„Výstavba chodníku podél krajské silnice III/4698 Hať – Darkovice včetně elektroinstalace veřejného osvětlení chodníku“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Výstavba chodníku podél krajské silnice III/4698 Hať – Darkovice včetně elektroinstalace veřejného osvětlení chodníku“ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Výstavba chodníku podél krajské silnice III/4698 Hať – Darkovice včetně elektroinstalace veřejného osvětlení chodníku“

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Předmětem veřejné zakázky je stavba chodníku včetně položení obrubníků podél vozidlové komunikace a umístění nových uličních vpustí podél krajské silnice III/4698. Projekt řeší veřejně přístupnou pěší komunikaci navazující na stávající chodníky v Hati a Darkovicích. Součástí veřejné zakázky je také realizace nového veřejného osvětlení.
Dále v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Poznámka

Projekt bude spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“ kód programu RRC/03/2020.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45233160-8, 45316000-5, 34928500-3

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je katastrální území obce Hať a obce Darkovice.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 865 574,00 bez DPH (2 257 344,54 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 579 999,50 bez DPH (1 911 799,40 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 670 973,15 bez DPH (2 021 877,51 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 5. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 5. 2020

Lhůta pro podání nabídek

3. 6. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@administracezakazek.cz

Kontaktní telefon: +420 773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Výstavba chodníku podél krajské silnice III/4698 Hať – Darkovice včetně elektroinstalace veřejného osvětlení chodníku“.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „Výstavba chodníku podél krajské silnice III/4698 Hať – Darkovice včetně elektroinstalace veřejného osvětlení chodníku“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
DRŽIK, s.r.o. (28657454) Dodavatel 1 911 799,40 Kč vč. DPH
1 579 999,50 Kč bez DPH
JANKOSTAV s.r.o. (25855581) Uchazeč 2 551 406 Kč vč. DPH
2 108 600,00 Kč bez DPH
K2 stavební Moravia s.r.o. (28573994) Uchazeč 2 173 647,63 Kč vč. DPH
1 796 403,00 Kč bez DPH
Ing. Michal Vrbický (08419205) Uchazeč 2 067 104,08 Kč vč. DPH
1 708 350,48 Kč bez DPH
Ing. Roman Pavlík (73168360) Uchazeč 3 034 920,54 Kč vč. DPH
2 508 198,79 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap