Stavba vodovodu a kanalizace mezi obcemi Hať a Darkovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavba vodovodu a kanalizace mezi obcemi Hať a Darkovice zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavba vodovodu a kanalizace mezi obcemi Hať a Darkovice

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Předmětem veřejné zakázky je stavba vodovodu a kanalizace mezi obcemi Hať a Darkovice.
První část stavebních prací spočívá v prodloužení kanalizace Darkovice – Hať. Účelem stavby je provést násyp zemního tělesa pro výstavbu chodníku podél státní komunikace tak, aby nebyl dotčen soukromý zemědělský pozemek. Jedná se o jednoduché vodní dílo, které umožní výstavbu nového pěšího propojení obcí Hať a Darkovice.
Druhá část stavebních prací spočívá v novostavbě vodovodu určenou zejména k posílení zásobování obce Hať pitnou vodou.
Dále v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45231300-8

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je katastrální území obce Hať, číslo pozemku 3723, 2772/5, 2772/7, 2772/11, 2772/9, 2772/12, 1701/130, 1705/10, 3900 a katastrální území obce Darkovice, číslo pozemku 1510/1, 1510/2, 1510/3, 586/6.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 667 502,30 bez DPH (3 227 677,78 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 5. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 5. 2019

Lhůta pro podání nabídek

14. 5. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar, IČ: 62340701

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@administracezakazek.cz

Kontaktní telefon: +420 773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavba vodovodu a kanalizace mezi obcemi Hať a Darkovice.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap