„OPRAVA ELEKTROINSTALACE V ZŠ A MŠ HAŤ – MŠ A JÍDELNA, PAVILON U2 A TĚLOCVIČNA“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „OPRAVA ELEKTROINSTALACE V ZŠ A MŠ HAŤ – MŠ A JÍDELNA, PAVILON U2 A TĚLOCVIČNA“ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„OPRAVA ELEKTROINSTALACE V ZŠ A MŠ HAŤ – MŠ A JÍDELNA, PAVILON U2 A TĚLOCVIČNA“

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ a MŠ Hať – MŠ a jídelna, pavilón U2 a tělocvična.
První etapa plnění – MŠ a jídelna bude realizována v průběhu letních prázdnin 2019.
Druhá etapa plnění - pavilón U2 a tělocvična bude realizována v průběhu letních prázdnin 2020.
Více v podrobnostech projektové dokumentace, výkazů výměr a vzoru smlouvy o dílo, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její přílohy.

Poznámka

Projekt bude spolufinancován z prostředků z regionálního programu Ministerstva pro místní rozvoj
program Podpora rozvoje regionů 2019+ , podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova
117d8219E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45310000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je Základní škola a Mateřská škola Hať, Na Chromině 2, 747 16 Hať.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 352 160,00 bez DPH (2 846 113,6 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 407 202,00 bez DPH (2 912 714,42 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 365 411,70 bez DPH (2 862 148,23 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 6. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 4. 2019

Lhůta pro podání nabídek

9. 5. 2019, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@administracezakazek.cz

Kontaktní telefon: +420 773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „OPRAVA ELEKTROINSTALACE V ZŠ A MŠ HAŤ – MŠ A JÍDELNA, PAVILON U2 A TĚLOCVIČNA“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Písemná zpráva zadavatele 17. 6. 2019 Zobrazit
Smlouva o dílo 17. 6. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „OPRAVA ELEKTROINSTALACE V ZŠ A MŠ HAŤ – MŠ A JÍDELNA, PAVILON U2 A TĚLOCVIČNA“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ČEKOS Ostrava s.r.o. (29391008) Uchazeč 2 940 251,6 Kč vč. DPH
2 429 960,00 Kč bez DPH
KAREL PLAČEK (13601474) Dodavatel 2 912 714,42 Kč vč. DPH
2 407 202,00 Kč bez DPH
JR – elektro s.r.o. (48392383) Uchazeč 2 972 288,77 Kč vč. DPH
2 456 437,00 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap