„Příprava území pro rodinné domy na parc. č. 161/21 a 158 v Hati – dešťová kanalizace“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Příprava území pro rodinné domy na parc. č. 161/21 a 158 v Hati – dešťová kanalizace“ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Příprava území pro rodinné domy na parc. č. 161/21 a 158 v Hati – dešťová kanalizace“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace nové dešťové kanalizace v rozsahu stanoveném soupisem stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

POZOR!!
Součástí plnění není realizace vodovodu a splaškové kanalizace, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy. Ty to budou realizovány samostatně, na základě nového výběrového řízení, dle finančních možností zadavatele.

Více v podrobnostech příloh zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000012

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45232400-6

Místo plnění veřejné zakázky

katastrální území Hať, parcely číslo 161/21 a 158

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 454 548,00 bez DPH (2 970 003,00 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 10. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 10. 2021

Lhůta pro podání nabídek

1. 11. 2021, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@administracezakazek.cz

Kontaktní telefon: +420773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Příprava území pro rodinné domy na parc. č. 161/21 a 158 v Hati – dešťová kanalizace“.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap