„OPRAVA MOSTU M5 – ULICE NA STRÁNI “

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „OPRAVA MOSTU M5 – ULICE NA STRÁNI “ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„OPRAVA MOSTU M5 – ULICE NA STRÁNI “

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu v katastru obce Hať, který převádí místní komunikaci Na Stráni přes vodní tok Bečva.
Oprava mostu je navržena z důvodu špatného stavebně technického stavu.
Rekonstrukce mostu spočívá v:
• rekonstrukci mostního svršku
• sanaci betonových konstrukcí
• provedení izolace NK
• provedení nových přechodových oblastí
• vyspravení stávající dlažby
Dále v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000012

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45221100-3

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je katastrální území obce Hať, ulice Na Stráni.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 470 584,00 bez DPH (1 779 406,64 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 323 252,00 bez DPH (1 601 135,00 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 323 252,00 bez DPH (1 601 135,37 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

31. 7. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596 117 046, +420 773 909 080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „OPRAVA MOSTU M5 – ULICE NA STRÁNI “.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „OPRAVA MOSTU M5 – ULICE NA STRÁNI “ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (25317628) Uchazeč 4 339 927,57 Kč vč. DPH
3 586 717,- Kč bez DPH
STAVBY A STATIKA spol. s r.o. (29451809) Dodavatel 1 601 134,92 Kč vč. DPH
1 323 252,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap