Úprava centra obce - oprava parkoviště

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Úprava centra obce - oprava parkoviště zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Úprava centra obce - oprava parkoviště

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je stavba rozšiřující stávající plochu pro parkování osobních aut v centru obce.
Stávající řada podélných stání na straně ke zdravotnímu středisku bude nově rozčleněna tak, aby bylo možné přibližně uprostřed řady vložit chodník propojený s protilehlým chodníkem ke kulturnímu domu, kde navazuje na plochy pro chodce. Upraví se také plocha chodníku před novým Domem služeb.
Vjezd na parkoviště zůstává z ulice U střediska. Levá a pravá strana od vjezdu čítá po 11 kolmých stání + 1 stání pro invalidy před Domem služeb na každé straně. Mezi 7. a 8. stáním je vložen chodník šířky 1,50 m + 2x obrubník šířky 10cm. Rozměr jednoho stání je 5,0 x 2,50m a stání pro vozíčkáře má šířku 3,50m.
Stávající nedostatečně zpevněná plocha vpravo od vjezdu se zpevní novou konstrukcí. Po vyhloubení zeminy se pláň urovná do výšky odpovídající síle nové konstrukce, která činí 42 cm. Plocha parkoviště je vyspádována tak, aby srážkové vody mohly odtékat do stávající dešťové kanalizace, kdy bude dnešní vpusť nahrazena odvodňovacím žlabem. Na zhutněnou pláň se položí vrstvy konstrukce:

• upravená pláň zhutněná na hodnotu Edef = 45 MPa
• štěrkodrť fr. 8-16 150mm
• stěrkodrť fr. 16-32 zpevněná cementem 150mm
• kladecí vrstva z drceného kameniva 40mm
• zámková dlažba 80mm (Dodávka zámkové dlažby není součástí zakázky.)

Alternativou podkladní vrstvy je záměna štěrkodrti zpevněné cementem za podkladní beton s armovací sítí, pokud by se během stavby ukázalo, že bude vhodnější z hlediska únosnosti podloží.
Okraj plochy bude lemován chodníkovým obrubníkem uloženým do betonu, zvýšeným nad plochu parkoviště 12 cm. Pouze u stání pro invalidy bude obrubník snížen na 2 cm nad plochu parkovacího stání a ze strany chodníku, na který vozíčkář může najet, bude zde varovný pás dlažby šířky 40cm po celé délce stání, to je 3,50m na straně ke zdravotnímu středisku a 5,0m na straně před kulturním domem, kde vozíčkář může najet na chodník rovnoběžný s průčelím Domu služeb.
Po ukončení stavby základních objektů bude okolní terén urovnán, pokryt ornicí tl 15 cm a oset travou.
Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky jsou v projektové dokumentaci a výkazech výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45100000-8, 45223300-9

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Hať

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 000 000,- bez DPH (1 210 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

664 344,- bez DPH (803 857,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

647 040,34 bez DPH (782 918,81 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 5. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 5. 2014

Lhůta pro podání nabídek

30. 5. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar.vz@gmail.com

Kontaktní telefon: +420 773 909 080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Úprava centra obce - oprava parkoviště.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva, dodatek smlouvy, přílohy smlouvy 2. 7. 2014 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 2. 7. 2014 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Úprava centra obce - oprava parkoviště zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Ricka Karel, stavební firma, s.r.o. (64087379) Uchazeč 906 790,- Kč vč. DPH
749 413,- Kč bez DPH
Ing. Josef Bučko (42036160) Uchazeč 759 486,60 Kč vč. DPH
627 674,90 Kč bez DPH
Jan Vrbický (40359972) Uchazeč 712 031,- Kč vč. DPH
588 455,- Kč bez DPH
Držík, s.r.o. (28657454) Dodavatel 803 857,- Kč vč. DPH
664 344,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap