HAŤ – PARKOVIŠTĚ U ZŠ A MŠ

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce HAŤ – PARKOVIŠTĚ U ZŠ A MŠ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

HAŤ – PARKOVIŠTĚ U ZŠ A MŠ

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu dle vzoru smlouvy, projektové dokumentace a výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její přílohy.

Projekt řeší výstavu parkovací plochy před tělocvičnou základní školy s 11 standardními stáními a 1 stáním pro osoby pohybově postižené a výstavbu parkovací plochy před domem č. p. 550 s 8 standardními stáními a 1 stáním pro osoby pohybově postižené.

Parkoviště před tělocvičnou základní školy
Parkoviště je navrženo v návaznosti na místní komunikaci a pěší komunikace před školu. Plocha pro stání vozidel je navržena pro osobní auta, funkční třída C = obslužné komunikace. Povrch bude dlážděný a bude mít sklon k vozidlové komunikaci. Plocha parkoviště bude odvodněna do uličních vpustí napojených na stávající dešťovou kanalizaci. Chodník vedoucí podél ul. Na Chromině bude v úseku vymezeném pro nové parkování přerušen a posunut až za ně, blíže objektu tělocvičny a navázán na přilehlé pochůzí plochy, Projekt respektuje průběh stávajících podzemních inženýrských sítí, které ve svých trasách zůstanou zachovány. Se stavbou parkoviště souvisí nové dopravní značení. Jedná se o trvalou stavbu. Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci, která je přílohou této zadávací dokumentace.

Parkoviště před domem č. p. 550
Parkoviště je navrženo v návaznosti na místní komunikaci. Plocha pro stání vozidel a obslužná komunikace jsou navrženy pro osobní auta, funkční třída C = obslužné komunikace. Povrch parkoviště bude dlážděný a bude mít sklon podle konfigurace terénu, povrch komunikace bude mít kryt živičný. Srážkové vody budou sváděny přes sorbční uliční vpusť do stávajícího kanalizačního řadu DN300 pro dešťové vody. Projekt respektuje průběh stávajících podzemních inženýrských sítí, které ve svých trasách zůstanou zachovány. Se stavbou parkoviště souvisí nové dopravní značení. Jedná se o trvalou stavbu. Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci, která je přílohou této zadávací dokumentace

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45223300-9

Místo plnění veřejné zakázky

katastrální území Hať, obec Hať - parcely související s výstavbou 358/7, 2796/19, 2796/17 a 1696/5

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

848 005,60 bez DPH (1 026 086,78 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

598 710,12 bez DPH (724 439,25 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

632 822,41 bez DPH (765 715,12 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 5. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 5. 2016

Lhůta pro podání nabídek

6. 6. 2016, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar, IČ: 62340701

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar.vz@gmail.com

Kontaktní telefon: +420 773909080, +420 596117046

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce HAŤ – PARKOVIŠTĚ U ZŠ A MŠ.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 12. 7. 2016 Zobrazit
Písemní zpráva zadavatele 12. 7. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky HAŤ – PARKOVIŠTĚ U ZŠ A MŠ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Milan Jaroš, Exteriéry - návrhy a realizace (75858291) Uchazeč 726 633,09 Kč vč. DPH
600 523,21 Kč bez DPH
SILNICE.CZ s.r.o. (26792711) Dodavatel 724 439,25 Kč vč. DPH
598 710,12 Kč bez DPH
JANKOSTAV s.r.o. (25855581) Uchazeč 765 000,18 Kč vč. DPH
632 231,55 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap