Veřejné osvětlení obce Hať

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Veřejné osvětlení obce Hať zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Veřejné osvětlení obce Hať

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce veřejného osvětlení obce Hať, jejímž cílem je zvýšení kvality osvětlení, snížení nároků na provoz a údržbu.
Projekt zahrnuje rekonstrukci stávajících svítidel za nová svítidla a doplnění nových svítidel na exponovaná místa dle projektové dokumentace, rekonstrukci rozvaděčů a obnovu vedení veřejného osvětlení.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její přílohy.

Poznámka

Projekt bude realizován s dotací ze státního rozpočtu
v rámci Státního programu úspor energie na období 2017 – 2021 Program EFEKT 2018
Číslo dotace 122D22100 8237
Aktivita programu 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO)

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000009

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45316000-5, 34928500-3

Místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění: katastrální území Obce Hať.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 201 192,- bez DPH (3 873 442,30 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

27. 6. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-morvia.eu

Kontaktní telefon: +420 596 117 046, +420 773 909 080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Veřejné osvětlení obce Hať.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap