pionýrská, Kopřivnice – učební pomůcky II
(Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín)
Zobrazit
Novostavba chodníků podél silnice III/35011
(Obec Malá Losenice)
Zobrazit
Podzemní kontejnery v obci Nýdek
(Obec Nýdek)
Zobrazit
Nákup ICT techniky
(Hotelová škola Mariánské Lázně)
Zobrazit
Přesná CNC válcová bruska
(Meopta - optika, s.r.o.)
Zobrazit
Řícmanice, vodovod - doplnění - projektová dokumentace pro ÚR a DSP
(Vodovody a kanalizace Bílovicko)
Zobrazit
Výměna oken
(Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace)
Zobrazit
Přírodní koupací biotop Úvalno
(Obec Úvalno)
Zobrazit
Autorský dozor projektanta
(Obec Podsedice)
Zobrazit
Svařovací robot
(Iveco Czech Republic, a. s.)
Zobrazit
Oprava povrchu místních komunikací ve Stráži a v Borku
(Městys Stráž)
Zobrazit
Rekonstrukce sociálního zařízení KD v Brloze
(Obec Brloh)
Zobrazit
Dodávka ICT techniky
(Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Pořízení tahačového válce
(Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka 6 ks mikroskopů
(CRYTUR, spol. s r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce části suterénu v MŠ Police nad Metují
(Město Police nad Metují)
Zobrazit
Oprava oplocení ohradní zdi a fasády - zámek Adršpach, oprava fasády východní a jižní strany
(Obec Adršpach)
Zobrazit
Dodávka speciálních sanitních vozidel pro krizovou připravenost
(Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje)
Zobrazit
Publikace o obci Přibice
(Obec Přibice)
Zobrazit
OIP České Budějovice - zateplení budovy a rekonstrukce otopného systému
(Česká republika - Státní úřad inspekce práce)
Zobrazit
Dodávka medicinálních plynů II
(Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
„KD VÍSKA – Výměna podlahové krytiny na sále“ OPAKOVANÁ VÝZVA
(Obec Višňová)
Zobrazit
Objednávka na odstranění dřevin ÚMČ Praha - Nedvězí
(Městská část Praha - Nedvězí)
Zobrazit
Smlouva o dílo M 018/029
(Obec Kostelec u Heřmanova Městce)
Zobrazit
Propojení ul. Hrnčířská a ul. Školní
(Město Hlučín)
Zobrazit
3D měřící přístroj Zeiss Prismo 5 – Modernizace řízení
(Continental Automotive Czech Republic s.r.o.)
Zobrazit
Odpočinkové zóny pro setkávání a relaxaci občanů
(Obec Želenice)
Zobrazit
Dodávka a montáž technologie čištění vod a souvisejících zařízení koupaliště
(Město Štětí)
Zobrazit
Sedliště - U Řepišťské cesty, vodovod
(Obec Sedliště)
Zobrazit
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace – o3 vzdělávání učitelů - odbornost
(Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace)
Zobrazit
ZŠ Dobrá - odborné učebny - stavební práce
(Základní škola Dobrá, příspěvková organizace)
Zobrazit
Veřejné osvětlení obce Hať
(Obec Hať)
Zobrazit
Veřejná zakázka č. 6/2014 - Mostek Závada, Pastviska
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Optimalizace a regulace veřejného osvětlení v Rokytnici nad Jizerou - SO402 - Výměna svítidel
(Město Rokytnice nad Jizerou)
Zobrazit
Šlapanice úprava veřejného prostranství a chodníků před Orlovnou po výstavbě kanalizace
(Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko)
Zobrazit
Generální oprava dobývacího kombajnu SL 300
(Správa pohledávek OKD, a.s. )
Zobrazit
Kompostéry pro občany obce Studnice
(Obec Studnice)
Zobrazit
Oprava hřbitovní zdi ve Vrchotových Janovicích
(Městys Vrchotovy Janovice)
Zobrazit
Investice do zemědělského podniku - Farma Číhaň s.r.o. (živočišná výroba)
(Farma Číhaň s.r.o.)
Zobrazit
Výměna a doplnění veřejného osvětlení Žabčice
(Obec Žabčice)
Zobrazit
Průzkum trhu k zajištění odprodeje vyřazeného majetku – nepotřebných náhradních dílů motorových vozidel – výzva na podání nabídky
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Páleč - vodovod
(Obec Páleč)
Zobrazit
Rekonstrukce výčepu v budově místního pohostinství Čečelovice
(Obec Čečelovice)
Zobrazit
Novostavba rozhledny na poz. č. 1923/1 v Hoštce, K.Ú. Hoštka; 646261
(Město Hoštka)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti provozu DPMÚL A.S.
(Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.)
Zobrazit
Laser pro přesné obrábění
(SQS Vláknová optika a.s.)
Zobrazit
Obnova střechy kostela sv. Michala - 2. etapa
(Římskokatolická farnost Kujavy)
Zobrazit
Rekonstrukce MK "Kout" ve Zlechově
(Obec Zlechov)
Zobrazit
20180006 - Zajištění kompletních projektových a inženýrských prací pro Komunitní dům seniorů v Rokytnici nad Jizerou
(Město Rokytnice nad Jizerou)
Zobrazit
Kompostárna Lašovice – stavební část
(Zemědělské družstvo Lašovice)
Zobrazit
Město Zbiroh - květinová výsadba veřejného prostoru města a její údržba na rok 2016
(Město Zbiroh)
Zobrazit
Obnova kostela sv.Linharta v Pohorské Vsi
(Římskokatolická farnost Pohorská Ves)
Zobrazit
Oprava povrchu vozovky ulice K Lipám - Písek
(Městské služby Písek s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka počítačů, tiskáren a jejich servis – nové vyhlášení
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Prodloužení veřejného vodovodního řádu Kozojedy
(Obec Kozojedy)
Zobrazit
Nákup stravenek 7-11/2018
(Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rekonstruce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů - II. etapa, CNC soustruh
(Vítkovická střední průmyslová škola)
Zobrazit
Vývojové centrum - hala
(ALTECH, spol. s r.o.)
Zobrazit
Nákup samosběrného čistícího vozu.
(SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.)
Zobrazit
Revitalizace NKP Slovenská strela
(TATRA TRUCKS a.s.)
Zobrazit
Novostavba garáže při objektu č. p. 1142, ul. Vlkovická, Praha 9
(Lesy hl. m. Prahy)
Zobrazit
Objednávka regionálních služeb
(Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace)
Zobrazit
Hrabání loistí
(Správa bytových objektů Praha - Modřany, příspěvková organizace)
Zobrazit
Energeticko-úsporná opatření na objektu BD, č.p. 1367 a 1368
(Obec Luboměř pod Strážnou)
Zobrazit
Oprava podlahy tanečního sálu
(Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1)
Zobrazit
Kompostárna Družstvo Džbány
(Družstvo Džbány)
Zobrazit
„REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ PODLAHY V TĚLOCVIČNĚ“
(Město Loket)
Zobrazit
ZTV Sviny - lokalita Munice
(Obec Sviny)
Zobrazit
Modernizace přírodovědných učeben ZŠ Velké Bílovice – didaktické pomůcky a nábytek
(Město Velké Bílovice)
Zobrazit
Vybavení SDH JPO II města Zbiroh hasičskou technikou - Dopravní automobil - pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí
(Město Zbiroh)
Zobrazit
Investice do zemědělského podniku - AGRO SÁZAVA, a.s.
(AGRO SÁZAVA, a.s.)
Zobrazit
Elektrohydraul. mobilní ohýbačka, multiprocesní impulsní svařovací přístroj, pásová pila na kov, armovací zařízení hydraulických hadic
(PRESSHYDRAULIKA, s.r.o.)
Zobrazit
Zámek Čakovice – zázemí společenského sálu, parc. č. 1271/1, k.ú. Čakovice, Praha , Čakovice
(Městská část Praha - Čakovice)
Zobrazit
Sdílíme iSEN - Marketing a nájem prostor
(24U s.r.o.)
Zobrazit
Hmotnostní spektrometr pro identifikaci látek, screening, metabolomiku
(Contipro a.s.)
Zobrazit
Poskytování telekomunikačních služeb v sítích GSM pro město Přelouč a organizace jím zřizované
(Město Přelouč)
Zobrazit
Medicinální plyny
(Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dokončení rekonstrukce budovy č.p.256 ve Velké Losenici na OÚ
(Obec Velká Losenice)
Zobrazit
Hřbitov Troubsko – oprava stávající hřbitovní zdi
(Obec Troubsko)
Zobrazit
Smlouva o převodu nemovitých věcí
(Městská část Praha - Nedvězí)
Zobrazit
Plynovod Cihelna III
(Město Čáslav)
Zobrazit
Řešení biologicky rozložitelného odpadu městyse Nový Hrozenkov II
(Městys Nový Hrozenkov)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2018
(ST SERVIS s.r.o.)
Zobrazit
Výměna střešní krytiny na objektu byt. domu Beneše 8,10 a Zahradní 16
(Město Hlučín)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí pro rok 2016
(Město Čáslav)
Zobrazit
Fotovoltaická elektrárna pro Areál zdraví a sportu Meziměstí
(Město Meziměstí)
Zobrazit
Inženýrské sítě – Novosedly, lokalita Mikulovská – IV. etapa
(Obec Novosedly)
Zobrazit
Sedliště - snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice č.p. 78
(Obec Sedliště)
Zobrazit
Obec Obrnice-oprava komunikace sídliště 2c II.etapa
(Obec Obrnice)
Zobrazit
Oprava mostního svršku přes Husí potok naproti hasičárny v Hladkých Životicích
(Obec Hladké Životice)
Zobrazit
Nábytek pro odborné učebny
(Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu
(Frost Logistics spol. s r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce hřiště Panenské Břežany
(Obec Panenské Břežany)
Zobrazit
Sokol Pohořelice - stavební úpravy objektu šaten
(Obec Pohořelice)
Zobrazit
Dodávka mikroskopů s připojením k PC
(Gymnázium Rájec - Jestřebí, o.p.s.)
Zobrazit
Elektroinstalační práce v rámci projektu OP PPR Zkvalitnění výuky matematiky a cizích jazyků na Gymnáziu Botičská
(Gymnázium, Praha 2, Botičská 1)
Zobrazit
Univerzální nakladač AVANT 750 (rok. 2020)
(Město Hartmanice)
Zobrazit
III/12532 Jelčany - Sobočice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava a nátěr fasády poutního kostela Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách
(Duchovní správa poutního místa Panny Marie Pomocné)
Zobrazit
III/24050 Horní Počaply km 11,100 – 12,200
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka skladovacích zásobníků chemických látek a směsí
(DF Partner s.r.o.)
Zobrazit
Rovinka - prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace
(Obec Hlásnice)
Zobrazit
Zaměření společných prostor v objektech za účelem stanovení výměr pro úklidové služby
(4-Majetková, a.s.)
Zobrazit
Pilotní zákrutový stroj
(Glanzstoff - Bohemia s.r.o.)
Zobrazit
Lužice - sběrný dvůr
(Obec Lužice)
Zobrazit
Obnova místní komunikace ke kulturnímu domu
(Obec Bordovice)
Zobrazit
Rekonstrukce povrchu hřiště
(Tělovýchovná jednota Sokol Lázně Libverda o.s.)
Zobrazit
Mateřská škola - Zašová - zateplení objektu
(Obec Zašová)
Zobrazit
Obnova fary a vstupních bran v Suchdole nad Odrou - I. etapa
(Římskokatolická farnost Suchdol nad Odrou)
Zobrazit
Oprava MK Jetelová - Travní v Čáslavi
(Město Čáslav)
Zobrazit
Zateplení objektu Tělocvičny ZŠ Újezd u Brna včetně výměny otvorových výplní - Město Újezd u Brna
(Město Újezd u Brna)
Zobrazit
„ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ V KRNALOVICÍCH"
(Obec Hukvaldy)
Zobrazit
Dostavba kabin ve sportovním areálu Lipová
(Obec Lipová)
Zobrazit
Nová fasáda budovy včetně odizolování budovy a drenáž
(Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně)
Zobrazit
Oprava povrchu MK Salačova Lhota
(Obec Salačova Lhota)
Zobrazit
Vybudování dětského hřiště v obci Novosedly
(Obec Novosedly)
Zobrazit
Dodávka počítačů, tiskáren a jejich servis
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Ultracentrifuga
(Contipro a.s.)
Zobrazit
Oprava střešní krytiny BD, náměstí TGM 31
(Služby města Moravský Krumlov, příspěvková organizace)
Zobrazit
Vodovod Čelechovice
(Obec Čelechovice)
Zobrazit
Dětské hřiště Bařina
(Obec Žeranovice)
Zobrazit
Celoplošná kanalizace obce Jívová
(Obec Jívová)
Zobrazit
Oprava kanalizace v Lázeňské ul., ve Svobodě nad Úpou
(Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
Zobrazit
ZŠ a MŠ Chodovice - dokončení rekonstrukce a modernizace budovy
(Obec Holovousy)
Zobrazit
Výměna střešní krytiny a zateplení střechy objektu hasičské zbrojnice Bystřice č.p. 936
(Obec Bystřice)
Zobrazit
Rekonstrukce CZŠ sv. Zdislavy v Kopřivnici (I. část – výtah a bezbariérový přístup)
(Biskupství ostravsko-opavské)
Zobrazit
Reko VUH
(Orel jednota Veřovice)
Zobrazit
Náměstí Šeberov - odstranění stavby
(Městská část Praha - Šeberov)
Zobrazit
Rekonstrukce střechy na objektu kulturního domu
(Obec Troubky)
Zobrazit
Zástavba os. vozidla pro potřeby R-V systému
(Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje)
Zobrazit
Průmyslová pračka - barvící zařízení II
(Pobtex s.r.o.)
Zobrazit
Kompostárna Dolňácko
(Dolňácko, a.s.)
Zobrazit
Nákup počítačů, notebooků, monitorů a projektorů 2
(Střední průmyslová škola stavební Pardubice)
Zobrazit
Dodávky ICT (druhé)
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
2019/03 Chlazení výrobního provozu
(Řeznictví H+H, s.r.o.)
Zobrazit
Oprava chodníků a náměstí, Karlovarská třída – I. etapa
(Obec Kamenné Žehrovice)
Zobrazit
IT vybavení 2020 - šablony
(Základní škola Přerov, Za mlýnem 1)
Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap