Právě se nacházíte: Úvodní stránka

Profil zadavatele pro veřejné zakázky

Zadavatelé veřejných zakázek mají již od 15. září 2010 povinnost uveřejňovat některé dokumenty k veřejným zakázkám (tj. písemnou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na profilu zadavatele). Od 1. dubna 2012 díky tzv. transparentní novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je tato povinnost rozšířena na širší okruh dokumentů ale i zadávacích řízení. Zadavatelé si musí zřídit profil zadavatele a uveřejnit na něm informace o zakázkách, které převyšují hodnotu 500 000,- Kč.

Profil zadavatele je podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. Tento nástroj jste právě navštívili a můžete využít jeho plně bezplatných služeb.

Veřejné zakázky a zadavatelé

Zadání veřejné zakázky není v dnešní době příliš komplikovaným procesem, ovšem je zapotřebí mít nejen podrobnou znalost zejména zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb.), jeho prováděcích předpisů, stanovisek Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, vyjádření a rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ale i dalších právních norem (především obecných), a také určité zkušenosti se zadávacím procesem.

Nástrojem, který by měl zadavatelům sloužit a ulehčovat jím práci, namísto toho, aby se stali otroky takového systému, by se měl stát právě Vámi navštívený profil zadavatele. Jeho funkce je jednoduchá, je to nástěnka, na které může kterýkoliv zadavatel uveřejňovat informace ke svým veřejným zakázkách, a to bezplatně a neomezeně. Může jít nejen o výzvy, zadávací dokumentace, ale i dodatečné informace, protokoly o jednání či nejrůznější zprávy a výsledky.

Všeobecné informace o profilu zadavatele

Profil zadavatele na adrese www.profilzadavatele.cz je elektronickým nástrojem, který slouží zadavatelům i osobám zastupující zadavatele k tomu, aby plnili svou uveřejňovací povinnost v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a jeho prováděcích předpisech, a také zpřistupnili veřejné zakázky potenciálním dodavatelům. Touto cestou je možné obdržet vyšší počet uchazečů, kvalitnější plnění veřejné zakázky a také zamezit nekalým úkonům,
které by mohly být podezřelé.

Nástroj profilzadavatele.cz je ideálním pomocníkem při plnění povinností vyplývajícíchze zákona a o veřejných zakázkách v rámci zadavatelské činnosti. Pracovník zadavatele či osoba zastupující zadavatele si v tomto nástroji zřídí přístupový (uživatelský) účet a v rámci jeho administrace tzv. profil zadavatele. Přidělená adresa profilu je následně oznámena do Věstníku veřejných zakázek a následně je možné nástroj plně využít. V rámci nástroje lze vytvářet a spravovat daná zadávací řízení a v mezích těchto zakázek uveřejňovat jednotlivé informace včetně přiložených souborů či dalších odkazů.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap