Odstranění vad a nedodělků na stavbě Hať - ČOV a splašková kanalizace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Odstranění vad a nedodělků na stavbě Hať - ČOV a splašková kanalizace zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Odstranění vad a nedodělků na stavbě Hať - ČOV a splašková kanalizace

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je odstranění vad a nedodělků na stavbě Hať - ČOV a splašková kanalizace. V současné době je v obci Hať dokončena stavebně-technologická část tlakové kanalizace a čistírna odpadních vod. Z části jsou již také dokončeny finální opravy povrchů. Pro úplné dokončení stavby je nutné dokončit následující stavební práce: 1. stavební úpravy stávajících zpevněných (místní a státní komunikace) a nezpevněných ploch – oprava povrchů po podélném výkopu + oprava povrchů po překopech inženýrských sítí, 2. osazení armatur a poklopů v nedokončených zpevněných plochách.
Předmětem veřejné zakázky je dále:
a. výkon činnosti koordinátora BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi (stavbě) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. vč. vypracování plánu BOZP.
b. zajištění publicity projektu dle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a Nařízení EK (ES) č. 1828/2006 v souladu s požadavky SFZP ČR pro realizaci projektů v rámci OPŽP
c. propagace projektu, která spočívá v dodání a umístnění stálé informační tabule (trvalé pamětní desky), rozměry 300 x 400 mm, jednobarevná, materiál: leštěný kámen.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

509732

Podrobná charakteristika zakázky

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 3. 2015

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUSTITIA LEGAL PARTNERS, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lukáš Křesálek

Kontaktní e-mail: legal@justitia.cz

Kontaktní telefon: +420 778088818

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Odstranění vad a nedodělků na stavbě Hať - ČOV a splašková kanalizace.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Odstranění vad a nedodělků na stavbě Hať - ČOV a splašková kanalizace zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
KARETA s.r.o. (62360213) Uchazeč 8 410 439,73 Kč vč. DPH
6 950 776,64 Kč bez DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. (48035599) Uchazeč 6 655 374,22 Kč vč. DPH
5 500 309,27 Kč bez DPH
JANKOSTAV s.r.o. (25855581) Uchazeč 5 983 053,19 Kč vč. DPH
4 944 672,06 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap