Profil zadavatele

Aktuální veřejné zakázky

Tato stránka podává přehled právě probíhajících, resp. neukončených veřejných zakázek evidovaných v profilu zadavatele v elektronickém nástroji profilzadavatele.cz. Po kliknutí se lze dozvědět o daných veřejných zakázkách podrobnější informace a lze také stáhnout připojené soubory či přečíst doplňující informace.

Seznam aktuálních zakázek

Tabulak aktuálních veřejných zakázek zobrazuje právě probíhající veřejné zakázky zadavatelů registrovaných v systému profilzadavatele.cz jakožto profilu zadavatele.

Název veřejné zakázky a zadavatel: Detail:
Dodávka technologií pro restaurování filmů
(i/o post s.r.o.)
Zobrazit
Technologické zařízení pro automatickou linku finálních operací výroby - kamerová vzhledová kontrola a balení
(EPCOS s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka plastových velkobeden
(EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.)
Zobrazit
Cyklostezky v příhraniční oblasti Meziměstska a Mieroszowska, úsek Starostín - Vižňov
(Město Meziměstí)
Zobrazit
Zastřešení I.Mateřské školy čp. 283 v Pomezí
(Obec Pomezí)
Zobrazit
Vybavení tréninkového centra Snowboardingu a akrobatického lyžování
(Klub Krušných hor)
Zobrazit
Rekonstrukce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů - II. etapa, Dodávka nábytku
(Vítkovická střední průmyslová škola)
Zobrazit
Kanalizace a ČOV Halenkovice – II. etapa
(Obec Halenkovice)
Zobrazit
„ROZŠÍŘENÍ EVANGELICKÉHO HŘBITOVA“
(Obec Albrechtice)
Zobrazit
Zkušební systém pro zkoušky světlometů v teplotních a klimatických podmínkách v kombinaci s deštěm, slunečním zářením a větrem („dvojitá klimakomora“); klimatická komora min 950 ltr; klimatická komora min 330 ltr
(HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce venkovní omítky na MŠ Bukovinka
(Obec Bukovinka)
Zobrazit
Dodávka izolačního žáromateriálu / Supply of Insulation Refractories
(O-I Manufacturing Czech Republic, a.s.)
Zobrazit
K00108B TDI kanalizace
(Obec Ptení)
Zobrazit
Systém svozu textilního odpadu
(Diakonie Broumov, s.r.o.)
Zobrazit
Bruska na broušení průměrů s přídavným vřetenem na broušení otvorů
(OM PROTIVÍN a.s.)
Zobrazit
Studie oddělení dešťové a splaškové kanalizace ve městě Zbiroh
(Město Zbiroh)
Zobrazit
Zajištění propagace potenciálu Východní Moravy v B2B magazínu
(Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.)
Zobrazit
Nákup nakladače
(Lenka Chlebková)
Zobrazit
Kácení stromů v obci Tuklaty
(Obec Tuklaty)
Zobrazit
Oprava místních komunikací Pod Strání a na Malém a Velkém Trávníku
(Obec Bohutín)
Zobrazit
Revitalizace návsi v Bedřichovicích-Bedřichovice nad Temží 2
(Město Šlapanice)
Zobrazit
Pořízení lisu na vakuové tvarování plastů
(MIFER, s.r.o.)
Zobrazit
Pořízení CNC frézky včetně programovacího software
(MIFER, s.r.o.)
Zobrazit
Rozvoj profesního vzdělávání ve společnosti AVONET
(AVONET, s.r.o.)
Zobrazit
Zpracování projektové dokumentace na stavbu Transformace DNZ Bystré
(Domov na zámku Bystré)
Zobrazit
Veřejná povrchová kanalizace Bukovina
(Obec Černilov)
Zobrazit
Grafická příprava a dodávka polygrafických materiálů v rámci projektu „TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO – SPOLUPRÁCE V CESTOVNÍM RUCHU III, reg.č.: CZ.1.10/2.2.00/17.01439“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci ROP Moravskoslezsko
(Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci)
Zobrazit
1. "Rekonstrukce vodovodu-kanalizace a oprava přiv. řadu v křižovatce ul. Palackého a 6. května-Holešov" 2. "Oprava vodovodu kanalizace Holešov-ul. 6. května"
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Inženýrské sítě a komunikace lokality RD Za Hřištěm - obec Komořany
(Obec Komořany)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Těškovice
(Obec Těškovice)
Zobrazit
Automatická plnící linka produktů
(VITAMINÁTOR s.r.o.)
Zobrazit
Oprava silnice II/236 Smečno OF
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávky elektřiny pro objekty ve vlastnictví obce Janovice na období od 1.1.2017 do 31.12.2017
(Obec Janovice)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny v obci Benešov u Boskovic
(Obec Benešov)
Zobrazit
Jednolůžkový pletací stroj II
(SINTEX, a.s.)
Zobrazit
Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši CZK 50 000 000 na spolufinancování projektu „Intenzifikace úpravny vody Temný Důl“
(Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
Zobrazit
Dodávka vody - pavilon
(Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace)
Zobrazit
III/2427 Vodochody - Hoštice - homogenizace
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Poskytování služeb digitalizace listinných materiálů
(PRAHA 10 - Majetková, a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce skladovacích prostor
(Monika Simandlová)
Zobrazit
II/101 od žel. přejezdu za kř. A61 v obci Neratovice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Výstavba kabin a společenské místnosti -ozelenění
(Obec Studánka)
Zobrazit
Vývojové centrum SFS intec - III. etapa: Vestavba nástrojárny
(SFS intec s.r.o.)
Zobrazit
Terénní úpravy na pozemcích kolem objektu OÚ II. etapa
(Obec Komořany)
Zobrazit
Aplikace Karty mého srdce pro mobilní zařízení
(Zaměstnanecká pojišťovna Škoda)
Zobrazit
Dodávka užitkového automobilu
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Revitalizace zadního traktu areálu AZ SANACE
(AZ - SANACE a.s.)
Zobrazit
Výstavba bytového domu podporovaného bydlení v Hevlíně - B.j. 10 PB - PČB Hevlín
(Obec Hevlín)
Zobrazit
Inženýrské sítě pro stavební parcely Skalice u Žitenic
(Obec Žitenice)
Zobrazit
Dodávka nového frézovacího centra
(RETOS VARNSDORF s.r.o.)
Zobrazit
DPS Nový Hrozenkov
(Městys Nový Hrozenkov)
Zobrazit
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Stéblová
(Obec Stéblová)
Zobrazit
Komořany-oprava komunikace a přilehlého chodníku
(Obec Komořany)
Zobrazit
Modernizace ŽV
(AGRO ZVOLE, a.s.)
Zobrazit
Fara v Městě Albrechticích č.p. 3 - snížení energetické náročnosti
(Římskokatolická farnost Město Albrechtice)
Zobrazit
Instalace tkaninových filtrů v CZT Mimoň II.
(ENERGIE Holding a.s.)
Zobrazit
Dětské hřiště Horní Lomná
(Obec Horní Lomná)
Zobrazit
Bavoryně - kanalizace a ČOV - přípojky
(Obec Bavoryně)
Zobrazit
Sdružená dodávka elektřiny
(Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Intenzifikace ČOV Vraný
(Městys Vraný)
Zobrazit
Provedení opravy a výměny rozvodů a zařízení sprchových stání v objektu Kruhová KŘP hl. m. Prahy
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Stavební úpravy kuchyně ZŠ Přímětice
(Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola, Znojmo - Přímětice 569)
Zobrazit
Vyvinutí, nasazení a podpora nového centrálního informačního systému RBP – dodatečné rozšíření a další rozvoj centrálního informačního systému RBP dle opčního práva
(Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Dodávka technologie kompostárny Bílov
(PROJEKT MORAVSKÁ, s.r.o.)
Zobrazit
Obnova vodovodního přivaděče Břest-Chropyně a výstavba VDJ Chropyně
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Odstranění havarijního stavu sociálních zařízení
(Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace)
Zobrazit
Zpracování projektové dokumentace na stavbu “Realizace úspor energie – Obchodní akademie Chrudim“
(Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo náměstí 250)
Zobrazit
Manažerské řízení projektů: 1. odkanalizování obce Babí (místní část města Trutnov), 2. dostavba kanalizace Svoboda n. Úpou a 3. dostavba kanalizace Horní Maršov
(Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
Zobrazit
Poradenství v oblasti Public Relations 2017
(Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Zpracování dokumentace k realizaci stavby a provedení souvisejících činností pro akci „Víceúčelové sportovní zařízení v areálu Panského dvora v Jiříkovicích“
(Obec Jiříkovice)
Zobrazit
Dodávka ICT zařízení a vybavení pro projekt INTERAKTIVNĚ KE SVÉ BUDOUCNOSTI reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34­.0473
(Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rekonstrukce Obecního úřadu Křtěnov
(Obec Křtěnov)
Zobrazit
Lis pro výrobu dílů z drátu
(Hondra automotive s.r.o.)
Zobrazit
Oprava místních komunikací v obci Ptení
(Obec Ptení)
Zobrazit
Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu
(Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace)
Zobrazit
2 ks 4 osého frézovacího centra
(Jihostroj a.s.)
Zobrazit
Kompostárna Uhřínovice
(AGRA Brtnice, a.s.)
Zobrazit
Výměna oken budovy školy Husova 283 v Bohumíně – II. Etapa včetně kadeřnictví“
(Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace)
Zobrazit
Poskytování úklidový služeb 2017
(Městský ústav sociálních služeb Jirkov)
Zobrazit
III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu ev. č. 10169 – 1 - TDI
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti výroby v ŠK - PS 02 REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ VÝROBNÍCH HAL
(Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.)
Zobrazit
Dostavba výrobního provozu GK-Mont s.r.o. objektem výrobně skladovací haly
(GK-Mont s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka výpočetní a audiovizuální techniky
(Základní škola Sezemice, okres Pardubice)
Zobrazit
Šitbořice - sběrný dvůr - dodávka malého kolového nakladače
(Obec Šitbořice)
Zobrazit
Dodávka dopravního automobilu pro hasiče
(Město Meziměstí)
Zobrazit
Výběrové řízení na Software ERP/CRM + PDM/PLM a dodávku hardware v rámci projektu „Komplexní řešení IS společnosti“
(VMK-CZ s.r.o.)
Zobrazit
Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené – celková rekonstrukce objektu konzervatoře v ul. Lázeňská 5/483 (stavební práce), Identifikační číslo SMVS: 133V111000012, Druhé zadání
(Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14)
Zobrazit
Manipulace hrou v zemědělství - farma Bc. Jiří Votava - nákup manipulátoru
(Bc. Jiří Votava)
Zobrazit
Opravy chodníků na sídlišti Padělky
(Město Slušovice)
Zobrazit
Zpracování projektové dokumentace na akci Náves Dolní Jirčany
(Obec Psáry)
Zobrazit
Technický dozor investora nad prováděním stavby "Rekonstrukce ul. Křivoklátská"
(Město Nové Strašecí)
Zobrazit
Chodník podél ulice Rudénská - Chýně
(Obec Chýně)
Zobrazit
Přestupní uzel, zastávka ČD Česká - Lelekovice
(Obec Lelekovice)
Zobrazit
Komunální zametací vůz - Meziměstí
(Město Meziměstí)
Zobrazit
Realizace úspor energie TJ MEZ Vsetín
(TJ MEZ Vsetín)
Zobrazit
Komplexní nakládání s odpady v obci Milíkov 2015 - 2018
(Obec Milíkov)
Zobrazit
Obnova krajinných struktur - lokální biocentra Stará hora II a Petříkovec - Kunovice
(Město Kunovice)
Zobrazit
Zateplení bytového domu
(Společenství vlastníků jednotek Příbram VII čp. 75, 76, ul. Obránců míru)
Zobrazit
Nákup automatického balíkovacího kontinuálního lisu
(Služby města Český Krumlov s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce Hlavňovského rybníka
(Město Police nad Metují)
Zobrazit
Rekonstrukce vodovodu-kanalizace a oprava stoky v ul. 6. května-Holešov" (Oprava stoky AF-5)
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Projektové práce na novostavbu Mateřské školy Sedmihorky
(Obec Karlovice)
Zobrazit
Vzdělávací středisko SCHOLA LUDUS
(Kocinec Jaroslav, Mgr., LL.M. - soudní exekutor)
Zobrazit
Čistší obec Nezdenice
(Obec Nezdenice)
Zobrazit
Rekonstrukce hospody se sálem v obci Máslovice II
(Obec Máslovice)
Zobrazit
Dodávka zařízení pro povrchovou úpravu výkovků - tryskací zařízení
(JIRKA a spol., s.r.o.)
Zobrazit
Komplexní zajištění jazykově-vzdělávacích pobytů žáků ZŠ Polešovice ve Velké Británii a Německu
(Základní škola, Polešovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodání a instalace 2 ks automatických průmyslových praček do prádelny DS Nopova.
(Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace)
Zobrazit
Nábytek a vybavení pro Vědeckotechnický park Dobříš
(CAVD s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce střechy spojovacího koridoru.
(Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Výsadba zeleně v obci Nezdenice
(Obec Nezdenice)
Zobrazit
Technická infrastruktura 3 RD "U Pekárny" Štěpánkovice
(Obec Štěpánkovice)
Zobrazit
Obnova nábřežní zdi
(Město Jaroměř)
Zobrazit
Údržba a opravy budov v majetku Statutárního města Teplice (2016- 2017)
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Pořízení vybavení v rámci projektu na řešení odpadu obce Nítkovice
(Obec Nítkovice)
Zobrazit
Protipovodnová opatrení obce Bílovice nad Svitavou
(Obec Bílovice nad Svitavou)
Zobrazit
Obec Rohovládova Bělá, okr. Pardubice – cisternová automobilová stříkačka
(Obec Rohovládova Bělá)
Zobrazit
Výměna střechy Mateřské školy, Sloveč čp. 100
(Obec Sloveč)
Zobrazit
Pořízení traktoru
(Veronika Jurková)
Zobrazit
Sběrný systém pro nakládání s BRO ve městě Vodňany
(Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o.)
Zobrazit
Balíček nástrojů Žďas
(MORA MORAVIA, s.r.o.)
Zobrazit
Oprava a zateplení střechy bytového domu č.p. 409 - 413, Luštěnice - Zelená
(Obec Luštěnice)
Zobrazit
IT vybavení školicího střediska
(TERRA FELIX s.r.o.)
Zobrazit
Modernizace Mateřské školy Braškov
(Obec Braškov)
Zobrazit
Rovnací lis
(Iveco Czech Republic, a. s.)
Zobrazit
Pojištění pro pobyt v zahraničí
(Zaměstnanecká pojišťovna Škoda)
Zobrazit
Plastové výrpbky ZŠ a MŠ Bravantice
(Obec Bravantice)
Zobrazit
Výměna oken a vstupních dveří na objektech SŠ Rýmařov
(Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka SW umožňující provádět únavové analýzy leteckých konstrukcí a zpracování dat z letových měření
(AERO Vodochody AEROSPACE a.s.)
Zobrazit
Obnova kamenné zvoničky v Tuchorazi a Obnova kapličky Panny Marie v Tuchorazi
(Obec Tuchoraz)
Zobrazit
Přestavba OPP na víceúčelové zařízení
(Obec Javorník)
Zobrazit
Webové rozhraní projektu Posilování spolupráce škol s aktéry trhu práce
(Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje)
Zobrazit
Znovuobnovení retenční schopnosti krajiny pod Kaní horou v rámci lokálního biocentra Tomíkovice
(Obec Bernartice)
Zobrazit
Kšice - rozšíření vodovodu a kanalizace II. etapa - Oznámení předběžných informací
(Obec Kšice)
Zobrazit
Oprava mostního svršku přes Husí potok naproti hasičárny v Hladkých Životicích
(Obec Hladké Životice)
Zobrazit
III/1128 most ev. č. 1128-1 Jemniště
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dvůr obecního úřadu Násedlovice, dlažba, bourací práce, oprava garáže
(Obec Násedlovice)
Zobrazit
NANOPROGRESS, z.s.p.o. - Technologická dokompletace AC zvlákňovacích zařízení II
(NANOPROGRESS, z.s.)
Zobrazit
Pořízení recyklační linky na zpracování komunálního odpadu ve formě dřeva Ostravsko
(Allrecycled s.r.o.)
Zobrazit
Výsadba izolační zeleně - nové vyhlášení
(TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.)
Zobrazit
Vzdělávání zaměstnanců společnosti BATZ CZECH s.r.o. - 3. výzva
(BATZ CZECH, s.r.o.)
Zobrazit
Oprava chodníků p.č. 953 a 952/1 v obci Rozseč nad Kunštátem
(Obec Rozseč nad Kunštátem)
Zobrazit
Dodávka materiálu pro výrobu a montáž fotobioreaktoru
(BRIKLIS, spol. s r.o.)
Zobrazit
Pořízení malotraktoru vč. příslušenství
(Obec Skřípov)
Zobrazit
Zvýšení odborných dovedností zaměstnanců společnosti VESNA, a.s.
(VESNA, a.s.)
Zobrazit
Vícepráce při realizaci projektu „Petrovice u Karviné – kanalizace I. etapa“ č. 9
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
Projekce místních komunikací - Všetaty 2016
(Městys Všetaty)
Zobrazit
Rekonstrukce výrobních objektů Kornet
(KORNET s.r.o.)
Zobrazit
BD RYŽOVIŠTĚ, Generála Svobody č.p. 96 - stavební úpravy
(Pečovatelské byty s.r.o.)
Zobrazit
Blatec - komunikace v lokalitě "U nádraží"
(Obec Blatec)
Zobrazit
(c) 2010 - 2017 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Sitemap