„OPRAVA MOSTU M07 – ULICE DOLINA“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „OPRAVA MOSTU M07 – ULICE DOLINA“ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„OPRAVA MOSTU M07 – ULICE DOLINA“

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu M07, ulice Dolina, v katastru obce Hať.
Oprava mostu je navržena z důvodu špatného stavebně technického stavu.
Oprava bude spočívat v sanaci spodní stavby, odtěžením přechodových oblastí a vybudování drenáže včetně provrtání opěr pro odtok vody do koryta. Provedení opětovného zásypu a vytvoření přechodových klínů z mezerovitého betonu. Dále budou vyměněny živičné vrstvy na mostě a v přechodových oblastech
Dále v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je katastrální území obce Hať, ulice Dolina.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 476 336,77 bez DPH (1 786 367,49 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 438 031,60 bez DPH (1 740 018,24 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 438 031,60 bez DPH (1 740 018,24 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 3. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 2. 2020

Lhůta pro podání nabídek

18. 2. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@administracezakazek.cz

Kontaktní telefon: +420 773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „OPRAVA MOSTU M07 – ULICE DOLINA“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Písemná zpráva zadavatele 23. 3. 2020 Zobrazit
Smlouva o dílo 23. 3. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „OPRAVA MOSTU M07 – ULICE DOLINA“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Ing. Kamil Turek (76015670) Uchazeč 1 783 975,72 Kč vč. DPH
1 474 360,10 Kč bez DPH
ZIKO sanace, s.r.o. (26846918) Uchazeč 1 861 062,66 Kč vč. DPH
1 538 068,31 Kč bez DPH
STAVBY A STATIKA spol. s r.o. (29451809) Dodavatel 1 740 018,24 Kč vč. DPH
1 438 031,60 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap