Aktuální veřejné zakázky

Tato stránka podává přehled právě probíhajících, resp. neukončených veřejných zakázek evidovaných v profilu zadavatele v elektronickém nástroji profilzadavatele.cz. Po kliknutí se lze dozvědět o daných veřejných zakázkách podrobnější informace a lze také stáhnout připojené soubory či přečíst doplňující informace.

Seznam aktuálních zakázek

Tabulak aktuálních veřejných zakázek zobrazuje právě probíhající veřejné zakázky zadavatelů registrovaných v systému profilzadavatele.cz jakožto profilu zadavatele.

Název veřejné zakázky a zadavatel: Detail:
Dodávka a montáž technologie čtyřdráhové kuželny
(TJ Sokol Mistřín)
Zobrazit
Překladatelské služby
(Charita Ostrava)
Zobrazit
Chodníky podél silnice I/13 v obci Rynoltice (Liberecký kraj)
(Obec Rynoltice)
Zobrazit
Snížení prašnosti v městě Sušice a okolí
(Sušické lesy a služby, s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice v Jistebníku
(Obec Jistebník)
Zobrazit
II/125 od křiž. s III/12533
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci
(Královská stezka o.p.s.)
Zobrazit
Pořízení technologií - STAMIT, s.r.o.
(STAMIT s.r.o.)
Zobrazit
Přístavba hasičské zbrojnice - stavební práce
(Obec Pohoří)
Zobrazit
Rekonstrukce veřejného osvětlení
(Obec Vlkava)
Zobrazit
dodávka SW PCB Allegro Designer PA3100B
(Automotive Lighting s.r.o.)
Zobrazit
Výměna povrchu sportoviště v Hluboučkách
(Obec Hlubočky)
Zobrazit
Skoronice - kanalizace a ČOV
(Obec Bujanov)
Zobrazit
Vybudování nové hasičské zbrojnice v obci Okrouhlá
(Obec Okrouhlá)
Zobrazit
Oprava střešní krytiny na kostele v Bělé
(Římskokatolická farnost Bohuslavice)
Zobrazit
Pořízení techniky – traktor, štěpkovač, manipulátor
(Vesa Česká Bělá, a.s.)
Zobrazit
Pořízení osobních automobilů pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou
(Diecézní charita ostravsko-opavská)
Zobrazit
Dodávka dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Bečice
(Obec Bečice)
Zobrazit
III/11511 – Všenory
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Sanační stavební práce po vytopení objektu ZŠ v ul. B. Němcové 140, Krupka
(Město Krupka)
Zobrazit
B.j. 14PB - KODUS Chuchelná
(Koupelny Rebel s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka nábytku a vybavení učeben pro VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici
(Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka a instalace ochozů a svodů kapek pro sklářské stroje č. 22 a 23 / Supply and Installation of Platform and Cullet chutes for IS Machines #22 and #23
(O-I Manufacturing Czech Republic, a.s.)
Zobrazit
Snížení prašnosti pálících a svařovacích boxů na Slévárně odlitků
(Vítkovické slévárny, spol. s r.o.)
Zobrazit
Pořízení vybavení pro předcházení vzniku bioodpadu ve vybraných obcích Sdružení měst a obcí Východní Moravy
(Sdružení měst a obcí východní Moravy)
Zobrazit
Provádění a zajištění elektrikářských prací pro Lesy hl. m. Prahy
(Lesy hl. m. Prahy)
Zobrazit
Zajištění pobytu žáků a učitelů v zahraničí
(Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452)
Zobrazit
Pořízení CNC frézky včetně programovacího software
(MIFER, s.r.o.)
Zobrazit
Technická infrastruktura 3 RD "U Pekárny" Štěpánkovice
(Obec Štěpánkovice)
Zobrazit
Tvorba sběrného dokumentárního celovečerního filmu
(Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.)
Zobrazit
Dětské hřiště v přírodním stylu ve školní zahradě
(Obec Přibice)
Zobrazit
Revitalizace parku Petra Bezruče v Klimkovicích
(Město Klimkovice)
Zobrazit
Dovybavení sběrného dvora ve městě Zbiroh, část 1 - dodávky
(Město Zbiroh)
Zobrazit
Zateplení obecního úřadu - obec Kamýk nad Vltavou
(Obec Kamýk nad Vltavou)
Zobrazit
Nákup konvektomatu
(Domov pro seniory Zahradní Město)
Zobrazit
III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora – odstranění havarijního stavu, 1.etapa
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Nákup zvedacího zařízení
(LANEX a.s.)
Zobrazit
Zařízení na měření filtrační účinnosti – automatický tester filtrů
(ČESKÁ VČELA s.r.o.)
Zobrazit
Sklad zahradního mobiliáře u kulturního a spolkového domu v Černilově na st.p. 206
(Obec Černilov)
Zobrazit
Rekonstrukce střechy stáje
(AP Střítež s.r.o.)
Zobrazit
Digitalizace Kina Řevnice
(Gong o.s.)
Zobrazit
Dodávka mobilní kompostárny vč. příslušenství pro zadavatele Pavel Boštík – nové vyhlášení“
(Pavel Boštík)
Zobrazit
Silnice II/268 Kněžmost, km 5,129-6,474, oprava povrchu vozovky
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Cyklostezka Vižňov – Nowe Siodlo – změna povrchu
(Město Meziměstí)
Zobrazit
Dodávka drážkovacího stroje
(STROS - Sedlčanské strojírny, a.s.)
Zobrazit
Oprava místní komunikace od č.p. 76 po č.p. 107 v obci Hejtmánkovice
(Obec Hejtmánkovice)
Zobrazit
Zajištění zahraničních jazykově-vzdělávacích pobytů pro žáky
(Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187)
Zobrazit
Fotoelektrochemický systém - PhotoEchem System (FRA) (VZ-2-2017)
(Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Rekonstrukce komunikace ul.Hlinky
(Obec Tvarožná)
Zobrazit
Rámcová smlouva na poskytování překladatelských, textových a tlumočnických služeb
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Rozvoj a zdokonalování IT technické infrastruktury a programového vybavení ve společnosti Skála&Vít, s.r.o.
(SKÁLA & VÍT, s. r. o.)
Zobrazit
Dopěstování dřevin na kmínku
(Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace)
Zobrazit
Zakázka na pořízení skládacího stroje formátu B1
(Tisk Horák a.s.)
Zobrazit
Komplexní řešení BRO - Černilov
(Obec Černilov)
Zobrazit
Dodávka bubnového třídiče pro kompostování
(Lesy hl. m. Prahy)
Zobrazit
Příjezdová komunikace průmyslová zóna Nová Včelnice
(Město Nová Včelnice)
Zobrazit
Bavoryně - kanalizace a ČOV - přípojky
(Obec Bavoryně)
Zobrazit
Revitalizace obecní zeleně ve Slezských Rudolticích - II.etapa - kostel a hřbitov
(HARTA o.s.)
Zobrazit
Obnova místní komunikace - stavební práce
(Obec Hejtmánkovice)
Zobrazit
DCR-VZ/2013/N/01 Zajištění tvorby a tisku propagačních materiálů a návrh a zajištění marketingové kampaně pro Východní Moravu v roce 2014
(Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.)
Zobrazit
Rámcová smlouva na dodávku zařízení Klimatická zkušební komora
(KOSTAL CR, spol. s r.o.)
Zobrazit
Servis a opravy nákladních vozidel
(Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.)
Zobrazit
BD Budovcova 1147, Poděbrady
(Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 1147/III v Poděbradech)
Zobrazit
Dodávka vozu pro svoz odpadu k dalšímu zpracování včetně kontejnerů
(TILIA MĚLNÍK spol. s r.o.)
Zobrazit
3 D optické měřící zařízení
(ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.)
Zobrazit
III/275 od kř. s I/16 Chotětov
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka Lisovacích nástrojů pro izostatické lisování porcelánových nerotačních výrobků tvar EYE
(Thun 1794 a.s.)
Zobrazit
Opatření pro zajištění stability skalního svahu Lipová
(Obec Lipová)
Zobrazit
Dopravní automobil
(Obec Skuhrov)
Zobrazit
Rekonstrukce Obecního úřadu Křtěnov
(Obec Křtěnov)
Zobrazit
Oprava pláště mateřské školy
(Město Olešnice)
Zobrazit
Dodávka technologie obráběcího centra
(KAPA ZLÍN, spol. s r.o.)
Zobrazit
Dodávka automobilu
(ORLÍK NAD VLTAVOU, s.r.o.)
Zobrazit
Blatec - komunikace v lokalitě "U nádraží"
(Obec Blatec)
Zobrazit
Analyzátor pro citlivou detekci mutací
(Genomac International, s.r.o.)
Zobrazit
Posklizňová linka - „AGROTREND HRUŠKY“, spol. s.r.o.
(AGROTREND HRUŠKY, spol. s.r.o.)
Zobrazit
Žabčice chodník do Přísnotic
(Obec Žabčice)
Zobrazit
Rekonstrukce průmyslového objektu společnosti FERRCOMP, a.s. - projekční činnost
(FERRCOMP, a. s.)
Zobrazit
G-KADR
(DŘEVO TRUST, a.s.)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
(Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka a instalace herních prvků, oplocení hřiště v obci Kamýk nad Vltavou
(Obec Kamýk nad Vltavou)
Zobrazit
Zateplení OÚ Jarohněvice
(Obec Jarohněvice)
Zobrazit
Plně automatické zařízení pro navíjení velkých jader
(THERMA FM, s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka mobilní kompostárny vč. příslušenství pro zadavatele PRIMA spol. s r.o.
(PRIMA spol. s r.o.)
Zobrazit
Sběrný systém pro nakládání s BRO ve městě Vodňany
(Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o.)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí pro město Česká Lípa a jeho p.o. na rok 2018
(Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace)
Zobrazit
Želešice, ul. 24. dubna - Úsek 1 u školy II
(Obec Želešice)
Zobrazit
Kanalizace a ČOV Vrchovany- inženýrská činnost a administrace
(Obec Vrchovany)
Zobrazit
Dodávka reagencií včetně kalibrátorů a kontrolního materiálu pro diagnostiku infekčních markerů a nájmu a servisu analyzátorů pro jejich zpracování
(Nemocnice Boskovice s.r.o)
Zobrazit
Projektová dokumentace na akci Ořechov, Vážany - odkanalizování
(Svazek obcí Ořechov - Vážany)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti výroby KOPOS KOLÍN - opatření č.3 - snížení spotřeby energie na kalibračních stolech
(KOPOS KOLÍN a.s.)
Zobrazit
Zajištění projektové dokumentace, inženýringu a autorského dozoru akce: Rekonstrukce a dostavba objektu č.p. 74, Dolní Břežany
(Obec Dolní Břežany)
Zobrazit
Dodávka fenotypizační linky pro Phenotyping Research Center
(PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o.)
Zobrazit
Stezka pro chodce a cyklisty Nepolisy - Zadražany, I. etapa
(Obec Nepolisy)
Zobrazit
Zajištění autobusové dopravy
(Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim)
Zobrazit
Dodávka vitamínových přípravků pro rok 2017
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele CNC horizontálního frézovacího a vyvrtávacího centra
(STROJÍRNY KALINOWSKI s.r.o.)
Zobrazit
Oprava parkovací plochy u Kotvy v ul. Pražská na p.p.č. 529/12 a 547 v k.ú. Vaňov
(Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem - město)
Zobrazit
III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora - opěrná zeď, rekonstrukce silnice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Úklidové služby pro Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace
(Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Zhotovení PD pro provádění stavby a výkon AD pro akci „NÁVRH STAVEBNÍCH ÚPRAV-MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBCI BLAŽOVICE“
(Obec Blažovice)
Zobrazit
Odprodej vyřazeného nepotřebného majetku – služebních dopravních prostředků - motorových vozidel
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Smlouva o dílo č. 1/2015 - provedení klempířských a pokrývačských prací a zateplení stropu na objektu čp. 101 a 120 prodejna.
(Obec Smolotely)
Zobrazit
Rekonstrukce místní vodní nádrže Milostín
(Obec Milostín)
Zobrazit
II/330 Nymburk, Velké Valy
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 2 pro roky 2016 a 2017
(Centrum sociálních služeb Praha 2)
Zobrazit
Nákup nákladního automobilu
(Městys Suchdol)
Zobrazit
Snížení emisí na zařízení pro výrobu vysokopecní vsázky
(TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.)
Zobrazit
Speciální vozidlo s mycí nástavbou
(Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o.)
Zobrazit
Oprava vstupní haly
(Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace)
Zobrazit
Obec Rožná - Rekonstrukce chodníků Zlatkov
(Obec Rožná)
Zobrazit
Cyklostezky v příhraniční oblasti Meziměstska a Mieroszowska, úsek Starostín - Vižňov
(Město Meziměstí)
Zobrazit
Přesná vertikální CNC frézovací centra pětiosá
(Meopta - optika, s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka souboru vstřikovacích forem
(IGRA MODEL s.r.o.)
Zobrazit
Přístroj na měření velikosti částic a stanovení jejich distribuce v léčivých látkách
(FARMAK, a.s.)
Zobrazit
Dodávka elektřiny 2017
(Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace)
Zobrazit
Modernizace jeviště v divadelní sále ZŠ Vizovice
(Základní škola Vizovice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Plošina nůžková pro paneláře – 3 ks
(Chart Ferox, a.s.)
Zobrazit
Základní školení v socioekonomických kompetencích – „SEKO“ (finanční gramotnost a měkké dovednosti) a technicko-organizační zajištění rekvalifikačních kurzů
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Rekonstrukce sokolovny ve Zbiroze - 2. etapa
(Město Zbiroh)
Zobrazit
Stavební úpravy kulturního domu
(Obec Sluhy)
Zobrazit
Výměna střešní krytiny mateřské školy v Mladoňovicích
(Obec Mladoňovice)
Zobrazit
Rozšíření hřbitova II, Velké Bílovice
(Město Velké Bílovice)
Zobrazit
Obnova strojového vybavení biofarmy
(Ing. Michaela Šantorová)
Zobrazit
Dodávka manipulační technologie pro společnost BIGGEST s.r.o. – III.
(BIGGEST s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka a zprovoznění zařízení pro nanášení teplého pokovu na lince 23 / Supply and Commissioning of Hood Hot End Coating Line 23
(O-I Manufacturing Czech Republic, a.s.)
Zobrazit
Oprava uzávěrů, šoupat Holešov, Bystřice pod Hostýnem
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Oprava vodovodu Holešov, ul.Za Vodou-I.etapa
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Osobní automobil s elektrickým pohonem
(AVEKO Servomotory, s.r.o.)
Zobrazit
Rámcová dohoda na zajištění služeb přepravy žáků základní školy
(Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rekonstrukce stáje OMD
(ZP Ostrov, a.s.)
Zobrazit
ČOV II a splašková kanalizace IV. etapa, Bohdaneč - zhotovitel
(Obec Bohdaneč)
Zobrazit
Nářadí pro pracovní dílny
(Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380)
Zobrazit
Dodávka cisterny automobilové silniční na kapaliny
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Pravidelní servisní prohlídky a opravy osobních vozidel pro období 2015 – oblast Kutná Hora
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Nákup a dodávka rolby na led
(Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z.s.)
Zobrazit
Hluboš-ŽIJME SPOLEČNĚ
(Obec Hluboš)
Zobrazit
Oprava havarijního stavu opěrné zdi p.p.č. 1007/1 a 1009/1 k.ú. Ústí nad Labem za domy Masarykova 114,116.
(Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem - město)
Zobrazit
Dodávka vybavení nové provozovny v rámci projektu "SLADKÉ SRDCE OSTRAVY"
(Warewa s.r.o.)
Zobrazit
Oprava armaturní komory VDJ Střílky
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Kroměříž - ul. Žerotínova- zkapacitnění potrubí DN 500 a Kroměříž - ul. Žerotínova- oprava 6 ks vodovodních přípojek
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Dodávka 5ti-osého vertikálního frézovacího centra
(Nástroje 24, s.r.o.)
Zobrazit
Výběrové řízení na vnitřní výbavu samostatného školicího střediska (Vybavení interiérů včetně podhledů učebny pro praktickou a teoretickou výuku)
(BENEKOVterm s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka mobilní kompostárny vč. příslušenství pro TEJNORA & SVATOŠ spol. s r.o.
(Tejnora & Svatoš s.r.o)
Zobrazit
Montážní ochoz
(Iveco Czech Republic, a. s.)
Zobrazit
Společnost Hondl Global Services snižuje prašné imise zametením silnic
(HONDL GLOBAL SERVICES, a.s.)
Zobrazit
Dodávka CNC soustruhu
(PEaPE METAL, s.r.o.)
Zobrazit
Dodání dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení pro obec Záříčí
(Obec Záříčí)
Zobrazit
Úklidové a dezinfekční práce v objektech "HVĚZDA - občanské sdružení"
("HVĚZDA z. ú.")
Zobrazit
Česká Kubice – Folmava – Vodovod, kanalizace a ČOV
(Obec Česká Kubice)
Zobrazit
(c) 2010 - 2017 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap