Profil zadavatele

Aktuální veřejné zakázky

Tato stránka podává přehled právě probíhajících, resp. neukončených veřejných zakázek evidovaných v profilu zadavatele v elektronickém nástroji profilzadavatele.cz. Po kliknutí se lze dozvědět o daných veřejných zakázkách podrobnější informace a lze také stáhnout připojené soubory či přečíst doplňující informace.

Seznam aktuálních zakázek

Tabulak aktuálních veřejných zakázek zobrazuje právě probíhající veřejné zakázky zadavatelů registrovaných v systému profilzadavatele.cz jakožto profilu zadavatele.

Název veřejné zakázky a zadavatel: Detail:
II/329 Poděbrady – Kouty 17,011 – 18,761
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Automatický robot pro sbíjení palet
(Trinitas Group, a.s.)
Zobrazit
DPS Nový Hrozenkov
(Městys Nový Hrozenkov)
Zobrazit
Zajištění účasti Východní Moravy na tuzemských a zahraničních veletrzích v roce 2014
(Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.)
Zobrazit
Zateplení kulturního domu - obec Sopřeč
(Obec Sopřeč)
Zobrazit
Vodní nádrž Bukovany - odbahnění
(Obec Bukovany)
Zobrazit
Výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce místní komunikace v obci Moravské Bránice
(Obec Moravské Bránice)
Zobrazit
Nákup materiálu se specifikovaným chemickým složením na výrobu zápustek pro kování hliníkových slitin
(Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce skladovací haly TENZA
(TENZA cast, a.s.)
Zobrazit
Výměna oken na farní budově v Ostravě-Přívoze
(Římskokatolická farnost Ostrava-Přívoz)
Zobrazit
Dodávka laboratorního zařízení do laboratoře stavebních materiálů
(Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787)
Zobrazit
Traktor
(Jana Novotná)
Zobrazit
Oprava rybníka v k. ú. Jamný a v k.ú. Kašina Hora - obec Záhoří
(Obec Záhoří)
Zobrazit
Kanalizace a ČOV Velké Chvojno
(Obec Velké Chvojno)
Zobrazit
Optimalizace vodního režimu MVN p.p.č. 58 a MVN p.p.č. 32 - Lšelín
(Obec Kostelec)
Zobrazit
Oprava a údržba dopravního značení v letech 2016 - 2019
(Město Čáslav)
Zobrazit
Investice do zemědělského podniku - ZKS AGRO ZAHOŘANY s.r.o.
(ZKS AGRO ZAHOŘANY s.r.o.)
Zobrazit
MINAS INNOVATION PARK – generální dodavatel
(MINAS INNOVATION PARK s.r.o.)
Zobrazit
Těžba a pěstební činnost v lesích obce Hošťálkovy v roce 2016 a 2017
(Obec Hošťálkovy)
Zobrazit
Nástavba a přístavba objektu č.p. 70 v Malíkovicích
(Obec Malíkovice)
Zobrazit
Dojírna, seník
(Výrobně-obchodní družstvo se sídlem v Kámeně)
Zobrazit
Vzdělávání DITON s.r.o.
(DITON s.r.o.)
Zobrazit
Oprava místních komunikací v obci Vranová
(Obec Vranová)
Zobrazit
Dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod
(Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace)
Zobrazit
Projekt hydrogeologických prací: vyhledání a průzkum nového zdroje podzemních vod pro obec Vysoká u Příbramě
(Obec Vysoká u Příbramě)
Zobrazit
Rozšíření a posílení vodovodu v Obci Stvolová, lokalita Skřib
(Obec Stvolová)
Zobrazit
Modernizace živočišné výroby - Samochodný krmný vůz
(Úněšovský statek a.s.)
Zobrazit
Pravidelní servisní prohlídky a opravy osobních vozidel pro období 2015 – oblast Kutná Hora
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava hřbitovní zdi a márnice
(Obec Žižkovo Pole)
Zobrazit
T-MOBILE Czech Republic a.s., Praha 4
(Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava pozemních komunikací v areálu MŠ Jarní 22a
(Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace)
Zobrazit
Rekopnstrukce ulice Zadní
(Obec Staňkovice)
Zobrazit
Rekonstrukce a modernizace rehabilitace
(Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/605 Loděnice, rekonstrukce soumostí ev.č. 605-017, 018, 019 – PD – Aktualizace 2015
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Propojení chodníku hřiště - minigolf v obci Bečov
(Obec Bečov)
Zobrazit
Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu znevýhodněných zaměstnanců IKP Consulting Engineers, s.r.o.
(IKP Consulting Engineers, s.r.o.)
Zobrazit
Technické vybavení komunitní kompostárny Litobratřice (opakované řízení)
(Obec Litobratřice)
Zobrazit
Úprava a doplnění vzduchotechniky sloužící pro úpravu mikroklimatu ve výrobním závodě na nanovlákna
(ČESKÁ VČELA s.r.o.)
Zobrazit
II/610 - za želez. přejezdem směr St. Boleslav, úsek v lese
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka nového frézovacího centra
(RETOS VARNSDORF s.r.o.)
Zobrazit
Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky
(Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace)
Zobrazit
Analýza rizik kontaminovaného území - Žabčice, stará skládka
(Obec Žabčice)
Zobrazit
Traktor a nosné konstrukce
(Vinařská společnost s.r.o.)
Zobrazit
Nákup Shell Control Box, včetně roční podpory
(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Zastřešení senážního žlabu, k.ú. Světlá ve Slezsku, parc. č. st. 565
(FA-BIO spol.s.r.o.)
Zobrazit
Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu - MŠ Bohušovice nad Ohří
(Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, příspěvková organizace)
Zobrazit
II/330 Nymburk, Velké Valy
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Snížení emisí posklizňové linky
(Bc. Ondřej Bačina)
Zobrazit
Investice do hmotného majetku - PROTECO AGRO s.r.o. – automobil + pojízdná prodejna
(PROTECO AGRO s.r.o.)
Zobrazit
Stavební úpravy po havárii krovu a stropu kostela sv. Vavřince v Anenské Studánce
(Římskokatolická farnost - děkanství Česká Třebová)
Zobrazit
Dům s pečovatelskými byty Brněnec
(Obec Brněnec)
Zobrazit
Svážíme bioodpad z obce Vitějovice
(Obec Vitějovice)
Zobrazit
Tvorba sběrného dokumentárního celovečerního filmu
(Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.)
Zobrazit
Rozšíření zázemí tenisu v Olešnici pro ženy a mládež
(Město Olešnice)
Zobrazit
Odborným vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců firmy CZ LOKO, a.s.
(CZ LOKO, a.s.)
Zobrazit
Zlepšení bezpečnostních parametrů svodidla MS4/H2
(STAVBY OMO s.r.o.)
Zobrazit
Propagační tiskoviny Českosaského Švýcarska
(České Švýcarsko o.p.s.)
Zobrazit
Technologické vybavení na fresh ovocné výrobky
(FRUITISIMO FACTORY s.r.o.)
Zobrazit
Konferenční servis
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Investice do zemědělského podniku Agrofarma Merboltice s.r.o.
(Agrofarma Merboltice, spol. s r.o.)
Zobrazit
Rozvoj profesního vzdělávání ve společnosti AVONET
(AVONET, s.r.o.)
Zobrazit
III/03014 Malé Kyšice průtah 0,550 - 0,900 km
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Lesní cesta k náhonu
(Obec Močovice)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružeých služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí
(Nemocnice Boskovice s.r.o)
Zobrazit
Vícepráce při realizaci projektu Sekundární odprášení haly KKO č. 6
(TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.)
Zobrazit
Výkon investorsko-technického dozoru stavby "Stavební úpravy budovy čp. 128 s využitím pro Dům integrovaných sociálních služeb"
(Obec Horní Lomná)
Zobrazit
Dodávka nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Hodoňovice
(Obec Baška)
Zobrazit
Samojízdný manipulátor + kontejnery
(Dřevokomplex R + R, s.r.o.)
Zobrazit
Nákup tonerů a fotoválců do tiskáren Brother DCP 8110DN
(Česká republika - Státní úřad inspekce práce)
Zobrazit
Rekonstrukce místních komunikací v obci Okrouhlá - úseky A a B
(Obec Okrouhlá)
Zobrazit
Sběrný systém na bio odpady Dírná
(Obec Dírná)
Zobrazit
Kompostárna Kačlehy
(Bedřich Louša)
Zobrazit
Kanalizace splašková, obec Sedlec – III. Etapa
(Obec Sedlec)
Zobrazit
Výroba a tisk pracovních sešitů pro 8 ZŠ a aplikace pro cestovní ruch Horňácka a Ostrožska
(Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko)
Zobrazit
Úspory energií budovy kulturního domu Zářičí
(Obec Záříčí)
Zobrazit
Oznameni o vysledku VR
(1. selský pivovárek, s.r.o.)
Zobrazit
II/118 Petrovice - Krásná Hora
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Pořízení kompostérů pro obec Slatina
(Obec Slatina)
Zobrazit
Dodávka informačního systému ERP, souvisejícího softwaru, hardwaru a implementačních prací
(FLAME System s.r.o.)
Zobrazit
Výměna kotlů
(Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele tříosého CNC vertikálního obráběcího centra
(CNC Bednář s.r.o.)
Zobrazit
Traktorový nosič kontejnerů a nová technologie krmení skotu
(Jan Švéda)
Zobrazit
Protipovodňová opatření obce Úhřetice
(Obec Úhřetice)
Zobrazit
Dodávka a instalace ochozů a svodů kapek pro sklářské stroje č. 22 a 23 / Supply and Installation of Platform and Cullet chutes for IS Machines #22 and #23
(O-I Manufacturing Czech Republic, a.s.)
Zobrazit
Projektové práce související s odstraněním povodňových škod na stavbách Středočeského kraje
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Demolice panelových domů v Obrnicích
(Obec Obrnice)
Zobrazit
Dodávka kancelářských potřeb BÜROPROFI
(Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, příspěvková organizace)
Zobrazit
Úklidové a dezinfekční práce v objektech "HVĚZDA - občanské sdružení"
("HVĚZDA z. ú.")
Zobrazit
Revitalizace chodníků a veřejného prostranství ulic Dr. A. Stojana a 9. května v Horní Moštěnici
(Obec Horní Moštěnice)
Zobrazit
Inovace informačního systému
(Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.)
Zobrazit
Nákup notebooků, projektorů a síťových prvků
(Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice)
Zobrazit
Vybudování plynové kotelny
(Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávka Elektrických vysokozdvižných vozíků
(Dittrich & Greipl CZ s.r.o.)
Zobrazit
Rámcová smlouva - Dodávka kancelářských potřeb a ostatního spotřebního materiálu na 4 roky
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Obnova chátrající kulturní památky - Kostela sv. Víta v Kostelní Radouni
(Římskokatolická farnost Kostelní Radouň)
Zobrazit
Vůz na svoz komunálního odpadu s lineárním stlačováním
(Obec Česká Kubice)
Zobrazit
Systém svozu bioodpadů na kompostárnu Kačlehy
(Bedřich Louša)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele nového typu mísicího zařízení směsi včetně příslušenství na lisovací linku č. 1 v Technistone, a.s., Hradec Králové
(Technistone, a.s.)
Zobrazit
Zahrada při MŠ ve Strašicích v přírodním stylu
(Obec Strašice)
Zobrazit
Rekonstrukce vytápění v bytovém domě Sadová 563
(Město Modřice)
Zobrazit
Hrušov, výstavba víceúčelového hřiště
(Obec Hrušov)
Zobrazit
Inovace Prefa Kuřim II
(Prefa Brno a.s.)
Zobrazit
Oprava střech a fasád OÚ Horní Rápotice I.etapa
(Obec Horní Rápotice)
Zobrazit
Odstranění nepoužívané přístavby
(Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace)
Zobrazit
Zařízení na kontinuální měření prodyšnosti a tlakového spádu plošných materiálů - Inovace - druhé zařízení (Jřbú)
(ČESKÁ VČELA s.r.o.)
Zobrazit
Oprava krovu a střechy severní věže kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi
(Římskokatolická farnost Zbyslav)
Zobrazit
Stroj na úpravu ledu - rolba
(TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce provozovny firmy CIMA
(Milan Zimmermann)
Zobrazit
Přístavba svařovny
(CHARVÁT CTS a.s.)
Zobrazit
Rrekonstrukce veřejného prostranství obce Deštná 2
(Obec Deštná)
Zobrazit
II/605, II/118 Zdice - Bavoryně (4 pruh)
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Stavební úpravy č.p.74
(Obec Bohdašín)
Zobrazit
Studentské sociální minipodniky – příležitost pro spolupráci a rozvoj venkovské oblasti pod Brdy
(Masarykova základní škola Obecnice, okres Příbram)
Zobrazit
Hydraulický jeřáb včetně nástavby
(FINO - trade s.r.o.)
Zobrazit
III/11127 Radonice, mosty ev.č. 11127-4 a 5
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Nákup kancelářských a čistících potřeb 2016
(Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna)
Zobrazit
Poskytnutí úvěru na financování akce "Kanalizace a ČOV - Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky -Rešov"
(Obec Zbýšov)
Zobrazit
Tvorba a správa webového portálu Po.Zdrav
(Technologie a inovace, o.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce Obecního úřadu Křtěnov
(Obec Křtěnov)
Zobrazit
Zázemí sportoviště při sportovním areálu v Životicích u Nového Jičína
(Obec Životice u Nového Jičína)
Zobrazit
Rekonstrukce dešťové kanalizace DN 600 Barchov
(Obec Barchov)
Zobrazit
Dokumentace pro provádění stavby
(DENCOP LIGHTING spol. s r.o.)
Zobrazit
II/101, most ev. č. 101-054 přes potok v obcfi Kralupy n. Vlt. - Mikovice - PD
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Generální oprava statoru generátoru parní turbíny TG3
(Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.)
Zobrazit
Oprava střech na BD č.p. 7 a 13 ve Velkém Chvojně
(Obec Velké Chvojno)
Zobrazit
Zajištění individuálního poradenství pro cílovou skupinu projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání
(Fond dalšího vzdělávání)
Zobrazit
Oprava střechy kostela sv. Václava v Jezbořicích
(Římskokatolická farnost - děkanství Heřmanův Městec)
Zobrazit
Energetické úspory ve skladovém areálu spol. HRUŠKA, spol. s.r.o. – zateplení pláště skladu II.
(HRUŠKA, spol. s r.o.)
Zobrazit
Hodonín u Kunštátu-obnova komunikací
(Obec Hodonín u Kunštátu)
Zobrazit
Zateplení hasičské zbrojnice - obec Telecí
(Obec Telecí)
Zobrazit
Řícmanice-doplnění kanalizace projektová činnost
(Obec Řícmanice)
Zobrazit
VŘ 4 - Dodávka gravírovacího stroje
(PrecisTech CZ s.r.o.)
Zobrazit
Sportovní areál Dobré u Dobrušky SO 01- I. Etapa - Travnaté hřiště
(Obec Dobré)
Zobrazit
Rekonstrukce koupelen
(Domov pro seniory Chodov)
Zobrazit
VŘ 15_005.0000647_VŘ 1 - Inem - komplexní informační servis
(XP invest, s.r.o.)
Zobrazit
Prusy-Boškůvky kanalizace a ČOV
(Obec Prusy - Boškůvky)
Zobrazit
Objekt č.p. 529, Zlaté Hory - stavební úpravy
(Mgr. Magdaléna Iliadisová)
Zobrazit
Modernizace řídících systémů na vodohospodářských objektech - II. etapa
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Kanalizace a ČOV Veletov
(Obec Veletov)
Zobrazit
Pořízení svozových vozů a kontejnerů
(Technické služby města Duchcova, s.r.o.)
Zobrazit
Sluníčková zahrada
(Obec Bohuslavice u Zlína)
Zobrazit
Podání žádosti o dotaci na výstavbu ČOV a kanalizace
(Obec Podsedice)
Zobrazit
Dodávky zemního plynu pro objekty ve vlastnictví obce Janovice na období od 1.1.2017 do 31.12.2017
(Obec Janovice)
Zobrazit
Dostavba výrobního provozu GK-Mont s.r.o. objektem výrobně skladovací haly
(GK-Mont s.r.o.)
Zobrazit
II/105 Sedlčany - Libíň
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Krytá ledová plocha Na Stínadlech, Teplice
(Statutární město Teplice)
Zobrazit
Vybavení ZŠ a revitalizace zahrady na dětské hřiště a sportoviště
(Obec Ludgeřovice)
Zobrazit
Výměna oken a dveří
(Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace)
Zobrazit
Kolový nakladač
(Dřevokomplex R + R, s.r.o.)
Zobrazit
Vodní nádrže nad Dobrou vodou
(Ladislav Karásek)
Zobrazit
(c) 2010 - 2017 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Sitemap