„HAŤ, ÚČELOVÁ KOMUNIKACE K REMÍZCE - PASKUDA“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „HAŤ, ÚČELOVÁ KOMUNIKACE K REMÍZCE - PASKUDA“ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„HAŤ, ÚČELOVÁ KOMUNIKACE K REMÍZCE - PASKUDA“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace komunikace umožňující přístup k pozemkům na návrší; bude realizována v délce cca 105,0 m a 15,0 metrů, v šířce 3,0 metry, s napojením na stávající místní komunikaci K Remízce. Plocha bude ukončená obratištem. Na ul. K Remízce je navázána napojovacími oblouky.
Jedná se o novou stavbu v trase nezpevněného příjezdu k domům.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.


Projekt bude spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci „Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 2021“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000010

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45233000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je katastrální území Hať, parcely číslo 3428, 70/19, 70/20, 70/14, 70/15, 70/21, 72/3, 70/22, 2774.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 293 967,31 bez DPH (1 565 700,45 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 095 800,00 bez DPH (1 325 918,00 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 151 689,00 bez DPH (1 393 543,69 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 3. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 3. 2021

Lhůta pro podání nabídek

23. 4. 2021, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@administracezakazek.cz

Kontaktní telefon: +420773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „HAŤ, ÚČELOVÁ KOMUNIKACE K REMÍZCE - PASKUDA“.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „HAŤ, ÚČELOVÁ KOMUNIKACE K REMÍZCE - PASKUDA“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
K2 stavební Moravia s.r.o. (28573994) Dodavatel 1 325 918,00 Kč vč. DPH
1 095 800,00 Kč bez DPH
KARETA s.r.o. (62360213) Uchazeč 1 518 809,05 Kč vč. DPH
1 255 214,09 Kč bez DPH
SILNICE MORAVA s.r.o. (25357352) Uchazeč 1 597 550,37 Kč vč. DPH
1 320 289,56 Kč bez DPH
BERKASTAV s.r.o. (02657392) Uchazeč 1 410 514,35 Kč vč. DPH
1 165 714,34 Kč bez DPH
SILNICE.CZ s.r.o. (26792711) Uchazeč 1 444 740,00 Kč vč. DPH
1 194 000,00 Kč bez DPH
PORR a.s., závod Ostrava, úsek Dopravních a inženýrských staveb (43005560) Uchazeč 1 521 334,98 Kč vč. DPH
1 257 301,64 Kč bez DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o., o. z. Dopravní stavby Morava (48035599) Uchazeč 1 682 948,73 Kč vč. DPH
1 390 866,72 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap