„KPÚ HAŤ – Účelová polní cesta Stará Šilheřovická C29“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „KPÚ HAŤ – Účelová polní cesta Stará Šilheřovická C29“ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„KPÚ HAŤ – Účelová polní cesta Stará Šilheřovická C29“

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací na polní cestě „C29“ nazývané Stará Šilheřovická, za účelem zkvalitnění soustavy účelových komunikací jak z hlediska dostupnosti, tak i únosnosti a trvanlivosti konstrukce.
Dále v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45233200-1, 45233100-0

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je katastrální území obce Hať. Stará Šilheřovická cesta C29 povede od MK Na Chromině na hranici šilheřovického katastru.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 759 346 bez DPH (5 758 808,60 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 905 367,71 bez DPH (4 725 494,93 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 581 638,59 bez DPH (5 543 782,60 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 8. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 8. 2019

Lhůta pro podání nabídek

2. 9. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@administracezakazek.cz

Kontaktní telefon: +420 773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „KPÚ HAŤ – Účelová polní cesta Stará Šilheřovická C29“.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „KPÚ HAŤ – Účelová polní cesta Stará Šilheřovická C29“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STRABAG a.s. (60838744) Uchazeč 5 343 893,42 Kč vč. DPH
4 416 440,84 Kč bez DPH
SILNICE MORAVA s.r.o. (25357352) Dodavatel 4 725 494,93 Kč vč. DPH
3 905 367,71 Kč bez DPH
BERKASTAV s.r.o. (02657392) Uchazeč 5 160 243,16 Kč vč. DPH
4 264 663,77 Kč bez DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. (48035599) Uchazeč 5 489 639,97 Kč vč. DPH
4 536 892,54 Kč bez DPH
COLAS CZ, a.s. (26177005) Uchazeč 5 758 808,66 Kč vč. DPH
4 759 346,00 Kč bez DPH
PORR a.s. (43005560) Uchazeč 4 761 415,36 Kč vč. DPH
3 935 054,02 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „KPÚ HAŤ – Účelová polní cesta Stará Šilheřovická C29“ zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
EDS Trade s.r.o. (03832210)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap