„Příprava území pro rodinné domy na parc. č. 161/21 a 158 v Hati – dešťová kanalizace“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Příprava území pro rodinné domy na parc. č. 161/21 a 158 v Hati – dešťová kanalizace“ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Příprava území pro rodinné domy na parc. č. 161/21 a 158 v Hati – dešťová kanalizace“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace nové dešťové kanalizace v rozsahu stanoveném soupisem stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

POZOR!!
Součástí plnění není realizace vodovodu a splaškové kanalizace, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy. Ty to budou realizovány samostatně, na základě nového výběrového řízení, dle finančních možností zadavatele.

Více v podrobnostech příloh zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000012

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45232400-6

Místo plnění veřejné zakázky

katastrální území Hať, parcely číslo 161/21 a 158

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 454 548,00 bez DPH (2 970 003,00 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 732 520,86 bez DPH (2 096 350,24 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 592527,76 bez DPH (1 926 958,59 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 10. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 10. 2021

Lhůta pro podání nabídek

8. 11. 2021, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@administracezakazek.cz

Kontaktní telefon: +420773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Příprava území pro rodinné domy na parc. č. 161/21 a 158 v Hati – dešťová kanalizace“.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „Příprava území pro rodinné domy na parc. č. 161/21 a 158 v Hati – dešťová kanalizace“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
JANKOSTAV s.r.o. (25855581) Uchazeč 2 262 095,29 Kč vč. DPH
1 869 500,24 Kč bez DPH
Rosis s.r.o. (46576576) Uchazeč 2 750 725,21 Kč vč. DPH
2 273 326,62 Kč bez DPH
Ing. Michal Vrbický (08419205) Uchazeč 2 249 996,56 Kč vč. DPH
1 859 501,29 Kč bez DPH
KARO inženýrské sítě s.r.o. (26826470) Uchazeč 2 228 786,24 Kč vč. DPH
1 841 972,10 Kč bez DPH
KOMA Trade CZ - EU, s.r.o. (26863278) Dodavatel 2 081 830,24 Kč vč. DPH
1 720 520,86 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap