Chodník pro pěší na MK Lipová v úseku MŠ/autobusová zastávka Hať - škola

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Chodník pro pěší na MK Lipová v úseku MŠ/autobusová zastávka Hať - škola zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Chodník pro pěší na MK Lipová v úseku MŠ/autobusová zastávka Hať - škola

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace pěší komunikace propojující stávající úseky chodníku.
Součástí stavebních prací je přemostění a rámová propust. Chodník i propust budou mít průchozí profil 1,5m.
Chodník a vjezdy na pozemky budou mít krycí vrstvu ze zámkové dlažby, mostovka bude betonová, na ni se do cementové malty položí zámková dlažba.
Dále v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45233200-1, 45233160-8

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je katastrální území obce Hať, podél ulice Lipová, v úseku MŠ/autobusová zastávka Hať – škola.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

962 375,22 bez DPH (1 164 474,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

957 535,67 bez DPH (1 158 618,16 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 058 601,67 bez DPH ( 1 280 908,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

17. 8. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596 117 046, +420 773 909 080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Chodník pro pěší na MK Lipová v úseku MŠ/autobusová zastávka Hať - škola.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Chodník pro pěší na MK Lipová v úseku MŠ/autobusová zastávka Hať - škola zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
DEMSTAV group, s.r.o (27844935) Uchazeč 1 447 257,89 Kč vč. DPH
1 196 080,90 Kč bez DPH
Jan Vrbický (40359972) Dodavatel 1 158 618,16 Kč vč. DPH
957 535,67 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap