„HAŤ - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE VIŠŇOVÁ“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „HAŤ - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE VIŠŇOVÁ“ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„HAŤ - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE VIŠŇOVÁ“

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu v katastru obce Hať, který převádí místní komunikaci Višňová přes vodní tok Bečva.
Součástí stavebních prací je také úprava propustku a oprava místní komunikace Višňová, kdy bude realizován nový živičný kryt komunikace.
Dále v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Poznámka

Projekt bude spolufinancován z prostředků z regionálního programu Ministerstva pro místní rozvoj
program Podpora rozvoje regionů 2019+
117d8210A Podpora obnovy místních komunikací

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45233200-1, 45233100-0, 45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

katastrální území obce Hať, místní komunikace Višňová a most HA -02 -M

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 044 265,01 bez DPH (3 683 560,66 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 901 765,79 bez DPH (3 511 136,61 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 013 862,13 bez DPH (3 646 773,18 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 3. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 3. 2019

Lhůta pro podání nabídek

2. 4. 2019, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar, IČ: 62340701

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar.mir@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „HAŤ - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE VIŠŇOVÁ“.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „HAŤ - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE VIŠŇOVÁ“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SILNICE MORAVA s.r.o. (25357352) Uchazeč 3 645 360,66 Kč vč. DPH
3 012 694,76 Kč bez DPH
AlfaPOL s.r.o. (25896512) Uchazeč 3 678 854,80 Kč vč. DPH
3 040 375,87 Kč bez DPH
Ing. Kamil Turek (76015670) Uchazeč 3 297 642,37 Kč vč. DPH
2 725 324,28 Kč bez DPH
STAVBY A STATIKA spol. s r.o. (29451809) Dodavatel 3 511 136,61 Kč vč. DPH
2 901 765,79 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „HAŤ - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE VIŠŇOVÁ“ zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
JANKOSTAV s.r.o. (25855581)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap