Aktuální veřejné zakázky

Tato stránka podává přehled právě probíhajících, resp. neukončených veřejných zakázek evidovaných v profilu zadavatele v elektronickém nástroji profilzadavatele.cz. Po kliknutí se lze dozvědět o daných veřejných zakázkách podrobnější informace a lze také stáhnout připojené soubory či přečíst doplňující informace.

Seznam aktuálních zakázek

Tabulak aktuálních veřejných zakázek zobrazuje právě probíhající veřejné zakázky zadavatelů registrovaných v systému profilzadavatele.cz jakožto profilu zadavatele.

Název veřejné zakázky a zadavatel: Detail:
Hvozdná - posílení veřejného vodovodu část II - řád I-2
(Obec Hvozdná)
Zobrazit
Zateplení, tepelné čerpadlo, otopná soustava a výměna osvětlení v budově prodejny Hlavenec
(Obec Hlavenec)
Zobrazit
VZT + FVE do budovy prodejny Hlavenec
(Obec Hlavenec)
Zobrazit
Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Krhovice
(Obec Krhovice)
Zobrazit
Stavební úpravy a přístavba šaten oddílu národní házené TJ Plzeň Litice
(Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, z.s.)
Zobrazit
Stavební práce související se zateplením pláště, tj. zateplení obvodových stěn včetně špalet, fasádní omítky, dodání a montáže venkovních parapetů a venkovních žaluzií provozovny společnosti DMT Jelinek s.r.o.
(DMT Jelinek s.r.o.)
Zobrazit
Opravy cest 2021
(Obec Velké Svatoňovice)
Zobrazit
Dodávka barvicího stroje
(Sage Automotive Interiors, Strakonice Fabrics, s.r.o.)
Zobrazit
Technologické vybavení společnosti G 3 s.r.o.
(G 3 s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce chodníku ke Květnici, obec Dobročovice
(Obec Dobročovice)
Zobrazit
Dodávka rozkrmeného mladého úhoře říčního v roce 2021– ARYBAZ, s.r.o.
(ARYBAZ s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce a modernizace objektu Obecního úřadu, MŠ a ZŠ
(Obec Jindřichovice)
Zobrazit
Bezbariérovost školy - ZŠ Vrchlabí, Školní 1334
(Základní škola, Vrchlabí, Školní 1336)
Zobrazit
Stavební úpravy budovy rehabilitačního centra Tovární č.p. 1081, Holešov _ I.etapa
(Město Holešov)
Zobrazit
Klimakomory
(Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.)
Zobrazit
Zpevnění polní cesty Neslovice - Zbýšov
(Obec Neslovice)
Zobrazit
Holešovsko a jeho dodávka do místa plnění
(Město Holešov)
Zobrazit
Svoz komunálního odpadu Pšov
(Obec Pšov)
Zobrazit
VÝMĚNA ČÁSTI VODOVODNÍHO ŘADU – ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
(Obec Sebranice)
Zobrazit
OPRAVA KANALIZACE od č.p. 24 po č.p. 101 – ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
(Obec Sebranice)
Zobrazit
Dodávka Héliového hledače netěsností (2 ks)
(CRYTUR, spol. s r.o.)
Zobrazit
Dřevěnice - Veřejné osvětlení (v lokalitě Na Chmelnici)
(Obec Dřevěnice)
Zobrazit
Nepomyšl - Dopravní automobil
(Městys Nepomyšl)
Zobrazit
Dodávka pohonů pro GANTRY sestavu XYZ
(MGM, spol. s r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce technické infrastruktury obce Plískov
(Obec Plískov)
Zobrazit
Kateřinice - posílení vodovodu, připojení vrtů HKO 4 a HKO 5 pro zásobování obce pitnou vodou
(Obec Kateřinice)
Zobrazit
Dodávka a instalace analytické sestavy na testování fyzikálních vlastností tablet
(Biomedica, spol. s r.o.)
Zobrazit
Výstavba účelové komunikace pro rodinné domy Bítov
(Obec Bítov)
Zobrazit
Dvérce - vodovod, vodovodní řady bez zesilovací stanice
(Městys Nepomyšl)
Zobrazit
Úprava místní komunikace
(Obec Lisov)
Zobrazit
Doplnění veřejného osvětlení v obcích Chloumek a Spálava
(Městys Libice nad Doubravou)
Zobrazit
Oprava vodovodu ul. E Krásnohorské Kroměříž
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Starkoči, statické zajištění, oprava krovu a obnova stropu lodi
(Obec Starkoč)
Zobrazit
Obnova hřbitovní zdi ll
(Obec Myštěves)
Zobrazit
Oprava kanalizace u kaple Jabloňany
(Obec Jabloňany)
Zobrazit
Velké Pavlovice - rekonstrukce MK na ul. Kpt. Jaroše
(Město Velké Pavlovice)
Zobrazit
Pořízení kontejnerů na bioodpad pro svazek obcí Drahanská Vrchovina
(Svazek obcí "Drahanská vrchovina")
Zobrazit
Obnova veřejného osvětlení a rozhlasu v místní části Drahlov
(Obec Charváty)
Zobrazit
VÝSTAVBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED OBCHODEM RAŠNER
(Obec Pustiměř)
Zobrazit
Dodávka učebních pomůcek
(Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim)
Zobrazit
Sběrný dvůr Valašská Bystřice
(Obec Valašská Bystřice)
Zobrazit
Re-Use centrum obce Valašská Bystřice
(Obec Valašská Bystřice)
Zobrazit
Obnova místní komunikace Eliška - sídliště Ovčín
(Obec Zdechovice)
Zobrazit
Rekonstrukce rybníka Spytovický Zadní a historického náhonu na parc. č. 512
(Obec Zdechovice)
Zobrazit
Novostavba průmyslové haly na parc.č. 1031/258 a 2927/2 v k.ú. Drahotuše
(AQ PUMPY, s.r.o.)
Zobrazit
REKONSTRUKCE A ODBAHNĚNÍ MALÉ VODNÍ NÁDRŽE, k. ú. Borovany u Milevska
(Obec Borovany)
Zobrazit
Výměna střešní krytiny a latí na stavbě p.č. 143/1
(Obec Pochvalov)
Zobrazit
Demolice tělocvičny ZŠ, objekt C v městysi Nový Hrozenkov
(Městys Nový Hrozenkov)
Zobrazit
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU FVE ELEKTRÁRNY
(m-tec CZ, s.r.o.)
Zobrazit
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SYSTÉMU HEAS
(O-I Czech Republic, a.s.)
Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap