„LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBCE HAŤ“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBCE HAŤ“ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBCE HAŤ“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce veřejného osvětlení obce Hať, jejímž cílem je zvýšení kvality osvětlení, snížení nároků na provoz a údržbu.
Projekt zahrnuje rekonstrukci stávajících svítidel za nová svítidla a doplnění nových svítidel na exponovaná místa dle projektové dokumentace, rekonstrukci rozvaděčů a obnovu vedení veřejného osvětlení.

Na základě zpracovaného energetického posudku evidenční číslo: 127847.0 ze dne 14. 12. 2017 Zadavatel požaduje, aby úspora na instalovaném příkonu byla snížena min. o 38 % z původní hodnoty instalovaného příkonu 25,77 kW. Tato skutečnost bude změřena energetickým specialistou po rekonstrukci soustavy osvětlení.

Zadavatel požaduje, aby měla dodaná svítidla certifikaci ENEC která zaručuje, že výrobek splňuje evropské normy pro elektrická zařízení. Výrobky jsou testovány v nezávislých zkušebnách, schválených společností ENEC.
Zadavatel požaduje, aby měla dodaná svítidla certifikaci ENEC+ která zaručuje správné uvedení kvalitativních a výkonnostních parametrů LED svítidel.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její přílohy.

Poznámka

Odůvodnění druhu zadávacího řízení:
Zadávací řízení je zadavatelem realizováno ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a následujících ZZVZ dobrovolně, neboť předpokládaná hodnota této veřejné zakázky nedosahuje finančního limitu stanoveného nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění volby druhu veřejné zakázky:
Veřejné zakázky, které v sobě zahrnují více druhů veřejných zakázek, se zadávají v souladu s pravidly platnými pro druh veřejné zakázky odpovídající hlavnímu předmětu této veřejné zakázky (§ 15 odst. 1 ZZVZ).
Předmětné zadávací řízení v sobě zahrnuje dodávky a stavební práce. Hlavní předmět veřejné zakázky se stanovuje podle účelu a nikoli podle vyšší předpokládané hodnoty.
Základním účelem předmětu veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení obce Hať.
Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000011

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-027437

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45316000-5, 45316110-9, 45316100-6, 34928500-3

Místo plnění veřejné zakázky

katastrální území Obce Hať.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 201 192,00 bez DPH (3 873 442,32 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

13. 7. 2018, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596 117 046, +420 773 909 080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBCE HAŤ“.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBCE HAŤ“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ČEZ Energetické služby, s.r.o. (27804721) Uchazeč 3 345 583,77 Kč vč. DPH
2 764 945,26 Kč bez DPH
MKK lightservis, s.r.o. (05231582) Uchazeč 2 560 118,- Kč vč. DPH
2 115 800,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap