Aktuální veřejné zakázky

Tato stránka podává přehled právě probíhajících, resp. neukončených veřejných zakázek evidovaných v profilu zadavatele v elektronickém nástroji profilzadavatele.cz. Po kliknutí se lze dozvědět o daných veřejných zakázkách podrobnější informace a lze také stáhnout připojené soubory či přečíst doplňující informace.

Seznam aktuálních zakázek

Tabulak aktuálních veřejných zakázek zobrazuje právě probíhající veřejné zakázky zadavatelů registrovaných v systému profilzadavatele.cz jakožto profilu zadavatele.

Název veřejné zakázky a zadavatel: Detail:
Pořízení světelných bodů projektu "Udělejme si jasno"
(Obec Vrbice)
Zobrazit
Pořízení vybavení do kuchyně
(Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.)
Zobrazit
Celková oprava střechy na budově MŠ Tvořihráz
(Obec Tvořihráz)
Zobrazit
Ekocentrum Trkmanka – rozšíření využitelnosti podkroví a pořízení nezbytného vybavení pro efektivní výuku EVVO
(Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace)
Zobrazit
Výběr dodavatele na dodávku obráběcích zařízení – CNC soustruhu a CNC obráběcího centra pro společnost KOVO NOVÁK.“
(KOVO NOVÁK Jan Novák)
Zobrazit
Venkovní úpravy areálu pobočky DDM v Praze - Kolovratech
(Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM)
Zobrazit
Dodávka fenotypizační linky pro Phenotyping Research Center
(PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o.)
Zobrazit
Posklizňová linka - „AGROTREND HRUŠKY“, spol. s.r.o.
(AGROTREND HRUŠKY, spol. s.r.o.)
Zobrazit
Nákup kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2019-2021
(Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/229 most ev.č. 229-005 před obcí Čistá
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
„MAPECO MOST a.s. - snížení energetické náročnosti – dodávka kolového a pásového rypadla“
(MAPECO MOST a.s.)
Zobrazit
II. a IV. etapa rekonstrukce motorestu - profese TZB (ÚT, ZTI, plyn)
(Obec Lidečko)
Zobrazit
Hlupín - prostranství návsi I. etapa oprava povrchu
(Obec Hlupín)
Zobrazit
Dodávka příslušenství pro demoliční stroje
(CANNONEER group s.r.o.)
Zobrazit
Sportovně výukový areál Břest - zpevněné plochy
(Obec Břest)
Zobrazit
Zařízení pro laserový a mikroúderový popis
(ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.)
Zobrazit
Obnova veřejné zeleně v Čáslavi
(Město Čáslav)
Zobrazit
Nástavba sedlové střechy na části ZŠ, Vraňany
(Obec Vraňany)
Zobrazit
Snížení prašnosti linky regenerace vč. pásové dopravy na Slévárně odlitků
(Vítkovické slévárny, spol. s r.o.)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku urychlovače elektronů včetně souvisejících periférií
(Kablo Vrchlabí s.r.o.)
Zobrazit
Výběr dodavatele na dodávku technologií pro společnost ASIPO s. r. o.
(ASIPO s.r.o.)
Zobrazit
Smlouva o HW a SW podpopře IT
(Puncovní úřad)
Zobrazit
UNIVERZÁLNÍ HYDRAULICKÝ LIS s otevřeným rámem ve tvaru "C"
(INVEL PLUS spol. s r. o.)
Zobrazit
Zásobník pelet a peletovací lis
(JR GROUP invest s.r.o.)
Zobrazit
Inovace v rostlinné výrobě
(ZEAS Lysice, a.s.)
Zobrazit
Vybavení kuchyně v restauračním zařízení
(Rostislav Vítek)
Zobrazit
Pořízení vysokozvižného vozíku
(PUSTĚJOVSKÝ s.r.o.)
Zobrazit
MŠ Mozaika, Erbenova 37, Jihlava - oprava sociálního zařízení II. etapa
(Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace)
Zobrazit
Prodloužení vodovodních řadů v obci Osek n/B
(Obec Osek nad Bečvou)
Zobrazit
Fara v Městě Albrechticích č.p. 3 - snížení energetické náročnosti
(Římskokatolická farnost Město Albrechtice)
Zobrazit
Rekonstrukce rozvodů společnosti THERMOSERVIS spol. s r.o.
(THERMOSERVIS spol. s r.o.)
Zobrazit
Novostavba chodníků podél silnice III/35011
(Obec Malá Losenice)
Zobrazit
Stroje pro rostlinnou výrobu - Zemědělské družstvo Popelín
(Zemědělské družstvo Popelín)
Zobrazit
Výběr dodavatele na pronájem zkušební komory pro odzkoušení hořáku na teploty do 1 800°C pro společnost PKI - Teplotechna Brno, s. r. o
(PKI - Teplotechna Brno spol. s r.o.)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružeých služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí
(Nemocnice Boskovice s.r.o)
Zobrazit
Nákup vyvíječe páry
(KOOPERACE Hrotovice, a.s.)
Zobrazit
Dopravní automobil - Krhová 2019
(Obec Krhová)
Zobrazit
Oprava chodníků Lažánky 2017-2018
(Obec Lažánky)
Zobrazit
Svojšín-kostel sv.Petra a Pavla, oprava omítek včetně výmalby v interiéru
(Římskokatolická farnost Stříbro)
Zobrazit
Sanitární systémy + systém vytápění
(KOMA MODULAR s.r.o.)
Zobrazit
Nemocnice MSKB v Praze – obnova přístrojového vybavení pro operační sály a ARO
(Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze)
Zobrazit
Obec Křečhoř - sběrné místo "DODÁVKA SBĚRNÝCH NÁDOB"
(Obec Křečhoř)
Zobrazit
Prodej a koupě vodovodního přivaděče
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
III/2428 Vodochody - Přívoz - homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Úprava a zpevnění ploch v objektu provozovny Ing. Stanislav Beránek
(Ing. Stanislav Beránek)
Zobrazit
Dodávka nákladního automobilu o celkové hmotnosti do 18 t s nosišem kontejnerů a vanovým kontejnerem
(Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.)
Zobrazit
Stavební úpravy - Dětkovice 53, sociální bydlení
(Obec Dětkovice)
Zobrazit
Rekonstrukce Dusíkova divadla
(Město Čáslav)
Zobrazit
Rekonstrukce zemědělské stavby
(Veronika Jurková)
Zobrazit
Vybavení MŠ a úprava zahrady včetně herních prvků
(Obec Násedlovice)
Zobrazit
Rekonstrukce tělocvičny SPŠE a VOŠ Pardubice_2
(Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice)
Zobrazit
Zabezpečení sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů města Loket
(Město Loket)
Zobrazit
Přechod části parní distribuce na teplovody – 2. a 3. etapa
(Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o.)
Zobrazit
Výměna vestavěných skříní v budově DM
(Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804)
Zobrazit
Muzeum Kobylí - rekonstrukce fasády a střechy
(Obec Kobylí)
Zobrazit
Pořízení technologického vybavení pro zavedení výroby CNC řízené vyvrtávačky pro výrobce oken a dveří
(SOUKUP s.r.o.)
Zobrazit
Oznameni o vysledku VR
(1. selský pivovárek, s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce 3 umýváren v Mateřské škole Kouřim, okres Kolín
(Město Kouřim)
Zobrazit
Svážíme bioodpad z obce Heřmanice
(Obec Heřmanice)
Zobrazit
Stavební práce -rekonstrukce MK na ulicích Tyršova, Tovární - I.II. etapa a u obecního úřadu v obci Ryžoviště
(Obec Ryžoviště)
Zobrazit
Projektová dokumentace: Stavební úpravy objektu č.p. 14 - bývalý mlýn
(Obec Hladké Životice)
Zobrazit
Nová Ves I- oprava hřbitovní zdi
(Obec Nová Ves I)
Zobrazit
Změna užívání a stavební úpravy části kulturního domu obce Vlastibořice
(Obec Vlastibořice)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku vertikálního 5 osého obráběcího centra pro společnost CNC PAMA group s.r.o.
(CNC PAMA group s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka zvlňovacího stroje na výrobu dvouvrstvé lepenky
(Kartonáž BOS Ostrava s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce neefektivně využívaného objektu společnosti TRANSROLL CZ, a.s.
(TRANSROLL - CZ, a.s.)
Zobrazit
Obnova chátrající kulturní památky - Kostela sv. Víta v Kostelní Radouni
(Římskokatolická farnost Kostelní Radouň)
Zobrazit
Vytvoření webového portálu projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání - dodatek č. 1
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Agroturistika Heřmanov
(Jana Novotná)
Zobrazit
Úspory energií v areálu společnosti Bítešské dopravní společnosti spol. s r.o.
(BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol. s r.o.)
Zobrazit
CNC obráběcí centrum pro obrábění dřeva - Horažďovice, II.
(TVAR, výrobní družstvo Klatovy)
Zobrazit
Dodání inspekčního systému v rámci projektu „Pořízení inovační technologie“
(AMiT, spol. s r.o.)
Zobrazit
Stavební úpravy a přístavba zázemí KD Kyšice
(Obec Kyšice)
Zobrazit
Klubovna náš sen - obec pomůže jen- aktivní život pro děti a mládež
(Obec Nová Hradečná)
Zobrazit
Oprava veřejného osvětlení
(Obec České Heřmanice)
Zobrazit
Sjezd na pozemky 423/99 a 423/100 Břvany
(Obec Břvany)
Zobrazit
II/114 Nový Knín - Sudovice - homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Zajištění vzdělávání v projektu „Dalším vzděláváním k profesnímu rozvoji zaměstnanců Oblastní charity Uherský Brod“ (opakované řízení pro část 1)
(Oblastní charita Uherský Brod)
Zobrazit
Přesný centroskop pro měření asférických ploch
(Meopta - optika, s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka zařízení pro třískové obrábění prototypových dílů pro společnost INVO CZECH s.r.o.
(INVO CZECH s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka dvou horizontálních obráběcích center
(Linde Pohony s.r.o.)
Zobrazit
dodávka PC, monitorů, SW, projektorů, tiskáren
(Základní škola Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše 344)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti objektu Fügnerova, Bruntál
(STORES Bruntál, s.r.o.)
Zobrazit
Prodloužení splaškové kanalizace v obci Šilheřovice
(Obec Šilheřovice)
Zobrazit
Obnova a stabilizace fasády poutního kostela Proměnění Páně na hoře Tábor
(Římskokatolická farnost Lomnice nad Popelkou)
Zobrazit
Oprava povrchu části místní komunikace ul. Na Návsi a části místní komunikace ul. Vrablovecká
(Obec Ludgeřovice)
Zobrazit
Investice do zemědělských podniků – Portz Insel s. r. o.
(Portz Insel s.r.o.)
Zobrazit
Nákup strojů - Radana Podškubková
(Radana Podškubková)
Zobrazit
Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění a příslušných prováděcích předpisů k energetickému zákonu
(Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10)
Zobrazit
„Dodávka a instalace FVE na objektu společnosti CN CARGO Spedition s.r.o.“
(CN CARGO Spedition s.r.o.)
Zobrazit
Zpracování projektové dokumentace stavebních úprav a udržovacích prací haly tělocvičny
(Město Kostelec na Hané)
Zobrazit
Revitalizace parkových úprav v prostoru mezi jídelnou a budovou školy
(Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava sanktusové věže kostela sv. Mikuláše v Hladkých Životicích
(Římskokatolická farnost Hladké Životice)
Zobrazit
„HAŤ – Oprava povrchu účelové komunikace Příční“
(Obec Hať)
Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávku textilních rukávců pro metodu CIPP
(WOMBAT, s.r.o.)
Zobrazit
CNC automatická zkracovací pila s frézovacím agregátem a centrální odsávání třísek s briketováním
(VEXTA a.s.)
Zobrazit
Velenice – ČOV a splašková kanalizace
(Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.)
Zobrazit
Smlouva o dílo č. 14/2018/DOD
(Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.)
Zobrazit
II/605, II/118 Zdice - Bavoryně (4 pruh)
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Požární zbrojnice obce Strašov
(Obec Strašov)
Zobrazit
Nákup nového vysokozdvižného vozíku
(MTM Tech, s.r.o.)
Zobrazit
Kupní smlouva Mučkovi
(Obec Přehvozdí)
Zobrazit
České panelové šetření domácností
(Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Moravec
(Obec Moravec)
Zobrazit
Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2020
(Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace)
Zobrazit
Předmětem této smlouvy je investiční atavba projektu - Zateplení objektu občanské vybavenosti č.p. 42 Úsilné
(Obec Úsilné)
Zobrazit
Kompostárna - Vít Fikar
(Vít Fikar)
Zobrazit
Odprodej vyřazeného nepotřebného majetku – služebních dopravních prostředků - motorových vozidel
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Úklidové služby v bytových domech – Záběhlice, Lhotka, Michle, Krč
(4-Majetková, a.s.)
Zobrazit
Obnova místních komunikací III. třídy v obci Životice u Nového Jičína
(Obec Životice u Nového Jičína)
Zobrazit
Výměna oken v MŠ Masarykovy sady
(Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace)
Zobrazit
Infrastruktura Základní školy Svitávka – stavební práce II.
(Městys Svitávka)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí a vysokého napětí pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2019
(Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace)
Zobrazit
„Energetické úspory na výměně strojů společnosti Online-olin s.r.o. – dodávka kolového rypadla“
(Online-olin s.r.o.)
Zobrazit
BD Poděbrady Jeseniova 927
(Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 927/III v Poděbradech)
Zobrazit
Výstavba provozovny Rožmitál
(MV AGRO s.r.o.)
Zobrazit
Oprava zázemí vývařovny, Palkovice čp. 619
(Obec Palkovice)
Zobrazit
III/11517 most ev. č. 11517-2 Zadní Třebáň
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rekonstrukce a modernizace stávajících tenisových kurtů
(Sportovní Klub Uherský Brod, z.s.)
Zobrazit
Posílení rekreační funkce lesa zřízením odpočinkového stanoviště
(Obec Dětkovice)
Zobrazit
Rekonstrukce sportovního zázemí SK Baník Libušín
(SK Baník Libušín)
Zobrazit
Modernizace na úseku rostlinné výroby
(Agrochov Jezernice, a.s.)
Zobrazit
Oprava střechy kulturniho zařízení obce Rozsíčka
(Obec Rozsíčka)
Zobrazit
Ochranné hrany budoucnosti (produktová i procesní inovace)_TAPEX EU s.r.o._část 3
(TAPEX EU s.r.o.)
Zobrazit
Sociální byty v obci Malhotice
(Obec Malhotice)
Zobrazit
Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro období od 1.1.2019 do 31.12.2021
(Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.)
Zobrazit
Zateplení budovy Obecního úřadu v Obci Ptení
(Obec Ptení)
Zobrazit
Sběrný systém na bio odpady Dírná
(Obec Dírná)
Zobrazit
Pořízení kompostérů pro svazek obcí “Drahanská vrchovina“
(Svazek obcí "Drahanská vrchovina")
Zobrazit
Veřejné osvětlení v obci Hejtmánkovice
(Obec Hejtmánkovice)
Zobrazit
Nákup, dodávka a instalace CNC Hydraulického ohraňovacího lisu
(AGAMA a. s.)
Zobrazit
„GRANITA s.r.o. - snížení energetické náročnosti Chvaletice – dodávka vrtací soupravy“
(Granita s.r.o.)
Zobrazit
Polní cesta Ke křížku
(Obec Dolní Břežany)
Zobrazit
Stavební úpravy školicího střediska
(DM Dřevovýroba MF, a.s.)
Zobrazit
Dodávka detekčních zařízení
(LETIŠTĚ BRNO a.s.)
Zobrazit
Obnova fasády kostela Proměnění Páně v Táboře+od 2016 obnova interiéru
(Římskokatolická farnost Tábor)
Zobrazit
Dodávka traktorového nosiče kontejnerů
(Obec Vysokov)
Zobrazit
Přístavba Mateřské školy Dubné
(Základní škola a Mateřská škola Dubné)
Zobrazit
Územní plán Škrdlovice
(Obec Škrdlovice)
Zobrazit
Radkova Lhota - lokalita "Meslo" revitalizace Stříbrník" - II.
(Obec Radkova Lhota)
Zobrazit
2 ks SW Allegro PCB Designer
(Automotive Lighting s.r.o.)
Zobrazit
Oprava kanalizace na p.č. 201/28 k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu
(Obec Lípa)
Zobrazit
Balíček nástrojů klasika 3
(MORA MORAVIA, s.r.o.)
Zobrazit
Revitalizace a dostavba víceúčelové sportovní haly z rozestavěného objektu skladu II.
(Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA)
Zobrazit
Obnova osvětlovací soustavy v Ledči nad Sázavou Efekt 2017
(TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.)
Zobrazit
Vícepráce při realizaci projektu „Zateplení areálu SOŠ TŽ - II“
(Střední odborná škola Třineckých železáren)
Zobrazit
Karlštejn - oprava silnice III/11619 ve stupni DSP, IČ k SP, PDPS/AD
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
CNC nástrojové brusné centrum pro výrobu mikro-nástrojů a velmi přesných nástrojů v bezobslužném režimu výroby s integrovaným automatickým zakladačem
(ROTANA a.s.)
Zobrazit
Dodávka dopravního automobilu pro jednotku SDH Obce Budeč
(Obec Budeč)
Zobrazit
Rekonstrukce střechy a podkroví, Desná I, Údolní ulice č. 325 – 332 – opakované řízení
(Město Desná)
Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap