TKR Hať - II. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce TKR Hať - II. etapa zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

TKR Hať - II. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na technickém vybavení obce – telekomunikačních rozvodech (TKR).
Jedná se především o zafoukání optických vláken (kabelů), do již nainstalovaných mikrotrubiček, umístěných v chráničkách HDPE. V projektu byly použity chráničky HDPE 40/33, do kterých jsou zafoukány mikrotrubičky 12/10.
Požadovaná rezerva kabelů v rozvaděči, venkovních skříních a v klientské zásuvce je popsána v projektové dokumentaci.
Součástí stavebních prací je vyvaření optických vláken. Na každého připojovaného účastníka připadá 6 svárů.
Zadavatel předpokládá připojení cca 750 účastníků.
Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky jsou v projektové dokumentaci a výkazech výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45100000-8, 45231000-5, 32000000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Hať.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 000 000,- bez DPH (4 840 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 098 084,- bez DPH (3 748 681,64 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 162 966,- bez DPH (3 827 189,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 6. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 6. 2014

Lhůta pro podání nabídek

25. 6. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar.vz@gmail.com‌

Kontaktní telefon: +420 773 909 080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce TKR Hať - II. etapa.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 9. 7. 2014 Zobrazit
Přílohy smlouvy o dílo 9. 7. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 9. 7. 2014 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky TKR Hať - II. etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Sinit, a.s. (25397401) Uchazeč 3 998 251,40 Kč vč. DPH
3 304 340,- Kč bez DPH
Společnost "TKR HAŤ", Slezskomoravské telekomunikace Opava s.r.o. (43964435) Uchazeč 3 920 091,93 Kč vč. DPH
3 239 745,40 Kč bez DPH
ORZO SECURITY s.r.o. (60321601) Dodavatel 3 748 681,64 Kč vč. DPH
3 098 084,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap