„VÝSADBA STROMOŘADÍ – HAŤ, PŘÍČNÍ CESTA“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „VÝSADBA STROMOŘADÍ – HAŤ, PŘÍČNÍ CESTA“ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„VÝSADBA STROMOŘADÍ – HAŤ, PŘÍČNÍ CESTA“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace výsadby 138 ks stromů a 392 ks keřů v extravilánu obce Hať. V rámci projektu je navrženo vysazení stromořadí Lip velkolistých, keřových skupin a založení krajinného trávníku.
Součástí projektu je následná péče po dobu 2 let.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a položkového rozpočtu, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Poznámka

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj
Projekt je spolufinancován z prostředků Operačního programu Životní prostředí OPŽP
Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

77211600-8, 77300000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace plnění – katastrální území Hať.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

995 228,00 bez DPH (1 204 225,88 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

717 952,80 bez DPH (868 772,89 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

644 448,80 bez DPH (779 783,05 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 1. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 1. 2021

Lhůta pro podání nabídek

3. 2. 2021, 09:15:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@administracezakazek.cz

Kontaktní telefon: +420773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „VÝSADBA STROMOŘADÍ – HAŤ, PŘÍČNÍ CESTA“.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „VÝSADBA STROMOŘADÍ – HAŤ, PŘÍČNÍ CESTA“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ZAHRADY R+R – realizace a údržba zahrad s.r.o. (27822737) Uchazeč 1 092 916,36 Kč vč. DPH
903 236,66 Kč bez DPH
LAPY Zahradnictví s.r.o. (06993745) Uchazeč 1 174 711,20 Kč vč. DPH
970 835,70 Kč bez DPH
A + K úpravy zeleně s.r.o. (06903606) Uchazeč 1 004 300,00 Kč vč. DPH
830 000,00 Kč bez DPH
PARKSERVIS s.r.o. (28648285) Uchazeč 1 059 017,10 Kč vč. DPH
875 220,74 Kč bez DPH
SROMMY COMPANY, s.r.o. (01919652) Uchazeč 1 134 169,59 Kč vč. DPH
937 330,24 Kč bez DPH
Sadové úpravy s.r.o. (27822001) Uchazeč 1 201 251,39 Kč vč. DPH
992 769,74 Kč bez DPH
TREE GREEN SILESIA s.r.o. (05191491) Uchazeč 1 123 833,24 Kč vč. DPH
928 787,80 Kč bez DPH
ZÁBOJNÍK – contractors, s.r.o. (26258692) Uchazeč 1 109 062,57 Kč vč. DPH
916 580,64 Kč bez DPH
Ing. Roman Mamica (61932809) Uchazeč 1 006 532,21 Kč vč. DPH
831 844,80 Kč bez DPH
Ludmila Topolánková (42962170) Uchazeč 1 196 413,72 Kč vč. DPH
988 771,67 Kč bez DPH
Ing. Tomáš Korner (87574250) Uchazeč 1 120 635,40 Kč vč. DPH
926 144,96 Kč bez DPH
KOŇAŘÍK zeleň s.r.o. (04031598) Uchazeč 1 184 583,82 Kč vč. DPH
978 994,89 Kč bez DPH
Údržba pozemků, a.s. (28620968) Uchazeč 1 106 089,90 Kč vč. DPH
914 123,88 Kč bez DPH
Mgr. Jiří Konečný (88706222) Dodavatel 868 722,89 Kč vč. DPH
717 952,80 Kč bez DPH
ARBOR MORAVIA s.r.o. (25383035) Uchazeč 1 236 608,32 Kč vč. DPH
1 021 990,35 Kč bez DPH
Miroslav Kula (86921843) Uchazeč 1 203 749,14 Kč vč. DPH
994 834,00 Kč bez DPH
DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o. (26825261) Uchazeč 1 042 799,56 Kč vč. DPH
861 817,82 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap