Aktuální veřejné zakázky

Tato stránka podává přehled právě probíhajících, resp. neukončených veřejných zakázek evidovaných v profilu zadavatele v elektronickém nástroji profilzadavatele.cz. Po kliknutí se lze dozvědět o daných veřejných zakázkách podrobnější informace a lze také stáhnout připojené soubory či přečíst doplňující informace.

Seznam aktuálních zakázek

Tabulak aktuálních veřejných zakázek zobrazuje právě probíhající veřejné zakázky zadavatelů registrovaných v systému profilzadavatele.cz jakožto profilu zadavatele.

Název veřejné zakázky a zadavatel: Detail:
III/33016 Křečkov
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava jednoho většího schodiště (v nabídkovém rozpočtu dodavatele označeno jako schodiště č.1), umístěného v opěrné zdi kostela sv. Jakuba v České Třebové a to ve spojovací komunikaci mezi ulicí Hýblovou a ulicí Klácelovou
(Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová)
Zobrazit
Rekonstrukce opěrné zdi na MK V6 kolem vodního toku ve Vendryni, poblíž RD č.p. 113
(Obec Vendryně)
Zobrazit
Oprava a udržovací práce rybníka Jezara (p.č. 22 k.ú. Svatonice)
(Obec Záhoří)
Zobrazit
Oprava vodovodu Bystřice pod Hostýnem v křižovatce ulic Havlíčkova, Rusavská
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Svážíme bioodpad v obci Kozojedy
(Obec Kozojedy)
Zobrazit
Dodávka technologie pro společnost JARÝ s.r.o.
(JARÝ s.r.o.)
Zobrazit
restaurování dvou obrazů souboru křížové cesty kostela Povýšení Svatého Kříže v Litomyšli
(Římskokatolická farnost - probošství Litomyšl)
Zobrazit
Chodník podél silnice III/4041 ve Vysokých Studnicích
(Obec Vysoké Studnice)
Zobrazit
Základní škola Senožaty - opatření na úsporu energie
(Obec Senožaty)
Zobrazit
Obec Milovice - Oprava hřbitovní zdi
(Obec Milovice)
Zobrazit
II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Nákup kogeneračních jednotek
(AGROCORP Agri s.r.o.)
Zobrazit
Sadba lesních dřevin a zajištění souvisejících opatření v obecním lese v období let 2019 - 2023
(Obec Hlavatce)
Zobrazit
Projektová dokumentace
(WAREX spol. s r.o.)
Zobrazit
Obnova kostela sv. Petra a Pavla v Mělníku
(Římskokatolická farnost - proboštství Mělník)
Zobrazit
II/111 u Českého Šternberka
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Moderní výuka na SZŠ Šumperk
(Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2)
Zobrazit
III/11318 Jevany, most ev. č. 11318-1
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rekonstrukce podhledů a umělého osvětlení v tělocvičně
(Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace)
Zobrazit
I/3 seřezání krajnic a oprava odvodnění
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Místní komunikace "Kostelní" a "U Rybníka"
(Obec Hrabětice)
Zobrazit
Materiál k výuce pro projekt Junior univerzita – vzdělávání mladých záchranářů
(Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele)
Zobrazit
Rozšíření mateřské školy Chýně - novostavba 2 tříd
(Obec Chýně)
Zobrazit
Bezvýkopová oprava vnitroareálové kanalizace – ČOV Holešov
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Nákup PC do počítačové učebny u knihovny
(Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice)
Zobrazit
Zpracování projektové dokumentace a realizace technického dozoru investora v průmyslovém areálu Pila Karolinka
(Jiří Baroš)
Zobrazit
Nákup techniky pro zpracování dřevní biomasy
(AGROMONT SERVIS, s.r.o.)
Zobrazit
„Environmentální pobyt žáků ZŠ Přerov, Trávník 27 - Badatelské putování labyrintem přírody Jeseníků a Beskyd 2019“
(Základní škola Přerov, Trávník 27)
Zobrazit
Stavební úpravy č.p. 54 Dřevíkov
(Obec Vysočina)
Zobrazit
Přestavba Oázy pokoje Charity Frýdek – Místek – stavební práce
(Charita Frýdek-Místek)
Zobrazit
Dodávka technologií pro Papírnu Aloisov a.s. III.
(Papírna Aloisov a.s.)
Zobrazit
Obnova hřbitovní zdi a kamenného schodiště v Bezděkově nad Metují
(Obec Bezděkov nad Metují)
Zobrazit
Rekonstrukce místních komunikací v obci Líský
(Obec Líský)
Zobrazit
Víceúčelové hřiště Lesná
(Obec Lesná)
Zobrazit
Veletrhy HANNOVER MESSE 2016, SENSOR+TEST 2016 a CHILLVENTA 2016
(SENSIT s.r.o.)
Zobrazit
Inž.sítě a komunikace pro výstavbu RD, Moravec
(Obec Moravec)
Zobrazit
Vodovod Češov - Liběšice
(Obec Češov)
Zobrazit
TDI a BOZP na staveništi pro investiční akci "Rekonstrukce mostu na ul. Školní"
(Obec Albrechtice)
Zobrazit
Investice do zemědělského podniku_Zemědělské družstvo Velká Chyška (záměr h)
(Zemědělské družstvo Velká Chyška)
Zobrazit
Sběrný dvůr odpadů Krumvíř
(Obec Krumvíř)
Zobrazit
II/244 v Kostelci n. Labem od železničního přejezdu do centra
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Chodník Okružní ulice 1 Kouřim
(Město Kouřim)
Zobrazit
Sázava pro děti a mládež
(Obec Sázava)
Zobrazit
Čáslav - oprava Zahradní ulice
(Město Čáslav)
Zobrazit
Hydroxid sodný – NaOH, pro ČOV Holešov
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Město Miletín - dodávka kolového stroje s manipulací s biodpady
(Město Miletín)
Zobrazit
Protihluková opatření na silnici II/331 v obci Lysá nad Labem
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka posklizňové technologie
(Ing. Daniela Hanssens)
Zobrazit
Nákup kompaktoru
(Ing. Tomáš Filipský)
Zobrazit
Dokončení inženýrských sítí v ulici Karpaty I
(Obec Šitbořice)
Zobrazit
Stavební úpravy objektu pro sociální služby
(Spolusetkávání Přerov, z.ú.)
Zobrazit
Průzkum a budování zdroje pitné vody pro obce Třebařov a Koruna
(Obec Třebařov)
Zobrazit
Vybavení laboratoře chemie
(Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449)
Zobrazit
Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích - portál
(Římskokatolická farnost Plasy)
Zobrazit
Sběr, svoz a likvidace odpadů Nemocnice Boskovice s.r.o
(Nemocnice Boskovice s.r.o)
Zobrazit
Obnova jižní fasády a střechy lodi kostela sv. Václava v Horním Starém Městě
(Římskokatolická farnost Trutnov II - Horní Staré Město)
Zobrazit
Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP – Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Bohušov
(Obec Bohušov)
Zobrazit
Výstavba chodníků v ul. Bochořská, Náves a 9. května v obci Vlkoš I. etapa
(Obec Vlkoš)
Zobrazit
Rekonstrukce ulice Hájecká v Obci Chýně
(Obec Chýně)
Zobrazit
ZŠ a MŠ Vanovice - výměna osvětlení v učebnách
(Obec Vanovice)
Zobrazit
Instalace elektrické požární signalizace (EPS)
(COGEBI a. s.)
Zobrazit
II/125 a II/150 Louňovice pod Blaníkem - homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Manipulační technika pro společnost VARFATOOLS s.r.o.
(VARFATOOLS s.r.o.)
Zobrazit
Vývoz odpadkových košů, košů na psí exkrementy a doplňování pytlíků na psí exkrementy
(Správa bytových objektů Praha - Modřany, příspěvková organizace)
Zobrazit
Obnova věže kostela sv. Martina v Petrovicích u Karviné
(Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Oprava kanalizační stoky AX-3-1 Holešov, ul. Sadová 1.etapa – havarijní oprava staticky poškozených úseků
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Revitalizace Tyršova náměstí - 1. etapa - vícepráce 1
(Město Hostomice)
Zobrazit
Modernizace technologického vybavení výrobny pekařských a cukrářských výrobků
(ERPEKO, a.s.)
Zobrazit
Dodávka elektřiny
(Základní škola Kostelec nad Černými lesy)
Zobrazit
Vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérového přístupu v ZŠ Polešovice - Konektivita
(Městys Polešovice)
Zobrazit
Farma chovu jalovic
(ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích)
Zobrazit
Vývojové zkoušky vzorků palubních systémů a prototypu podvozku pro letoun nové generace L-39NG
(AERO Vodochody AEROSPACE a.s.)
Zobrazit
Seřizovací přístroj
(Jihostroj a.s.)
Zobrazit
Dodávka štěpkovače
(Obec Markvartice)
Zobrazit
II/145 a II/190 Průtah Hartmanice
(Město Hartmanice)
Zobrazit
Obec Velká Losenice - obytný soubor rodinných domů Pod Peperkem II - I.etapa
(Obec Velká Losenice)
Zobrazit
Projekt hydrogeologických prací: vyhledání a průzkum nového zdroje podzemních vod pro obec Vysoká u Příbramě
(Obec Vysoká u Příbramě)
Zobrazit
Sběrné místo Přestanov
(Obec Přestanov)
Zobrazit
Pořízení technologického vybavení
(Dřevovýroba VLK spol. s r.o.)
Zobrazit
Pořízení traktoru a čelního nakladače
(Marek Čunát)
Zobrazit
Pořízení bezbariérového přístupu - venkovní vertikální plošina
(Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti bytového domu Městský dům ve městě Červená Řečice
(Město Červená Řečice)
Zobrazit
Oprava komunikace na Kvíčale
(Obec Batňovice)
Zobrazit
Služby provozovatele na akci „Provozování Obecního vodovodu v obci Malá Úpa“
(Obec Malá Úpa)
Zobrazit
Velké Pavlovice - ul. U Zastávky, místní komunikace
(Město Velké Pavlovice)
Zobrazit
Prodloužewní vodovodního řadu a kanalizační stoky lokalita "Jalovčí" Hamry"
(Obec Hamry)
Zobrazit
„Karas Miroslav – Úspory energií – dodávka pásového rypadla“
(Miroslav Karas)
Zobrazit
SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy Vrbenská II
(Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí)
Zobrazit
Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace - Rouškování a pláště
(Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka "Horizontálního obráběcího centra"
(TAJMAC-ZPS, a.s.)
Zobrazit
Optimalizace vodního režimu a odtoku z krajiny ve střední části povodí Zavadilky
(Obec Horní Smržov)
Zobrazit
Nákup ICT techniky pro školící centrum firmy Altryss s.r.o.
(ALTRYSS s.r.o.)
Zobrazit
ISŠ-COP Vlašské Meziříčí - stavební úpravy domova mládeže
(Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí)
Zobrazit
Vstřikovací lis na plasty včetně CNC manipulátor
(S - Kunststofftechnik s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630MWh
(Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10)
Zobrazit
Odkanalizování obce Lozice
(Obec Lozice)
Zobrazit
Stavební úpravy objektu tiskárny FINIDR – energetické úspory
(FINIDR, s.r.o.)
Zobrazit
Modernizace farmy Uhlířov
(ZP Otice, a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce oplocení
(Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna, Počátky, Horní 617)
Zobrazit
Oprava povrchu místní komunikace Přísednice
(Město Zbiroh)
Zobrazit
Zateplení a výměna zdroje tepla TJ Sokol Metylovice
(Tělocvičná jednota Sokol Metylovice)
Zobrazit
Rekonstrukce sociálního zařízení sportovní haly Obrataň
(Obec Obrataň)
Zobrazit
Interaktivní výuka
(Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4)
Zobrazit
Dodávka technologie kompostárny
(VESELÝ GRUNT s.r.o.)
Zobrazit
Vestavba nového lůžkového výtahu
(Obec Slatiny)
Zobrazit
Oprava hřbitovní zdi a márnice v obci Černíky
(Obec Černíky)
Zobrazit
Universální CNC soustruh č.1
(EM Brno s.r.o.)
Zobrazit
Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 2 pro roky 2016 a 2017
(Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27)
Zobrazit
Oprava chodníků
(Obec Křekov)
Zobrazit
Oprava střechy BD - Za Drahou 96, Újezdeček
(Obec Újezdeček)
Zobrazit
Dětské hřiště Krásný Les
(Obec Krásný Les)
Zobrazit
Digitalizace výrobních procesů ve společnosti BREBECK Composite s.r.o. – dodávka digitálního řezacího katru
(BREBECK Composite s.r.o.)
Zobrazit
Oprava střechy kostela Všech Svatých ve Stojicích
(Římskokatolická farnost - děkanství Heřmanův Městec)
Zobrazit
Digitalizace výrobních procesů ve společnosti BREBECK Composite s.r.o. – dodávka vývojového pracoviště
(BREBECK Composite s.r.o.)
Zobrazit
Nákup dopravního automobilu v provedení „MS“
(Obec Újezd)
Zobrazit
Rozšíření komunikace a přístupové komunikace k pozemkům
(Obec Smilovice)
Zobrazit
Dodávka HW vč. SW
(První jílovská a.s.)
Zobrazit
Vzdělávání členů RHK PK
(Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje)
Zobrazit
Oprava veřejného osvětlení
(Obec České Heřmanice)
Zobrazit
Oprava objektu občanské vybavenosti
(Obec Snět)
Zobrazit
Silnice II/441 křiž. R35 - hr. Kraje Moravskoslezského část POTŠTÁT
(Město Potštát)
Zobrazit
Technologie identifikace a pohybové aktivity
(ZEOS LOMNICE a.s.)
Zobrazit
Dodání profesních analýz ( 1. část, 2. část, 3. část).
(ConWare solutions, s.r.o.)
Zobrazit
Revitalizace zchátralé nemovitosti za účelem vybudování výrobny stavebních doplňků
(Komplex DC, s.r.o.)
Zobrazit
Pořízení techniky - vybavení kompostárny
(Lukáš Kratochvíl)
Zobrazit
Vytápění hvězdárny Ždánice
(Město Ždánice)
Zobrazit
Kamerový systém obce
(Obec Horní Smrčné)
Zobrazit
Zateplení ZŠ a MŠ v Bezděkově nad Metují
(Obec Bezděkov nad Metují)
Zobrazit
„SKL RECYKLOSTAV s.r.o. – snížení energetické náročnosti – dodávka kolového nakladače“
(SKL RECYKLOSTAV s.r.o.)
Zobrazit
Vakuová aparatura pro nanášení tenkých optických vrstev s podporou iontů
(Meopta - optika, s.r.o.)
Zobrazit
I/32 Kopidlno, náměstí, oprava silnice - revitalizace Hilmarova náměstí Kopidlno - dílčí část díla
(Město Kopidlno)
Zobrazit
Konzervace a oprava zříceniny hradu v obci Andělská Hora
(Obec Andělská Hora)
Zobrazit
Zvyšování odborných znalostí a dovedností zaměstnanců firmy ZDEMAR
(ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o.)
Zobrazit
Stavební úpravy, sanace vlhkosti a oprava kanalizace v objektu zámeček v obci Žeranovice - II. etapa
(Obec Žeranovice)
Zobrazit
DeNOx kotle K9 na ETI, a.s.
(Elektrárna Tisová, a.s.)
Zobrazit
Místní komunikace Holanka
(Obec Višňová)
Zobrazit
Dodávka doplňkové technologie pro společnost BIGGEST s.r.o.
(BIGGEST s.r.o.)
Zobrazit
Nákup CAM systémů a technologie pro automatické opracování kovů
(CAUTUM s.r.o.)
Zobrazit
Modernizace areálu ČSAD STTRANS a.s. Strakonice část A-výstavba výměníkové stanice
(ČSAD STTRANS a.s.)
Zobrazit
Výstavba víceúčelového hřiště
(Obec Rybitví)
Zobrazit
Loket - oprava silnice II/209 Nádražní ulice a oprava silnice III/0635 ulice ČSA
(Město Loket)
Zobrazit
III/118 16 Višňová – Jelence, 3,142 – 6,362 km
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
ČOV Přibice intenzifikace - výkon TDI
(Obec Přibice)
Zobrazit
Smlouva na stavební práce - "Přestavba márnice na kolumbárium"
(Obec Zdiby)
Zobrazit
Pořízení elektrické jednotky a její zabudování
(DAYS MENU s.r.o.)
Zobrazit
NANOPROGRESS, z.s.p.o. - Technologická dokompletace AC zvlákňovacích zařízení II
(NANOPROGRESS, z.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce objektu č.p. 17
(STEEN QOS s.r.o.)
Zobrazit
Úspora energie ve výrobní hale
(MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s.)
Zobrazit
III/10229-Hrachov-průtah
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap