Aktuální veřejné zakázky

Tato stránka podává přehled právě probíhajících, resp. neukončených veřejných zakázek evidovaných v profilu zadavatele v elektronickém nástroji profilzadavatele.cz. Po kliknutí se lze dozvědět o daných veřejných zakázkách podrobnější informace a lze také stáhnout připojené soubory či přečíst doplňující informace.

Seznam aktuálních zakázek

Tabulak aktuálních veřejných zakázek zobrazuje právě probíhající veřejné zakázky zadavatelů registrovaných v systému profilzadavatele.cz jakožto profilu zadavatele.

Název veřejné zakázky a zadavatel: Detail:
Stavební úpravy čerpací stanice
(Obec Žeranovice)
Zobrazit
Dodávka laboratorních analyzátorů pro Centrum odborné přípravy - rok 2024
(Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice)
Zobrazit
Dodávka a montáž herních prvků za zhotovení dětského hřiště
(Obec Hejtmánkovice)
Zobrazit
Odprodeje silničních vozidel určených k ekologické likvidaci včetně jejího provedení
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Rekonstrukce veřejného osvětlení Rohle a Janoslavice
(Obec Rohle)
Zobrazit
I. etapa výmalby kostela sv. Martina
(Obec Vidim)
Zobrazit
Těžební a pěstební činnost 2024 KETTU s.r.o.
(Obec Dalečín)
Zobrazit
Vypracování projektové dokumentace a provedení souvisejících činností pro přípravu stavby: Sedlec, plocha B1 – inženýrské sítě
(Obec Sedlec)
Zobrazit
Oprava místní komunikace Nemochovice
(Obec Nemochovice)
Zobrazit
Oprava bytu Slavkov 1216/5
(Obec Kozlov)
Zobrazit
Oprava místní komunikace v obci Rozhraní
(Obec Rozhraní)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí - 2025, 2026
(Základní škola, Praha 2, Botičská 8)
Zobrazit
Výrobní a administrativní hala – dodávka profese „Rozvody a výroba technických plynů“ dle přiložené projektové dokumentace
(CRYTUR, spol. s r.o.)
Zobrazit
Střeň TVRD - komunikace pro příjezd do stavební zóny
(Obec Střeň)
Zobrazit
ZŠ Třebařov – zajištění konektivity školy a pořízení IT vybavení odborné učebny
(Obec Třebařov)
Zobrazit
Demolice stavebních objektů
(Město Velké Bílovice)
Zobrazit
Oprava místní komunikace ve Štěchově – Lačnově
(Obec Štěchov)
Zobrazit
Výběr poskytovatele TDI a koordinátora BOZP pro projekt - Odkanalizování obce Jabloňany systémem MDČOV
(Obec Jabloňany)
Zobrazit
Babice nad Svitavou, lokalita Stádla - dešťová kanalizace
(Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko)
Zobrazit
Blažovice - prodloužení vodovodu na ulici Nádražní
(Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko)
Zobrazit
Obnova místních komunikací v obci Perštejn
(Obec Perštejn)
Zobrazit
FVE na budově obchodu s hostincem - Obec Močovice
(Obec Močovice)
Zobrazit
„Močovice 144 – projekční činnosti na rekonstrukci budovy“
(Obec Močovice)
Zobrazit
ZŠ Slušovice - Modernizace odborných učeben, kabinetů a družin školy
(Město Slušovice)
Zobrazit
Hostěradice, chodník a rozšíření komunikace v lokalitě Dolní stávání
(Obec Hostěradice)
Zobrazit
Oprava kapličky v Klokočově
(Obec Klokočov)
Zobrazit
rozšíření MK Na Loučkách
(Obec Řepeč)
Zobrazit
Rekonstrukce chodníku ,,Na Humnech\
(Obec Řepeč)
Zobrazit
Vranová - stavební úpravy místních komunikací
(Obec Vranová)
Zobrazit
Lhota-hasičárna
(Obec Lhota)
Zobrazit
Velké Pavlovice – RD u Trkmanky
(Město Velké Pavlovice)
Zobrazit
FVE na veřejných budovách obce Kamenná Lhota
(Obec Kamenná Lhota)
Zobrazit
Sudice - Dřevěná lávka
(Obec Sudice)
Zobrazit
Modernizace multimediální učebny pro ZŠ Újezd u Brna
(Město Újezd u Brna)
Zobrazit
Dětské hřiště na ulici Višňová
(Obec Žabčice)
Zobrazit
ZTV Ločenice část 1. etapy - komunikace a vjezdy
(Obec Ločenice)
Zobrazit
Požární přívěs
(Obec Kalenice)
Zobrazit
Oprava střechy hasičárny
(Obec Kalenice)
Zobrazit
Oprava a úpravy zpevněných a nezpevněných ploch v Mateřské škole 28. října, Uherské Hradiště.
(Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace)
Zobrazit
Stavba chodníku od Sokolovny ke stavebním místům v obci Křoví
(Obec Křoví)
Zobrazit
Dodávka nové automobilové pracovní plošiny
(SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.)
Zobrazit
POŘÍZENÍ CAD-CAM SYSTÉMU A LICENCÍ PRO ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ DOKUMENTACE SOUVISEJÍCÍ S VÝVOJEM A VÝROBOU LABORATORNÍHO NÁBYTKU VE SPOLEČNOSTI MERCI, S.R.O.
(MERCI, s.r.o.)
Zobrazit
Výměna střešní krytiny na výletišti v Jablůnce
(Obec Jablůnka)
Zobrazit
Dětská hřiště Bítov 2024
(Obec Bítov)
Zobrazit
Malotraktor s příslušenstvím
(Obec Křečkov)
Zobrazit
Projektová a inženýrská činnost k akci: “Bytový dům Valašská Bystřice
(Obec Valašská Bystřice)
Zobrazit
Rybník Školní, Chvalšiny - udržovací práce
(Obec Chvalšiny)
Zobrazit
Rozšíření inženýrských sítí v obci Horní Rápotice k p.č. 109 a 110
(Obec Horní Rápotice)
Zobrazit
Dodávka nového kolového nakladače
(SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.)
Zobrazit
OPRAVA POVRCHU SPORTOVNÍCH HŘIŠŤ ZŠ PŘEROV, Trávník 27
(Základní škola Přerov, Trávník 27)
Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap