Aktuální veřejné zakázky

Tato stránka podává přehled právě probíhajících, resp. neukončených veřejných zakázek evidovaných v profilu zadavatele v elektronickém nástroji profilzadavatele.cz. Po kliknutí se lze dozvědět o daných veřejných zakázkách podrobnější informace a lze také stáhnout připojené soubory či přečíst doplňující informace.

Seznam aktuálních zakázek

Tabulak aktuálních veřejných zakázek zobrazuje právě probíhající veřejné zakázky zadavatelů registrovaných v systému profilzadavatele.cz jakožto profilu zadavatele.

Název veřejné zakázky a zadavatel: Detail:
Oprava cesty "Sachrovka" - I. etapa
(Město Rokytnice nad Jizerou)
Zobrazit
MODERNIZACE UČEBEN ZŠ LIPTÁL – DODÁVKA NÁBYTKU A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE
(Základní škola Liptál, okres Vsetín)
Zobrazit
Kulturní dům Hroznatín
(Obec Hroznatín)
Zobrazit
Výměna sloupů veřejného osvětlení Kornatice
(Obec Kornatice)
Zobrazit
Dodávka HW vč. SW
(První jílovská a.s.)
Zobrazit
Reko povrchů SA
(TJ SPARTAK PŘEROV, spolek)
Zobrazit
Linka pro výrobu granulovaných steliv
(Linda Vondráčková)
Zobrazit
Restaurování mobiliáře- dveří, schodiště, podlah, lavic a kazatelny v kostele sv. Bartoloměje v Kočí
(Římskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim)
Zobrazit
Zjednodušení podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodavatele užitkového automobilu pro společnost GADO s.r.o.
(GADO s.r.o.)
Zobrazit
Svoz směsného komunálního odpadu z města Slatiňany
(Město Slatiňany)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce bytového domu Devotyho 2449-2452, Pardubice
(Společenství vlastníků jednotek Devotyho 2449-2452, Pardubice)
Zobrazit
Rekonstrukce obecního úřadu v Sopřeči
(Obec Sopřeč)
Zobrazit
Technologie - Klára Bazalová
(Klára Bazalová)
Zobrazit
Klima komora II
(TRW Automotive Czech s.r.o.)
Zobrazit
Obec Zdiby – Zpracování, tisk a dodávka obecního zpravodaje
(Obec Zdiby)
Zobrazit
Oprava kanalizační stoky AX-3-1 Holešov, ul.Sadová, 2.etapa
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
DPS Lipník nad Bečvou, Zahradní 1335 - Oprava 3 bytových jednotek
(Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace)
Zobrazit
Komunikace vozidlová, pěší "Nad Vodovodem"
(Obec Krásensko)
Zobrazit
Nákup vybavení do dílny – František Janovský
(František Janovský)
Zobrazit
Varhany do odborné učebny konzervatoře
(Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1)
Zobrazit
Mobilní dopravní hřiště s dopravními značkami a rozměru 36 x 18 m
(Městys Brodce)
Zobrazit
Vybavení stolářské dílny
(Ing. Ondřej Kříženecký)
Zobrazit
Rekonstrukce venkovního sportovního areálu ZŠ a MŠ Ptení
(Obec Ptení)
Zobrazit
Oprava fasády průčelí kostela kapucínů v Opočně-II.etapa
(Římskokatolická farnost - děkanství Opočno)
Zobrazit
Oprava části MK p.č. 2029/1 v k.ú. Slatina u Bílovce
(Obec Slatina)
Zobrazit
Nákup měřících přístrojů
(Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice)
Zobrazit
Vybudování chodníku a bezbariérových autobusových zastávek v obci Lžín
(Obec Dírná)
Zobrazit
Vybudování učebny fyziky a chemie na Základní škole Tovačov – KONEKTIVITA
(Základní škola a Mateřská škola Tovačov)
Zobrazit
II/101 - Třebotov
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Protipovodňová opatření pro obec Kamýk nad Vltavou
(Obec Kamýk nad Vltavou)
Zobrazit
Pořízení kompostérů a štěpkovače pro obec Kváskovice
(Obec Kváskovice)
Zobrazit
Smlouva o dílo
(Miroslav Neumann)
Zobrazit
Veřejná infrastruktura "U Říhů", Černilov, příjezdová komunikace, inženýrské sítě
(Obec Černilov)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny v obci Benešov u Boskovic
(Obec Benešov)
Zobrazit
III/1132 Český Brod, most ev.č. 1132-2 - TDI
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava střechy požární zbrojnice
(Obec Jablůnka)
Zobrazit
Rozhledna na Javornické Hůře
(Mikroregion Český smaragd, dobrovolný svazek obcí)
Zobrazit
Vzdělávání zaměstnanců
(BEZEDOS s.r.o.)
Zobrazit
Modernizace laboratoře
(KOOPERACE Hrotovice, a.s.)
Zobrazit
Protipovodňová opatření obce Nová Ves u Chýnova
(Obec Nová Ves u Chýnova)
Zobrazit
INUTEC s.r.o., modernizace výroby pořízením linky na balení potravinových doplňků
(INUTEC s.r.o.)
Zobrazit
Holešov - revitalizace náměstí Sv. Anny, Masné krámy
(Město Holešov)
Zobrazit
BD Nový Vestec, Na Spořilově 151
(Společenství vlastníků jednotek v domě Na Spořilově 151 v Novém Vestci)
Zobrazit
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Troubky
(Obec Troubky)
Zobrazit
Stavební úpravy haly Colorspol s.r.o.
(Colorspol Group s.r.o.)
Zobrazit
Pořízení techniky – traktor, čelní nakladač a štěpkovač
(Datospol s.r.o.)
Zobrazit
Panely a výplně otvorů
(KOMA MODULAR s.r.o.)
Zobrazit
Stavební úpravy zámku Třemešek
(Obec Dolní Studénky)
Zobrazit
Nástavba MŠ Mouřínov
(Obec Mouřínov)
Zobrazit
SZNR – Motorový člun
(SK SKI PŘELOUČ)
Zobrazit
Dalovice - obnova místních komunikací a souvisejících prostranství
(Obec Dalovice)
Zobrazit
Oprava budovy sběrného dvora Vysokov
(Obec Vysokov)
Zobrazit
Farma pro chov dojnic – AGRAS Bohdalov, a.s.
(AGRAS Bohdalov, a.s.)
Zobrazit
Úrazové pojištění členů sportovních svazů a pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou činnosti trenéra či cvičitele
(Český olympijský výbor)
Zobrazit
Řešení odpadu v obci Konecchlumí
(Obec Konecchlumí)
Zobrazit
Multifunkční zařízení pro broušení čel ložiskových kroužků
(ZKL Brno, a.s.)
Zobrazit
Oprava hasičské zbrojnice ve Vlkoši
(Obec Vlkoš)
Zobrazit
Správa bytů a nebytových prostor obce Bystřice II
(Obec Bystřice)
Zobrazit
Technická a dopravní infrastruktura – stavební objekt SO 101 Komunikace – 1. etapa
(Obec Vranová)
Zobrazit
Opravy přístupových chodníků k bytovým domům ul. Středová a Hornická, Úprava zpevněné plochy u objektu č.p. 11 ul. Školní
(Obec Albrechtice)
Zobrazit
Oprava římsy a nástřešních žlabů
(Základní škola Kostelec nad Černými lesy)
Zobrazit
Rekonstrukce lesní cesty Pod stavy
(Obec Chorušice)
Zobrazit
Rozšíření vzdělávacích možností ve fyzice a v chemii - STAVEBNÍ PRÁCE
(Obec Dolní Loučky)
Zobrazit
Rekonstrukce dešťové kanalizace
(Obec Lhotka nad Labem)
Zobrazit
VZ2018/01: Územní plán obce Librantice
(Obec Librantice)
Zobrazit
Dojírna 2x6 pro stáj dojnic na Kozárově
(ZEAS Lysice, a.s.)
Zobrazit
Dodávka a montáž nového výtahu pro ZŠ a MŠ Teplice nad Metují
(Město Teplice nad Metují)
Zobrazit
Rekonstrukce výrobního objektu firmy ALIMPEK spol. s r.o.
(ALIMPEK spol. s r.o.)
Zobrazit
Obchodní centrum Brno - Polní
(1RIF otevřený podílový fond obhospodařovaný AMISTA investiční společnost, a.s.)
Zobrazit
Studie nakládání s odpadními a dešťovými vodami na území obce Tichá
(Obec Tichá)
Zobrazit
Stavební úpravy objektu Kateřinice č.p.270 na sociální byty
(Obec Kateřinice)
Zobrazit
Bytový dům Moravský Beroun - stavební úpravy objektu a změna užívání na BD (2PB-PČB + 4PB-VB)
(Radomír Stach)
Zobrazit
Svoz komunálního odpadu v obci Šitbořice
(Obec Šitbořice)
Zobrazit
Dodávka "Horizontálního obráběcího centra"
(TAJMAC-ZPS, a.s.)
Zobrazit
Základní škola Zádveřice – silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika
(Obec Zádveřice - Raková)
Zobrazit
Dodávka CNC soustružnického centra s poháněnými nástroji a portálovým zakladačem obrobků včetně příslušenství, instalace a montáže
(STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.)
Zobrazit
Krásný Les, Opravy komunikací 2015
(Obec Krásný Les)
Zobrazit
Smlouva o dílo na zhotovení sportoviště v MČ Praha - Nedvězí
(Městská část Praha - Nedvězí)
Zobrazit
Výstavba nové výrobní haly Nad Školou
(Kovo HB, s.r.o.)
Zobrazit
Dodání zboží - drogistické, barvy a laky
(Městská realitní agentura, s.r.o.)
Zobrazit
Projekční a inženýrské činnosti pro stavební akci: Cyklostezka podél silnice 278 část B) Vlčetín (obec Bílá) - Hodkovice nad Mohelkou
(Město Hodkovice nad Mohelkou)
Zobrazit
Modernizace sociálního zařízení v ZŠ Rovečné
(Obec Rovečné)
Zobrazit
REALIZACE ÚSES – 1. ETAPA K.Ú. HORNÍ NĚMČÍ; registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002509
(Miroslav Kadlček)
Zobrazit
Odprodej vyřazeného nepotřebného majetku – služebních dopravních prostředků - motorových vozidel (3/2016)
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Flexibilní CNC 5-ti osé nástrojové brusné centrum pro výrobu prototypů SK a UHT nástrojů
(ROTANA a.s.)
Zobrazit
Dodávka nového frézovacího centra
(RETOS VARNSDORF s.r.o.)
Zobrazit
Milotice nad Opavou - dopravní automobil
(Obec Milotice nad Opavou)
Zobrazit
Obnova střechy presbytáře a bočních střech kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku n.O.
(Římskokatolická farnost Jeseník nad Odrou)
Zobrazit
Zajištění účastí na výstavě AQUATHERM MOSKVA v roce 2017 včetně dopravy vystavovaných exponátů
(FV - Plast, a.s.)
Zobrazit
Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu znevýhodněných zaměstnanců IKP Consulting Engineers, s.r.o.
(IKP Consulting Engineers, s.r.o.)
Zobrazit
HUres group s.r.o. – Dodávka kolového stroje pro manipulaci s bioodpady
(HUres group s.r.o.)
Zobrazit
Oprava komunikace Niva a Kobyla
(Obec Jablůnka)
Zobrazit
Vybavení sálu Obecního domu Kateřinice
(Obec Kateřinice)
Zobrazit
Centrlizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2020
(Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávky 10 ti osmimístných mikrobusů pro Svaz lyžařů ČR
(Svaz lyžařů České republiky)
Zobrazit
Pořízení posklizňové linky ZD Výšovice
(Zemědělské družstvo Výšovice)
Zobrazit
Nová PC učebna
(Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk)
Zobrazit
Komplexní zabezpečení, zneškodnění a svoz odpadu v obci Pičín na roky 2017-2019
(Obec Pičín)
Zobrazit
Rekonstrukce chodníku v ulici U Kulturního domu
(Město Chvaletice)
Zobrazit
Projektová dokumentace na akci Ořechov, Vážany - odkanalizování
(Svazek obcí Ořechov - Vážany)
Zobrazit
Dodání zboží - Stavebniny, VZ/75/MRA/19
(Městská realitní agentura, s.r.o.)
Zobrazit
Smlouva o dílo 02/2017, č. zhotovitele Z2016027
(Městská část Praha - Nedvězí)
Zobrazit
Dodávka vnitropodnikového dopravního systému
(ALFA výroba jednoúčelových strojů s.r.o.)
Zobrazit
Zš a Mš Velké Svatoňovice větrání
(Obec Velké Svatoňovice)
Zobrazit
Výstavba dešťové a splaškové kanalizace včetně přípojek splaškové kanalizace v Ovčárech lokalita Na Františku
(Obec Ovčáry)
Zobrazit
Rrekonstrukce veřejného prostranství obce Deštná 2
(Obec Deštná)
Zobrazit
Obnova místní komunikace v obci Kochánky
(Obec Kochánky)
Zobrazit
ZZS PAK - dodávky zdravotnického materiálu
(Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje)
Zobrazit
Nákup nakladače
(Lenka Chlebková)
Zobrazit
Rekonstrukce sokolovny ve Zbiroze - 2. etapa
(Město Zbiroh)
Zobrazit
Mobilní technika - RV
(ZP Otice, a.s.)
Zobrazit
Inovace Prefa Kuřim VII
(Prefa Brno a.s.)
Zobrazit
Zateplení objektu občanského vybavení – obec Mistrovice
(Obec Mistrovice)
Zobrazit
"VELKÝ ÚJEZD – PRŮZKUM, POSÍLENÍ A BUDOVÁNÍ ZDROJŮ PITNÉ VODY"
(Městys Velký Újezd)
Zobrazit
Sportovní klub - Ostravice Sport a.s. - Ostravice
(OSTRAVICE SPORT a.s.)
Zobrazit
Úspora energií v průmyslové zóně Tonaso a rekonstrukce a modernizace úseku VaV
(TONASO Holding a.s.)
Zobrazit
Dodávka úsporné technologie – Jiří Vrba II.
(Jiří Vrba)
Zobrazit
Oprava vnitřních prostor KD Blatnice pod Svatým Antonínkem
(Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem)
Zobrazit
Dodávka plynu a elektrické energie pro Obec Kujavy
(Obec Kujavy)
Zobrazit
Oprava zpevněných ploch dvora včetně ORL a záchytné jímky oplachu aut
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Zpracování PD - Chodník od zastávky Stonavský po hostinec U Mlýna
(Obec Baška)
Zobrazit
EBB gear box solo endurance test rig - 1 ks
(TRW Automotive Czech s.r.o.)
Zobrazit
CNC vysekávací a děrovací lis
(VIPAX, a.s.)
Zobrazit
BRO v obci Ústí
(Obec Ústí)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku myčky pro společnost DAIDO METAL CZECH s.r.o.
(DAIDO METAL CZECH s.r.o.)
Zobrazit
Smlouva o zajištění sběru, přepravy a odstranění či využití směsného komunálního odpadu a separovaných složek komunálního odpadu - papír, plast a nápojové obaly
(Obec Čerčany)
Zobrazit
Stavební úpravy, sanace vlhkosti a oprava kanalizace v objektu zámeček v obci Žeranovice - II. etapa
(Obec Žeranovice)
Zobrazit
Dodávka dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Březová-Oleško
(Obec Březová - Oleško)
Zobrazit
Kostel Nejsvětější Trojice - oprava střešního pláště, koruny zdiva, prvků střechy, krovu, bednění a okapních svodů
(Obec Verušičky)
Zobrazit
Stavební úpravy a přístavba obecního úřadu Brťov-Jeneč
(Obec Brťov - Jeneč)
Zobrazit
MEGAT – Koextruzní linka
(MEGAT - výroba z plastů Zlín spol. s r.o.)
Zobrazit
Výzva 56 Gymnázium Český Těšín
(Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava mostu ev. č. 272 - 006 Most přes trať ČD Kolín-Všetaty a přes MK v Lysé nad Labem
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/10612-Racek-kř.II/106, 0,000-1,250
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Vybudování informačního systému a webových stránek
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Kaleidoskop podnikového vzdělávání
(Okresní hospodářská komora Liberec)
Zobrazit
Dodávka a instalace potrubí a vedení pro chlazení a spalování vzduchu / Supply and Installation of Piping and Ducting for cooling and air combustion
(O-I Manufacturing Czech Republic, a.s.)
Zobrazit
Velkokapacitní korozní komora
(IDIADA CZ a.s.)
Zobrazit
Víceúčelové hřiště Přílepy
(Obec Přílepy)
Zobrazit
SUDETSKÁ CESTA – stavební práce
(SPOLEČNÝ PROSTOR, občanské sdružení)
Zobrazit
Oprava jižní části střechy presbytáře kostela sv.Víta v Č.Krumlově v r. 2019
(Římskokatolická farnost - prelatura Český Krumlov)
Zobrazit
Pasport komunikací a dopravního značení v Palkovicích
(Obec Palkovice)
Zobrazit
BD Poděbrady, Dr. Horákové 40,41
(Společenství vlastníků jednotek v budově sestávající z domů čp. 40/II a 41/II v Poděbradech)
Zobrazit
Revitalizace zeleně veřejných prostranství - Mikulovice - II.etapa
(Občanské sdružení Společně pro region)
Zobrazit
Klimatická komora
(OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o.)
Zobrazit
Výsadba dřevin v obci Hať
(Obec Hať)
Zobrazit
Andělská Hora, hrad Engelsburg - zřícenina, V. etapa oprav, statické zajištění a konzervace konstrukcí
(Obec Andělská Hora)
Zobrazit
Posílení vodárenské soustavy - Dobré Pole
(Obec Vitice)
Zobrazit
Oprava části objektu společnosti PD profi, s.r.o.
(PD profi, s.r.o.)
Zobrazit
Přestavba PRAGA V3S na komunální automobil a pořízení malotraktoru se zametači
(Obec Křižánky)
Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap