Aktuální veřejné zakázky

Tato stránka podává přehled právě probíhajících, resp. neukončených veřejných zakázek evidovaných v profilu zadavatele v elektronickém nástroji profilzadavatele.cz. Po kliknutí se lze dozvědět o daných veřejných zakázkách podrobnější informace a lze také stáhnout připojené soubory či přečíst doplňující informace.

Seznam aktuálních zakázek

Tabulak aktuálních veřejných zakázek zobrazuje právě probíhající veřejné zakázky zadavatelů registrovaných v systému profilzadavatele.cz jakožto profilu zadavatele.

Název veřejné zakázky a zadavatel: Detail:
Zajištění odborného vzdělávání zaměstnanců - ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
(ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce WC MŠ Čenkov
(Obec Čenkov)
Zobrazit
Systém odděleného sběru pro obec Chvalšiny
(Obec Chvalšiny)
Zobrazit
Obnova kostela sv. Kateřiny v Nové Vsi u Mladé Vožice-Střecha
(Římskokatolická farnost Nová Ves (u Mladé Vožice))
Zobrazit
Výstavba produkční stáje pro dojnice
(Pavel Kopecký)
Zobrazit
Poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Rekonstrukce Dusíkova divadla
(Město Čáslav)
Zobrazit
Vedení mzdové a personální agendy
(Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/329 Poděbrady – Kouty 17,011 – 18,761
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Zateplení budov občanské vybavenosti v obci Hrdějovice
(Obec Hrdějovice)
Zobrazit
Č. Kubice - kamerový systém CCTV
(Obec Česká Kubice)
Zobrazit
Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice v letech 2016-2020
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Služby patentového zástupce
(ENWOX TECHNOLOGIES s.r.o.)
Zobrazit
Rámcová smlouva na nákup inzerce v tištěných, online médiích a outdoorových plochách
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Zateplení BD Hrnčířská 2143/8 35002 Cheb 2017
(Společenství vlastníků Hrnčířská 8 Cheb)
Zobrazit
Pořízení technologie na výrobu náhradních sáčků v oboru kosmetiky
(CORMEN s.r.o.)
Zobrazit
Výstavba provozovny Rožmitál
(MV AGRO s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka homogenizačního a dispergačního zařízení k reaktoru 50 l
(BRIKLIS, spol. s r.o.)
Zobrazit
Pořízení lisu na balíky sena a slámy - Lenka Šírová
(Lenka Šírová, DiS.)
Zobrazit
Mobilní hlasové a datové služby pro ČPZP
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Studie a projektová dokumentace pro cyklostezku
(Obec Baška)
Zobrazit
Oprava fasády zdravotního střediska - dům č.p. 2 na ulici Rovečínská
(Město Olešnice)
Zobrazit
Obec Kněžice-dešťová kanalizace v zónách zastavitelných ploch Z8, Z9
(Obec Kněžice)
Zobrazit
Oprava místních komunikací v obci Suchý
(Obec Suchý)
Zobrazit
Investice do biomlékárny a zpracování ovoce ve společnosti JAVORNÍK - CZ s.r.o., Pořízení technologie na zpracování ovoce.
(JAVORNÍK - CZ s.r.o.)
Zobrazit
Komplexní zajištění odborné obsahové náplně a grafické podoby 4 metodických dokumentů
(FM Consulting s.r.o.)
Zobrazit
Kalibrační stroj
(Hondra automotive s.r.o.)
Zobrazit
Analýza rizik kontaminovaných dnových sedimentů Huštěnovického potoka
(EPS aktivity o.s.)
Zobrazit
Dodávka stavebních prací pro firmu PLASMAMETAL, spol. s r.o.
(PLASMAMETAL, spol. s r.o.)
Zobrazit
Výstavba tréninkové hokejové haly
(HC OCELÁŘI TŘINEC o.s.)
Zobrazit
Výměna oken na zadní straně budovy Wichterlova gymnázia
(Wichterlovo gymnázium, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace)
Zobrazit
Splašková kanalizace Nové Podlesí
(Obec Podlesí)
Zobrazit
Kanalizace a ČOV Veletov
(Obec Veletov)
Zobrazit
Podpora marketingu společnosti ELKO EP, s.r.o
(ELKO EP, s.r.o.)
Zobrazit
Stavební úpravy a změna využití stavby ZŠ Jizerská – výdejna jídel 1.NP školní výdejny ul. Jizerská č. p. 816, parc. č. 1151/12
(Městská část Praha - Čakovice)
Zobrazit
Protipovodňová opatření obce Ježov
(Obec Ježov)
Zobrazit
Rekonstrukce stávající místní komunikace v obytné zóně Nevolice
(Obec Nevolice)
Zobrazit
Optimalizace systému monitorování, měření a regulace spotřeby zemního plynu
(MSV Metal Studénka, a.s.)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti sušení včetně využití odpadního tepla
(LASSELSBERGER, s.r.o.)
Zobrazit
Prodloužení vodovodu a kanalizace - Barchov
(Obec Barchov)
Zobrazit
Maintenance k licenci MS Dynamic NAV včetně add-on modulů 4004510 Healthcare controlling a 4005070 Business WIZARD
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Dodávka a instalace chladící věže pro příhřev a zakladač kmene / Supply and Installation of Boosting and Batch chargers Cooling Tower
(O-I Manufacturing Czech Republic, a.s.)
Zobrazit
Postupná obnova interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie
(Cisterciácké opatství Osek)
Zobrazit
Kobylí:revitalizace lokality Smraďula_20.3.2014
(Obec Kobylí)
Zobrazit
Dopravní automobil pro SDH Ždánice
(Město Ždánice)
Zobrazit
Novostavba BD "A" - pečovatelské byty p.č.st. 181 Javorník, k.ú. Bílý Potok
(Elena Čipcová )
Zobrazit
Rekonstrukce povrchu tartanové dráhy
(Město Nová Včelnice)
Zobrazit
Zpracování projektové dokumentace (DSP) pro stavbu Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice, I. etapa
(Hradubická labská)
Zobrazit
Obráběcí centrum víceosé
(ZLKL, s. r. o.)
Zobrazit
Oprava opláštění kostela v Lužanech
(Římskokatolická farnost Železnice)
Zobrazit
Zateplení bytového domu ul. Opavská 10, Hlučín
(Město Hlučín)
Zobrazit
Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby "Rekonstrukce ul. 1. Máje, Nové Strašecí"
(Město Nové Strašecí)
Zobrazit
Zatepleni kulturniho domu - obec Prusy - Boskuvky
(Obec Prusy - Boškůvky)
Zobrazit
Komunikace vozidlová, pěší "Nad Vodovodem"
(Obec Krásensko)
Zobrazit
Město Zbiroh - květinová výsadba veřejného prostoru města a její údržba na rok 2017
(Město Zbiroh)
Zobrazit
Oprava věže kostela sv. Prokopa ve Vlkoši
(Římskokatolická farnost Vlkoš u Přerova)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele produkčního hrubovacího CNC karuselu
(GTW BEARINGS s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka notebooků, dataprojektrorů, další elektroniky a softwaru
(Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787)
Zobrazit
Nákup vzdělávacích sad a technického vybavení pro projekt Centrum Natura - II
(Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.)
Zobrazit
Pracoviště pro ohýbání trubek
(CRANP - KOVO, spol. s r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce sportoviště 1. Etapa - atletická část
(Obec Staré Sedliště)
Zobrazit
Dodávka a instalace zdrojů tepla v halách průmyslového areálu
(Prologis Czech Republic III s.r.o.)
Zobrazit
Příprava koaxiálních nanovláken s využitím electroblowingu
(NANOPROGRESS, z.s.)
Zobrazit
Obnova jižní fasády a střechy lodi kostela sv. Václava v Horním Starém Městě
(Římskokatolická farnost Trutnov II - Horní Staré Město)
Zobrazit
Zařízení pro sběr a svoz bioodpadu v Duchcově
(Technické služby města Duchcova, s.r.o.)
Zobrazit
III/2428 Vodochody - Přívoz - homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rozšíření cykloturistického interaktivního odpočinkového koutku - Mamutíkův vodní park III
(Farma Dolní Morava, s.r.o.)
Zobrazit
Oprava místní komunikace 13C v obci Vráto
(Obec Vráto)
Zobrazit
Linka na výrobu vaflí II
(FAMMILKY s.r.o.)
Zobrazit
Infrastruktura pro výstavbu ulice Pod Vinohrady - Pod Skalkou, Horní Moštěnice
(Obec Horní Moštěnice)
Zobrazit
Rekonstrukce - Poloprovozní výrobní hala
(EGO Zlín, spol. s r.o.)
Zobrazit
II/120, mosty ev.č. 120-004,005,006 Sedlec - Prčice přes Sedlecký potok - PD
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Obnova hřbitovní zdi - Staré Sedliště
(Obec Staré Sedliště)
Zobrazit
Pořízení plnícího a zavíracího automatu na výrobu kosmetiky
(Nobilis Tilia s.r.o.)
Zobrazit
Smlouva o sběru a svozu směsného komunálního odpadu z provozních zařízení města č. 951 841 OS/OMM-0224/2013
(Město Jaroměř)
Zobrazit
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu pro odběr do 630 MWH a nad 630 MWH pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace na rok 2017
(Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace)
Zobrazit
Revitalizace obce Břest
(Obec Břest)
Zobrazit
Rekonstrukce veřejného osvětlení ETAPA I. a rozhlasu v obci Břest
(Obec Břest)
Zobrazit
II/606, most ev.č. 606-018 v obci Rynholec-PD
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Pořízení kompostérů a štěpkovače pro efektivní nakládaní s biologickým odpadem v obcích Skřípov, Dzbel a Jesenec
(Obec Skřípov)
Zobrazit
Výstavba nové závlahové sítě v katastrálním území České Křídlovice a obnova a optimalizace dvou původních závlahových sítí 1 a 2 a jejich vzájemné propojení
(Rudolf Míča)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti výrobních objektů firmy Delta Sign
(DELTA SIGN, s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka výpočetní techniky a interaktivních tabulí
(Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258)
Zobrazit
Stroje do ŽV
(Jiří Mourek)
Zobrazit
Čistírna odpadních vod Sluštice, lokalita Za Hřbitovem, parc. č. 670, k.ú. Sluštice
(Obec Sluštice)
Zobrazit
Dostavba Základní školy Járy Cimrmana Lysolaje
(Městská část Praha - Lysolaje)
Zobrazit
Rekonstrukce střechy a oprava fasády na budově tělocvičny - Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2, přísp. org.
(Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava opěrné zdi Králova Výšina na p.p.č. 1632/35 a 1635/7 v k.ú. Ústí nad Labem
(Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem - město)
Zobrazit
Drůbežárna Klíčany
(Bc. Ondřej Bačina)
Zobrazit
Obnova stávajícího kanalizačního řadu Zelená hora - II. etapa
(Obec Kocelovice)
Zobrazit
Dodávka žáromateriálu typu Iso-pressed Chrome Throat Cover / Supply of Iso-pressed Chrome Throat Cover Refractories
(O-I Manufacturing Czech Republic, a.s.)
Zobrazit
Zateplení ZŠ a MŠ v Bezděkově nad Metují
(Obec Bezděkov nad Metují)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku vysokozdvižného vozíku 3t na plynový pohon
(KPDH strojírna s.r.o.)
Zobrazit
Zařízení na svoz BRKO.
(Bromach spol. s r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce místní komunikace č.708
(Obec Bítov)
Zobrazit
Silnice II/490, II/497, III/4972: Bohuslavice u Zlína, křižovatka – část chodníky
(Obec Bohuslavice u Zlína)
Zobrazit
Rouškování a pláště
(Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
Odbahnění rybníku
(Obec Zbožíčko)
Zobrazit
Poskytnutí nadačního příspěvku na výsadbu stromů
(Obec Chlumčany)
Zobrazit
Revitalizace komunikací pro pěší a zpevněných ploch“ v areálu hřbitova ve Vlčicích
(Obec Vlčice)
Zobrazit
Systém odděleného sběru s nákupem svozové techniky – AGROSERVIS Přeštice a.s.
(AGROSERVIS Přeštice a. s.)
Zobrazit
Nákup autobusů pro ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
(ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.)
Zobrazit
Výměna ručních česlí za automatické - ČOV Ostrá
(Obec Ostrá)
Zobrazit
Rekonstrukce a přístavba Kulturního domu č.p. 221 Hevlín
(Obec Hevlín)
Zobrazit
Smlouva o dílo
(Obec Řepeč)
Zobrazit
Přípojky vodovodu, přípojky splaškové kanalizace Drahlín
(Obec Drahlín)
Zobrazit
Dodávka elektroerozivní drátové řezačky pro společnost KOWA s.r.o.
(KOWA s.r.o.)
Zobrazit
CNC obráběcí centrum, CNC soustruh 2 kusy
(Antonín Trčka)
Zobrazit
Úpravna vody Dobronice
(Obec Dobronice u Bechyně)
Zobrazit
Komplexní nakládání s odpady v obci Milíkov 2015 - 2018
(Obec Milíkov)
Zobrazit
Oprava omítek a nový fasádní nátěr čp. 28
(Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace)
Zobrazit
Zajištění účastí na výstavě Mostra Convegno Expocomfort v roce 2016 včetně dopravy vystavovaných exponátů
(FV - Plast, a.s.)
Zobrazit
Revitalizace brownfieldového areálu ve Varnsdorfu – stavební práce
(Frottana - Bohemia, s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka vyšetřovacích technologií do ortopedické ambulance
(MUDr. Marcel Staša)
Zobrazit
Odbourávání genderových stereotypů při podpoře rovných příležitostí pro ženy a muže II
(PAPERA s.r.o.)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele odborných kurzů
(DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.)
Zobrazit
Revitalizace márnice na hřbitově v Hostomicích včetně všech etap
(Město Hostomice)
Zobrazit
Úprava zeleně středu obce Norberčany
(Obec Norberčany)
Zobrazit
Výměna okenního systému ve vestibulu a chodbách
(Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rámcová dohoda na dodávku hnědé štěpky jako paliva pro kotelny Hartmanice na rok 2017
(Město Hartmanice)
Zobrazit
Výměna střešní krytiny mateřské školy v Mladoňovicích
(Obec Mladoňovice)
Zobrazit
Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova - 2.etapa
(Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace)
Zobrazit
Odprodej nepotřebného movitého majetku - služební kůň ŽAGIR – výzva k podání nabídky
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Zlepšení dopravní a technické infrastrukury a vzhledu obce Pamětice
(Obec Pamětice)
Zobrazit
Posílení jímacího území Modlíkov-Na Prostředkách
(Obec Žižkovo Pole)
Zobrazit
Dodávka diskového pole a serveru
(SOFICO-CZ, a.s.)
Zobrazit
Dodání a instalace serverů a upgrade firemní IT-infrastruktury
(Městská realitní agentura, s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí (2017-2018)
(Nemocnice Boskovice s.r.o)
Zobrazit
2 ks 2-osé CNC soustružnické centrum s koníkem pro speciální opracování kalených dílů
(OM PROTIVÍN a.s.)
Zobrazit
ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI IPOS PS
(IPOS PS s.r.o.)
Zobrazit
Překladatelské služby
(Charita Ostrava)
Zobrazit
Vybavení interiéru
(Lávka, o.p.s.)
Zobrazit
Zajištění jazykového pobytu ZŠ Veřovice
(Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dalovice - rekonstrukce hřiště u Základní školy a Mateřské školy Dalovice
(Obec Dalovice)
Zobrazit
Polohovací zařízení pro manipulaci s obrobkem
(SQS Vláknová optika a.s.)
Zobrazit
Linka na přípravu materiálu z recyklátu
(MATEICIUC a.s.)
Zobrazit
Zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky
(Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rámcová smlouva na nákup inzerce v tisku, online médiích a outdoorových plochách v projektu „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Nákup stromků a jejich výsadba
(Obec Velenov)
Zobrazit
II/377 Brťov průtah
(Obec Brťov - Jeneč)
Zobrazit
Odprodej vyřazeného nepotřebného majetku – služebních dopravních prostředků - motorových vozidel (3/2016)
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
"Oprava havarijního stavu střešní konstrukce na objektu bytového domu č.p. 804, ul. Hornická"
(Obec Albrechtice)
Zobrazit
Rekonstrukce domovních dorozumívacích zařízení v bytových domech č.p.325-326, 327-328, 329-330, 331-332
(Město Desná)
Zobrazit
Rekonstruce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů - II. etapa, CNC soustruh
(Vítkovická střední průmyslová škola)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku souboru technologií
(KOVO LEDEČ s.r.o.)
Zobrazit
Nákup techniky pro zpracování dřevní biomasy
(AGROMONT SERVIS, s.r.o.)
Zobrazit
Víceúčelové zařízení Chotovice č.p. 30
(Obec Chotovice)
Zobrazit
Oprava rozvodné sítě TE napojené na kotelnu Lhotka Česká Třebová včetně výměny teplovodů
(TEZA, s. r. o.)
Zobrazit
Místo pasivního odpočinku - Bohatie (opakované)
(Obec Bohatice)
Zobrazit
Vířivý mísič s vlastním řízením
(UNITHERM, s.r.o.)
Zobrazit
(c) 2010 - 2017 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Sitemap