Aktuální veřejné zakázky

Tato stránka podává přehled právě probíhajících, resp. neukončených veřejných zakázek evidovaných v profilu zadavatele v elektronickém nástroji profilzadavatele.cz. Po kliknutí se lze dozvědět o daných veřejných zakázkách podrobnější informace a lze také stáhnout připojené soubory či přečíst doplňující informace.

Seznam aktuálních zakázek

Tabulak aktuálních veřejných zakázek zobrazuje právě probíhající veřejné zakázky zadavatelů registrovaných v systému profilzadavatele.cz jakožto profilu zadavatele.

Název veřejné zakázky a zadavatel: Detail:
Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká republika s.r.o. - výměna chladícího zařízení technologie kalení
(Koyo Bearings Česká republika s.r.o.)
Zobrazit
Rozšíření řídicího systému pro experimentální turbíny T1MW a T10MW
(Doosan Škoda Power s.r.o.)
Zobrazit
Zajištění marketingové kampaně na období let 2014-2015 pro Východní Moravu
(Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.)
Zobrazit
Robert Lorenc – Dodávka kolového stroje pro manipulaci s bioodpady
(Robert Lorenc)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku softwaru pro společnost VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s.r.o.
(VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o.)
Zobrazit
Dodávka rentgenového zařízení pro kontrolu kabinových zavazadel (RTG)
(LETIŠTĚ BRNO a.s.)
Zobrazit
Teletník Břest
(Zámoraví, a.s.)
Zobrazit
Výměna oken v budově Drahlín čp. 92
(Obec Drahlín)
Zobrazit
Naučná stezka Kašava
(Obec Kašava)
Zobrazit
Zpracování odpadního tepla z mrazících boxů
(Josef Obermajer)
Zobrazit
Pořízení zemědělských strojů
(ZEMSPOL a.s. Sloup)
Zobrazit
Obecní dům v Luštěnicích (Obec Luštěnice)
(Obec Luštěnice)
Zobrazit
"Oprava hřbitovní zdi Vidim 2019"
(Obec Vidim)
Zobrazit
Snížení emisí amoniaku v Rolnickém družstvu Úhlava
(Rolnické družstvo "Úhlava")
Zobrazit
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk - Restaurování kamenných prvků budovy zámku - portál s balkonem na prvním nádvoří
(Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk)
Zobrazit
Vozidlo komunální správy kategorie N1
(Technické služby města Duchcova, s.r.o.)
Zobrazit
MŠ Vlkava - vzděláváme ve spojení s přírodou
(Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav)
Zobrazit
„Gabionová opěrná zeď a SO02 - Sezónní sklad sportovních potřeb a sportovní zázemí stadionu“
(Fotbalová asociace České republiky)
Zobrazit
Dodávka DSC přístroje
(FARMAK, a.s.)
Zobrazit
Instalace a montáž dopravních semaforů v Petrovicích u Karviné
(Obec Petrovice u Karviné)
Zobrazit
II/259 – obec Romanov
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka stavebních prací a technologie úpravny vody pro vodovod Chotilsko-Prostřední Lhota, Mokrsko – I. etapa
(Obec Chotilsko)
Zobrazit
Výstavba víceúčelového hřiště
(Obec Rybitví)
Zobrazit
Testovací stav pro měření vibrací
(Robert Bosch, spol. s r.o.)
Zobrazit
MODERNIZACE UČEBEN DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ, PŘÍRODNÍCH VĚD A CIZÍCH JAZYKŮ MASARYKOVY ZŠ HORNÍ BŘÍZA - DODÁVKA IT VYBAVENÍ A TECHNIKY
(Masarykova základní škola Horní Bříza, okres Plzeň - sever, příspěvková organizace)
Zobrazit
Přestavba PRAGA V3S na komunální automobil
(Obec Křižánky)
Zobrazit
Splašková kanalizace a vodovod v obci Nemile-výběr BOZP
(Obec Nemile)
Zobrazit
Oprava obecních budov
(Obec Kšice)
Zobrazit
Kostel Nejsvětější Trojice, Verušičky - oprava zdiva, omítek a štukové výzdoby v interiéru
(Obec Verušičky)
Zobrazit
Dodávka tří elektrických vstřikolisů
(Viscuma s.r.o.)
Zobrazit
Oprava místní komunikace na p.č. 1310/1 k.ú. Vitějovice
(Obec Vitějovice)
Zobrazit
Pořízení techniky pro obec Verušičky
(Obec Verušičky)
Zobrazit
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích
(Farní charita Lovosice)
Zobrazit
Odbahnění a modernizace rybníka Houšků v Březinách
(Jan Houška)
Zobrazit
Vypracování projektových dokumentací na stavební úpravy střech na objektech č.p. 57, 201, 202 a 1155, Nové Strašecí
(Město Nové Strašecí)
Zobrazit
Rozšíření IS - voda, kanalizace a veřejné osvětlení I.etapa
(Obec Očihov)
Zobrazit
Dokončení oprav a revitalizace dvora Gymnázia prof. Jana Patočky
(Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36)
Zobrazit
Zemědělské družstvo Chýšť – Obměna strojů v živočišné výrobě – traktor 6 válcový
(Zemědělské družstvo Chýšť)
Zobrazit
Pořízení velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky pro obec Násedlovice – 2. řízení
(Obec Násedlovice)
Zobrazit
Elektrický dynamometr pro experimentální parní turbínu T10MW
(Doosan Škoda Power s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka technologie ohýbacího centra
(MRB Sazovice, spol. s r.o.)
Zobrazit
III/2443 - Měšice – Kojetice 0,000-2,600
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a francouzského parku – Konzervace a restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných prvků - Část III - Restaurování mříží a zábradlí
(Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.)
Zobrazit
Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Vysočina, část Rváčov
(Obec Vysočina)
Zobrazit
TRIPLEX CZ s.r.o. – Dodávka kolového stroje pro manipulaci s bioodpady
(TRIPLEX CZ s.r.o.)
Zobrazit
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk - Oprava hlavní chodby zámku Žamberk v 1. NP - chodba vedlejší vlevo a šatna (průchod do parku )
(Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk)
Zobrazit
Využití geodetických multifunkčních totálních stanic pro sledování přetvoření mostních konstrukcí
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Revitalizace panelového bytového domu v Meziiměstí - rekonstrukce výtahu
(Město Meziměstí)
Zobrazit
Oprava komunikace v obci Dolní Tošanovice, k.ú. Dolní Tošanovice
(Obec Dolní Tošanovice)
Zobrazit
Bývalá škola Chvaletice - Etapa II
(Město Chvaletice)
Zobrazit
Doplnění ZTV Ostrožská Lhota
(Obec Ostrožská Lhota)
Zobrazit
Rámcová smlouva na nákup propagačních předmětů
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Veřejné osvětlení v obci Vysokov
(Obec Vysokov)
Zobrazit
FC Graffin Vlašim - Reko budovy a trávníku - areál Na Lukách
(FC Sellier & Bellot Vlašim, z.s.)
Zobrazit
Cyklostezka Kotopeky
(Obec Kotopeky)
Zobrazit
Dlouhodobý investiční úvěr na koupi budovy čp. 1906, Trávník v České Třebové
(TEZA, s. r. o.)
Zobrazit
Výběr dodavatele na dodávku 3D skeneru pro společnost MUBEA
(Mubea, spol. s r.o.)
Zobrazit
Úklid veřejných ploch ve správě MČ Praha 12
(Správa bytových objektů Praha - Modřany, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/334 Přestavlky - Březinka
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Zajištění účasti Východní Moravy na tuzemských a zahraničních veletrzích v roce 2014
(Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.)
Zobrazit
Výkon inženýrské činnosti pro obec Ludgeřovice
(Obec Ludgeřovice)
Zobrazit
Obráběcí centrum víceosé VI+VII
(ZLKL, s. r. o.)
Zobrazit
Nákup traktoru T 5 110
(Městys Uhelná Příbram)
Zobrazit
Multifunkční hřiště v obci Sádek
(Obec Sádek)
Zobrazit
Výměna oplocení u evangelického hřbitova, výměna oplocení u katolického hřbitova
(Obec Albrechtice)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele SW měření teplot při zkouškách šíření trhlin a creepových zkouškách
(SVÚM a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce příjezdových komunikací do průmyslových zón v obci Vysočina
(Obec Vysočina)
Zobrazit
Rekonstrukce komunikace na p.p.č.998
(Obec Pertoltice)
Zobrazit
Provedení zkoušek svítidel a vystavení certifikátů
(OSMONT, s.r.o.)
Zobrazit
Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 2 pro roky 2016 a 2017
(Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2)
Zobrazit
Poskytnutí úvěru na financování akce "Kanalizace a ČOV - Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky -Rešov"
(Obec Zbýšov)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele výstavní expozice CPhI Worldwide 2018, Madrid, 9. – 11. 10. 2018
(FARMAK, a.s.)
Zobrazit
Nový výtah SPŠ Karviná
(Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace)
Zobrazit
Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
(Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1)
Zobrazit
Chiller - jednotka chlazení pro vzduchotechniku ve výrobní hale - chladící voda II.
(stoba Precizní Technika s.r.o.)
Zobrazit
Komunikace ul.Lapač, Dřevohostice - I.etapa
(Městys Dřevohostice)
Zobrazit
Buková-technická vybavenost pro 3 RD
(Obec Buková)
Zobrazit
Pořízení recyklační linky na zpracování papíru Praha
(PurDesk s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka fotovoltaického systému 20 kWp s akumulací
(MZK Chomutov s.r.o.)
Zobrazit
Výstavba chodníků a parkovišť v obci Nemile
(Obec Nemile)
Zobrazit
Suška na panely
(MORA MORAVIA, s.r.o.)
Zobrazit
Dolňácko, a.s. – Obměna stroje v živočišné výrobě
(Dolňácko, a.s.)
Zobrazit
FT-IR spektrometr
(KOSTAL CR, spol. s r.o.)
Zobrazit
Vytvoření laboratoře chemie-fyzika a jazykové učebny
(Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace)
Zobrazit
Úsilné - Výstavba hasičské zbrojnice
(Obec Úsilné)
Zobrazit
Nákup hospodářských zvířat základního stáda - Lukáš Šimák
(Lukáš Šimák)
Zobrazit
Stavební úpravy hřbitovní zdi a márnice,výstavba-kolumbárium II-Dolní Jirčany
(Obec Psáry)
Zobrazit
Zajištění úklidových služeb 4/2017 - 3/2018
(Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace)
Zobrazit
HAVLÍČKOVA BOROVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV
(Městys Havlíčkova Borová)
Zobrazit
Technický dozor investora a BOZP
(Obec Podsedice)
Zobrazit
Nákup svinovacího lisu
(Ing. Jan Kohout)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti výrobních objektů firmy Delta Sign
(DELTA SIGN, s.r.o.)
Zobrazit
Oprava kanalizace ul. Palackého Holešov bezvýkopovou technologií DN 700/1050
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Administrativní budova IT Innovation
(IT Innovation s.r.o.)
Zobrazit
Stavební úpravy kulturního domu Býškovice
(Obec Býškovice)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Koberovy - II. etapa
(Obec Koberovy)
Zobrazit
III/25934 Horní Vidim
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava vstupní haly
(Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rekonstrukce vodovodu Horní Zimoř
(Dobrovolný svazek obcí Boží Voda)
Zobrazit
Zpracování PD na protihlukové opatření a vyztuženou obrusnou vrstvu v devíti lokalitách ve stupni DOS, PDPS
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Pořízení technologie společnosti KOVO ROPÁK s.r.o.
(KOVO ROPÁK s.r.o.)
Zobrazit
Obnova vodovodního přivaděče Břest – Chropyně a výstavba VDJ Chropyně
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Oprava jednoho většího schodiště (v nabídkovém rozpočtu dodavatele označeno jako schodiště č.1), umístěného v opěrné zdi kostela sv. Jakuba v České Třebové a to ve spojovací komunikaci mezi ulicí Hýblovou a ulicí Klácelovou
(Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová)
Zobrazit
Želešice, ul. 24. dubna - oprava havarijního stavu vodovodního řadu
(Obec Želešice)
Zobrazit
Prodloužení vodovodních řadů v obci Osek n/B
(Obec Osek nad Bečvou)
Zobrazit
Vybudování zpevněné plochy pro kontejnery v Konopišti u čp.9 na p.č.586/1 v k.ú. Lipovice
(Obec Lipovice)
Zobrazit
Energetické úspory ve firmě DOČEŠ a.s.
(DOČEŠ a.s.)
Zobrazit
Rozvoj a zdokonalování IT technické infrastruktury a programového vybavení ve společnosti Skála&Vít, s.r.o.
(SKÁLA & VÍT, s. r. o.)
Zobrazit
Dodávka CNC soustružnických center
(STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.)
Zobrazit
Pořízení příslušenství k CNC strojům pro PRESSKAN system, a.s.
(PRESSKAN system, a.s.)
Zobrazit
Tatce - novostavba garáže pro vozidlo JSDH
(Obec Tatce)
Zobrazit
Varovný informační systém města Modřice
(Město Modřice)
Zobrazit
Modernizace sádek Čimelice-nakladač pro dopravu ryb a digitální váha
(ORLÍK NAD VLTAVOU, s.r.o.)
Zobrazit
Stavební úpravy měšťanského domu čp 56, Hostinné
(Město Hostinné)
Zobrazit
Oprava hráze rybníka v obci Chmelištná
(Městys Nepomyšl)
Zobrazit
Město Miletín - dodávka kolového stroje s manipulací s biodpady
(Město Miletín)
Zobrazit
Oprava hasičské zbrojnice Petrkov
(Obec Lípa)
Zobrazit
Vakuo-tlaková impregnační stanice - nové
(COGEBI a. s.)
Zobrazit
Dodávka vnitropodnikového dopravního systému
(ALFA výroba jednoúčelových strojů s.r.o.)
Zobrazit
Modernizace strojů pro rostlinnou výrobu
(Agro družstvo Sebranice)
Zobrazit
Rekonstrukce víceúčelového hřiště u ZŠ Třebařov
(Obec Třebařov)
Zobrazit
Poskytování komunálních služeb – řez stromů
(Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem - město)
Zobrazit
Přístavba a stavební úpravy MŠ Šindlovy Dvory, č.p. 80, v k.ú. Litvínovice.
(Obec Litvínovice)
Zobrazit
Předcházení vzniku bioodpadu prostřednictvím domovního kompostování v Mikroregionu Telčsko
(Mikroregion Telčsko)
Zobrazit
Rekonstrukce kapličky na hřbitově ve Všemilech
(Obec Jetřichovice)
Zobrazit
Nákup kolového nakladače, teleskopického nosiče kontejnerů, strojů a zařízení k dobývání a zpracování kamene
(GRANITES, s.r.o.)
Zobrazit
Kaleidoskop podnikového vzdělávání
(Okresní hospodářská komora Liberec)
Zobrazit
Pořízení zametacího stroje Vlastibořice
(Obec Vlastibořice)
Zobrazit
Odborné vzdělávání ve společnosti LEAR a.s.
(LEAR, a.s.)
Zobrazit
Výměna oken v budově č. p. 100 a č. p. 387, Hořovice, 1054212055-2012
(Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hořovice, Palackého náměstí 100)
Zobrazit
Úklidové služby budov Města Zbiroh
(Město Zbiroh)
Zobrazit
Dodávka 2 ks stroje opracování - LUMINOFOR
(CRYTUR, spol. s r.o.)
Zobrazit
Nákup komunální techniky
(Obec Záhoří)
Zobrazit
Svoz směsného komunálního odpadu na oficiální skládku pro obec Pšov
(Obec Pšov)
Zobrazit
Rekonstrukce objektu kovárny v areálu Vítkovických železáren
(AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o.)
Zobrazit
Vybavení bioplynové stanice v Ústí nad Labem I.
(BIOPLYN ENERGY s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka tří horizontálních obráběcích center
(Linde Pohony s.r.o.)
Zobrazit
Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Bezměrov, Zlobice a Lutopecny
(Obec Bezměrov)
Zobrazit
Realizace protipovodňových opatření obce Dětkovice
(Obec Dětkovice)
Zobrazit
Libenický plácek 2.etapa - Víceúčelové hřiště pro míčové hry
(Obec Libenice)
Zobrazit
III/33421 a III/33327 Lhotky - Hryzely
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Parkoviště u kostela v Ryžovišti
(Obec Ryžoviště)
Zobrazit
Pořízení montážní plošiny
(Zdeněk Schreiber)
Zobrazit
Obnova barokní křížové cesty ve Valči
(Obec Valeč)
Zobrazit
Smlouva o dílo 02/2017, č. zhotovitele Z2016027
(Městská část Praha - Nedvězí)
Zobrazit
I/16 seřezání krajnic a oprava odvodnění
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice - dodávky
(Město Modřice)
Zobrazit
Zlepšení funkčního stavu zeleně v obci Bohatice, I etapa
(Obec Bohatice)
Zobrazit
Vysekávací lisy
(ZLKL, s. r. o.)
Zobrazit
Oprava podlah ve třídách včetně chodeb a rozvodů - 1.etapa
(Základní škola Kostelec nad Černými lesy)
Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap