Aktuální veřejné zakázky

Tato stránka podává přehled právě probíhajících, resp. neukončených veřejných zakázek evidovaných v profilu zadavatele v elektronickém nástroji profilzadavatele.cz. Po kliknutí se lze dozvědět o daných veřejných zakázkách podrobnější informace a lze také stáhnout připojené soubory či přečíst doplňující informace.

Seznam aktuálních zakázek

Tabulak aktuálních veřejných zakázek zobrazuje právě probíhající veřejné zakázky zadavatelů registrovaných v systému profilzadavatele.cz jakožto profilu zadavatele.

Název veřejné zakázky a zadavatel: Detail:
Zateplení areálu SOŠ TŽ
(Střední odborná škola Třineckých železáren)
Zobrazit
0054607- Stavební úpravy ZŠ a MŠ Rozvadov
(Obec Rozvadov)
Zobrazit
13 TI Šilheřovice
(Obec Šilheřovice)
Zobrazit
14_Ubytování a stravování žáků šk.r. 2014/15
(Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace)
Zobrazit
2. etapa stavební akce " výměna výplní otvorů, zateplení střechy a obvodových stěn školní budovy na ul. 28.října 1884, 738 01 Frýdek - Místek"
(Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
Zobrazit
20 TI Rozvadov
(Obec Rozvadov)
Zobrazit
3 TI Šilheřovice
(Obec Šilheřovice)
Zobrazit
3D-tiskárna pro společnost MSR Engines s.r.o.
(MSR Engines s.r.o.)
Zobrazit
4_VPP-principy automatizace
(Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
Zobrazit
5-výzva k podání nabídek na ICT vybavení a spotřební kancelářský materiál - číslo projektu CZ 1.071.4.0021.3355
(Základní škola Chomutov, Písečná 5144)
Zobrazit
5_Zajištění dopravy spojené s měkkými aktivitami
(Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace)
Zobrazit
6 kusů FPGA koprocesorů
(Therapharm, a.s.)
Zobrazit
Adaptace skladu KD na víceúčelové zázemí spolkového a kulturního života občanů Olešnice
(Město Olešnice)
Zobrazit
Aditivace spalovacího zdroje Litoměřice
(ENERGIE Holding a.s.)
Zobrazit
Aditivace spalovacího zdroje Mimoň
(ENERGIE Holding a.s.)
Zobrazit
Administrátor Dispozičního fondu v Euroregionu Šumava-program Přeshr.spolupr. Cíl3 ČR-BY
(Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy)
Zobrazit
Adršpach - Chodník z Horního do Dolního Adršpachu I. etapa
(Obec Adršpach)
Zobrazit
Adršpach - doplnění vodovodu
(Obec Adršpach)
Zobrazit
AFK Kácov - zateplení
(AFK Kácov)
Zobrazit
AFK Kácov – Opravy a dovybavení sportovního areálu
(AFK Kácov)
Zobrazit
Akademie GTX – systematické vzdělávání pro vyšší konkurenceschopnost
(GUMOTEX, akciová společnost)
Zobrazit
Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci
(Královská stezka o.p.s.)
Zobrazit
Aktualizace databáze My Trees - projekt Stromořadí celopražského významu, Praha 1 až 10
(Lesy hl. m. Prahy)
Zobrazit
Alej kolem silnice do Darkoviček
(Obec Kozmice)
Zobrazit
Alternativní způsoby a změny ve financování osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Analýza nabídky akreditovaných vzdělávacích programů
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Analýza rizik kontaminovaných dnových sedimentů Huštěnovického potoka
(EPS aktivity o.s.)
Zobrazit
Analýza, dodávka a implementace SW produktu - Informačního systému pro svoz odpadu
(Čistá Plzeň, s. r. o.)
Zobrazit
Analyzátor pro citlivou detekci mutací
(Genomac International, s.r.o.)
Zobrazit
Architektonická soutěž o návrh "Víceúčelová sportovní hala Modřice"
(Město Modřice)
Zobrazit
Architektonická soutěž o návrh - Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany
(Obec Psáry)
Zobrazit
Architektonická soutěž o návrh Nová škola Chýně
(Obec Chýně)
Zobrazit
Areál školního hřiště a volnočasových aktivit k. ú. Sedliště ve Slezsku
(Obec Sedliště)
Zobrazit
Asfaltace ul. Na Záhumníku, Darkovice
(Obec Darkovice)
Zobrazit
Audity vhodných pracovních pozic pro OZP/OZZ u zaměstnavatele a individuální poradenství v otázkách zaměstnávání OZP/OZZ
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Automobil VW Transporter
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Autorský dozor stavby
(Obec Ludgeřovice)
Zobrazit
Autoškola 2014/15
(Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace)
Zobrazit
Bastion I – oprava římsy
(Město Jaroměř)
Zobrazit
BD Janov, parc.č. st. 248/1, k.ú. Janov u Krnova – stavební úpravy
(Město Janov)
Zobrazit
BD Město Albrechtice, Poštovní č.p. 55 - stavební úpravy
(Luděk Volek)
Zobrazit
BD Rudíkovy, č.p. 37 - stavební úpravy
(Marie Pernická)
Zobrazit
BD Slezské Pavlovice č.p. 91, 92, 93, 94 a 95 - stavební úpravy objektu 1. a 2. etapa výstavby
(Obec Slezské Pavlovice)
Zobrazit
Bezbariérové chodníky v Cítolibech – ul. Chlumčanská
(Městys Cítoliby)
Zobrazit
Bezbariérové chodníky v obci Rakvice
(Obec Rakvice)
Zobrazit
Běžná údržba místních komunikací a jejich správa na r.2014-2016
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Bílovice nad Svitavou - Hřbitov, Hradisko, MŠ
(Obec Bílovice nad Svitavou)
Zobrazit
Bílý týden - akce zaměřená na sběr objemného odpadu z domácností na území Statutárního města Teplice
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Biocentrum s vodní plochou, k.ú. Dobročkovice
(Robert Priesterrath)
Zobrazit
Biologická ČOV AS Vario comp 200N - novostavba
(Sociální služby, příspěvková organizace)
Zobrazit
Blatec - komunikace v lokalitě "U nádraží"
(Obec Blatec)
Zobrazit
Blatec - rekonstrukce komunikace a chodníků "Nová čtvrť"
(Obec Blatec)
Zobrazit
Borová - obnova kanalizace k.ú. Borová u Chvalšin
(Obec Chvalšiny)
Zobrazit
Božetice - obnova Mlýnské stoky po povodni
(Obec Božetice)
Zobrazit
Boží Dar - Intenzifikace ČOV
(Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.)
Zobrazit
Braníškov - kanalizace a ČOV
(Obec Braníškov)
Zobrazit
Bratčice tlaková kanalizace - dokončení
(Obec Bratčice)
Zobrazit
Břežany II – Chodník u bytovek
(Obec Břežany II)
Zobrazit
Březina,mateřská škola-zlepšení tepelně-technických parametrů obvod.konstrukcí a úprava ÚT
(Obec Březina)
Zobrazit
Březůvky - komunikace pěší podíl silnice III/49023
(Obec Březůvky)
Zobrazit
Bubnová třídička
(Jiří Sodomka)
Zobrazit
Budova dílen, p.č.st. 29, k.ú. Skřipov - stavební úpravy a změna užívání
(Obec Skřipov)
Zobrazit
Bukovina IS - komunikace, chodník
(Obec Bukovina)
Zobrazit
Bunkr Drnov-Muzeum Studené války a protivzdušné obrany I. etapa
(Bunkr Drnov, o.s.)
Zobrazit
Býšť - Smejčka II Odtrubnění pravostranných bezejmenných přítoků Brodeckého potoka soustavou zahloubených tůní a mokřadů v k.ú. Býšť
(Ing. Tomáš Pětivoký)
Zobrazit
Bytový dům Jeseník - stavební úpravy objektu a změna užívání na BD (4PČB+3VSB)
(Římskokatolická farnost Jeseník)
Zobrazit
Bytový dům Město Albrechtice, č.p. 59 - stavební úpravy
(Vendulka Caisbergerová)
Zobrazit
Bytový dům Moravský Beroun - stavební úpravy objektu a změna užívání na BD (2PB-PČB + 4PB-VB)
(Radomír Stach)
Zobrazit
Č. Kubice - kamerový systém CCTV
(Obec Česká Kubice)
Zobrazit
Č. Kubice - výstavba chodníků při II/190
(Obec Česká Kubice)
Zobrazit
Čarovný mlýn
(Karolina Leitnerová)
Zobrazit
Čáslav - opravy chodníků na území města
(Město Čáslav)
Zobrazit
Čáslav - zimní údržba místních komunikací
(Město Čáslav)
Zobrazit
Čebín – biocentrum LBC 1 Čebínský sad
(Obec Čebín)
Zobrazit
Celková obnova kostela sv. Mikuláše č. p. 187, Cheb, část "Stavební úpravy krovů a střech nad presbytářem a sakristií"
(Římskokatolická farnost Cheb)
Zobrazit
Celonerezová pila na kosti a maso
(KIMBEX, s.r.o.)
Zobrazit
Centrální nákup energií na rok 2013-2014
(Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov)
Zobrazit
Centropol - dodávka el. energie 2014
(Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace)
Zobrazit
CENTROPOL ENERGY, a.s. - dodávka elektřiny
(Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace)
Zobrazit
Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING - projekční služby
(CESA ENGINEERING a.s.)
Zobrazit
Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING - generální dodavatel
(CESA ENGINEERING a.s.)
Zobrazit
Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING - inženýrská činnost
(CESA ENGINEERING a.s.)
Zobrazit
Černilov – lokalita „V Čibru“ – zřízení mokřadního biocentra na pozemku p. č. 3267 v k. ú. Černilov
(Obec Černilov)
Zobrazit
České panelové šetření domácností
(Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Českolipská teplárenská akciová společnost
(Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace)
Zobrazit
Cesta na vrchol (nákup sportovního vybavení v roce 2013)
(HOKEJOVÝ CLUB BBSS)
Zobrazit
Cestovním ruchem k rozvoji cykloturistiky - 8.etapa
(Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou)
Zobrazit
Cestovním ruchem k rozvoji cykloturistiky - 9. etapa
(Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou)
Zobrazit
Chodník - Bernartice nad Odrou
(Obec Bernartice nad Odrou)
Zobrazit
Chodník - Záguří, u vodojemů
(Obec Horní Bludovice)
Zobrazit
Chodník ke hřbitovu Na Březinách - lávka
(Město Hlučín)
Zobrazit
Chodník Milíkov - lokalita Pila
(Obec Milíkov)
Zobrazit
Chodník na Bystrém
(Obec Janovice)
Zobrazit
Chodník podél místní komunikace Svépravice
(Obec Svépravice)
Zobrazit
Chodník podél silnice II/268 v obci Svojkov - 1. část
(Obec Svojkov)
Zobrazit
Chodník při silnici III/0268 v obci Folmava
(Obec Česká Kubice)
Zobrazit
Chodník Šanovská - Hrabětice
(Obec Hrabětice)
Zobrazit
Chodník Újezd - Bratronice
(Obec Smilovice)
Zobrazit
Chodník, lokalita Centrum - úsek A, C/1 a C/2
(Obec Milíkov)
Zobrazit
Chodník, lokalita Centrum - úsek B
(Obec Milíkov)
Zobrazit
Chodníkové těleso Věřovice, podél silnice II/483a II/480, včetně účelového odvodnění
(Obec Veřovice)
Zobrazit
Chodníky a dešťová kanalizace v obci Havlovice
(Obec Havlovice)
Zobrazit
Chodníky Stříbrné Hory
(Obec Stříbrné Hory)
Zobrazit
Chodníky, autobusová zastávka a dopravní řešení křižovatky v Záluží II/114
(Obec Záluží)
Zobrazit
Chrám sv. Mikuláše v Chebu jako turistický cíl
(Římskokatolická farnost Cheb)
Zobrazit
Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice – 3. opakované řízení
(Město Olešnice)
Zobrazit
Chráníme bezpečně a profesionálně - rozvoj zaměstnanců Bohemia retail, s.r.o.
(Bohemia retail, s.r.o.)
Zobrazit
Čistá obec Hostěradice
(Obec Hostěradice)
Zobrazit
Čisté a uklizené ulice v Hrobčicích
(Obec Hrobčice)
Zobrazit
Čisté město - pořízení dodávek - nákup technického vybavení
(Správa zeleně a údržba města Vejprty, s.r.o.)
Zobrazit
Čisté silnice v Neratovicích
(The Khizriev Organization, spol. s r.o.)
Zobrazit
Čisté Troubelice
(Obec Troubelice)
Zobrazit
Čistění komunikací v obci Bohaté Málkovice
(Obec Bohaté Málkovice)
Zobrazit
Čištění komunikací ve městě Teplice nad Metují
(Město Teplice nad Metují)
Zobrazit
Čistírna průmyslových odpadních vod (zaolejované odpadní vody) KOVOLIT, a.s. Modřice – II
(KOVOLIT, a.s.)
Zobrazit
Čistší obec Nezdenice
(Obec Nezdenice)
Zobrazit
Cloud na podporu vzdělávání pedagogů
(K-net Technical International Group, s.r.o.)
Zobrazit
ČOV - Přibice - intenzifikace - úvěr
(Obec Přibice)
Zobrazit
ČOV a splašková kanalizace Dolní Adršpach a Rekonstrukce ČOV a splašková kanalizace Horní Adršpach
(Obec Adršpach)
Zobrazit
ČOV a splašková kanalizace Dolní Adršpach a Rekonstrukce ČOV a splašková kanalizace Horní Adršpach"
(Obec Adršpach)
Zobrazit
ČOV II a splašková kanalizace IV. etapa, Bohdaneč - zhotovitel
(Obec Bohdaneč)
Zobrazit
ČOV Přibice - intenzifikace
(Obec Přibice)
Zobrazit
ČOV Přibice intenzifikace - výkon TDI
(Obec Přibice)
Zobrazit
ČOV Přibice-intenzifikace projektová činnost
(Obec Přibice)
Zobrazit
ČSS – nákup mikrobusu tov. zn. Peugeot 2014
(Český střelecký svaz)
Zobrazit
ČSS – nákup osobního vozidla tov. zn. Škoda, Rapid Spaceback
(Český střelecký svaz)
Zobrazit
ČSS – nákup sportovních střelných zbraní 2014
(Český střelecký svaz)
Zobrazit
ČSS – nákup sportovního střeliva 2014 I.
(Český střelecký svaz)
Zobrazit
Cvičné tenisové stěny
(Obec Křoví)
Zobrazit
CYCLO - AQUA - AUTOCAMP Ostrožská Nová Ves
(Radek Komárek)
Zobrazit
Cyklostezka Ždánicko
(Mikroregion Ždánicko)
Zobrazit
Cyklostezka Kvíčovice - Holýšov
(Obec Kvíčovice)
Zobrazit
Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, odstranění traťové koleje a vyhýbky č.4
(Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice)
Zobrazit
Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice
(Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice)
Zobrazit
Cyklostezka Oslavany - Ivančice
(Mikroregion Ivančicko)
Zobrazit
Cyklostezka Štěpánovice-Tišnov, veřejné osvětlení
(Obec Štěpánovice)
Zobrazit
Cyklostezka z Broumova do Otovic k hraničnímu přechodu - stavební práce
(Obec Otovice)
Zobrazit
Cyklostezky v příhraniční oblasti Meziměstska a Mieroszowska, úsek Starostín - Vižňov
(Město Meziměstí)
Zobrazit
CZ.1.02/3.2.00/14.25738 Zateplení obvodových stěn a střechy pavilonu ZŠ v Luštěnicích
(Obec Luštěnice)
Zobrazit
CZ.1.02/3.2.00/14.25906 Snížení energetické náročnosti objektu Haly BIOS v Novém Strašecí
(Město Nové Strašecí)
Zobrazit
Dádávka kancelářských potřeb
(Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dalovice - obnova místních komunikací a souvisejících prostranství
(Obec Dalovice)
Zobrazit
Dalovice - rozšíření veřejného osvětlení
(Obec Dalovice)
Zobrazit
Další profesní vzdělávání zaměstnanců FDV, ohrožených na trhu práce
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Další vybavení zubní laboratoře
(Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Další vzdělávání pedagogických pracovníků Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava
(Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dasný – ČOV a dostavba kanalizace
(Obec Dasný)
Zobrazit
DCR-VZ/2013/N/01 Zajištění tvorby a tisku propagačních materiálů a návrh a zajištění marketingové kampaně pro Východní Moravu v roce 2014
(Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.)
Zobrazit
Demolice a obnova příslušenství Obecního úřadu a bytových jednotek
(Obec Královec)
Zobrazit
Demolice budov č.p. 207 - 209 a č.p. 213 a 214, Obrnice
(Obec Obrnice)
Zobrazit
Dendrologický průklest stromů lipová alej Řevničov
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dešťová kanalizace, místní komunikace IV.třídy pro pěší, Petrovice u Karviné
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Dětská hřiště a zahrady v MŠ Šenov v přírodním stylu
(Mateřská škola Šenov, příspěvková organizace)
Zobrazit
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - Ráj pro náš volný čas
(TJ PETROVICE)
Zobrazit
Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu - MŠ Bohušovice nad Ohří
(Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu- MŠ Bořislav
(Mateřská škola Bořislav, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Žalany
(Obec Žalany)
Zobrazit
Dezintegrační zařízení pro recyklace směsných plastů
(Plastikářský klastr)
Zobrazit
Digitalizace kina Přelouč dle standardu DCI
(Kulturní služby města Přelouče)
Zobrazit
Digitalizace Kina Řevnice
(Gong o.s.)
Zobrazit
Digitalizace programů rozšířené nabídky kabelového televizního rozvodu
(Město Hostinné)
Zobrazit
Digitální systém pro digitalizaci analogových RTG přístrojů nemocnice Šternberk č. P15V01
(Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
Zobrazit
Diváky - IS pro RD u hřiště
(Obec Diváky)
Zobrazit
Diverzifikace činnosti nezemědělské povahy
(Ing. Radek Koch)
Zobrazit
Dlouhodobý investiční úvěr - obec Želechovice nad Dřevnicí
(Obec Želechovice nad Dřevnicí)
Zobrazit
Dlouhodobý investiční úvěr na koupi budovy čp. 1906, Trávník v České Třebové
(TEZA, s. r. o.)
Zobrazit
Dlouhodobý revolvingový municipální úvěr na financování investiční akce "Výstavba Komenského mostu v Jaroměři"
(Město Jaroměř)
Zobrazit
Dodání a instalace odpadkových košů do parků celopražského významu
(Lesy hl. m. Prahy)
Zobrazit
Dodání granulovaného krmiva pro služební psy KŘP hl. m. Prahy
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Dodání granulovaného krmiva pro služební psy OSK KŘP hl. m. Prahy na období od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Dodání inspekčního systému v rámci projektu „Pořízení inovační technologie“
(AMiT, spol. s r.o.)
Zobrazit
Dodání jednoho nového samopojezdného zametacího vysavače
(Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodání kompletních granulovaných krmných směsí pro služební psy OSK KŘP hl. m. Prahy na období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Dodání nového stroje na úpravu ledové plochy zimního stadionu
(Městské služby Písek s.r.o.)
Zobrazit
Dodání nového vozidla na svoz odpadu
(Městské služby Písek s.r.o.)
Zobrazit
Dodání olejů a mazacích tuků
(Městské služby Písek s.r.o.)
Zobrazit
Dodání pracovního oblečení a obuvi včetně ochranných pomůcek pro pracovníky KŘP hl. m. Prahy
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko
(Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodání stroje pro automatickou optickou inspekci II v rámci projektu „Pořízení inovační technologie“
(AMiT, spol. s r.o.)
Zobrazit
Dodání strojů a zařízení pro společnost HUPL CZ s.r.o.
(HUPL CZ s.r.o.)
Zobrazit
Dodatečné stavební práce k VZ „Výstavba integrovaného operačního střediska KŘP hl. m. Prahy, Kongresová 2,140 21 Praha 4“
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2006/ 2013, uzavřené dne 20.6.2013 podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku
(Obec Panenské Břežany)
Zobrazit
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2006/ 2013, uzavřené dne 20.6.2013 podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku
(Obec Panenské Břežany)
Zobrazit
Dodavatel elektrické energie pro město Hostinné
(Město Hostinné)
Zobrazit
Dodavatel odborných kurzů
(VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.)
Zobrazit
Dodavatel technologie mobilní kompostárny s technologií kompostování ve vacích pro město Újezd u Brna
(Město Újezd u Brna)
Zobrazit
Dodavatel zemního plynu pro město Hostinné
(Město Hostinné)
Zobrazit
Dodávka 1 ks malého nákladního automobilu s nástavbou, celková hmotnost do 3,5 t, 3 ks nových kontejnerů 0,8 m3 a 2 ks nových kontejnerů 9 m3
(Městská část Praha - Čakovice)
Zobrazit
Dodávka 20 kompletních informačních panelů historické naučné stezky
(Obec Telnice)
Zobrazit
Dodávka a instalace digitální techniky
(Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka a instalace kogenerační jednotky do kotelny na ul. Cihelní v Hlučíně a následný servis
(Teplo Hlučín, spol. s r.o.)
Zobrazit
Dodávka a instalace potravinářských strojů
(RUPA, spol. s r.o.)
Zobrazit
Dodávka a instalace výpočetní techniky, NAS zařízení a softwarového vybavení k projektu „Podej mi ruku, pomohu ti jít“
(Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou)
Zobrazit
Dodávka a montáž 2 ks dvoukřídlé teleskopické automaticky posuvné dveře v prosklené hliníkové stěně.
(Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka a montáž centrálního vysavače s příslušenstvím pro novostavbu mateřské školy v Ondřejově
(Obec Ondřejov)
Zobrazit
Dodávka a montáž nábytku pro stavbu
(Obec Kanice)
Zobrazit
Dodávka a montáž technologie čtyřdráhové kuželny
(TJ Sokol Mistřín)
Zobrazit
Dodávka a montáž technologie čtyřdráhové kuželny 2
(TJ Sokol Mistřín)
Zobrazit
Dodávka a montáž vybavení pro novostavbu mateřské školy v Ondřejově
(Obec Ondřejov)
Zobrazit
Dodávka a odběr tepla a teplé vody
(Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka aplikátoru etiket
(KIMBEX, s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka audio-vizuální techniky
(Základní škola Sezemice, okres Pardubice)
Zobrazit
Dodávka autobusů 2015
(PROBO BUS a.s.)
Zobrazit
Dodávka autoklávu
(KIMBEX, s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka časomíry se samočinným měřením pro projekt „Výstavba běžeckého areálu a sportovního zázemí / Velký klub“
(OSTRAVICE SPORT a.s.)
Zobrazit
Dodávka centrální tiskové řešení- kopírovací stroje včetně programového vybavení pro zabezpečení, správu a optimalizaci tisku
(Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150)
Zobrazit
Dodávka cisternové automobilové stříkačky
(Obec Bystřice)
Zobrazit
Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro Obec Bílovice nad Svitavou
(Obec Bílovice nad Svitavou)
Zobrazit
Dodávka cisternové automobilové stříkačky v rámci projektu „Bezpečná hranice“
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Dodávka čistých prostor do výrobní haly na nanovlákna - III
(ČESKÁ VČELA s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka diagnostického a měřícího zařízení hydraulických bloků
(OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o.)
Zobrazit
Dodávka dopravního automobilu pro hasiče
(Město Meziměstí)
Zobrazit
Dodávka dřevěných pelet
(Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku)
Zobrazit
Dodávka drobného hmotného a nehmotného majetku
(Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187)
Zobrazit
Dodávka el. energie v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině NN – zadávací řízení dle § 23 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
(Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa,Škroupovo nám. 138, příspěvková orgnizace)
Zobrazit
Dodávka elektrické energie
(Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka elektrické energie
(Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka elektrické energie
(Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice pro rok 2014
(Město Hartmanice)
Zobrazit
Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice pro rok 2015
(Město Hartmanice)
Zobrazit
Dodávka elektřiny - Centropol
(Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2015
(ST SERVIS s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladíně napětí
(Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí a dodávek zemního plynu pro rok 2015
(Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
(Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
(Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
(Obec Vysočina)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
(Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
(Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
(Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
(Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka elektronických měřicích přístrojů pro zkušebnu EMC
(Protronix s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka elektroniky pro projekt Výstavba běžeckého areálu a sportovního zázemí / Velký klub
(OSTRAVICE SPORT a.s.)
Zobrazit
Dodávka fenotypizační linky pro Phenotyping Research Center
(PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o.)
Zobrazit
Dodávka frézek konzolových vertikálních včetně příslušenství a nástrojů
(Vítkovická střední průmyslová škola)
Zobrazit
Dodávka hardwaru, softwaru a dalšího vybavení
(Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.)
Zobrazit
Dodávka herních prvků pro ZŠ a MŠ v Ostopovicích
(Mateřská škola a Základní škola, Ostopovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka hnojiv a pesticidů 2015
(Školní statek, Opava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka HW pro modernizaci výuky II.
(Střední škola Kostka s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka HW pro projekt
(Bezpečnostně technologický klastr, z. s.)
Zobrazit
Dodávka ICT
(Gymnázium Varnsdorf)
Zobrazit
Dodávka ICT pro projekt NatTech MSK
(Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka ICT pro projekt Rozvoj 2014
(Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka ICT pro VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice II
(Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka ICT techniky
(Obec Němčice)
Zobrazit
Dodávka ICT techniky a zařízení
(Gymnázium, Říčany, Komenského nám. 1/1280)
Zobrazit
Dodávka ICT techniky pro projekt CZ.1.07/1.3.44/02.0019
(Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka ICT vybavení
(Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka ICT vybavení pro Základní školu Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace
(Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka ICT zařízení pro ZŠ Pardubice - Dubina
(Základní škola Pardubice - Polabiny, Družstevní 305)
Zobrazit
Dodávka ICT zařízení a vybavení pro projekt INTERAKTIVNĚ KE SVÉ BUDOUCNOSTI reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34­.0473
(Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka ICT – Badatelský způsob výuky na ZŠ - opakované řízení
(Základní škola a Mateřská škola Dolní Břežany)
Zobrazit
Dodávka informačních LED systémů
(Česká basketbalová federace, o.s.)
Zobrazit
Dodávka informačního systému ERP
(AL-OK, spol. s r.o.)
Zobrazit
Dodávka informačního systému ERP
(PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o.)
Zobrazit
Dodávka informačního systému ERP, souvisejícího softwaru, hardwaru a implementačních prací
(FLAME System s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka jazykové učebny a souvisejících služeb
(Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy)
Zobrazit
Dodávka jídla do školní jídelny-výdejny
(Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka kancelářského papíru
(Ing. Ivan Rajtr)
Zobrazit
Dodávka kancelářských potřeb
(Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka kancelářských potřeb
(Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka kapkové hadice s příslušenstvím pro 224,14 ha
(ZOŠI AGRO, s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka kolového nakladače
(Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Školní zemědělský podnik Nový Jičín)
Zobrazit
Dodávka komponentů Digital Image Integration Lab
(Pro Company s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP – Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Bohušov
(Obec Bohušov)
Zobrazit
Dodávka kuchyňských linek 2012
(Sociální služby pro seniory Olomouc p.o.)
Zobrazit
Dodávka laboratorního zaízení do laboratoe stavebních materiál
(Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787)
Zobrazit
Dodávka laboratorního zařízení do laboratoře stavebních materiálů
(Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787)
Zobrazit
Dodávka linky na výrobu nanovláken a související periferní zařízení
(ČESKÁ VČELA s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka manipulační techniky II
(ČESKÁ VČELA s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka materiálně-technologického vybavení pro výuku žáků strojírenských a stavebních oborů
(Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.)
Zobrazit
Dodávka materiálu pro výrobu a montáž fotobioreaktoru
(BRIKLIS, spol. s r.o.)
Zobrazit
Dodávka měřicí techniky do laboratoří TZB
(Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787)
Zobrazit
Dodávka městského autobusu v roce 2013
(ČSAD STTRANS a.s.)
Zobrazit
Dodávka mikroskop s připojením k PC 3
(Gymnázium a Mateřská škola Rájec - Jestřebí, o.p.s.)
Zobrazit
Dodávka minibusu
(Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka mobiláře pro Region Renesance - část 3 - dodávka mobiliáře pro Mikroregion Telčsko
(Mikroregion Telčsko)
Zobrazit
Dodávka mobiliáře pro Region Renesance
(Mikroregion Třešťsko, zkráceně MITR)
Zobrazit
Dodávka mobilních teleskopických tribun
(Česká basketbalová federace, o.s.)
Zobrazit
Dodávka motorové nafty pro Školní statek Opava
(Školní statek, Opava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka myčky bílého nádobí
(Domov pod Kuňkou)
Zobrazit
Dodávka myčky černého nádobí
(Domov pod Kuňkou)
Zobrazit
Dodávka myčky konzerv
(KIMBEX, s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka nábytku a vybavení učeben pro VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici
(Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka nábytku pro ZŠ a MŠ v Ostopovicích
(Mateřská škola a Základní škola, Ostopovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka nákladního automobilu o celkové hmotnosti do 18 t s nosišem kontejnerů a vanovým kontejnerem
(Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.)
Zobrazit
Dodávka notebooků, dataprojektrorů, další elektroniky a softwaru
(Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787)
Zobrazit
Dodávka nových tiskových kazet – ne renovace
(Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka odborně zaměřeného jazykového vzdělávání v rámci projektu „Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti Elektroline a.s.“
(Elektroline a.s.)
Zobrazit
Dodávka osvětlení a elektroinstalace pro zasněžování běžeckého areálu
(OSTRAVICE SPORT a.s.)
Zobrazit
Dodávka ovoce a zeleniny
(Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace)
Zobrazit
dodávka PC, monitorů, SW, projektorů, tiskáren
(Základní škola Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše 344)
Zobrazit
Dodávka pesticidů 2015
(Školní statek, Opava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka pitné vody
(Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa,Škroupovo nám. 138, příspěvková orgnizace)
Zobrazit
Dodávka pitné vody
(Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa,Škroupovo nám. 138, příspěvková orgnizace)
Zobrazit
Dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod
(Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod
(Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod, včetně vod srážkových a ostatních, veřejnou kanalizací
(Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod
(Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka plynu
(Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa,Škroupovo nám. 138, příspěvková orgnizace)
Zobrazit
Dodávka počítačů a notebooků
(Základní škola Hrob, okres Teplice příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka počítačů, tiskáren a jejich servis
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Dodávka postprodukčních technologií pro animační studio
(EALLIN s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka potravin
(Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka potravin 1
(Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka potravin 2
(Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka potravin 3
(Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka potravin 4
(Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka pracovnělékařských služeb pro Zdravotnickou záchrannou službu
(Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje)
Zobrazit
Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb
(Základní škola Hrob, okres Teplice příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka přístrojového vybavení pro projekt Rozšíření centra pro inovace
(Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Dodávka propagačních předmětů
(Česká republika - Státní úřad inspekce práce)
Zobrazit
Dodávka reagencií vč. kalibrátorů a kontrolního materiálu pro analýzu krevního obrazu a nájmu a servisu plně automatického analyzátoru pro jeho zpracování
(Nemocnice Boskovice s.r.o)
Zobrazit
Dodávka repasovaných drážních vozidel pro provoz na regionální železniční trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně. JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM
(GW Train Regio a.s.)
Zobrazit
Dodávka repasovaných drážních vozidel pro provoz na regionální železniční trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně. OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
(GW Train Regio a.s.)
Zobrazit
Dodávka rolby pro projekt Výstavba běžeckého areálu a sportovního zázemí / Velký klub
(OSTRAVICE SPORT a.s.)
Zobrazit
Dodávka simulátor akceleračních účinků pro účely výzkumu a vývoje
(OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o.)
Zobrazit
Dodávka software a datového úložiště
(Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787)
Zobrazit
Dodávka souboru obráběcích strojů
(Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka sportovní podlahy do objektu tělocvičny v Mikulášovicích
(Město Mikulášovice)
Zobrazit
Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu - rukavic
(Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka stavebních prací a technologie úpravny vody pro vodovod Chotilsko-Prostřední Lhota, Mokrsko – I. etapa
(Obec Chotilsko)
Zobrazit
Dodávka stavebních prací a technologie úpravny vody pro vodovod Chotilsko-Prostřední Lhota, Mokrsko – I. etapa
(Obec Chotilsko)
Zobrazit
Dodávka stavebních prací na objektech střediska Kunín VFU Brno ŠZP Nový Jičín
(Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Školní zemědělský podnik Nový Jičín)
Zobrazit
Dodávka stroje pro efektivní manipulaci s odpadem
(TILIA MĚLNÍK spol. s r.o.)
Zobrazit
Dodávka strojů do výrobního závodu společnosti PREFA KOMPOZITY, a.s.
(PREFA KOMPOZITY, a.s.)
Zobrazit
Dodávka svářecích strojů
(Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka svozových nádob (kontejnerů) na odpad
(JARÝ s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka SW pro projekt „Podpora výzkumu v bezpečnosti pro Bezpečnostně-technologický klastr“
(Bezpečnostně technologický klastr, z. s.)
Zobrazit
Dodávka systému k měření genotoxicity nanočástic
(Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky, v. v. i.)
Zobrazit
Dodávka systému na zavedení úhrad jízdného prostřednictvím SMS zpráv
(Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.)
Zobrazit
Dodávka systému pro výpočetní tomografii (CT přístroje) – 2. vyhlášení
(VETCENTRUM Duchek s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka tabletů a softwaru pro Vyšší odbornou školu, Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace
(Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka technického vybavení a školení pro projekt č.36350 – „Inkluze bez iluze – praktické kroky k plnému využití učebního potenciálu žáků s SVP“
(Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4)
Zobrazit
Dodávka technického vybaveni pro Integrovanou střední školu technickou Vysoké Mýto
(Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380)
Zobrazit
Dodávka technického vybavení pro Integrovanou střední školu technickou Vysoké Mýto, část A Opravy a diagnostika automobilů, část B Tiskařské a grafické zařízení
(Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380)
Zobrazit
Dodávka technického vybavení pro Integrovanou střední školu technickou Vysoké Mýto“ Část A: „CNC technologie“ Část B: „Opravy karosérií“ Část C: „Opravy a diagnostika automobilů“ Část D: „Svařování a dělení materiálů“ Část E: „Profesionální pracovní stůl“
(Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380)
Zobrazit
Dodávka technického vybaveni pro ISŠT Vysoké Mýto - Opravy karosérií
(Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380)
Zobrazit
Dodávka technického vybavení pro Střední průmyslovou školu elektrotechnickou a Vyšší odbornou školu Pardubice
(Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice)
Zobrazit
Dodávka technologických zařízení do stomatochirurgického pracoviště
(MUDr. Vladimír Dvořák)
Zobrazit
Dodávka technologie kompostárny
(VESELÝ GRUNT s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka technologie kompostárny Bílov
(PROJEKT MORAVSKÁ, s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka technologie minipivovaru Na Jižní v Přerově
(JIPR, s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka technologie na opravu potrubí nástřikem
(ZEPRIS s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka technologie pro třídění a separaci odpadu včetně nakladače a velkoobjemových kontejnerů
(Plast Plus s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka technologií pro truhlářskou výrobu
(Vít Škarka - ŠKARKA INTERIÉR)
Zobrazit
Dodávka technologií pro výrobu silikagelu pro chromatografii a následnou výrobu desek TLC
(NEDFORM s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka tepla a teplé užitkové vody
(Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka tepla a teplé vody
(Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka tepla a teplé vody
(Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka tepla a teplé vody
(Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka tepla a TUV
(Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka tiskařských produktů a provedení tiskařských prací
(Česká republika - Státní úřad inspekce práce)
Zobrazit
Dodávka tonerů
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Dodávka traktorového návěsu, nosiče kontejnerů včetně 3 ks velkoobjemových kontejnerů
(HuMarJos s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka traktoru
(Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka traktoru ZETOR Proxima 80 + příslušenství
(Obec Citice)
Zobrazit
Dodávka trhacího stroje
(Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka tvarovacího stroje pro výrobu plněných knedlíků, koláčů a závinů
(PEKÁRNA HRUŠKA, spol. s r.o.)
Zobrazit
Dodávka učebních pomůcek pro projekt Rozvoj 2014
(Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka univerzálního CNC výukového stroje
(Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka univerzálního nosiče zametací nástavby, čelního zametače se sběrem a mycího a skrápěcího zařízení
(Obec Křoví)
Zobrazit
Dodávka vibračního pracoviště II v rámci projektu
(AMiT, spol. s r.o.)
Zobrazit
Dodávka vody
(Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka vody - pavilon
(Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka vody - ŠJ
(Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka vody - ZŠ
(Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka vody a odváděných odpadních vod
(Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka vozidla pro svoz odpadů pro SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
(SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka vozu a kontejnerů pro svoz bioodpadu v obci Halenkov
(Služby obce Halenkov s. r. o.)
Zobrazit
Dodávka vozu pro svoz a sběr bioodpadů v obci Komořany
(Obec Komořany)
Zobrazit
Dodávka vozu pro svoz odpadů
(JARÝ s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka vozu pro svoz odpadu k dalšímu zpracování včetně kontejnerů
(TILIA MĚLNÍK spol. s r.o.)
Zobrazit
Dodávka vybavení do Oázy pokoje Charity Frýdek – Místek
(Charita Frýdek-Místek)
Zobrazit
Dodávka vybavení do ZŠ Nová Bystřice
(Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice)
Zobrazit
Dodávka vybavení do ZŠ Nová Bystřice
(Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice)
Zobrazit
Dodávka vybavení edukačního střediska
(Dental komplement s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka vybavení jazykové laboratoře
(Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka vybavení k projektu "Modernizace učeben pro zkvalitnění výuky ZŠ Velešín"
(Základní škola Velešín)
Zobrazit
Dodávka vybavení laboratoře virtuální reality.
(Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka vybavení na nově zřízená pracovní místa
(PREVENTA service s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka vybavení na nově zřízená pracovní místa - kancelářský nábytek
(PREVENTA service s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka vybavení nové provozovny v rámci projektu "SLADKÉ SRDCE OSTRAVY"
(Warewa s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka vybavení odborných učeben
(Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí)
Zobrazit
Dodávka vybavení pro projekt Výstavba běžeckého areálu a sportovního zázemí / Velký klub
(OSTRAVICE SPORT a.s.)
Zobrazit
Dodávka vybavení sběrného místa odpadů Jiříkovice
(Obec Jiříkovice)
Zobrazit
Dodávka vybavení Základní školy Dubné
(Základní škola a Mateřská škola Dubné)
Zobrazit
Dodávka výpočetní a audiovizuální techniky
(Základní škola Sezemice, okres Pardubice)
Zobrazit
Dodávka výpočetní a multimediální techniky a souvisejících služeb
(Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, U Hvězdy 2279)
Zobrazit
Dodávka výpočetní techniky
(STROJÍRNA Vehovský s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka výpočetní techniky
(Základní škola Sezemice, okres Pardubice)
Zobrazit
Dodávka výpočetní techniky a interaktivních tabulí
(Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258)
Zobrazit
Dodávka výpočetní techniky a software včetně příslušenství a instalací
(Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310)
Zobrazit
Dodávka výpočetní techniky a souvisejících služeb
(Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov)
Zobrazit
Dodávka výpočetní techniky na ZŠ Pardubice, Staňkova 128
(Základní škola Pardubice, Staňkova 128)
Zobrazit
Dodávka výukového přístroje pro seřizování nástrojů určených pro NC programování
(Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení)
Zobrazit
Dodávka výukových demonstračních sad, propojovacích členů a automatizačních softwarů včetně doprovodné výuky - obor mechatronika
(Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení)
Zobrazit
Dodávka vzduchotechniky a rekonstrukce výrobního závodu společnosti PREFA KOMPOZITY, a.s.
(PREFA KOMPOZITY, a.s.)
Zobrazit
Dodávka zahrady - Krakonošova zahrádka v MŠ Pohádka
(Město Žacléř)
Zobrazit
Dodávka zahrady - MŠ Na Pilíři
(Město Žacléř)
Zobrazit
Dodávka zametacího stroje s kropením
(Obec Hať)
Zobrazit
Dodávka zametacího vozu ke snížení prašnosti a zlepšení kvality ovzduší ve městě Liberec
(Technické služby města Liberce a.s.)
Zobrazit
Dodávka zametacího vozu v rámci realizace projektu „Snížení prašnosti z dopravy v závodě cementárna Mokrá“
(Českomoravský cement, a.s.)
Zobrazit
Dodávka zařízení a vybavení odborných učeben A
(Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458)
Zobrazit
Dodávka zařízení a vybavení odborných učeben B
(Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458)
Zobrazit
Dodávka zařízení a vybavení odborných učeben C
(Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458)
Zobrazit
Dodávka zařízení pro elektronickou třídní knihu pro SPŠE a VOŠ Pardubice
(Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice)
Zobrazit
Dodávka zařízení pro laboratoře Gymnázia, Pardubice, Dašická 1083
(Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083)
Zobrazit
Dodávka zařízení pro odběr a analýzu odpadů a vzorků ovzduší s obsahem azbestu
(UVR Mníšek pod Brdy a.s.)
Zobrazit
Dodávka zařízení pro výrobu cideru
(VK Radouš s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka zasněžování pro projekt Výstavba běžeckého areálu a sportovního zázemí / Velký klub
(OSTRAVICE SPORT a.s.)
Zobrazit
Dodávka zemního plynu
(Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka zemního plynu
(Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizce)
Zobrazit
Dodávka zemního plynu
(Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (plyn - maloodběr)
(Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20)
Zobrazit
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630MWh
(Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10)
Zobrazit
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630MWh a nad 630 MWh
(Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odboěr do 630 MWh
(Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4)
Zobrazit
Dodávka zemního plynu v rámci združených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630MWh a nad 630MWh
(Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávky elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
(Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Dodávky ICT (5. vypsání)
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Dodávky kancelářského nábytku
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Dodávky kancelářských potřeb II.
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Dodávky mikrobusů pro Svaz lyžařů ČR
(Svaz lyžařů České republiky)
Zobrazit
Dodávky mobilních telefonů II
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Dodávky notebooků včetně příslušenství 2014
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Dodávky obědu rok 2015
(Státní veterinární ústav Olomouc)
Zobrazit
Dodávky sněžných skútrů a čtyřkolky pro Svaz lyžařů ČR
(Svaz lyžařů České republiky)
Zobrazit
Dodávky tepla pro město Kunovice
(Město Kunovice)
Zobrazit
Dodávky zemního plynu
(Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dokončení inženýrských sítí v ulici Karpaty I
(Obec Šitbořice)
Zobrazit
Dokončení odkanalizování obce Chleby a Draho
(Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.)
Zobrazit
Dolní Loučky – rekonstrukce ČOV
(Obec Dolní Loučky)
Zobrazit
Dolní Olešnice - kostel sv. Jakuba - oprava krovu a střechy
(Římskokatolická farnost - děkanství Hostinné)
Zobrazit
Dolní Věstonice - LBC Vysoká zahrada
(Obec Dolní Věstonice)
Zobrazit
Dopěstování dřevin na kmínku
(Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace)
Zobrazit
Doplnění a obnova chodníků, cyklostezky - I. etapa
(Obec Novosedly)
Zobrazit
Doplnění informačního systému geoparku – 2 D kódy, informační tabule
(Občanské sdružení Hájenka)
Zobrazit
Doplnění separace a svoz bioodpadů v obci Kobylí
(Obec Kobylí)
Zobrazit
Doplnění separace a svozu bioodpadů v obci Nezdenice
(Obec Nezdenice)
Zobrazit
Doplnění stávající technologické a SŘTP instalace
(Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
Zobrazit
Doplnění technologie na ČOV Pec pod Sněžkou a zabezpečení havarijního stavu kaverny ČOV
(Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
Zobrazit
Doplnění výzbroje a výstroje včetně dopravního automobilu
(Obec Kobylí)
Zobrazit
Doprava na technické památky a pravidelné aktivity žáků střední školy a žáků partnerských základních škol II.
(Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace)
Zobrazit
Doprava na technické památky a pravidelné aktivity žáků střední školy a žáků partnerských základních škol.
(Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dopravní napojení zástavby 36 RD Ludgeřovice – Rybníky, včetně rozvodů inženýrských sítí, ul. Vráblovecká, ul. U Rybníků
(Obec Ludgeřovice)
Zobrazit
Dosadba jednotlivých stromů do vybraných uličních stromořadí I.kategorie na území Prahy 2 a 3
(Lesy hl. m. Prahy)
Zobrazit
Dostavba Kanalizace Batňovice
(Obec Batňovice)
Zobrazit
Dostavba kanalizace Batňovice
(Obec Batňovice)
Zobrazit
Dostavba mistrovských varhan pro Filharmonii Hradec Králové
(Nadační fond "Varhany pro Filharmonii Hradec Králové")
Zobrazit
Dostavba úseku kanalizace C1
(Obec Hosty)
Zobrazit
Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic - kanalizace a ČOV, I. etapa
(Svazek obcí Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic)
Zobrazit
Dovybavení sběrné sítě v mikroregionu Telčsko
(Mikroregion Telčsko)
Zobrazit
Dovybavení sběrného dvora v obci Strání
(Obec Strání)
Zobrazit
DPS a AD pro projekt „Zateplení areálu SOŠ TŽ“
(Střední odborná škola Třineckých železáren)
Zobrazit
DPS Nový Hrozenkov
(Městys Nový Hrozenkov)
Zobrazit
Drobné stavební práce v roce 2015
(Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace)
Zobrazit
Druhý stupeň optimalizace akumulátorového kolejového vozidla
(Družstvo ENVICRACK)
Zobrazit
Dubňany - Mutěnice, zkapacitnění přívodního řadu
(Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.)
Zobrazit
Důstojnická kasárna, Komenského 392, Josefov – SV, JZ, SZ
(Město Jaroměř)
Zobrazit
Dvory nad Lužnicí – dostavba vodovodu
(Obec Dvory nad Lužnicí)
Zobrazit
Dynamický nákupní systém dodávek elektrické energie pro Sdružení měst
(Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice)
Zobrazit
Dynamický nákupní systém dodávek elektrické energie pro Sdružení měst na rok 2014
(Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice)
Zobrazit
Dynamický nákupní systém dodávek zemního plynu pro Sdružení měst
(Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice)
Zobrazit
Dynamický nákupní systém dodávek zemního plynu pro Sdružení měst na rok 2014
(Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice)
Zobrazit
Ekologická forma dopravy - nákup autobusů s pohonem CNG 2014
(ČSAD MHD Kladno a.s.)
Zobrazit
Ekologické a bezbariérové autobusy pro Středočeský kraj – ARRIVA PRAHA s.r.o.
(ARRIVA PRAHA s.r.o.)
Zobrazit
Ekologizace provozu kataforetické linky zaměřená na snížení emisí VOC jednotkou termické oxidace s využitím odpadního tepla
(KATAFORESIS CZ s.r.o.)
Zobrazit
Elektronický docházkový systém
(Sociální služby pro seniory Olomouc p.o.)
Zobrazit
Elektronický systém plánování, řízení a kontroly údržby silnic ve Středočeském kraji
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Eliminace povodňových rizik v obci Koroužné
(Obec Koroužné)
Zobrazit
Energetická opatření na budově ZŠ v Horoměřicích
(Obec Horoměřice)
Zobrazit
Energetická opatření objektu obecního úřadu Kaliště
(Obec Kaliště)
Zobrazit
Energetické úpravy zdravotního střediska Plaňany
(Městys Plaňany)
Zobrazit
Energetické úspory - Katolický dům Zábřeh
(Spolek Metoděj o.s.)
Zobrazit
Energetické úspory - MŠ Slatina nad Zdobnicí
(Obec Slatina nad Zdobnicí)
Zobrazit
Energetické úspory - ZŠ Slatina nad Zdobnicí
(Obec Slatina nad Zdobnicí)
Zobrazit
Energetické úspory budovy bývalé MŠ v Partutovicích č. p. 118
(Obec Partutovice)
Zobrazit
Energetické úspory budovy MŠ v Partutovicích č.p.97
(Obec Partutovice)
Zobrazit
Energetické úspory budovy školy a školní jídelny Třemešná - dodávky
(Obec Třemešná)
Zobrazit
Energetické úspory budovy školy a školní jídelny Třemešná - stavba
(Obec Třemešná)
Zobrazit
Energetické úspory budovy ZŠ a MŠ Dalečín
(Obec Dalečín)
Zobrazit
Energetické úspory budovy ZŠ v Partutovicích č. p. 96
(Obec Partutovice)
Zobrazit
Energetické úspory MŠ Bezuchov
(Obec Bezuchov)
Zobrazit
Energetické úspory objektu č.p. 321 ve Staříči
(Obec Staříč)
Zobrazit
Energetické úspory objektu HZ, č.p. 325 ve Staříči
(Obec Staříč)
Zobrazit
Energetické úspory objektu Obecního úřadu Baška
(Obec Baška)
Zobrazit
Energetické úspory objektu pošty, č.p. 335 ve Staříči
(Obec Staříč)
Zobrazit
Energetické úspory objektu Základní a Mateřské školy v Ústí - část zateplení
(Obec Ústí)
Zobrazit
Energetické úspory objektu Základní a Mateřské školy v Ústí - část zdroj tepla, otopná soustava
(Obec Ústí)
Zobrazit
Energetické úspory objektu Základní školy ve Městě Andělská Hora
(Město Andělská Hora)
Zobrazit
Energetické úspory ve městě Modřice
(Město Modřice)
Zobrazit
Enjoy Trade – dodávka vstřikovací formy
(Enjoy Trade, s.r.o.)
Zobrazit
Environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum (Natura park)“
(Ekocentrum PALETA)
Zobrazit
EU finance pro zdravotnickou školu
(Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín)
Zobrazit
EU peníze školám
(Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace)
Zobrazit
Expediční přístřešek s kropením
(BERGER BOHEMIA a. s.)
Zobrazit
Expozice Environmentálního návštěvnického, informačního a vzdělávacího centra (Natura park)
(Ekocentrum PALETA)
Zobrazit
Externí výzkum a vývoj projektu Podpora výzkumu v bezpečnosti pro Bezpečnostně technologický klastr
(Bezpečnostně technologický klastr, z. s.)
Zobrazit
Fara Česká Ves, Jánského 77, Česká Ves - stavební úpravy
(Římskokatolická farnost Česká Ves)
Zobrazit
Fara Horní Lomná č.p. 45 - snížení energetické náročnosti
(Římskokatolická farnost Horní Lomná)
Zobrazit
Fara Kaplice pod novou střechou a se stálou expozicí
(Římskokatolická farnost Kaplice)
Zobrazit
Fara Lipová-lázně - snížení eneretické náročnosti
(Římskokatolická farnost Lipová - lázně)
Zobrazit
Fara Sedliště - snížení energetické náročnosti
(Římskokatolická farnost Sedliště)
Zobrazit
Fara Šenov, Kostelní č.p. 129 - snížení energetické náročnosti
(Římskokatolická farnost Šenov u Ostravy)
Zobrazit
Fara v Andělské Hoře č.p. 137 - snížení energetické náročnosti
(Římskoktolická farnost Andělská Hora)
Zobrazit
Fara v Janově, č.p. 29 - stavební úpravy objektu na BD
(Římskokatolická farnost Janov ve Slezsku)
Zobrazit
Fara v Městě Albrechticích č.p. 3 - snížení energetické náročnosti
(Římskokatolická farnost Město Albrechtice)
Zobrazit
Fara ve Slezskéch Rudolticích č.p. 2 - snížení energetické náročnosti
(Římskokatolická farnost Slezské Rudoltice)
Zobrazit
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Hlučíně - oprava fasády 2013
(Římskokatolická farnost Hlučín)
Zobrazit
FC Graffin Vlašim - Reko budovy a trávníku - areál Na Lukách
(FC Graffin Vlašim)
Zobrazit
Fitness centrum Jalex, Albrechtická 2169/39d - snížení energetické náročnosti
(Jaroslav Mlček)
Zobrazit
Fryčovice, náves – obnova centra obce
(Obec Fryčovice)
Zobrazit
Fyziky se nebojíme
(Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
Zobrazit
G-KADR
(DŘEVO TRUST, a.s.)
Zobrazit
GASTROTECHNOLOGIE - Monopol Teplice
(Gabriela Schönbauerová)
Zobrazit
Gender je všude kolem nás
(Česká asociace vzdělávacích institucí, o.s.)
Zobrazit
Genderové audity a genderová gramotnost v členských firmách Okresní hospodářské komory Šumperk
(Okresní hospodářská komora Šumperk)
Zobrazit
Geodetické práce
(Lesy hl. m. Prahy)
Zobrazit
GO elektrických odlučovačů EKH na kotli K1, K2, K4, K5 a elektrického odlučovače EKG na kotli K3
(Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.)
Zobrazit
GPS navigace
(Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek)
Zobrazit
Grafická příprava a dodávka polygrafických materiálů v rámci projektu „TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO – SPOLUPRÁCE V CESTOVNÍM RUCHU III, reg.č.: CZ.1.10/2.2.00/17.01439“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci ROP Moravskoslezsko
(Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci)
Zobrazit
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, výměna oken a dveří z východní strany
(Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace)
Zobrazit
Hala prvotního třídění v obci Strání
(Obec Strání)
Zobrazit
Hasičská zbrojnice Hrabství - snížení energetické náročnosti
(Obec Skřipov)
Zobrazit
Hasičská zbrojnice Velké Karlovice - stavební úpravy
(Obec Velké Karlovice)
Zobrazit
Hasičská zbrojnice – zázemí pro komunitní život v obci Hájek
(Obec Hájek)
Zobrazit
Havarijní oprava kanalizace pavilonu C v DS Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno,p.o.
(Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace)
Zobrazit
Havarijní stav podhledu tělocvičny - údržbové práce
(Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150)
Zobrazit
Havlovice - kolový traktor
(Obec Havlovice)
Zobrazit
Honezovice - kanalizace a ČOV
(Obec Honezovice)
Zobrazit
Horoměřice - Dostavba objektů školských zařízení včetně stravování
(Obec Horoměřice)
Zobrazit
Hotelové služby - školící prostory, stravování
(Vzdělávání a rozvoj dospělých s.r.o.)
Zobrazit
Hřiště Petrovice u Karviné
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Hrochův Týnec - dostavba kanalizace - SO 04
(Město Hrochův Týnec)
Zobrazit
Hudební a filmová muzea našich regionů
(MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s.)
Zobrazit
Humanizace Centra pro seniory v Holešově - 2.etapa
(Město Holešov)
Zobrazit
Humanizace Centra pro seniory v Holešově -4.etapa
(Město Holešov)
Zobrazit
Hydraulika
(Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace)
Zobrazit
Hydroizolace obecních domů Citice
(Obec Citice)
Zobrazit
Hygienické potřeby
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Hygienické zázemí ZŠ Šilheřovice - vyšší stupeň
(Obec Šilheřovice)
Zobrazit
Hygienizace odvodněného kalu - ČOV Chropyně
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
I/105 Psáry - Jílové, km 4,050-4,600 - povodně 2013
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
I/12 + I/38 seřezání krajnic a oprava odvodnění
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
I/12 seřezání krajnic a oprava odvodnění
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
I/16 Bezno - Mělnické Vtelno, kácaní, dendrologický průklest
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
I/16 kácení a dendrologický průklest
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
I/16 Řevničov - alej
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
I/16 seřezání krajnic a oprava odvodnění
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
I/2 propustek Suchdol - Vysoká km 40,252
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
I/2 Ždánice - svodidla
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
I/3 Miličín, km 39,750
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
I/3 seřezání krajnic a oprava odvodnění
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
I/38 Polabec - propustek
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
I/38 seřezání krajnic a oprava odvodnění
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
ICT mobilní a dotyková zařízení pro Gymnázium Polička v rámci projektu INTERES
(Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306)
Zobrazit
ICT pro ZŠ Tlučná
(Základní škola s mateřskou školou Tlučná)
Zobrazit
ICT vybavení
(Střední škola Pohoda s.r.o.)
Zobrazit
II/101 Hostín u Vojkovic - homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/101 od žel. přejezdu za kř. A61 v obci Neratovice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/101 průtah obcí Zápy 109,587 – 110,516
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/101, most ev. č. 101-054 přes potok v obcfi Kralupy n. Vlt. - Mikovice - PD
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/105, most ev. č. 105-025 most přes potok Mastník v Osečanech
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/107 Kamenice - Čakovice, most ev. č. 107-012
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/107 Kamenice - kr. okr. Benešov - Čakovice - Týnec
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/107 Říčany - Světice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/11 Český Šternberk km 23,640-24,900
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/110 Dojetřice - Sázava
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/110-Dojetřice-Sázava, propust
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/111 u Českého Šternberka
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/114 Dobříš - Lídl
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/114 kř. Tvoršovice - Jírovice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/114 Nový Knín - Sudovice - homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/115, oprava mostu ev. č. 115-008 v Černošicích
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/117 průtah obcí Hořovice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/120 a III/1203 Jesenice u Sedlčan - homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/120, II/121 a III/12136 Sedlec – Prčice - homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec - Prčice přes Sedlecký potok - PD
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/121 most ev. č. 121-015 – Růžená - hranice kraje
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/125 - kř. s III/12557 u obce Veltruby
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/125 a II/150 Louňovice pod Blaníkem - homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/125 most ev. č. 125-005 Skrýšov
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/125, most ev. č. 125-013, most přes potok u dvora Březina
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/126, oprava mostu ev. č. 126-006 ve Zruči nad Sázavou
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/150 Libouň – sesutý svah
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/227 – Rakovník kasárna – kř. II/228, 17,635-18,695 km
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/229, most ev.č. 229-005 před obcí Čistá-PD
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/229, most ev.č. 229-009 přws Šípský potok v obci Všešulov - PD
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/236 Zdice - Černín
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/244 před obcí Všetaty 13,575 – 14,000
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/244 v Kostelci n. Labem od železničního přejezdu do centra
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/259, most ev. č. 259-001 Podlázky
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/272 Katusice, rekonstrukce mostu ev. č. 272-020
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/272 Kounice – Bříství - komunikace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/273 před začátkem stoupání kopce do Nosálova
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/275 Charvátce, oprava vozovky - homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/275 most ev. č. 275-004 Horky nad Jizerou
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/280 Březno – křižovatka s II/2805 (u Píseč. rybníka)
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/324 Podmoky - MK
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/329 most ev. č. 329-008 Kouty
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/329 Poděbrady – Kouty 17,011 – 18,761
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/331 Nymburk - Poděbrady
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/331 – od kř. s I/9 směr Červená Píska
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/332 Zbožíčko - obnova povrchu vozovky při pokládce inženýrskcýh sítí
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/334 Přestavlky - Březinka
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/334, III/3293 Tatce - homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/335 - Březinka
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/335 - kř. s III/3353 - kř. s II/113
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/377 Brťov průtah
(Obec Brťov - Jeneč)
Zobrazit
II/383 Pozořice - Sivice
(Obec Sivice)
Zobrazit
II/408 Dyje průtah „SO 103 CHODNÍKY, PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ nad přechodem a ZAMĚŘENÍ chodníky SO 103
(Obec Dyje)
Zobrazit
II/418 Újezd u Brna. ul. Komenského
(Město Újezd u Brna)
Zobrazit
II/522 průtah obcí Kopeč až ke kř. III/24213
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/603 Městečko, most ev. č. 603-16
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/603 průtah obcí Kamenice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/605 Loděnice, rekonstrukce soumostí ev.č. 605-017, 018, 019 – PD – Aktualizace 2015
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/605 průtah obcí Chrášťany, Rudná - bus zastávky (zálivy)
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/605 Rudná průtah, DSP/IČ k SP/PDPS/AD, žádost o spolufinancování ze SFDI
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/606, most ev.č. 606-018 v obci Rynholec-PD
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III. Etapa splaškové kanalizace
(Obec Sádek)
Zobrazit
III. etapa výstavby tlakové kanalizace v obci Dřísy
(Obec Dřísy)
Zobrazit
III/0032, most ev. č. 0032-2 Rozkoš
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/00323, most ev. č. 00323-1 - Jažlovice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/00412, most ev. č. 00412-1 v Obořišti
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/0066 Hostouň – rekonstrukce mostu ev.č. 0066-3
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/01013 Nepřevázka - homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/03014 Malé Kyšice průtah 0,550 - 0,900 km
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/03321 Kutná Hora, ul. Čáslavská
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/1011 - Most ev. č. 1011-2 Strašín
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/1012 Menčice - most ev. č. 1012-1
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/1012 Mnichovice - kř. III/11315 Menčice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/10169 Hradešín - Masojedy
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu ev.č. 10169-1
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/10226 Daleké Dušníky, most ev. č. 10226-1
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/10522, most ev. č. 10522-4 Lhotka – Červený Hrádek
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/1053 most ev.č. 1053-1 Žampach
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/1086 Oplany, oprava silnice v km 0,000 - 2,100, 2. etapa km 1,800 - 2,100
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/11216 - kř. II/112 - Chmelná
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/1128 most ev. č. 1128-1 Jemniště
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/11318 Jevany, most ev. č. 11318-1
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/11413 a III/11537 Bykoš – homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/11515, most ev. č. 115-15-3 Karlík
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/11517 most ev. č. 11517-2 Zadní Třebáň
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/11533, most ev.č. 11533-2 přes trať ČD - Beroun - Zavadilka - PD
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/11553, III/11418 a III/11420 Pičín - homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/11611 Bubovice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/1169 most ev. č. 1169-4 Svatý Jan pod Skalou
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/1185, most ev.č. 1185-5 Most přes potok v obci Obecnice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/1192 most ev. č. 1192-1 Chlum
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/1240, most ev. č. 12140-1 - Arnoštovice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/12537 most ev. č. 12537-2 Drahobudice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/2338 most ev. č. 2338-4 Krakov
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/23610, Nový Jáchymov, rekonstrukce mostu ev.č. 23610-1
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/23616 Broumy - homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/23617 Nižbor - opěrná zeď u čp.100 v km 8,010 v obci Nižbor
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/23722 most ev. č. 23722-1 Hořešovičky
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/23915 Vyšínek – Dřínov – rekonstrukce mostu ev.č. 23915-1
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/23916 Královice, rekonstrukce mostu ev. č. 23916-1
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/2414 Veliká Ves, přestavba mostu ev. č. 24214-2
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/2414 Veliká Ves, přestavba mostu ev. č. 24214-2
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/2425 Řež
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/2427 Vodochody - Hoštice - homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/2428 Vodochody - Přívoz - homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/24417 Lhota, rekonstrukce mostu ev. č. 24417-2
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/2455 Most přes potok Výmola za obcí Vyšehořovice ev. č. 2455-3
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/2591 Mladá Boleslav – Neuberk - homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/25932 Jestřebice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/27217, most ev. č. 27217-2 most přes stouhu za obcí Zdětín
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/2729 Kochánky, rekonstrukce mostu ev.č. 2729-2
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/2746 Libichov - Dobrovice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/27514 Týnec - Bojetice - homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/27517 Mcely – kř. III/27517a
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/3222 Konárovice - homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/3249 most ev. č. 3249-1 Běruničky
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/32823 Opočnice - homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/3291 Vrbčany, most ev. č. 3291-2
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/3298 Velim 2,075 – 2,255 a 1,625 – 2,075
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/3307 Tatce - homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/3309 Třebestovice, ul. Železniční, oprava povrchu vozovky
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/33339-001P náhrada propustku ev. č. 33339-001P Mlékovice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/33416 Klášterní Skalice, most ev.č. 33416-2
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/3368 kř. II/126 – III/3368 Hodkov + propust 0,000 – 2,500 km
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/33718 Hraběšín - homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/33729 hr. kraje - Lovčice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora - opěrná zeď, rekonstrukce silnice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/33816 Habrkovice-homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/3385 od kř. III/3384 směr Zaříčany
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/33914 Vlastějovice - Pertoltice, oprava komunikace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Implementace systému Ginis Standard EKO
(Město Jaroměř)
Zobrazit
In-line dráha – obec Hájek
(Obec Hájek)
Zobrazit
Informační panely KORIS a přípojky el. energie II.
(Město Holešov)
Zobrazit
Infrastruktura - Komunikace a inženýrské - I. etapa
(Obec Jenišovice)
Zobrazit
Infrastruktura FDV II.
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Inovace IT vybavení
(Základní škola Valašské Klobouky)
Zobrazit
Inovace technologie výroby laků pro systém coil-coating společnosti VIKTOR trade, s.r.o. čerpaného z fondu OPPI Inovace
(VIKTOR trade, s.r.o.)
Zobrazit
Instalace mostního provizoria nad mostem ev. č. 240-022 přes Červený a Bakovský potok ve Velvarech
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Instalace solárně termických kolektorů k ohřevu teplé užitkové vody Kostelec na Hané
(Město Kostelec na Hané)
Zobrazit
Instalace solárního systému k ohřevu TUV
(Společenství vlastníků Příbram VII/367-369)
Zobrazit
Instalace systému EPS v celém areálu AV ČR Jilská-Husova, Praha 1
(Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Instalace tkaninových filtrů v CZT Mimoň II.
(ENERGIE Holding a.s.)
Zobrazit
Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady
(Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.)
Zobrazit
Intenzifikace ČOV Poděbrady
(Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.)
Zobrazit
Intenzifikace ČOV Solenice
(Obec Solenice)
Zobrazit
Intenzifikace ČOV Vraný
(Městys Vraný)
Zobrazit
Intenzifikace úpravny vody Temný Důl
(Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
Zobrazit
Interaktivní tabule vč. příslušenství
(Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek)
Zobrazit
Interaktivní učebny
(Základní škola a Mateřská škola Malonty)
Zobrazit
Interaktivní výuka
(Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4)
Zobrazit
Interiér a vybavení školicího střediska
(KONTROL s.r.o.)
Zobrazit
Investice do rozvoje podnikání - Morava-Expres s.r.o.
(Morava-Expres s.r.o.)
Zobrazit
Inž.sítě a komunikace pro výstavbu RD, Moravec
(Obec Moravec)
Zobrazit
Inženýrská činnost na stavbu"Šitbořice - sběrný dvůr"
(Obec Šitbořice)
Zobrazit
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - NOVOSEDLY, lokalita Mikulovská - I. etapa
(Obec Novosedly)
Zobrazit
Inženýrské sítě a komunikace lokality RD Za Hřištěm - obec Komořany
(Obec Komořany)
Zobrazit
Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Kouty - Nad ulicí
(Obec Poličná)
Zobrazit
Inženýrské sítě a komunikace v obci Stáj
(Obec Stáj)
Zobrazit
Inženýrské sítě Jetětické Samoty
(Obec Jetětice)
Zobrazit
Inženýrské sítě pro stavební parcely Skalice u Žitenic
(Obec Žitenice)
Zobrazit
ISŠT Vysoké Mýto Stavební úpravy pro instalaci nových technologií včetně elektro
(Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380)
Zobrazit
IT vybavení 2
(Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace)
Zobrazit
IT vybavení školicího střediska
(TERRA FELIX s.r.o.)
Zobrazit
IT vybavení Základní škola Moravský Krumlov, nám.Klášterní
(Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace)
Zobrazit
Izolační zeleň - Toskánka
(Obec Braškov)
Zobrazit
Jaroměř - Sportovní plácek a Jaroměř - Sportovní plácek - vybavení
(Město Jaroměř)
Zobrazit
Jazykové vzdělávání pro AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
(AERO Vodochody AEROSPACE a.s.)
Zobrazit
Jazykový pobyt žáků v zemích EU
(Gymnázium Globe, s.r.o.)
Zobrazit
Jedlany – dostavba kanalizace a ČOV
(Obec Jedlany)
Zobrazit
Jednotka pro přípravu prototypových forem / nástrojů
(Plastikářský klastr)
Zobrazit
Jetřichovice, veřejné osvětlení
(Obec Jetřichovice)
Zobrazit
Jílovice - odstranění havarijního stavu kanalizace
(Obec Jílovice)
Zobrazit
Jiříkovice - stavební úpravy obecního úřadu
(Obec Jiříkovice)
Zobrazit
Jívová - úprava prostranství u kulturního domu
(Obec Jívová)
Zobrazit
K 00071B – Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v Bílovicích nad Svitavou
(Obec Bílovice nad Svitavou)
Zobrazit
K 00071C – dopravní uzel IDS
(Obec Bílovice nad Svitavou)
Zobrazit
K 00108A – stavba kanalizace
(Obec Ptení)
Zobrazit
K 00108C Projektant kanalizace
(Obec Ptení)
Zobrazit
K00071A - úvěr Bílovice nad Svitavou
(Obec Bílovice nad Svitavou)
Zobrazit
K00108B TDI kanalizace
(Obec Ptení)
Zobrazit
K00122- Dopravní uzel IDS JMK a Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání TDS
(Obec Bílovice nad Svitavou)
Zobrazit
Kácení stromů trnovníku akát a jasan v obci Tuklaty
(Obec Tuklaty)
Zobrazit
Kácení stromů v obci Tuklaty
(Obec Tuklaty)
Zobrazit
Kamenná Horka - "vodovodní řad pro výstavbu RD"
(Obec Kamenná Horka)
Zobrazit
Kamenná Horka-zpevněná komunikace pro výstavbu RD
(Obec Kamenná Horka)
Zobrazit
Kamerový systém obce
(Obec Horní Smrčné)
Zobrazit
Kanalizace - Branná II
(Obec Branná)
Zobrazit
Kanalizace a ČOV Horní Skrýchov
(Obec Horní Skrýchov)
Zobrazit
Kanalizace a ČOV Libhošť - 2. etapa, Kanalizační systém BJ a OBA
(Obec Libhošť)
Zobrazit
Kanalizace a ČOV obce Mouřínov, TDI
(Obec Mouřínov)
Zobrazit
Kanalizace a ČOV obce Mouřínov, zhotovitel
(Obec Mouřínov)
Zobrazit
Kanalizace a ČOV Puklice
(Obec Puklice)
Zobrazit
Kanalizace a ČOV v obci Pustějov
(Obec Pustějov)
Zobrazit
Kanalizace a ČOV Velké Chvojno
(Obec Velké Chvojno)
Zobrazit
Kanalizace a lokální ČOV Šumavské Hoštice
(Obec Šumavské Hoštice)
Zobrazit
Kanalizace a vodovod Hostomice-Bezdědice-Radouš, zrušení ČOV Hostomice a nová ČOV Radouš
(Město Hostomice)
Zobrazit
Kanalizace Helvíkovice
(Obec Helvíkovice)
Zobrazit
Kanalizace Hertvíkovice
(Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
Zobrazit
Kanalizace Hertvíkovice - projektové práce
(Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
Zobrazit
Kanalizace Horní Maršov
(Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
Zobrazit
Kanalizace Nepolisy ulice Luková
(Obec Nepolisy)
Zobrazit
Kanalizace splašková, obec Sedlec – III. Etapa
(Obec Sedlec)
Zobrazit
Kanalizace Tři Sekery, 2.etapa, východní část
(Obec Tři Sekery)
Zobrazit
Kanalizace- doplnění stok a přípojky
(Obec Velké Chvojno)
Zobrazit
Kanalizační přípojky v části obce Milíkov - Kopytná, stavba č. 2
(Obec Milíkov)
Zobrazit
Kancelářské potřeby
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Kancelářské potřeby PAPERA
(Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace)
Zobrazit
Kaple sv. Josefa, Hrabství, p.p.č. st. 90 - snížení energetické náročnosti
(Obec Skřipov)
Zobrazit
Káranice, obecní dům - zlepšení tepelně-technických vlastností parametrů obvod.konstrukcí
(Obec Káranice)
Zobrazit
Kdo jsou lidé na Hlučínsku - I. etapa
(Město Hlučín)
Zobrazit
Kdo jsou lidé na Hlučínsku - II.etapa
(Město Hlučín)
Zobrazit
Keltská vesnice Archeoskanzenu Nasavrky
(Boii o. s.)
Zobrazit
Klubovna Sedletín
(Obec Sedletín)
Zobrazit
Kobylá nad Vidnavkou - dostavba vodovodu
(Obec Kobylá nad Vidnavkou)
Zobrazit
Kobylí - řešení extravilánových vod v povodí ulice Sokolské
(Obec Kobylí)
Zobrazit
Kobylí: revitalizace lokality Smraďula
(Obec Kobylí)
Zobrazit
Kobylí:revitalizace lokality Smraďula_20.3.2014
(Obec Kobylí)
Zobrazit
Kolový nakladač kloubový
(OK ZAHRADY s.r.o.)
Zobrazit
Kolový traktor
(Martin Králík)
Zobrazit
Komořany: založení krajinných prvků a ÚSES a Komořany: založení větrolamu V7
(Obec Komořany)
Zobrazit
Kompletní revitalizace bytového domu ul. Luční 11, 13, Ivančice
(Společenství vlastníků jednotek Luční 11 - 13)
Zobrazit
Kompletní zařízení pro interaktivní výuku ve třídách
(Základní škola, Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace)
Zobrazit
Komplexní dodávka průmyslového CO2 laseru
(DT - BAUTRADE, s.r.o.)
Zobrazit
Komplexní nakládání s odpady v obci Fryčovice
(Obec Fryčovice)
Zobrazit
Komplexní nakládání s odpady v obci Milíkov 2015 - 2018
(Obec Milíkov)
Zobrazit
Komplexní realizace zadavatelských činností včetně poskytování právního poradenství v rámci zadávacích řízení v letech 2012-2016 v souvislosti s realizací projektu ExAM v rámci OP VaVpI
(Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Komplexní realizace zadavatelských činností včetně poskytování právního poradenství v rámci zadávacích řízení v letech 2013-2017
(Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Komplexní revitalizace náměstí Emanuela Zahna
(Obec Strání)
Zobrazit
Komplexní revitalizace zeleně v zámeckém parku Dětské léčebny v Křetíně
(Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace)
Zobrazit
Komplexní systém nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem (stroje a zařízení pro zpracování BRKO)
(Ing. Petr Klečka)
Zobrazit
Komplexní systém nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem (stroje a zařízení pro systém sběru BRKO)
(Ing. Petr Klečka)
Zobrazit
Komplexní zajištění efektivních nástrojů proti korupci (JŘSU)
(Česká republika - Státní úřad inspekce práce)
Zobrazit
Komplexní zajištění odborné obsahové náplně a grafické podoby 4 metodických dokumentů
(FM Consulting s.r.o.)
Zobrazit
Komplexní zajištění vzdělávacího programu v rámci projektu „EKOEDUCO – Vzdělávací program pro zaměstnance WASHplus“
(WASHplus s.r.o.)
Zobrazit
Kompostárna - Josef Pavelec
(Josef Pavelec)
Zobrazit
Kompostárna - Josef Pavelec (technologie kompostování)
(Josef Pavelec)
Zobrazit
Kompostárna - Obora Červený Hrádek s.r.o.
(Obora Červený Hrádek s.r.o.)
Zobrazit
Kompostárna bioodpadu - Flenexa plus s.r.o.
(Flenexa plus s.r.o.)
Zobrazit
Kompostárna bioodpadu SAP Mimoň spol. s r.o.
(SAP Mimoň spol. s r.o.)
Zobrazit
Kompostárna Čenkov u Malšic - stavba
(Miroslav Kluzák)
Zobrazit
Kompostárna Čenkov u Malšic – technické vybavení
(Miroslav Kluzák)
Zobrazit
Kompostárna Dobré - Pořízení technologií
(KERSON spol. s r.o.)
Zobrazit
Kompostárna Dobré - Pořízení technologií
(KERSON spol. s r.o.)
Zobrazit
Kompostárna Farma Bláto
(V.E. Group, s.r.o.)
Zobrazit
Kompostárna Ing. Jiří Vrbas
(Ing. Jiří Vrbas)
Zobrazit
Kompostárna Jaroměřice
(TESMA Jaroměřice s.r.o.)
Zobrazit
Kompostárna Kačlehy
(Bedřich Louša)
Zobrazit
Kompostárna Kamenný Újezd
(Buble Eko s.r.o.)
Zobrazit
Kompostárna Lipoltice - technické vybavení
(LIPONOVA, a.s.)
Zobrazit
Kompostárna Lipová - technické vybavení
(Obec Lipová)
Zobrazit
Kompostárna Loučovice - technické vybavení
(Obec Loučovice)
Zobrazit
Kompostárna Nová Včelnice
(Město Nová Včelnice)
Zobrazit
Kompostárna pro agrodružstvo Tištín II.
(Agrodružstvo Tištín)
Zobrazit
Kompostárna pro zpracování bioodpadů - ZK, s.r.o.
(ZK, s.r.o.)
Zobrazit
Kompostárna Radňov u Květinova – technické vybavení
(Miroslav Brož)
Zobrazit
Kompostárna v Nové Vsi u Chýnova (2)
(Jaroslav Bartáček)
Zobrazit
Kompostéry pro občany obce Hukvaldy II
(Obec Hukvaldy)
Zobrazit
Kompostéry pro občany obce Třemešná
(Obec Třemešná)
Zobrazit
Komunální zametací vůz - Meziměstí
(Město Meziměstí)
Zobrazit
Komunikace a inženýrské sítě Libenice lokalita „U Vápenky“: Část - prodloužení vodovodu
(Obec Libenice)
Zobrazit
Komunikace od Kváskovic k Zálesí (opravy)
(Obec Drážov)
Zobrazit
Komunikace od státní hranice SR do centrálního parkoviště ČR
(Městys Nový Hrozenkov)
Zobrazit
Komunikace pro pěší - lokalita u nádraží - Sadová
(Obec Sadová)
Zobrazit
Komunikace u urnového háje Havlovice
(Obec Havlovice)
Zobrazit
Konferenční servis
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Konsolidace IT a rozšíření elektronických služeb města Hostinné
(Město Hostinné)
Zobrazit
Kontejnery
(WMT servis s.r.o.)
Zobrazit
Kontrolní měření hluku se sčítáním dopravního zatížení na pěti silničních úsecích „tiché kryty“ v rámci Stč. Kraje
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Konvertibilní tablety - ZŠ Sezemice, okres Pardubice
(Základní škola Sezemice, okres Pardubice)
Zobrazit
Konzervace a oprava zříceniny hradu v obci Andělská Hora
(Obec Andělská Hora)
Zobrazit
Košice – vodovod Doubí
(Obec Košice)
Zobrazit
Kostel Narození Panny Marie v Klatovech - od gotiky do současnosti
(Římskokatolická farnost Klatovy)
Zobrazit
Kostel Narození Panny Marie v Krnově - oprava střechy
(Konvent minoritů v Krnově)
Zobrazit
Kostel Narození Panny Marie v Želivě - středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu - restaurátorské práce - vnitřní mobiliář
(Kanonie premonstrátů v Želivě)
Zobrazit
Kostel Narození Panny Marie v Želivě – středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu – restaurování stroje chórových varhan
(Kanonie premonstrátů v Želivě)
Zobrazit
Kostel Narození Panny Marie v Želivě – středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu – restaurování stroje hlavních kůrových varhan
(Kanonie premonstrátů v Želivě)
Zobrazit
Kostel Narození Panny Marie v Želivě – středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu – stavební práce
(Kanonie premonstrátů v Želivě)
Zobrazit
Kostelecká 736, Praha 8 - oprava teras, hydroizolace
(ACTON s.r.o.)
Zobrazit
KOVOPLAN -rozšíření výrobních technologií
(KOVOPLAN s.r.o.)
Zobrazit
KOVOPLAN- rozšíření výrobních technologií- Frézka na obrábění grafitových a měděných elektrod
(KOVOPLAN s.r.o.)
Zobrazit
Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí
(Obec Šilheřovice)
Zobrazit
Kulturní dům - Milíkov - zateplení objektu a výměna oken
(Obec Milíkov)
Zobrazit
Kulturní dům Hrabství - snížení energetické náročnosti
(Obec Skřipov)
Zobrazit
Kulturní dům Pitárné - snížení energetické náročnosti
(Obec Vysoká)
Zobrazit
KULTURNÍ DŮM Suchý Důl – stavební úpravy
(Obec Suchý Důl)
Zobrazit
Kulturní dům Úhřetice - stavební úpravy
(Obec Úhřetice)
Zobrazit
Kupní smlouva
(Střední odborné učiliště obchodní Prostějov, nám. Edmunda Husserla 1)
Zobrazit
Kurzy CELTA
(Hello language centre s.r.o.)
Zobrazit
Laboratoř pro vývoj a výzkum
(BIONA JERSÍN, s.r.o.)
Zobrazit
Laboratorní nábytek a vestavby do čistých prostor pro biotechnologické Výrobní centrum EXBIO
(EXBIO Praha, a.s.)
Zobrazit
Laboratorní přístrojové vybavení a technologické celky pro biotechnologické Výrobní centrum EXBIO
(EXBIO Praha, a.s.)
Zobrazit
Laboratorní vybavení a 3D tiskárna kovových dílců
(CAVD s.r.o.)
Zobrazit
Laserové pracoviště pro řezání plechových výlisků - Mobilní 3D měřící rameno ROMER Absolute Arm 7520
(DT - BAUTRADE, s.r.o.)
Zobrazit
Laserové pracoviště pro řezání plechových výlisků - pořízení průmyslového robota RX 160 CS8C
(DT - BAUTRADE, s.r.o.)
Zobrazit
Laserové pracoviště pro řezání plechových výlisků - technologie vláknového laseru a procesní hlavy
(DT - BAUTRADE, s.r.o.)
Zobrazit
Lávka na mostě ev.č.381/007 ve Velkých Němčicích
(Městys Velké Němčice)
Zobrazit
Lažánky-poskytnutí bankovního úvěru
(Obec Lažánky)
Zobrazit
Legislativní rámec činnosti soukromých bezpečnostních služeb a jejich zaměstnanců
(OZP Management s.r.o.)
Zobrazit
Lelekovice - Rekonstrukce dopravního prostoru v ul. Hlavní
(Obec Lelekovice)
Zobrazit
Lesní kout Hůrka
(Stanislav Nebáznivý st.)
Zobrazit
Lesní park bez bariér Klimkovice - III. etapa
(Občanské sdružení Čisté Klimkovice)
Zobrazit
Lesní technika
(Obec Kvíčovice)
Zobrazit
Lesostep Bačice
(Obec Bačice)
Zobrazit
Letecký simulátor
(AEROMEC, spol. s r.o.)
Zobrazit
Libřice - oprava cesty okolo obecního úřadu a okálů
(Obec Libřice)
Zobrazit
Likvidace komunálního odpadu v obci Poličná
(Obec Poličná)
Zobrazit
Likvidace křídlatky v povodí Ostravice
(ČSOP SALAMANDR)
Zobrazit
Likvidace křídlatky v povodí Rožnovské Bečvy
(ČSOP SALAMANDR)
Zobrazit
Likvidace velkoobjemového odpadu
(OKD, a.s.)
Zobrazit
Lokální výstražný a varovný protipovodňový systém pro obec Počepice
(Obec Počepice)
Zobrazit
Loučim vodovod - I. etapa
(Obec Loučim)
Zobrazit
Loučim vodovod - II. etapa
(Obec Loučim)
Zobrazit
Lovčice farní kostel sv. Bartoloměje – oprava střešního pláště a nosných konstrukcí střechy
(Římskokatolická farnost Lovčice)
Zobrazit
Lužice - sběrný dvůr
(Obec Lužice)
Zobrazit
Maintenance k licenci MS Dynamic NAV včetně add-on modulů 4004510 Healthcare controlling a 4005070 Business WIZARD
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Malé nákladní vozidlo 2015
(Technické služby města Liberce a.s.)
Zobrazit
Malíkovice - Revitalizace rybníka
(Obec Malíkovice)
Zobrazit
Malování budovy Pražské konzervatoře
(Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1)
Zobrazit
Manažer projektu „Intenzifikace úpravny vody Temný Důl“
(Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
Zobrazit
Manažer projektu „Kanalizace Hertvíkovice“
(Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
Zobrazit
Manažerská akademie pro mistry
(Continental Automotive Czech Republic s.r.o.)
Zobrazit
Manažerské dovednosti DODATEK Č.1
(Brose CZ spol. s r.o.)
Zobrazit
Marketingová kampaň Českosaského Švýcarska 2014
(České Švýcarsko o.p.s.)
Zobrazit
Materiál k výuce pro projekt Junior univerzita – vzdělávání mladých záchranářů
(Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele)
Zobrazit
Mateřská a základní škola Životice u Nového Jičína
(Obec Životice u Nového Jičína)
Zobrazit
Mateřská škola Břežany II
(Obec Břežany II)
Zobrazit
Mateřská škola Horoměřice – pavilon C, II. Etapa
(Obec Horoměřice)
Zobrazit
MČ Praha - Čakovice zateplení budovy č.p. 20
(Městská část Praha - Čakovice)
Zobrazit
MČ Praha - Čakovice zateplení budovy školní jídelny č.p. 840
(Městská část Praha - Čakovice)
Zobrazit
MedChemBio II - smluvní výzkum
(MedChemBio)
Zobrazit
Mělnická Vrutice - prodloužení vodovodu a kanalizace U Kociánky
(Obec Velký Borek)
Zobrazit
Měřidla
(Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace)
Zobrazit
Město Holešov - pronájem kopírovací techniky
(Město Holešov)
Zobrazit
Město Holešov - zabezpečení provozu informační techniky
(Město Holešov)
Zobrazit
Město Holešov, okr. Kroměříž - cisternová automobilová stříkačka
(Město Holešov)
Zobrazit
Město Modřice, oprava chodníků na ul Husova, Nádražní
(Město Modřice)
Zobrazit
Město Šlapanice - chodník v ul. Ponětovská
(Město Šlapanice)
Zobrazit
Město Vidnava - Rozšíření ČOV
(Město Vidnava)
Zobrazit
Město Vidnava rozšíření ČOV- VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY
(Město Vidnava)
Zobrazit
Město Vidnava- Rozšíření ČOV(výběr manažera projektu)
(Město Vidnava)
Zobrazit
Míchací zařízení pro přípravu roztoků polymeru určených k zvlákňování procesem electrospinningu
(ČESKÁ VČELA s.r.o.)
Zobrazit
Míchací zařízení pro přípravu roztoků polymeru určených k zvlákňování procesem electrospinningu (jřbu)
(ČESKÁ VČELA s.r.o.)
Zobrazit
MINAS INNOVATION PARK - projekční služby
(MINAS INNOVATION PARK s.r.o.)
Zobrazit
MINAS INNOVATION PARK – generální dodavatel
(MINAS INNOVATION PARK s.r.o.)
Zobrazit
Místa plná rozhledů – výstavba 3 rozhleden
(BRANKA, o.p.s.)
Zobrazit
Místní komunikace "Za školou" a "Kostelní" Hrabětice
(Obec Hrabětice)
Zobrazit
Místní komunikace lokalita sever - Vápenka v obci Bukovany
(Obec Bukovany)
Zobrazit
Mobilní gastrozařízení
(Lávka, o.p.s.)
Zobrazit
Mobilní hlasové a datové služby pro ČPZP
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Mobilní zařízení ZŠ Velké Opatovice 2
(Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko)
Zobrazit
Moderní efektivní úřad Holešov
(Město Holešov)
Zobrazit
Moderní elektronický úřad Šlapanice
(Město Šlapanice)
Zobrazit
Moderní škola
(Střední škola hotelnictví,gastronomie a služeb, Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková organizace)
Zobrazit
Moderní škola 2012
(Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem)
Zobrazit
Moderní vozidla ZZS-typ B (NÁKUP)
(Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje)
Zobrazit
Moderní výuka na SZŠ Šumperk
(Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2)
Zobrazit
Modernizace a rozšíření sportovního areálu v Horním Újezdu - etapa I. - změna č. 1
(Obec Horní Újezd)
Zobrazit
Modernizace a rozšíření sportovního areálu v Horním Újezdu p.p.č. 1111/5
(Obec Horní Újezd)
Zobrazit
Modernizace a rozšíření vodárenského dispečinku VAK Trutnov
(Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
Zobrazit
Modernizace chodníku k základní škole "Hurá ze školy"
(Obec Želechovice nad Dřevnicí)
Zobrazit
Modernizace dílen odborného výcviku SOŠ a SOU Nymburk
(Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804)
Zobrazit
Modernizace dílen odborného výcviku SOŠ a SOU Nymburk – dodávka strojů
(Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804)
Zobrazit
Modernizace elektroinstalace Kina Řevnice
(Gong o.s.)
Zobrazit
Modernizace farmy
(František Němec)
Zobrazit
Modernizace infrastruktury regionálních drah Jindřichův Hradec-Obrataň a Jindčichův Hradec-Nová Bystřice
(Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.)
Zobrazit
Modernizace knihoven
(Agrovýzkum Rapotín s.r.o.)
Zobrazit
Modernizace laboratoří TZB – dovybavení dílen TZB
(Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787)
Zobrazit
Modernizace manipulace v montážní hale firmy Technomont Frýdek-Místek s.r.o.
(Technomont Frýdek-Místek s.r.o.)
Zobrazit
Modernizace místních komunikací v obci Dolní Břežany
(Obec Dolní Břežany)
Zobrazit
Modernizace motorových vozů M 27.001, M 27.002, M 27.003 a M 27.004
(Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.)
Zobrazit
Modernizace otopné soustavy
(Společenství vlastníků jednotek Příbram VII, ul. Boženy Němcové č.p. 242)
Zobrazit
Modernizace sběrného dvora odpadů Obrnice
(Obec Obrnice)
Zobrazit
Modernizace technologií v rodinném vinařství Perla vín
(Marie Rozková)
Zobrazit
Modernizace vnitřních prostor ZŠ a KD v Tiché
(Obec Tichá)
Zobrazit
Modernizace vybavení jazykové učebny
(Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace)
Zobrazit
Modernizace vybavení jazykové učebny- 2. výzva
(Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace)
Zobrazit
Modernizace vybavení jazykové učebny- 3. výzva
(Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace)
Zobrazit
Modernizace vybavení Základní školy Krále Jiřího z Poděbrad
(Základní škola Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882)
Zobrazit
Modernizace závlahové soustavy
(Předměřická a.s.)
Zobrazit
Modernizace zázemí praktického vyučování na ZŠ a MŠ Olešnice pro zkvalitnění výuky – rekonstrukce učeben
(Město Olešnice)
Zobrazit
Modernizace zázemí praktického vyučování na ZŠ a MŠ Olešnice pro zkvalitnění výuky – vybavení učeben – opakované řízení
(Město Olešnice)
Zobrazit
Modernizace ZŠ Meziměstí
(Město Meziměstí)
Zobrazit
Modernizace ZŠ Meziměstí – objekt A a D
(Město Meziměstí)
Zobrazit
Mokřadní prvky v k.ú. Petrovice u Moravského Krumlova
(Vodovod - svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice)
Zobrazit
Mokřadní prvky v k.ú. Petrovice u Moravského Krumlova
(Obec Petrovice)
Zobrazit
Monitor životních funkcí
(Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje)
Zobrazit
Monitoring chování zemních a skalních těles s využitím laserového skeneru
(CREA Hydro&Energy, o.s.)
Zobrazit
Morašice - Skalice - kanalizace, intenzifikace ČOV Hostěradice
(Kanalizace - Hostěradice, Skalice, Morašice)
Zobrazit
Most ev.č. 23626-1 na silnici III/23626 - Stochov
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Most na ostrov – oprava spodní stavby
(Město Loket)
Zobrazit
Most přes železniční trať MK Pávovská, Jihlava - Bedřichov
(SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.)
Zobrazit
MŠ J. Ressla- zateplení fasády a střechy
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
MŠ-Ledce - Energeticko-úsporná a ekologická opatření
(Obec Ledce)
Zobrazit
Multifunkční dům Litvínovice
(Obec Litvínovice)
Zobrazit
Multifunkční hřiště Kamenný Přívoz
(Obec Kamenný Přívoz)
Zobrazit
Multifunkční hřiště Krásný Les - II. etapa
(Obec Krásný Les)
Zobrazit
Multifunkční hřiště Obecnice
(Obec Obecnice)
Zobrazit
Multifunkční sportovní hala v obci Šťáhlavy
(Obec Šťáhlavy)
Zobrazit
Multifunkční univerzální mechanismus pro pstruhařství Vysoký potok
(Pstruhařství ČRS s. r. o.)
Zobrazit
Multifunkční zařízení pro laminované textilie s nanovlákny (LTN) - II
(ČESKÁ VČELA s.r.o.)
Zobrazit
Myčka podložních mís
(Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Nádoby pro biologický rozložitelný odpad
(Technické služby Havířov a.s.)
Zobrazit
Nadstavba a zateplení MŠ Vendryně - II
(Obec Vendryně)
Zobrazit
Náhradní výsadba zeleně na území obce Hukvaldy
(Obec Hukvaldy)
Zobrazit
Nájem prostor a zajištění poradenských, vzdělávacích a osvětových činností v poradenském centru NNO Údolní
(Nadace Partnerství)
Zobrazit
Nájem speciálních víceúčelových vozidel pro svoz komunálních odpadů s následným odkupem do majetku zadavatele (leasing)
(Čistá Plzeň, s. r. o.)
Zobrazit
Nakládání s biologickým odpadem v mikroregionu Babicko
(Sdružení obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "Babicko")
Zobrazit
Nakládání s bioodpady v mikroregionu Třešťsko
(Mikroregion Třešťsko, zkráceně MITR)
Zobrazit
Nakládání s bioodpady v obci Hrobčice a jejích místních částech
(Obec Hrobčice)
Zobrazit
Nakládání s bioodpady v obci Lípa
(Obec Lípa)
Zobrazit
Nakládání s bioodpady ve městě Rajhrad
(Město Rajhrad)
Zobrazit
Nakládání s odpady
(Lesy hl. m. Prahy)
Zobrazit
Nákup 4 ks osobních vozidel
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Nákup 40 ks měřících přístrojů alkoholu v dechu (alkoholtesterů) s příslušenstvím pro Krajského ředitelství police hl. m. Prahy
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Nákup 7 autobusů pro ARRIVA MORAVA
(ARRIVA MORAVA a.s.)
Zobrazit
Nákup a servis motorových pil a křovinořezů
(Lesy hl. m. Prahy)
Zobrazit
Nákup autobusů pro ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
(ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.)
Zobrazit
Nákup autobusů pro ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY
(ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.)
Zobrazit
nákup automobilu do 3,5t pro potřeby rybářské praxe
(Maria Podstatzka - Lichtensteinová)
Zobrazit
Nákup bezbariérových autobusů pro ARRIVA PRAHA
(ARRIVA PRAHA s.r.o.)
Zobrazit
Nákup chladírenského automobilu
(MALEDA s.r.o.)
Zobrazit
Nákup čistící komunální techniky v rámci projektu
(Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o.)
Zobrazit
Nákup čistící komunální techniky v rámci projektu „Snížení imisní zátěže na území obce Radslavice“
(Obec Radslavice)
Zobrazit
Nákup dopravního automobilu pro potřeby jednotky PO obce
(Obec Fryčovice)
Zobrazit
Nákup elektrické energie a plynu na komoditní burze
(Sociální služby pro seniory Olomouc p.o.)
Zobrazit
Nákup elektroniky
(Charita Ostrava)
Zobrazit
Nákup elektroniky
(Charita Ostrava)
Zobrazit
Nákup elektrotechniky
(Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí)
Zobrazit
Nákup energií na komoditní burze
(Lesy hl. m. Prahy)
Zobrazit
Nákup gastrovybavení
(MALEDA s.r.o.)
Zobrazit
Nákup HW a SW v rámci operačního programu Vzděláváním za konkurenceschopnost 2
(Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace)
Zobrazit
Nákup HW pro potřeby zálohování
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Nákup hydraulického vyprošťovacího nářadí
(Město Desná)
Zobrazit
Nákup ICT pro SPŠS Havířov II.
(Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace)
Zobrazit
Nákup ICT techniky a interaktivní tabule
(Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí)
Zobrazit
Nákup ICT vybavení
(Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762)
Zobrazit
Nákup inzerce v tisku a online médiích II.
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Nákup IT komodit pro potřeby projektu Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ
(Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje)
Zobrazit
Nákup kancelářských potřeb
(Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace)
Zobrazit
Nákup kancelářských potřeb
(Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace)
Zobrazit
Nákup kolového nakladače, teleskopického nosiče kontejnerů, strojů a zařízení k dobývání a zpracování kamene
(GRANITES, s.r.o.)
Zobrazit
Nákup komodity elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v pro rok 2014
(Město Čáslav)
Zobrazit
Nákup komodity elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v pro rok 2015
(Město Čáslav)
Zobrazit
Nákup komodity plyn v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro rok 2014
(Město Čáslav)
Zobrazit
Nákup komodity plyn v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro rok 2015
(Město Čáslav)
Zobrazit
Nákup kompenzačních pomůcek pro hospicovou poradnu 2BG/2013
(Charita Ostrava)
Zobrazit
Nákup kompenzačních pomůcek pro hospicovou poradnu – část B – zdravotnická technika
(Charita Ostrava)
Zobrazit
Nákup kompostérů a štěpkovače větví
(Obec Andělská Hora)
Zobrazit
Nákup komunální techniky ke snížení prašnosti v obci Žádovice
(Obec Žádovice)
Zobrazit
Nákup laboratorních přístrojů
(Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.)
Zobrazit
Nákup laboratorního vybavení pro centrum průmyslového výzkumu, vývoje a inovací – projekt POTENCIÁL
(DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o.)
Zobrazit
Nákup letenek - Korea
(Švandovo divadlo na Smíchově)
Zobrazit
Nákup licence NETBACKUP, včetně roční maintenance
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Nákup licencí nezbytných pro upgrade Exchange serveru
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Nákup licencí VMware, včetně podpory na 3 roky
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Nákup licenčního práva k licencím SAS® VISUAL ANALYTICS, včetně technické produktové podpory
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Nákup licenčního práva k licencím SAS® VISUAL ANALYTICS, včetně technické produktové podpory - nové vyhlášení
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit