„STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ HAŤ – 2. VYHLÁŠENÍ“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ HAŤ – 2. VYHLÁŠENÍ“ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ HAŤ – 2. VYHLÁŠENÍ“

Předmět veřejné zakázky

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění jsou stavební úpravy mateřské školy „Dělená 1“ v Hati, spočívající v úpravě dispozice a snížení energetické náročnosti budovy.
Hlavni vstup do objektu ve dvorní časti bude posunut a stávající vstup z uliční fasády bude stavebně upraven. Na hlavní vstup bude navazovat zádveří se vstupem do zvětšené šatny. V budově bude upraveno sociální zázemí a další prostory.
Dojde k úpravě stropních a střešních konstrukcí, podlahových konstrukcí, realizaci sádrokartonových podhledů, zaregulování otopné soustavy, úpravě elektroinstalace, realizaci větrání s rekuperací tepla, zateplení obvodového pláště budovy, střechy, instalaci venkovních žaluzií a dalších prací.
Více v projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, který na jeho podporu získal prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU.
Dotační titul: Národní program životního prostředí v rámci Národního plánu obnovy
Výzva č. 12/2021 - Energetické úspory veřejných budov
Název projektu: "Modernizace energetické soustavy a využití OZE na budově MŠ v obci Hať" evidované pod unikátním číslem "5211200075“

Externí odkaz na bližší informace

https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00005015

Poznámka

POZOR !!!
Nabídky se do tohoto zadávacího řízení podávají výhradně elektronicky, prostřednictvím Národního elektronického nástroje NEN (dále jen „elektronický nástroj“) dostupného na https://nen.nipez.cz/. Více viz. Výzva k podání nabídky.
Odkaz na zakázku v NEN: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00005015

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2022-015493

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45214100-1, 45300000-0, 45320000-6, 45310000-3, 45330000-9, 45260000-7, 45261310-0, 45421000-4

Místo plnění veřejné zakázky

budova MŠ, Dělená 114/1, 747 16 Hať, k. ú. Obce Hať, parc. č. 913/1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 243 781,00 bez DPH (10 057 412,00 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 3. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 3. 2022

Lhůta pro podání nabídek

6. 4. 2022, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar

Jméno a příjmení kontaktní osoby: administrace zakázek s.r.o.

Kontaktní e-mail: svancar@administracezakazek.cz

Kontaktní telefon: +420 773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ HAŤ – 2. VYHLÁŠENÍ“.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap