„CYKLOSTEZKA POLDR PÍSKOVNA - PŘÍČNÍ“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „CYKLOSTEZKA POLDR PÍSKOVNA - PŘÍČNÍ“ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„CYKLOSTEZKA POLDR PÍSKOVNA - PŘÍČNÍ“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace cyklostezky.
Cyklostezka je situována v severovýchodní části katastru obce Hať s napojením na příjezdovou komunikaci k poldru Pískovna a na účelovou polní cestu Příční. Výškově bude niveleta v převažující části trasy v úrovni rostlého terénu. Cyklostezka je navržena s živičným krytem bez obrubníků v šířce 2x2,5m. Podél jízdních pásů bude zřízena zemní krajnice. Součástí cyklostezky bude svislé trvalé dopravní značení, propustky a hospodářské sjezdy. Více v podrobnostech projektové dokumentace a výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její přílohy.

Poznámka

Předpokládá se, že projekt „Stezka horní Odry – zelené stezky pohraničím“ bude financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001243

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění – parcela související s výstavbou 3291 k.ú. Hať

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 799 997,90 bez DPH (7 017997,50 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 798 608,02 bez DPH (5 806 315,70 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

5 139 899,32 bez DPH (6 219 278,18 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

20. 6. 2018, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596 117 046, +420 773 909 080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „CYKLOSTEZKA POLDR PÍSKOVNA - PŘÍČNÍ“.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „CYKLOSTEZKA POLDR PÍSKOVNA - PŘÍČNÍ“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SILNICE MORAVA s.r.o. (25357352) Uchazeč 6 299 974,- Kč vč. DPH
5 206 590,09 Kč bez DPH
KARETA s.r.o. (62360213) Uchazeč 7 253 235,60 Kč vč. DPH
5 994 409,66 Kč bez DPH
JANKOSTAV s.r.o. (25855581) Dodavatel 5 806 315,70 Kč vč. DPH
4 798 608,02 Kč bez DPH
STRABAG a.s. Oblast Sever (60838744) Uchazeč 6 333 277,60 Kč vč. DPH
5 234 113,77 Kč bez DPH
VÁHOSTAV - SK, a.s., podnikající na území ČR prostřed. VÁHOSTAV - CZ, Kroměříž (28946898) Uchazeč 6 548 860,60 Kč vč. DPH
5 412 281,50 Kč bez DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby Morava, Oblast Ostrava (48035599) Uchazeč 7 680 386,30 Kč vč. DPH
6 347 426,76 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap