Aktuální veřejné zakázky

Tato stránka podává přehled právě probíhajících, resp. neukončených veřejných zakázek evidovaných v profilu zadavatele v elektronickém nástroji profilzadavatele.cz. Po kliknutí se lze dozvědět o daných veřejných zakázkách podrobnější informace a lze také stáhnout připojené soubory či přečíst doplňující informace.

Seznam aktuálních zakázek

Tabulak aktuálních veřejných zakázek zobrazuje právě probíhající veřejné zakázky zadavatelů registrovaných v systému profilzadavatele.cz jakožto profilu zadavatele.

Název veřejné zakázky a zadavatel: Detail:
Oprava bytu č. 9, Otakarova 9
(4-Majetková, a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce horkovodních rozvodů v areálu ZETOR TRACTORS a.s.
(ZETOR TRACTORS a.s.)
Zobrazit
Bourací práce nemovitosti č. p. 19 na pozemku parc. č. st. 60/1 v k. ú. a obci Olovnice
(Obec Olovnice)
Zobrazit
Vybudování učebny fyziky a chemie na Základní škole Tovačov – KONEKTIVITA
(Základní škola a Mateřská škola Tovačov)
Zobrazit
Pálící pomůcky - Ostrava
(SEEIF Ceramic, a.s.)
Zobrazit
Jan Hrnčiřík:podpora nezemědělských činností
(Jan Hrnčiřík)
Zobrazit
Sběr, svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů v obci Palkovice
(Obec Palkovice)
Zobrazit
Rekonstrukce stájí včetně dodávky technologií hrazení - Lubor Hladík
(Lubor Hladík)
Zobrazit
pořízení kompostérů pro občany obce Tetov
(Obec Tetov)
Zobrazit
Zlepšení stavu zeleně v Rusíně
(HARTA o.s.)
Zobrazit
Honitba
(Obec Město Libavá)
Zobrazit
Zajištění komplexního vzdělávání zaměstnanců zapojených členských organizací Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
(Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.)
Zobrazit
Nové technologie a vybavení
(Ing. Radomír Křenovský)
Zobrazit
Rozšíření vodojemu v obci Ohnišov
(Obec Ohnišov)
Zobrazit
Pořízení elektromobilu pro společnost POVYS s.r.o.
(POVYS s.r.o.)
Zobrazit
Celoroční údržba Městské části Praha - Šeberov
(Městská část Praha - Šeberov)
Zobrazit
Víceúčelové hřiště Jablůnka
(Obec Jablůnka)
Zobrazit
Pořízení traktoru
(Veronika Jurková)
Zobrazit
EU peníze školám
(Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava bytového domu Slovanská alej č.p. 1885-1890, Plzeň
(Společenství vlastníků Slovanská alej 1, 3, 5, 7, 9, 11, Plzeň)
Zobrazit
Informační systém TSÚ
(Technické služby města Úvaly, p.o.)
Zobrazit
ZEMAS AG,a.s. - Energetické úspory při výměně mechanizace – krmný vůz
(ZEMAS AG, a.s.)
Zobrazit
Oprava střechy a krovu presbytáře kostela sv. Václava v Dolní Kalné
(Římskokatolická farnost - děkanství Hostinné)
Zobrazit
Výzva k podání nabídek na nákup vyřazeného nepotřebného majetku – služebních dopravních prostředků - motorových vozidel
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
HUres group s.r.o. – Dodávka kolového stroje pro manipulaci s bioodpady
(HUres group s.r.o.)
Zobrazit
Prostřední Poříčí - Dopravní automobil
(Obec Prostřední Poříčí)
Zobrazit
Centropol - dodávka el. energie 2014
(Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava MK Malá strana
(Obec Životice u Nového Jičína)
Zobrazit
Mateřská školka ke Lhotě, Dolní Břežany - Zpracování PD a AD
(Obec Dolní Břežany)
Zobrazit
Zátkovačka PERK
(ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.)
Zobrazit
III/24418 - Borek
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Přípravné a zabezpečovací práce na objektu Vysoké pece v obci Šindelová
(Spolek za zachování hutě v Šindelové)
Zobrazit
Modernizace budovy obecního úřadu v Těškovicích
(Obec Těškovice)
Zobrazit
Dodávka pracovnělékařských služeb pro Zdravotnickou záchrannou službu
(Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje)
Zobrazit
Přístroj pro hodnocení kinetické pohybové analýzy u malých laboratorních zvířat
(Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky, v. v. i.)
Zobrazit
Pořízení elektromobilu N1
(Obec Karlova Studánka)
Zobrazit
III/33345 Pašinka křiž. III/12545
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Návrh kamerového systému
(Obec Zvoleněves)
Zobrazit
Výkon inženýrské činnosti pro obec Ludgeřovice
(Obec Ludgeřovice)
Zobrazit
Rekonstrukce stoky ul. Bělehradská; Dělnický dům – parkoviště, chodník, kanalizace
(Obec Albrechtice)
Zobrazit
POŘÍZENÍ STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO SPOLEČNOST ADOS CZ a.s
(ADOS CZ a.s.)
Zobrazit
Nákup, dodávka a instalace CNC Hydraulického ohraňovacího lisu
(AGAMA a. s.)
Zobrazit
Rekonstrukce povrchu komunikací Červený Újezd - ulice U Školky, Sokolská, Pod Dráhou, Na Drahách
(Obec Červený Újezd)
Zobrazit
Stavební úpravy Obecního domu, Skotnice
(Obec Skotnice)
Zobrazit
Vybudování kamerového systému
(Společenství vlastníků bl. 404 č.p. 619, 620, 621, 622, ulice Bělehradská v Mostě)
Zobrazit
Školení vzdělávacích aktivit
(STYLBAU, s.r.o.)
Zobrazit
Diagnostický průzkum konstrukce vozovky
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Benešov -Oprava části střechy ZŠ
(Obec Benešov)
Zobrazit
Oprava ČOV Újezd u Brna
(Město Újezd u Brna)
Zobrazit
Dodávka úsporné technologie dampru pro společnost BIGGEST s.r.o.
(BIGGEST s.r.o.)
Zobrazit
Kolumbárium a vsypová loučka na novém hřbitově ve Ždánicích
(Město Ždánice)
Zobrazit
Projektová dokumentace pro získání příslušných povolení orgánů státní správy potřebných k realizaci investiční akce - realizace 42 ks označníků a 3 ks informačních tabel na zastávkách veřejné dopravy v 29 obcích Moravskoslezského kraje
(Koordinátor ODIS s.r.o.)
Zobrazit
Rámcová smlouva na služby operativního leasingu
(Český institut pro akreditaci, o.p.s.)
Zobrazit
Sběrný systém pro nakládání s BRO ve městě Vodňany
(Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o.)
Zobrazit
Dodávka žáromateriálových malt / Supply of Mortars for Refractories
(O-I Manufacturing Czech Republic, a.s.)
Zobrazit
Nákup a montáž odsávacích rekuperačních a filtračních jednotek včetně potrubních tras a nasávacího příslušenství z 6-ti zkušebních pracovišť se zpětným vrácením vyčištěné části vzdušniny do haly a možným přisátím až 20 % čerstvého vzduchu včetně jeho reg
(RSBP spol. s r.o.)
Zobrazit
Chlumčany, Vlčí – výstavba ČOV a kanalizace - veřejná část přípojek I.a II.etapa
(Obec Chlumčany)
Zobrazit
Dřevoplast a Antaka plasty
(ANTAKA a.s.)
Zobrazit
Dodávka manipulační techniky HYSTER J1.6XNT
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Oprava střešní konstrukce kostela sv. Vavřince v Křivicích II.etapa
(Římskokatolická farnost Týniště nad Orlicí)
Zobrazit
Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Kozmice Poručíka Hoši 1
(Obec Kozmice)
Zobrazit
Rekonstrukce hygienického zařízení Kulturního zařízení Rozseč nad Kunštátem
(Obec Rozseč nad Kunštátem)
Zobrazit
Jezuitský kostel v Klatovech
(Římskokatolická farnost Klatovy)
Zobrazit
Linka na výrobu vaflí II
(FAMMILKY s.r.o.)
Zobrazit
Chodníky Opolany
(Obec Opolany)
Zobrazit
Digitální měřící systém – profil projektor
(CNC Trčka s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce skladu komodit - Vítězslav Škoda
(Ing. Vítězslav Škoda)
Zobrazit
„STAVOKA Kosice, a.s. – snížení energetické náročnosti – dodávka pásového rypadla a sklápěče“
(Stavoka Kosice, a.s.)
Zobrazit
Svozové vozidlo
(Dřevokomplex R + R, s.r.o.)
Zobrazit
Stavba stáje včetně stájové technologie
(PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY a.s.)
Zobrazit
Objednávka revitalizace zeleně u pomníku objetí 1. světové války
(Městská část Praha - Nedvězí)
Zobrazit
Výstavba multifunkčního zařízení v obci Hrdějovice
(Obec Hrdějovice)
Zobrazit
Dodávka sdruženého zařízení pro čištění lahví tlakových patron a provádění tlakových a destrukčních zkoušek lahví tlakových patron
(ABNER a.s.)
Zobrazit
Stavební opravy vchodu do sokolovny v Brodcích
(Městys Brodce)
Zobrazit
Rozšíření výrobní kapacity společnosti SPOLMONT s.r.o
(SPOLMONT s.r.o.)
Zobrazit
pronájem pozemků
(Obec Město Libavá)
Zobrazit
VŘ O1 Stavební práce
(Obec Kamenné Žehrovice)
Zobrazit
Nákup pekařských a cukrářských výrobků.
(Domov pro seniory Zahradní Město)
Zobrazit
Reklamní a propagační služby
(Cesta domů, z.ú.)
Zobrazit
Pořízení štěpkovače a manipulátoru
(Petr Duben)
Zobrazit
Zefektivnění výrobního procesu pořízením moderní technologie na výrobu vazníků
(Dřevovýroba VLK spol. s r.o.)
Zobrazit
Modernizace tělocvičny ZŠ a MŠ v Horních Bludovicích
(Obec Horní Bludovice)
Zobrazit
Zařízení na manipulaci s paletami trub
(MORA MORAVIA, s.r.o.)
Zobrazit
Pořízení techniky pro obec Verušičky
(Obec Verušičky)
Zobrazit
Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha - Čakovice
(Městská část Praha - Čakovice)
Zobrazit
„Snížení energetické náročnosti výrobní haly společnosti JACER – CZ – fotovoltaická elektrárna“
(JACER - CZ, a.s.)
Zobrazit
Smykem řízený nakladač
(Libor Fiksek)
Zobrazit
Oprava hřbitovní zdi v Dolním Újezdě II etapa
(Římskokatolická farnost Dolní Újezd)
Zobrazit
Rekonstrukce místní komunikace – cesta Šindelář
(Obec Točník)
Zobrazit
Prototyp 6-ti osého elektrohydraulického rekuperačního pohonu pro účely VaV
(OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o.)
Zobrazit
Atletická dráha pro mladé atlety
(Obec Nová Hradečná)
Zobrazit
Oprava střech na budově hvězdárny - 2.výzva
(Město Ždánice)
Zobrazit
Rozšíření paměťové a výpočetní kapacity výpočtového serveru
(Doosan Škoda Power s.r.o.)
Zobrazit
Počepice - Pořízení nového dopravního automobilu
(Obec Počepice)
Zobrazit
Výstavba stájí, hnojiště a jímek
(ÚSOVSKO AGRO s.r.o.)
Zobrazit
Oprava a odbahnění návesního rybníčku
(Obec Haškovcova Lhota)
Zobrazit
Požárně-bezpečnostní zařízení 2 – technické zařízení budov.
(Domov pro seniory Zahradní Město)
Zobrazit
Dodávka izolačního žáromateriálu / Supply of Insulation Refractories
(O-I Manufacturing Czech Republic, a.s.)
Zobrazit
Pronájem školících prostor + stravování účastníků kurzu
(Vzdělávání a rozvoj dospělých s.r.o.)
Zobrazit
Inline praní dílů ze stroje IMAS FLEX 150 UK
(ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce a přístavba základní školy, Nové Strašecí
(Město Nové Strašecí)
Zobrazit
Technický dozor objednatele a výkon činnosti koordinátora BOZP pro stavbu „Zámek Dobříš – Revitalizace zámecké oranžerie a Francouzského parku“ - Část I – Výkon činnosti TDI
(Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.)
Zobrazit
Oprava krovů a střech kostela sv. Petra a Pavla ve Strýčicích
(Cisterciácké opatství Vyšší Brod)
Zobrazit
Výzva k podání nabídky na výrobní zařízení - Druchema Praha
(Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby)
Zobrazit
Oprava hřbitovní zdi Kalpý
(Obec Klapý)
Zobrazit
Realizace dodávek silové elektrické energie na rok 2015
(Sociální služby pro seniory Olomouc p.o.)
Zobrazit
Technický dozor investora, řízení projektu a zastoupení investora při dokládání čerpání prostředků z EU
(Město Staňkov)
Zobrazit
Kompostárna Dobré - Pořízení technologií
(KERSON spol. s r.o.)
Zobrazit
Datové projektory a radiomagnetofony
(Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice)
Zobrazit
Dlouhodobý investiční úvěr na koupi budovy čp. 1906, Trávník v České Třebové
(TEZA, s. r. o.)
Zobrazit
Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro další plodinu
(ZD Klenovice na Hané, družstvo)
Zobrazit
Vybudování kabin a sociálního zázemí - ZS Mělník
(HC JUNIOR MĚLNÍK)
Zobrazit
„Stavební úpravy přístavku pohostinství Brťov-Jeneč“.
(Obec Brťov - Jeneč)
Zobrazit
Oprava osvětlení v klientských pokojích a ve společných prostorách DSM výměnou
(Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí, příspěvková organizace)
Zobrazit
VUV spektrometr
(Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta)
Zobrazit
Novostavba MŠ Malé Kyšice
(Obec Malé Kyšice)
Zobrazit
Obec Němčice – pořízení elektromobilu třídy N1
(Obec Němčice)
Zobrazit
Herní a posilovací prvky v areálu sportoviště
(Obec Životice u Nového Jičína)
Zobrazit
Modernizace ZŠ Rozsochy
(Obec Rozsochy)
Zobrazit
Tatce - novostavba garáže pro vozidlo JSDH
(Obec Tatce)
Zobrazit
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno pro rok 2020
(Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace)
Zobrazit
Obnova památkových objektů úpravny uhlí, spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže hlubinného dolu Jan
(Důl Jan Šverma o.p.s.)
Zobrazit
Lokalita Obelisk – mokřady Hrúdy, U jezera, Za hrázkou a Hrubá louka
(OBORA OBELISK s.r.o.)
Zobrazit
Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici nad Metují č. p. 108 - 3. etapa
(Město Police nad Metují)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku 3 ks technologií pro společnost Extraplast s.r.o.
(EXTRAPLAST s.r.o.)
Zobrazit
Separace odpadů v obci Želechovice nad Dřevnicí
(Obec Želechovice nad Dřevnicí)
Zobrazit
CNC frézka pro obrábění klíčů včetně přípravy technologie
(ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.)
Zobrazit
Multifunkční zařízení pro laminované textilie s nanovlákny (LTN) - II
(ČESKÁ VČELA s.r.o.)
Zobrazit
Multimediální učebny
(I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.)
Zobrazit
Pořízení strojů pro zemědělské podnikání
(Václav Čapka)
Zobrazit
Oprava obvodového pláště čp. 128, st.p. č. 170, k.ú. Dolní Teplice
(Město Teplice nad Metují)
Zobrazit
Obnova zeleně v obci Sokoleč
(Obec Sokoleč)
Zobrazit
ZŠ a MŠ Ohnišov - dílčí zateplení objektu
(Obec Ohnišov)
Zobrazit
Oprava objektu občanské vybavenosti čp. 243 Pržno
(Obec Pržno)
Zobrazit
Dodávka stavebních prací a technologie úpravny vody pro vodovod Chotilsko-Prostřední Lhota, Mokrsko – I. etapa
(Obec Chotilsko)
Zobrazit
Silnice III/4942: Újezd, zárubní zeď
(Obec Újezd)
Zobrazit
Modernizace hal pro prasata Housina - AGP Beroun-Agropodnik, a.s.
(AGP Beroun - Agropodnik, a.s.)
Zobrazit
Přístavba skladu a garáže
(Obec Neděliště)
Zobrazit
Technologické linky pro dokončovací operace kroužků jehličkových ložisek nové řady LOW FRICTION pro segment 40 – 70 mm
(Koyo Bearings Česká republika s.r.o.)
Zobrazit
Sběrný dvůr obce Velké Karlovice - dodávka technického vybavení
(Obec Velké Karlovice)
Zobrazit
Rekonstrukce stávajícího multifunkčního hřiště Drhovice
(Obec Drhovice)
Zobrazit
Venkovní úpravy v okolí ZŠ Dobřany
(Obec Dobřany)
Zobrazit
METANET real estate – Etapa I
(METANET s.r.o.)
Zobrazit
K 00071B – Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v Bílovicích nad Svitavou
(Obec Bílovice nad Svitavou)
Zobrazit
Protipovodňová opatření obce Březina
(Obec Březina)
Zobrazit
„REKONSTRUKCE STROPU V TĚLOCVIČNĚ“
(Město Loket)
Zobrazit
Zasíťování pozemků k výstavbě rodinných domů v městyse Opatov
(Městys Opatov)
Zobrazit
KISSES PLUS s.r.o. – Dodávka kolového stroje pro manipulaci s bioodpady
(KISSES PLUS s.r.o.)
Zobrazit
Oprava komunikace v obci Humburky
(Obec Humburky)
Zobrazit
Dodávka technologie drcení pro společnost BIGGEST s.r.o.
(BIGGEST s.r.o.)
Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap