Výsadba dřevin v extravilánu obce Hať

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výsadba dřevin v extravilánu obce Hať zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výsadba dřevin v extravilánu obce Hať

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu na služby.

Projekt řeší nové výsadby dřevin v rámci třech lokalit v extravilánu obce:
- výsadba lipového stromořadí podél komunikace k poldru,
- výsadba dřevin na ul. K Remízce,
- Stromořadí u hřbitova.
V rámci projektu budou vysazeny autochtonní druhy stromů vhodné pro dané ekologické podmínky.
Součástí projektu je následná péče po dobu 1 roku. Předpokládaná doba trvání projektu (fyzické realizace projektu) je 20 měsíců.

Blíže v podrobnostech projektové dokumentace, která je přílohou a nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Poznámka

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj
Projekt je spolufinancován z prostředků Operačního programu Životní prostředí OPŽP 2014 - 2020
Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0005990

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

77211600-8

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace předmětu této veřejné zakázky je katastrální území obce Hať.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

420 989,42 Kč bez DPH (509 397,20 Kč s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

272 606,10 Kč bez DPH (329 853,38 Kč s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

272 606,10 bez DPH (329 853,38 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

25. 1. 2018, 12:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596 117 046, +420 773 909 080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výsadba dřevin v extravilánu obce Hať.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výsadba dřevin v extravilánu obce Hať zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Údržba pozemků, a.s. (28620968) Uchazeč 484 908,- Kč vč. DPH
400 750,42 Kč bez DPH
Ing. Kristián Korner (11524162) Uchazeč 479 411,26 Kč vč. DPH
396 207,65 Kč bez DPH
ZAHRADY R + R – realizace a údržba zahrad s.r.o. (27822737) Uchazeč 432 853,06 Kč vč. DPH
357 729,80 Kč bez DPH
Lifegarden, s.r.o. (04976223) Dodavatel 329 853,38 Kč vč. DPH
272 606,10 Kč bez DPH
ZÁBOJNÍK – contractors, s.r.o. (26258692) Uchazeč 387 412,16 Kč vč. DPH
320 175,34 Kč bez DPH
Ing. František Zábojník – Zahradní architektura (40361055) Uchazeč 347 092,57 Kč vč. DPH
286 853,36 Kč bez DPH
Josef Dostál Dis. (64962351) Uchazeč 374 998,24 Kč vč. DPH
309 915,90 Kč bez DPH
VYKRUT zahradní služby a.s. (03921921) Uchazeč 346 743,75 Kč vč. DPH
286 565,08 Kč bez DPH
PARKSERVIS Mareš s.r.o. (28648285) Uchazeč 423 269,65 Kč vč. DPH
349 809,63 Kč bez DPH
Tomáš Hájovský – GRAS SERVIS (42074509) Uchazeč 509 933,23 Kč vč. DPH
421 432,42 Kč bez DPH
STROMMY COMPANY, s.r.o. (01919652) Uchazeč 461 003,04 Kč vč. DPH
380 994,25 Kč bez DPH
Beatrice Mádrová (48730441) Uchazeč 395 766,58 Kč vč. DPH
327 079,82 Kč bez DPH
ARBOR MORAVIA s.r.o. (25383035) Uchazeč 408 395,68 Kč vč. DPH
337 517,09 Kč bez DPH
DVOŘÁK, LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o. (26825261) Uchazeč 361 758,82 Kč vč. DPH
298 974,23 Kč bez DPH
Ing. Vlastimil Toman - ARBOR (40309053) Uchazeč 475 176,56 Kč vč. DPH
392 707,90 Kč bez DPH
Ing. Ivan Tachezy (12126365) Uchazeč 480 799,61 Kč vč. DPH
397 355,05 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap