Aktuální veřejné zakázky

Tato stránka podává přehled právě probíhajících, resp. neukončených veřejných zakázek evidovaných v profilu zadavatele v elektronickém nástroji profilzadavatele.cz. Po kliknutí se lze dozvědět o daných veřejných zakázkách podrobnější informace a lze také stáhnout připojené soubory či přečíst doplňující informace.

Seznam aktuálních zakázek

Tabulak aktuálních veřejných zakázek zobrazuje právě probíhající veřejné zakázky zadavatelů registrovaných v systému profilzadavatele.cz jakožto profilu zadavatele.

Název veřejné zakázky a zadavatel: Detail:
Dětské hřiště v přírodním stylu ve školní zahradě
(Obec Přibice)
Zobrazit
Dodávka lepícího automatu obuvnických komponentů
(JAFRA shoecomponents s.r.o.)
Zobrazit
Svážíme bioodpad z obce Jíkev
(Obec Jíkev)
Zobrazit
II/522-od kř. II/101 v obci Chlumín
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Optické snímače pro blade tip-timing
(Doosan Škoda Power s.r.o.)
Zobrazit
Instalace solárního systému k ohřevu TUV
(Společenství vlastníků Příbram VII/367-369)
Zobrazit
III/24219 Vodochody, rekonstrukce mostu ev. č. 24219-4 - TDI
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Nákup techniky na snížení prašnosti v obci Černilov
(Obec Černilov)
Zobrazit
Dokumentace pro provádění stavby
(DENCOP LIGHTING spol. s r.o.)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku urychlovače elektronů včetně souvisejících periférií
(Kablo Vrchlabí s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka systému k měření genotoxicity nanočástic
(Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky, v. v. i.)
Zobrazit
I/19 Čištění příkopů, propustků a obnova krajnic Počaply - Míšov
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Stroj pro osazování plošných spojů
(Automotive Lighting s.r.o.)
Zobrazit
Rámcová smlouva na nákup autobusů
(ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.)
Zobrazit
Výdejna nástrojů – sestava skládající se ze 2 ks
(STT SERVIS, s.r.o.)
Zobrazit
Zážitková cesta
(Obec Nová Hradečná)
Zobrazit
Zavedení systému domácího kompostování ve městě Šlapanice
(Město Šlapanice)
Zobrazit
II/121 most ev. č. 121-015 – Růžená - hranice kraje
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Sokolovna Kobylí - stavební úpravy sociálního zázemí
(Obec Kobylí)
Zobrazit
Hygienizace odvodněného kalu - ČOV Chropyně
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Nákup stromků a jejich výsadba
(Obec Velenov)
Zobrazit
Šitbořice ul. Zámeček - oprava komunikace
(Obec Šitbořice)
Zobrazit
Přístroj pro hodnocení kinetické pohybové analýzy u malých laboratorních zvířat
(Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky, v. v. i.)
Zobrazit
Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro další plodinu
(ZD Klenovice na Hané, družstvo)
Zobrazit
Kompostárna Rohozno
(FARMA HŘÍBÁK s.r.o.)
Zobrazit
Novostavba přístřešku - obce Višňová
(Obec Višňová)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti multifunkčního objektu č. p. 182 v Kamýku nad Vltavou
(Obec Kamýk nad Vltavou)
Zobrazit
II/110-Dojetřice-Sázava, propust
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava MK 3c - od silnice III/26836 k silnici III/26835
(Obec Velenice)
Zobrazit
Dodání vzduchotechnické jednotky
(BENTEX-Plast s.r.o.)
Zobrazit
Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS, včetně soupisu prací a výkazu výměr, na stavbu „Střecha na objektech ZUŠ a Tesla, č.p. 189, včetně stropní konstrukce mezi 3. NP a půdou nad objektem Tesla“
(Město Nové Strašecí)
Zobrazit
Dokončení inženýrských sítí v ulici Karpaty I
(Obec Šitbořice)
Zobrazit
Oprava kanalizační stoky AX-3-1 Holešov, ul. Sadová 1.etapa – havarijní oprava staticky poškozených úseků
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Stavební úpravy obvodového pláště objektů základní školy Staré SedlištĚ-ETAPA I.
(Obec Staré Sedliště)
Zobrazit
ZŠ Čerčany - dodávka nábytku rámci stavby: Přístavba a nástavba ZŠ Čerčany, rozšíření kapacity
(Obec Čerčany)
Zobrazit
Fara Horní Lomná č.p. 45 - snížení energetické náročnosti
(Římskokatolická farnost Horní Lomná)
Zobrazit
Revitalizace zeleně veřejných prostranství - Mikulovice
(Občanské sdružení Společně pro region)
Zobrazit
Přístavba dojírny s čekárnou a jímkou
(Zemědělské družstvo Olbramkostel)
Zobrazit
Systém odděleného sběru s nákupem svozové techniky – AGROSERVIS Přeštice a.s.
(AGROSERVIS Přeštice a. s.)
Zobrazit
Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši CZK 50 000 000 na spolufinancování projektu „Intenzifikace úpravny vody Temný Důl“
(Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
Zobrazit
Oprava horní nádrže v Mistrovicích
(Obec Mistrovice)
Zobrazit
Oprava komunikace v obci Obora
(Obec Obora)
Zobrazit
Oprava části hřbitovní zdi Rajhrad II. etapa
(Město Rajhrad)
Zobrazit
Smlouva o sběru a svozu směsného komunálního odpadu z provozních zařízení města č. 951 841 OS/OMM-0224/2013
(Město Jaroměř)
Zobrazit
Dodávka trubního materiálu stavby
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Dodávka stájového nakladače
(Ing. Jaromír Křivánek)
Zobrazit
Snížení prašnosti a zefektivnění nakládání s bioodpady v Hodkovicích nad Mohelkou
(Technické služby Hodkovice)
Zobrazit
Zpracování PD – Energetické úspory veřejných budov Obce Baška
(Obec Baška)
Zobrazit
Rekonstrukce výtahu - budova A - Domov mládeže - SOUP Pardubice
(Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice)
Zobrazit
Mateřská a základní škola Pustějov - altány
(Obec Pustějov)
Zobrazit
Smlouva o dodávce tepla na rok 2015
(Švandovo divadlo na Smíchově)
Zobrazit
Oprava fasády hlavní budovy školy
(Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka a instalace spalovacího systému pro vanu, refiner a forehearth / Supply and installation of combustion system for Furnace, Refiner and Forehearth
(O-I Manufacturing Czech Republic, a.s.)
Zobrazit
Stavební práce projektu „Slezské Beskydy - společné dědictví“
(Obec Bystřice)
Zobrazit
Zahraniční jazykově - vzdělávací zájezd ZŠ Pacov
(Základní škola Pacov)
Zobrazit
Strojové vybavení pro Žerotín, a.s.
(Žerotín, a.s.)
Zobrazit
Dodávka zemního plynu
(Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka automobilu pro autoškolu VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice
(Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rouškování a pláště
(Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rekonstrukce objektu Mírové náměstí 18/19
(Město Hlučín)
Zobrazit
Komunitní centrum Mouchnice - oprava místností č. 117,116,115,114,113
(Obec Mouchnice)
Zobrazit
Opravy a údržba mobiliáře parků celopražského významu
(Lesy hl. m. Prahy)
Zobrazit
Výzva k podání nabídek na nákup vyřazeného nepotřebného majetku – služebních dopravních prostředků - motorových vozidel
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Změna grafického uživatelského rozhraní, úprava a další rozvoj (včetně související podpory a údržby) centrálního informačního systému RBP
(Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Veřejné osvětlení - místní část Úhrov
(Obec Kraborovice)
Zobrazit
Manažerské řízení projektu splašková kanalizace a vodovod v obci Nemile
(Obec Nemile)
Zobrazit
Rožná, rekonstrukce ČOV, intenzifikace aeračního systému, technologická a stavební část
(Obec Rožná)
Zobrazit
Velké Svatoňovice - dokončení kanalizace včetně nové ČOV
(Obec Velké Svatoňovice)
Zobrazit
Místní komunikace včetně obecní jednotné kanalizace Za Humny v obci Chvalíkovice
(Obec Chvalíkovice)
Zobrazit
Podpora obchodních a marketingových aktivit na německy mluvících trzích a v Asii, etapa č. 2, expozice
(UBK s.r.o.)
Zobrazit
Výstavba chodníků III. etapa
(Obec Janovice)
Zobrazit
Úvěrový rámec do výše 21 mil. Kč pro Obec Křižanovice
(Obec Křižanovice)
Zobrazit
Inovace v technologiích v rostlinné výrobě
(Agrokomplex Kunovice, a.s.)
Zobrazit
Dodávka elektroerozivní drátové řezačky pro společnost KOWA s.r.o.
(KOWA s.r.o.)
Zobrazit
Zajištění podpory, údržby a dalšího rozvoje IS datového skladu SAS – nové vyhlášení
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Klubovna Sedletín
(Obec Sedletín)
Zobrazit
Projektová dokumentace - Novostavba klubovny skautů a ochránců přírody Zbiroh
(Město Zbiroh)
Zobrazit
Vybavení multifunkčního centra obce nábytkem
(Obec Heřmanovice)
Zobrazit
Oprava střechy věže kostela sv. Bartoloměje v Litultovicích
(Římskokatolická farnost Litultovice)
Zobrazit
Obecní centrum Etapa 1 a Etapa 2
(Městys Mšec)
Zobrazit
Lesní cesta Rybníky
(Lesní družstvo Slopné)
Zobrazit
I/3 seřezání krajnic a oprava odvodnění
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka manipulační techniky II
(ČESKÁ VČELA s.r.o.)
Zobrazit
Objekt č.p. 529, Zlaté Hory - stavební úpravy
(Mgr. Magdaléna Iliadisová)
Zobrazit
Dodávka traktoru ZETOR Proxima 80 + příslušenství
(Obec Citice)
Zobrazit
Výroba a dodávka přípravků pro výrobu dílů na stavbu nového letounu L-39NG
(AERO Vodochody AEROSPACE a.s.)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele zkušebních strojů pro zkoušky tečení
(Exova s.r.o.)
Zobrazit
Zateplení ZŠ s tělocvičnou v obci Hostěradice
(Obec Hostěradice)
Zobrazit
Sběr a využití BRKO ve Vamberku, 1. část - nakladač
(V A M B E K O N , s. r. o.)
Zobrazit
Projekt opatření pro snížení energetické náročnosti objektu Základní škola, Rozseč nad Kunštátem 2
(Obec Rozseč nad Kunštátem)
Zobrazit
Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Liptani
(Římskokatolická farnost Hynčice)
Zobrazit
Stavební úpravy s přístavbou - ZUŠ Velké Bílovice
(Město Velké Bílovice)
Zobrazit
Dodávka dopravního automobilu pro hasiče
(Město Meziměstí)
Zobrazit
Rekonstrukce choby čp.15, rekonstrukce bytu čp.15, rekonstrukce chodby čp.53, demolice hospodářské budovy za čp.15 v obci Vlastibořice
(Obec Vlastibořice)
Zobrazit
Dvojlůžkový mechanický minižakárový pletací stroj
(SINTEX, a.s.)
Zobrazit
Sdružené služby dodávek elektrické energie
(MěPOS, příspěvková organizace)
Zobrazit
Komplexní dodávka průmyslového CO2 laseru
(DT - BAUTRADE, s.r.o.)
Zobrazit
Pořízení zemědělských strojů pro založení porostu v rostlinné výrobě
(BRAMKO, s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka vysokozdvižného vozíku
(Kartonáž BOS Ostrava s.r.o.)
Zobrazit
Zefektivnění výroby EUR palet společnosti Dřevona Pučery s.r.o
(DŘEVONA Pučery, s.r.o.)
Zobrazit
Výběrové řízení na Software ERP/CRM + PDM/PLM a dodávku hardware v rámci projektu „Komplexní řešení IS společnosti“
(VMK-CZ s.r.o.)
Zobrazit
Vodovodní přípojky Životice u N. J.
(Obec Životice u Nového Jičína)
Zobrazit
Rozšíření hřbitova II, Velké Bílovice
(Město Velké Bílovice)
Zobrazit
Přemostění komunikace sportovně – rekreačního areálu OSTRAVICE SPORT, a.s.
(OSTRAVICE SPORT a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce stávajícího výtahu na evakuační
(Nový domov, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava střechy budovy B - 1. máje 11
(Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Kompostárna Přísečná
(PERAGRO Přísečná s.r.o.)
Zobrazit
Nákup traktoru
(Hana Kabíčková)
Zobrazit
Borová - obnova kanalizace k.ú. Borová u Chvalšin
(Obec Chvalšiny)
Zobrazit
Kompostárna – Jan Fikar včetně zajištění svozu biologicky rozložitelného odpadu
(Jan Fikar)
Zobrazit
Rekonstrukce budovy požární zbrojnice v Záhoří
(Obec Záhoří)
Zobrazit
Modernizace ŽV - dojírna
(Agrokomplex Kunovice, a.s.)
Zobrazit
Dětské hřiště Hříškov
(Obec Hříškov)
Zobrazit
III/11533, most ev.č. 11533-2 přes trať ČD - Beroun - Zavadilka - PD
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Kotelna ZŠ Křenov
(Obec Křenov)
Zobrazit
Kupní smlouva na dodávku tepla v objektu čp. 228 U Mlýna, Jaroměř-Josefov
(Město Jaroměř)
Zobrazit
Výstavba místní komunikace v Předboji
(Obec Předboj)
Zobrazit
Pořízení technologického vybavení pro zavedení výroby CNC řízené vyvrtávačky pro výrobce oken a dveří
(SOUKUP s.r.o.)
Zobrazit
Výpočtové práce na draku trupu letounu nové generace
(AERO Vodochody AEROSPACE a.s.)
Zobrazit
Obnova stávajícího kanalizačního řadu Zelená hora - II. etapa
(Obec Kocelovice)
Zobrazit
Energetické úspory - Dům se sociálními byty, Kunčičky u Bašky č.p. 28
(Obec Baška)
Zobrazit
Jednolůžkový pletací stroj II
(SINTEX, a.s.)
Zobrazit
Oplocení a zpevněné plochy pneuservisu Neštědice
(QUEEN.cz s.r.o.)
Zobrazit
Výměna kanalizace v ulici Lužická a Karla Lánského v Jaroměři, Výměna kanalizace v ulici Karla Lánského v Jaroměři
(Město Jaroměř)
Zobrazit
Technologické úpravy strojního zařízení
(S.P.T. spol. s r.o.)
Zobrazit
Stavební úpravy objektu základní školy Libhošť č.p. 90, k.ú. Libhošť.
(Obec Libhošť)
Zobrazit
Dodávka informačního systému ERP, souvisejícího softwaru, hardwaru a implementačních prací
(FLAME System s.r.o.)
Zobrazit
Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 2 pro roky 2016 a 2017
(Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1)
Zobrazit
Výstavba víceúčelového hřiště Mešno
(Obec Mešno)
Zobrazit
Protipovodňová opatření obce Ježov
(Obec Ježov)
Zobrazit
Obnova fasády kostela sv. Maří Magdalény v Horním Městě - východní strana
(Římskokatolická farnost Horní Město)
Zobrazit
Obnova kamenné dvouklenby ev. č. M-01 přes Svitávku u čp. 41 ve Velenicích
(Obec Velenice)
Zobrazit
Digitalizace vzácných rukopisů a starých tisků
(Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace)
Zobrazit
Tichá - Dopravní automobil
(Obec Tichá)
Zobrazit
Pořízení technologií - STAMIT, s.r.o.
(STAMIT s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka softwaru pro správu dat
(ALTECH, spol. s r.o.)
Zobrazit
Březůvky - komunikace pěší podíl silnice III/49023
(Obec Březůvky)
Zobrazit
Zateplení obvodového pláště bytového domu a vybraných vnitřních konstrukcí
(Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 370 a 371 v Příbrami VII)
Zobrazit
Velké Bílovice – ul. Mírová – chodník
(Město Velké Bílovice)
Zobrazit
Rekonstrukce zemědělské stavby
(Ing. Marcel Krumphanzl)
Zobrazit
Dodávka elektřiny
(Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice)
Zobrazit
Nákup strojů - Lenka Šírová
(Lenka Šírová, DiS.)
Zobrazit
Dodávka vláknového laseru
(BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.)
Zobrazit
Nová kabát, nové možnosti
(Obec Nová Hradečná)
Zobrazit
Dodávka svozových nádob (kontejnerů) na odpad
(JARÝ s.r.o.)
Zobrazit
Balíček nástrojů na sokl
(MORA MORAVIA, s.r.o.)
Zobrazit
Prostor před kulturním domem v Hlučíně vč. navazujících parkových ploch
(Město Hlučín)
Zobrazit
Instalace tkaninových filtrů v CZT Mimoň II.
(ENERGIE Holding a.s.)
Zobrazit
Kanalizace a ČOV obce Veřovice
(Obec Veřovice)
Zobrazit
Víceúčelový atletický areál ZŠ Šlapanice 2
(Město Šlapanice)
Zobrazit
(c) 2010 - 2017 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Sitemap