Oprava krajnice MK Lipová v úseku MK Na Stráni - MK Na Stavech

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava krajnice MK Lipová v úseku MK Na Stráni - MK Na Stavech zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava krajnice MK Lipová v úseku MK Na Stráni - MK Na Stavech

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je stavba, jejíž obsahem je oprava pravostranné krajnice (ze směru od Hlučína k obecnímu úřadu) podél ulice Lipové v úseku mezi ulicemi Na stráni a Na stavech. Krajnice bude zpevněna silničním obrubníkem s přídlažbou, k obrubníku se posunou stávající uliční vpusti. Opravou krajnice se zpevní konstrukce vozovky, vymezí se přístup k okolním objektům a zlepší se odvádění srážkových vod.
Stavební práce spočívají v zaříznutí živičného krytu až na podklad vozovky, podél zářezu bude položena přídlažba šířky 20 cm a k ní osazen silniční obrubník 100 x 30 x 15 cm s převýšením 12 cm nad úroveň přídlažby. V místech sjezdů bude obrubník snížen na 3 cm nad úrovní přídlažby. Jednotlivé sjezdy budou provedeny v šířkách konzultovaných před realizací stavby s majiteli a uživateli sousedících parcel. Přídlažba z betonových kostek 20x20 cm a silniční obrubník budou osazeny do betonu. Přídlažba se výškově osadí tak, aby její horní líc byl 1 cm pod úrovní asfalto-betonového krytu. Pokud v pásu vymezeném pro obrubník a přídlažbu, což je cca 40 – 50 cm nebude dostatečná dimenze podkladní konstrukce, doplní se o cca 20 cm vrstvu štěrku fr. 4-32 mm. Obrubník s přídlažnou bude navázán na napojovací oblouky v místech odbočení MK Na stráni a MK Na stavech, včetně její větve přibližně uprostřed dotčené plochy. Podél MK Lipové je v travnaté ploše umístěno 7 uličních vpustí. Ty budou s původními přípojkami (a jejich prodloužením) přemístěny pod novou obrubu tak, aby zachycovaly srážkové vody z komunikace.
Dodávka zámkové dlažby není součástí zakázky.
Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky jsou v projektové dokumentaci a výkazech výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45100000-8, 45233000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Hať.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 250 000,- bez DPH (1 512 500,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

799 845,28 bez DPH (967 812,79 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

799 845,28 bez DPH (967 812,79 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 6. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 6. 2014

Lhůta pro podání nabídek

25. 6. 2014, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar.vz@gmail.com

Kontaktní telefon: +420 773 909 080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava krajnice MK Lipová v úseku MK Na Stráni - MK Na Stavech.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva 2. 7. 2014 Zobrazit
Přílohy smlouvy 2. 7. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 2. 7. 2014 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava krajnice MK Lipová v úseku MK Na Stráni - MK Na Stavech zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Jan Vrbický (40659972) Dodavatel 967 812,79 Kč vč. DPH
799 845,28 Kč bez DPH
Ing. Bučko Josef (42036160) Uchazeč 1 066 891,74 Kč vč. DPH
881 728,71 Kč bez DPH
Nevis Opava, s.r.o. (28626437) Uchazeč 1 196 660,55 Kč vč. DPH
988 975,66 Kč bez DPH
DRŽÍK, s.r.o. (28657454) Uchazeč 1 463 862,76 Kč vč. DPH
1 209 803,93 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap