Hať - Chodník podél části ul. K Hubertu II/469 a zatrubnění otevřeného příkopu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Hať - Chodník podél části ul. K Hubertu II/469 a zatrubnění otevřeného příkopu zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Hať - Chodník podél části ul. K Hubertu II/469 a zatrubnění otevřeného příkopu

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu.

Předmětem veřejné zakázky je stavba nové pěší komunikace - chodníku podél části ulice K Hubertu v obci Hať, v délce cca 70m s napojením na již vybudovaný chodník od křižovatky s ul. Lipovou.
Součástí stavby je zatrubnění části otevřeného příkopu.
Plochu chodníku doplní přechod přes ul. K Hubertu směrem ke hřbitovu.
Navržená pěší komunikace je nepřístupná provozu silničních motorových vozidel.
Venkovní osvětlení, vjezdy na pozemky a aktualizace dopravního značení bude nedílnou součástí stavby.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je ulice k Hubertu, státní silnice II/469, S 7,5, v úseku od křižovatky s MK ul. Lipová a MK U Střediska po křižovatku účelové komunikace Křižanovická a bezejmenné odbočky ke hřbitovu, katastrální území Hať.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 739 347,53 bez DPH (2 204 610,51 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 167 212,03 bez DPH (1 412 326,56 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 480 927,49 bez DPH (1 791 922,26 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

27. 3. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, 700 30 Ostrava

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596 117 046, +420 773 909 080

Kontaktní datová schránka: qdbazaw

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Hať - Chodník podél části ul. K Hubertu II/469 a zatrubnění otevřeného příkopu.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Hať - Chodník podél části ul. K Hubertu II/469 a zatrubnění otevřeného příkopu zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
DEMSTAV group, s.r.o (27844935) Uchazeč 1 608 907,84 Kč vč. DPH
1 329 675,91 Kč bez DPH
BERKASTAV s.r.o. (02657392) Uchazeč 1 435 058,02 Kč vč. DPH
1 185 998,36 Kč bez DPH
SILNICE MORAVA s.r.o. (25357352) Uchazeč 1 771 821,84 Kč vč. DPH
1 464 315,81 Kč bez DPH
ZAMTHERM spol. s r.o. (25871064) Uchazeč 1 465 403,- Kč vč. DPH
1 211 077,- Kč bez DPH
OSTRAVSK0 STAVBY a.s. (64610225) Uchazeč 1 502 763,53 Kč vč. DPH
1 241 953,34 Kč bez DPH
JANKOSTAV s.r.o. (25855581) Dodavatel 1 412 336,56 Kč vč. DPH
1 167 212,03 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap