„OPRAVA MK NA CHROMINĚ“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „OPRAVA MK NA CHROMINĚ“ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„OPRAVA MK NA CHROMINĚ“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava živičného krytu místní komunikace Na Chromině v úseku MK Višňová (most přes potok Bečva) – MK Dolina v délce cca 1 200m.
Stávající živičný kryt bude odfrézován, budou opraveny výtluky, narušená přídlažba nebo lemování vpustí a šachtic, provede se nástřik asfaltovou spojovací emulzí a položí se nový živičný koberec z asfaltobetonu.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Poznámka

Tento projekt je financován z prostředků poskytovaných prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj, v rámci programu PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2021
podprogram: 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova
dotační titul: 117D8210A - Podpora obnovy místních komunikací

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45233100-0, 45233200-1

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je katastrální území Hať, parcely číslo 2793/1, 2795/1, 3773.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 833 009,00 bez DPH (3 427 940,89 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 408 830,52 bez DPH (1 704 684,93 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 450 454,56 bez DPH (1 755 050,02 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 1. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 1. 2021

Lhůta pro podání nabídek

3. 2. 2021, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@administracezakazek.cz

Kontaktní telefon: +420773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „OPRAVA MK NA CHROMINĚ“.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „OPRAVA MK NA CHROMINĚ“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
JANKOSTAV s.r.o. (25855581) Uchazeč 2 072 685,00 Kč vč. DPH
1 712 962,81 Kč bez DPH
STRABAG a.s. (60838744) Uchazeč 1 978 595,79 Kč vč. DPH
1 635 203,13 Kč bez DPH
DEMSTAV group, s.r.o. (27844935) Uchazeč 3 229 871,00 Kč vč. DPH
2 669 314,88 Kč bez DPH
BERKASTAV s.r.o. (02657392) Uchazeč 2 088 128,49 Kč vč. DPH
2 088 128,49 Kč bez DPH
SILNICE MORAVA s.r.o. (25357352) Uchazeč 2 263 862,93 Kč vč. DPH
1 870 961,10 Kč bez DPH
KARETA s.r.o. (62360213) Uchazeč 2 263 183,07 Kč vč. DPH
1 870 399,23 Kč bez DPH
JHF Heřmanovice, spol. s r.o. (47972912) Uchazeč 2 817 185,24 Kč vč. DPH
2 328 252,26 Kč bez DPH
STAVIA – silniční stavby, a.s. (25864092) Uchazeč 3 407 502,84 Kč vč. DPH
2 816 118,05 Kč bez DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. o. z. Dopravní stavby MORAVA (48035599) Uchazeč 1 745 186,12 Kč vč. DPH
1 442 302,58 Kč bez DPH
EUROVIA CS, a.s. (45274924) Uchazeč 2 310 578,66 Kč vč. DPH
1 909 569,14 Kč bez DPH
PORR a.s. (43005560) Dodavatel 1 704 684,93 Kč vč. DPH
1 408 830,52 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap