Výsadba dřevin v obci Hať

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výsadba dřevin v obci Hať zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výsadba dřevin v obci Hať

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu na služby.

Projekt řeší vytvoření nových vegetačních prvků sídelní zeleně v intravilánu. V rámci projektu budou vysazeny autochtonní druhy stromů vhodné pro dané ekologické podmínky. Projekt bude řešen ve 4 lokalitách:
- výsadba dřevin v areálu hřbitova v Hati a jeho okolí,
- stromořadí podél hřiště – ul. U Bečvy,
- stromořadí podél potoka,
- stromořadí podél hřiště u OU.

Součástí projektu je následná péče po dobu 2 let. Předpokládaná doba trvání projektu (fyzické realizace projektu) je 32 měsíců.

Blíže v podrobnostech projektové dokumentace, která je přílohou a nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Poznámka

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj
Projekt je spolufinancován z prostředků Operačního programu Životní prostředí OPŽP 2014 - 2020
Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_060/0005977

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

77211600-8

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace předmětu této veřejné zakázky je katastrální území obce Hať.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

321 160.70 bez DPH (388 604.45 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

204 503.80 bez DPH (247 449.60 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

204 503,80 bez DPH (247 449,60 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

25. 1. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596 117 046, +420 773 909 080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výsadba dřevin v obci Hať.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výsadba dřevin v obci Hať zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Údržba pozemků, a.s. (28620968) Uchazeč 305 695,11 Kč vč. DPH
252 640,59 Kč bez DPH
Ing. Kristián Korner (11524162) Uchazeč 355 616,49 Kč vč. DPH
293 897,93 Kč bez DPH
ZAHRADY R + R – realizace a údržba zahrad s.r.o. (27822737) Uchazeč 279 623,09 Kč vč. DPH
231 093,47 Kč bez DPH
ZÁBOJNÍK – contractors, s.r.o. (26258692) Uchazeč 266 476,03 Kč vč. DPH
220 228,13 Kč bez DPH
Ing. František Zábojník – Zahradní architektura (40361055) Dodavatel 247 449,59 Kč vč. DPH
204 503,80 Kč bez DPH
Josef Dostál Dis. (64962351) Uchazeč 248 352,92 Kč vč. DPH
205 250,35 Kč bez DPH
VYKRUT zahradní služby a.s. (03921921) Uchazeč 280 739,03 Kč vč. DPH
232 015,73 Kč bez DPH
STROMMY COMPANY, s.r.o. (01919652) Uchazeč 271 181,26 Kč vč. DPH
224 116,75 Kč bez DPH
ARBOR MORAVIA s.r.o. (25383035) Uchazeč 297 463,18 Kč vč. DPH
245 837,34 Kč bez DPH
AWT Rekultivace a.s. (47676175) Uchazeč 359 662,92 Kč vč. DPH
297 242,08 Kč bez DPH
DVOŘÁK, LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o. (26825261) Uchazeč 266 703,38 Kč vč. DPH
220 416,02 Kč bez DPH
Ing. Vlastimil Toman - ARBOR (40309053) Uchazeč 366 468,39 Kč vč. DPH
302 866,44 Kč bez DPH
Ing. Ivan Tachezy (12126365) Uchazeč 355 053,39 Kč vč. DPH
293 432,55 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap