Veřejné osvětlení obce Hať

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Veřejné osvětlení obce Hať zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Veřejné osvětlení obce Hať

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce veřejného osvětlení obce Hať, jejímž cílem je zvýšení kvality osvětlení, snížení nároků na provoz a údržbu, snížení poruchovosti a energetické náročnosti. Energetická náročnost soustavy musí vycházet dle energetického posudku, který byl vyhotoven energetickým specialistou MPO. Energetický posudek byl zpracován pro účel žádosti o podporu z dotačního programu – Program EFEKT – Státního programu na podporu úspor energie na období od 2017 – 2021 podle § 9a, odst. 1, písm. e), zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií v platném znění, zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku ve znění vyhlášky č. 309/2016 Sb.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34928500-3

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Obec Hať

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 068 103 bez DPH (3 712 405 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 695 280 bez DPH (3 261 288,80 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 695 280,00 bez DPH (3 261 288,80 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 8. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

31. 8. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Administrace veřejných zakázek

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Renata Petrželová

Kontaktní e-mail: petrzelova@zakazkyrp.cz

Kontaktní telefon: 736701880

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Veřejné osvětlení obce Hať.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Veřejné osvětlení obce Hať zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
MKK Lightservis, s.r.o. (05231582) Dodavatel 3 261 288,80 Kč vč. DPH
2 695 280,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap