Aktuální veřejné zakázky

Tato stránka podává přehled právě probíhajících, resp. neukončených veřejných zakázek evidovaných v profilu zadavatele v elektronickém nástroji profilzadavatele.cz. Po kliknutí se lze dozvědět o daných veřejných zakázkách podrobnější informace a lze také stáhnout připojené soubory či přečíst doplňující informace.

Seznam aktuálních zakázek

Tabulak aktuálních veřejných zakázek zobrazuje právě probíhající veřejné zakázky zadavatelů registrovaných v systému profilzadavatele.cz jakožto profilu zadavatele.

Název veřejné zakázky a zadavatel: Detail:
Stavba chodníků a kolumbaria na hřbitově v Moravských Prusích
(Obec Prusy - Boškůvky)
Zobrazit
Dodávka a montáž herních prvků a mobiliáře v obci Konecchlumí
(Obec Konecchlumí)
Zobrazit
Dodávka asfaltových směsí pro pokládku živičných koberců na rok 2018
(Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.)
Zobrazit
Provedení nového zastřešení skladové haly „F“ v areálu OSM- OMTZ Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy sklad Poříčany okr. Kolín.
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Rekonstrukce mostu M05 přes Srní potok poškozeného přívalovými dešti
(Obec Krhová)
Zobrazit
Chodníky hřbitov Prušánky
(Obec Prušánky)
Zobrazit
III/10115 - I. úsek od kř. III/1042 - konec obce Černíky a II. úsek začátek Březová - Oleško, konec staničení
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Změna užívání a stavební úpravy části kulturního domu obce Vlastibořice
(Obec Vlastibořice)
Zobrazit
Dodání betonové směsi
(Thun 1794 a.s.)
Zobrazit
Oprava části objektu společnosti PD profi, s.r.o.
(PD profi, s.r.o.)
Zobrazit
Okrouhlá - zasíťování lokality pro novou výstavbu RD II. etapa, 1.část
(Obec Okrouhlá)
Zobrazit
Rekonstrukce ulic Tyršova a Smetanová
(Město Hodkovice nad Mohelkou)
Zobrazit
Montážní pas č.1
(MORA MORAVIA, s.r.o.)
Zobrazit
Kolový traktor
(Martin Králík)
Zobrazit
Vzdělávání je SUPER
(SUPER PET, a.s.)
Zobrazit
Výběrové řízení na poskytnutí služeb – akreditovaných měření, ověření parametrů a certifikace
(BENEKOVterm s.r.o.)
Zobrazit
Dobrohostov - oprava komunikace
(Obec Lípa)
Zobrazit
Rámcová smlouva na smluvní výzkum
(WOMBAT, s.r.o.)
Zobrazit
Smlouva o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
(Obec Obecnice)
Zobrazit
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace – o3 vzdělávání učitelů - odbornost
(Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace)
Zobrazit
Revitalizace márnice na hřbitově v Hostomicích včetně všech etap
(Město Hostomice)
Zobrazit
Dodávka tiskařských produktů a provedení tiskařských prací
(Česká republika - Státní úřad inspekce práce)
Zobrazit
Nové prostory MŠ Velké Petrovice - Stavební úpravy domu č.p. 10, Velké Petrovice
(Obec Velké Petrovice)
Zobrazit
Kostel sv. Jana Křtitele v Manětíně - stavební úpravy interiéru
(Římskokatolická farnost Manětín)
Zobrazit
CNC vertikální obráběcí centrum
(Kovo Staněk, s.r.o.)
Zobrazit
Zajištění bezpečného příchodu k veřejné hromadné dopravě v Tichově
(Obec Tichov)
Zobrazit
Most ev.č. 11124-2 přes Blanici před obcí Libež
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Výběrové řízení na generálního dodavatele stavebních prací
(SVÚM a.s.)
Zobrazit
Sběr,svoz a likvidace komunálního odpadu Velký Ratmírov
(Obec Velký Ratmírov)
Zobrazit
Multifunkční hřiště Krčmaň, Kokorská - II. etapa
(Obec Krčmaň)
Zobrazit
„OSAZENÍ KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ“
(Město Loket)
Zobrazit
Dodávka a instalace fotovoltaického systému FVE pro výrobu elektrické energie a vytápění
(Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.)
Zobrazit
Modernizace mléčné farmy Šlapanice II
(BONAGRO, a.s.)
Zobrazit
II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012, I. etapa
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Pořízení 3 ks laserů na gravírování
(MPM-QUALITY v.o.s.)
Zobrazit
Intenzifikace systému sběru BRKO Vlastimil Ferda
(Ing. Vlastimil Ferda)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku dostavbu hrubých staveb dvou penzionů
(Jiřina Bučková)
Zobrazit
Dokončení inženýrských sítí v ulici Karpaty I
(Obec Šitbořice)
Zobrazit
Pořízení elektromobilu
(LIKO-S, a.s.)
Zobrazit
2 vysokozdvižné vozíky pro společnost RETEX a.s.
(RETEX a.s.)
Zobrazit
Oprava místních komunikací v obci Malý Beranov - 2018
(Obec Malý Beranov)
Zobrazit
Studie odkanalizování
(Obec Hůrky)
Zobrazit
Pořízení technologií – STEINEX a. s.
(STEINEX a.s.)
Zobrazit
Modernizace vybavení RV
(ZD Klenovice na Hané, družstvo)
Zobrazit
Pořízení elektromobilu pro Místní akční skupinu Šipka
(Místní akční skupina Šipka, z. s.)
Zobrazit
Pořízení trhacího stroje pro společnost RETEX a.s.
(RETEX a.s.)
Zobrazit
Real-time qPCR cykléru s teplotním gradientem, pro IVD s příslušenstvím
(GENERI BIOTECH s.r.o.)
Zobrazit
Pořízení vstřikovacího lisu s příslušenstvím (2017)
(MEPAC CZ, s.r.o.)
Zobrazit
Chodník A
(Obec Vysoké Studnice)
Zobrazit
Klimatická komora navržená pro provoz s elektromagnetickým vibračním systémem
(Altran CZ a.s.)
Zobrazit
Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro SDH Velká Losenice
(Obec Velká Losenice)
Zobrazit
Novostavba přístřešku Rybitví na par.č. 367/3
(Obec Rybitví)
Zobrazit
Měřicí přístroj
(ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.)
Zobrazit
Vodovod Češov Liběšice III.Etapa
(Obec Češov)
Zobrazit
Dodávka pásového dozeru
(DIRIGERE servis s.r.o.)
Zobrazit
Vícepráce - Multifunkční objekt - Spolkový dům Rudolfa Berana
(Obec Pracejovice)
Zobrazit
Stavební úpravy stávajícího objektu - stavební úpravy a nové kanceláře
(IBOS a.s.)
Zobrazit
FTIR Spektrofotometr
(Remarkplast s.r.o.)
Zobrazit
Nakládání s bioodpady v obci Lípa
(Obec Lípa)
Zobrazit
Diton - Forma Vibrolisu
(DITON s.r.o.)
Zobrazit
Poskytování dopravních informací cestujícím - nové vyhlášení
(Koordinátor ODIS s.r.o.)
Zobrazit
POŘÍZENÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V OBLASTI AKVAKULTURY, MODERNIZACE ZAŘÍZENÍ
(Vladimír Mráz)
Zobrazit
PD-Kanalizace a ČOV Pačlavice vč. m.č. Pornice a Lhota
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Kontroly a revize plynového zařízení dle vyhlášky ČUBP č. 85/1978 Sb., kontroly spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., revize a zkoušky TNS dle ČSN 690012
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rekonstrukce výpusti a hrází Horního rybníka včetně odbahnění.
(Obec Příluka)
Zobrazit
Servis světelného signalizačního značení (2016-2019)
(Město Čáslav)
Zobrazit
Adaptace skladu KD na víceúčelové zázemí spolkového a kulturního života občanů Olešnice
(Město Olešnice)
Zobrazit
Infrastruktura pro pořádání sportovních akcí Čakovice
(Městská část Praha - Čakovice)
Zobrazit
Nákup zemědělské techniky – Zderaz, zemědělské družstvo
(Zderaz, zemědělské družstvo)
Zobrazit
Stavební úpravy ZŠ v Bernarticích
(Obec Bernartice)
Zobrazit
Pořízení opěrných stěn
(PUSTĚJOVSKÝ s.r.o.)
Zobrazit
Kompostárna Veliká včetně zajištění svozu biologicky rozložitelného odpadu
(Ing. Miroslav Jeřábek)
Zobrazit
CNC bruska pro broušení do kulata slinutých karbidů, loupacím systémem broušení, s automatickým robotickým zakládáním obrobků
(ROTANA a.s.)
Zobrazit
Rozšíření veřejného osvětlení v Obci Jevišovka ulice Zahradní
(Obec Jevišovka)
Zobrazit
II/279-průtah obcí Žďár a Doubrava
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Zateplení kulturního domu v Jedlí
(Obec Jedlí)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení ve městě Potštát (Potštát)
(Město Potštát)
Zobrazit
MODERNIZACE PŘÍRODOVĚDNÉ UČEBNY – DODÁVKY
(Základní škola T. G. Masaryka Jistebník okres Nový Jičín, příspěvková organizace)
Zobrazit
Smlouva o dílo č. 03/2016
(Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce průmyslového objektu společnosti FERRCOMP, a.s. - projekční činnost
(FERRCOMP, a. s.)
Zobrazit
Nákup nového traktoru
(Obec Krompach)
Zobrazit
Integrační koule 1000 mm a 500 mm včetně příslušenství pro měření LED modulů a spektroradiometr pro měření barvy
(Automotive Lighting s.r.o.)
Zobrazit
III/10226 Daleké Dušníky, most ev. č. 10226-1
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Odborné polygrafické a ostatní kurzy
(FINIDR, s.r.o.)
Zobrazit
Kamerový systém pro obec Husinec - část II. - zajištění služeb - přenos dat z kamerového místa
(Obec Husinec)
Zobrazit
Vzdělávejte se pro růst - Moravskoslezský kraj - Lektorksé dovednosti
(Brose CZ spol. s r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce zdroje tepla, kotelna na uhlí v objektu AGRO Košetice opravárenská dílna
(Agropodnik Košetice, a.s.)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti objektu Sboru Církve bratrské v Litvínově
(Sbor Církve bratrské v Litvínově)
Zobrazit
Modřice-protipovodňová opatření a vyjmutí území z aktivní záplavové zóny
(Město Modřice)
Zobrazit
Výstavba nové výrobní haly Nad Školou
(Kovo HB, s.r.o.)
Zobrazit
Modernizace infrastruktury ZŠ Velké Pavlovice – vybavení odborné učebny fyziky a chemie (část 2)
(Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka protikroupového systému sadu Průhon II v k.ú. Blahotice
(EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.)
Zobrazit
Stavební úpravy a přístavby CHD sv. Alžběty a CHD sv. Václava – II. etapa - II
(Charita Ostrava)
Zobrazit
Zajištění bezbariérového přístupu
(Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba)
Zobrazit
Dodávka tiskařské technologie do Žatce
(Danielson s.r.o.)
Zobrazit
Nástavba a přístavba Základní školy Kamenný Přívoz
(Obec Kamenný Přívoz)
Zobrazit
Dodávka tlakovací stolice pro vysoké parametry II. (hydraulická)
(MATTECH, s.r.o.)
Zobrazit
BUS CNG KLADNO 2017
(ČSAD MHD Kladno a.s.)
Zobrazit
Rekreační stezka Havraňák, k. ú. Čakovice
(Městská část Praha - Čakovice)
Zobrazit
Pronájem školících prostor + stravování účastníků kurzu pro oblast PŘEROV
(Vzdělávání a rozvoj dospělých s.r.o.)
Zobrazit
Revitalizace zámeckého parku
(Česká provincie Congregatio Jesu)
Zobrazit
Nákup kolového traktoru o výkonu 50 -75 KW včetně příslušenství
(Obec Nová Ves)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku 1 ks CNC soustruhu s poháněnými nástroji a osou Y
(AKC - Production s.r.o.)
Zobrazit
Rozšíření a posílení vodovodu v obci Stvolová, lokalita Vlkov
(Obec Stvolová)
Zobrazit
Výstavba víceúčelového hřiště
(Obec Opolany)
Zobrazit
Potštát – Lipná, vodovod
(Město Potštát)
Zobrazit
Výstavba chodníku podél II/332 v obci Zbožíčko, oprava vjezdů a oprava vpustí dešťové kanalizace podél silnice II/332
(Obec Zbožíčko)
Zobrazit
Modernizace technologického vybavení výrobny pekařských a cukrářských výrobků
(ERPEKO, a.s.)
Zobrazit
Dodávka univerzálního kolového traktoru
(Lesy hl. m. Prahy)
Zobrazit
Dodavatel výstavní expozice MSV Nitra 2018
(HENNLICH s.r.o.)
Zobrazit
Dodání kompresoru
(BENTEX-Plast s.r.o.)
Zobrazit
Posílení specifických dovedností zaměstnanců Gumárny Zubří, akciová společnost
(Gumárny Zubří, akciová společnost)
Zobrazit
III/24418 - Borek
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Revitalizace pramenné oblasti Mlýneckého potoka
(Marie Vroblová)
Zobrazit
Zakázka na zhotovení dvou bytových jednotek ve 3. NP v objektu Hasičské zbrojnice
(Obec Velké Karlovice)
Zobrazit
Kostel Nejsvětější Trojice, Verušičky - oprava stropu hlavní lodi, oprava střechy presbytáře, osazení výplní otvorů, zastřešení sakristií
(Obec Verušičky)
Zobrazit
Stavební úpravy objektu Základní a mateřské školy Úsobrno
(Obec Úsobrno)
Zobrazit
Dodávka kuchyňských linek 2012
(Sociální služby pro seniory Olomouc p.o.)
Zobrazit
Obec Luštěnice - Veřejné osvětlení - přílož kabelu VO v obci Voděrady
(Obec Luštěnice)
Zobrazit
„Oprava fasády OÚ Nadějkov“
(Obec Nadějkov)
Zobrazit
Vytápění objektu M02
(Jihostroj a.s.)
Zobrazit
Dodávka oken a dveří
(Jihostroj a.s.)
Zobrazit
II/259 konec obce Líny směr Katusice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Veřejná zakázka na dodávku rentgenového difraktometru
(COMTES FHT a.s.)
Zobrazit
Pícninářská technika
(Marek Čunát)
Zobrazit
Modernizace sociálních zařízení pokojů klientů pobytové služby Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem v Domově Sluníčko
(Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka a instalace potrubí a vedení pro chlazení a spalování vzduchu / Supply and Installation of Piping and Ducting for cooling and air combustion
(O-I Manufacturing Czech Republic, a.s.)
Zobrazit
Veřejné osvětlení v obci Hejtmánkovice
(Obec Hejtmánkovice)
Zobrazit
Vnitřní opravy v mateřské škole v Tiché č.p. 278
(Obec Tichá)
Zobrazit
Dodávka vybavení nové provozovny v rámci projektu "SLADKÉ SRDCE OSTRAVY"
(Warewa s.r.o.)
Zobrazit
Software na 3D konstruování pro vývoj a konstrukci
(IN - EKO TEAM s.r.o.)
Zobrazit
NANOPROGRES, z.s.p.o.- Plynový chromatograf - zrušeno
(NANOPROGRESS, z.s.)
Zobrazit
dodávka tepla a teplé vody
(Obec Město Libavá)
Zobrazit
Pořízení chladícího tanku - Petr Novák
(Petr Novák)
Zobrazit
Rekonstrukce příjezdových komunikací do průmyslových zón v obci Vysočina
(Obec Vysočina)
Zobrazit
Restaurování mobiliáře- dveří, schodiště, podlah, lavic a kazatelny v kostele sv. Bartoloměje v Kočí
(Římskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim)
Zobrazit
III/2724 Přerov n. L. - střed, od začátku parku po konec rybníka 2,288-2,888
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
I/16 kácení a dendrologický průklest
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Obnova levé kopule věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Budišově nad Budišovkou
(Římskokatolická farnost Budišov nad Budišovkou)
Zobrazit
ZTV pro RD Kojčice
(Obec Kojčice)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
(divadlo Minor)
Zobrazit
NÁKUP AUTOBUSŮ PRO ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY 2018
(ARRIVA Střední Čechy s.r.o.)
Zobrazit
Naučná stezka Kašava
(Obec Kašava)
Zobrazit
Oprava střechy – Škola Sebranice
(Obec Sebranice)
Zobrazit
Přesná CNC rovinná a profilová bruska
(Meopta - optika, s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka vozidla Multi Kombi na odvodňování kalů
(Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.)
Zobrazit
Kompletní rekonstrukce hřiště Dyje včetně závlahového systému a vybavení
(Obec Dyje)
Zobrazit
II/105 Sedlčany - Libíň
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dovybavení sběrného dvora ve městě Zbiroh, část 1 - dodávky
(Město Zbiroh)
Zobrazit
Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro Obec Bílovice nad Svitavou
(Obec Bílovice nad Svitavou)
Zobrazit
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap