Aktuální veřejné zakázky

Tato stránka podává přehled právě probíhajících, resp. neukončených veřejných zakázek evidovaných v profilu zadavatele v elektronickém nástroji profilzadavatele.cz. Po kliknutí se lze dozvědět o daných veřejných zakázkách podrobnější informace a lze také stáhnout připojené soubory či přečíst doplňující informace.

Seznam aktuálních zakázek

Tabulak aktuálních veřejných zakázek zobrazuje právě probíhající veřejné zakázky zadavatelů registrovaných v systému profilzadavatele.cz jakožto profilu zadavatele.

Název veřejné zakázky a zadavatel: Detail:
Místní komunikace Staré Město - Jih
(Obec Staré Město)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku řezných destiček a fréz
(COMTES FHT a.s.)
Zobrazit
Obec Křečhoř - sběrné místo "DODÁVKA SBĚRNÝCH NÁDOB"
(Obec Křečhoř)
Zobrazit
III/03014 Malé Kyšice průtah 0,550 - 0,900 km
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Zateplení a výměna otopné soustavy Sokolovny, Sobotovice
(Obec Sobotovice)
Zobrazit
Silnice III/4942: Újezd, zárubní zeď
(Obec Újezd)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti VELOSTEEL Trading, a.s. – Optimalizace strojního parku
(VELOSTEEL TRADING, a.s.)
Zobrazit
Centralizovaný nákup elektřiny pro Město Česká Lípa na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2020
(Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace)
Zobrazit
Silnice III/4915:Hvozdná, chodník a úprava křižovatky s MK
(Obec Hvozdná)
Zobrazit
Rekonstrukce lesní cesty Pod stavy
(Obec Chorušice)
Zobrazit
Podpora konstrukčních prací na zástavbách elektrických systémů letounu nové generace L-39NG
(AERO Vodochody AEROSPACE a.s.)
Zobrazit
Oprava silnice II/329 Vrbová Lhota
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Pořízení techniky – traktor, čelní nakladač a kompostovací stroj
(Karel Jansák)
Zobrazit
BD Poděbrady, Dr. Horákové 40,41
(Společenství vlastníků jednotek v budově sestávající z domů čp. 40/II a 41/II v Poděbradech)
Zobrazit
ZEMAS AG,a.s. - Energetické úspory při výměně mechanizace – manipulátor 1
(ZEMAS AG, a.s.)
Zobrazit
Oprava válečného hřbitova obětí 1. světové války
(Římskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim)
Zobrazit
Kompostárna Čenkov u Malšic – technické vybavení
(Miroslav Kluzák)
Zobrazit
Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha - Čakovice
(Městská část Praha - Čakovice)
Zobrazit
„Psáry – intenzifikace ČOV – projektová dokumentace (DSJ) a inženýrská činnost, vč, rozpočtu a výkazu výměr pro výběrové řízení na zhotovitele stavby“
(Obec Psáry)
Zobrazit
Automatické zařízení na lepení sklokeramických desek
(MORA MORAVIA, s.r.o.)
Zobrazit
Návrh a realizace výstavní expozice na veletrhu LIGHT&BUILDING ve Frankfurtu nad Mohanem 2018
(OSMONT, s.r.o.)
Zobrazit
VILANTICE - OPRAVY OBECNÍCH CEST 2019
(Obec Vilantice)
Zobrazit
Veřejné osvětlení Rozvadov- I. etepa
(Obec Rozvadov)
Zobrazit
Dodávka zkušebního lisu pro zkoušky hornin a betonu
(CREA Hydro&Energy, z.s.)
Zobrazit
Stavební úpravy Řepeč č.p. 18
(Obec Řepeč)
Zobrazit
Revitalizace ploch hřbitova v Životicích u Nového Jičína
(Obec Životice u Nového Jičína)
Zobrazit
„ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ V KRNALOVICÍCH"
(Obec Hukvaldy)
Zobrazit
Místa pasivního odpočinku 2016
(Obec Kalenice)
Zobrazit
Zateplení zdravotního střediska č.p. 162
(Městys Opatov)
Zobrazit
Úklidové služby v objektu Novodvorská 435/153
(4-Majetková, a.s.)
Zobrazit
Stavební úpravy a přístavby CHD sv. Alžběty a CHD sv. Václava – II. etapa - II
(Charita Ostrava)
Zobrazit
Vodovod Kváskovice
(Obec Kváskovice)
Zobrazit
Modernizace vybavení RV
(ZD Klenovice na Hané, družstvo)
Zobrazit
Projektová dokumentace kanalizace v obci Janovice
(Obec Janovice)
Zobrazit
„GRANITA s.r.o. – dodávka 3x nákladního sklápěče (dempru)“
(Granita s.r.o.)
Zobrazit
Investice do zemědělských podniků - Zemědělské družstvo Podkleťan Křemže - technologie
(Zemědělské družstvo Podkleťan Křemže)
Zobrazit
Svážíme bioodpad z obce Jíkev
(Obec Jíkev)
Zobrazit
Dětské hřiště v přírodním stylu ve školní zahradě
(Obec Přibice)
Zobrazit
Vestavba penzionu - Zdeněk Kupský
(Ing. Zdeněk Kupský)
Zobrazit
Záchytné zařízení prachu na Sochorové válcovně Kladno
(TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.)
Zobrazit
Jílovice - odstranění havarijního stavu kanalizace
(Obec Jílovice)
Zobrazit
Modernizace cukrářského praktického pracoviště
(Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14)
Zobrazit
Úpravy ulice Růžové ve Skuhrově
(Obec Velký Borek)
Zobrazit
Vpichovací linka 2017-2018
(RETEX a.s.)
Zobrazit
Modernizace farmy pro skot Mokrovraty
(Zemědělská společnost Dobříš, spol. s r.o.)
Zobrazit
Dodávka a montáž 1 ks CNC souřadnicového měřicího stroje
(PILANA Karbid s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka zemního plynu 2019 - 2020
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku technologie pro úsporu energie společnosti TransTrade CZ s.r.o.
(TransTrade CZ s.r.o.)
Zobrazit
Dokončení výstavby sociálního zázemí a posezení na místním hřišti
(Městys Žumberk)
Zobrazit
Dodávka nezbytných technologií a rekonstrukce minipivovaru
(Marek Mandík)
Zobrazit
Obec Hukvaldy - poskytnutí investičního úvěru na spolufinancování projektu Povodí Ondřejnice - odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy
(Obec Hukvaldy)
Zobrazit
III/00311 Čestlice - Pitkovice
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Dodávky jídla do školní jídelny-výdejny
(Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava výtlačného řadu ČS Holešov - VDJ Žopy, 3. etapa
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Vypracování cenové nabídky na zabezpečení úklidových služeb prostor budovy Gymnázia prof. Jana Patočky"
(Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36)
Zobrazit
Uložení směsného komunálního odpadu
(MVE PLUS, s.r.o.)
Zobrazit
Vybudování protihlukové stěny parc.č.368/18 k.ú. Hrabůvka, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095/33, příspěvková organizace
(Střední škola společného stravování, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace)
Zobrazit
Prace, výstavba RD – I. etapa, infrastruktura
(Obec Prace)
Zobrazit
Počítačová pracovní diagnostika pro projekt Správný obor - základ úspěchu
(POE EDUCO, spol. s r. o.)
Zobrazit
Přístavba garáže k objektu ČOV v Lípě
(Obec Lípa)
Zobrazit
Manipulační vozíky
(Thun 1794 a.s.)
Zobrazit
Dodávka technického vybavení pro Střední průmyslovou školu elektrotechnickou a Vyšší odbornou školu Pardubice
(Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice)
Zobrazit
Rekonstrukce chlazení v MP Krásno, a.s.
(MP Krásno, a.s.)
Zobrazit
Výstavba kanalizace a ČOV Záhoří - projekční a inženýrské činnosti
(Obec Záhoří)
Zobrazit
FIT PARK Sloupno
(Obec Sloupno)
Zobrazit
Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci
(Královská stezka o.p.s.)
Zobrazit
Dodávka mobilní kompostárny vč. příslušenství pro zadavatele FERRY - agro s.r.o.
(FERRY - agro s.r.o.)
Zobrazit
Oprava střechy kulturního domu
(Obec Násedlovice)
Zobrazit
Dětská hřiště v Milíkově
(Obec Milíkov)
Zobrazit
Smlouva o zajištění služeb - zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováni odpadů na území ve správě Města Jaroměř.
(Město Jaroměř)
Zobrazit
Oprava a odbahnění malé vodní nádrže p.č. 1063/3, k.ú. Javornice u Dubu
(Městys Dub)
Zobrazit
Oprava místní komunikace Poběžovice, I. etapa
(Obec Poběžovice u Holic)
Zobrazit
Výzkumně vývojové softwarové služby
(MONET+, a.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce stávajícího multifunkčního hřiště Drhovice
(Obec Drhovice)
Zobrazit
6-ti osá elektroerozivní drátová řezačka s NANO interpolací a vysokorychlostním návlekem
(ROTANA a.s.)
Zobrazit
Revitalizace víceúčelového a basketbalového hřištěv TZ Tři Studně na Vysočině
(Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM)
Zobrazit
Sběrný dvůr Palkovice - ocelový přístřešek
(Obec Palkovice)
Zobrazit
Linka tepelného zpracování výkovků
(MSV Metal Studénka, a.s.)
Zobrazit
Dodávka software CAD/CAM pro společnost PILANA Karbid s.r.o.
(PILANA Karbid s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka klíčových zařízení pro „Small API Unit“
(FARMAK, a.s.)
Zobrazit
Dodávka elektřiny 2017
(Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace)
Zobrazit
Pořízení zařízení pro výrobu toaletní hygienty
(ROLLPAP spol. s r.o.)
Zobrazit
Kupní smlouva na dodávku tepla v objektu čp. 391, ul. Husova, Jaroměř
(Město Jaroměř)
Zobrazit
Vzdělávání zaměstnanců
(BEZEDOS s.r.o.)
Zobrazit
Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Lobodice
(Obec Lobodice)
Zobrazit
Oprava objektu sběrné studny v Hradisku
(Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.)
Zobrazit
Vývojové zkoušky kompozitové náběžné hrany a kompozitových křidélek pro konstrukci křídla letounu nové generace
(AERO Vodochody AEROSPACE a.s.)
Zobrazit
Oprava fasády
(Základní škola, Brno, Gajdošova 3)
Zobrazit
TDI a koordinátor BOZP k projektům: Revitalizace márnice na hřbitově v Hostomicích včetně všech etap, Tyršovka – Stezka pro pěší a cyklisty, Revitalizace hřbitova v Hostomicích včetně všech etap, vodovodní a kanal. přípojky
(Město Hostomice)
Zobrazit
Zavedení sběru a svozu bioodpadu na území několika obcí Jižních Čech - dodávka nákladního automobilu s nástavbou typu nosič kontejnerů
(TREVILE s.r.o.)
Zobrazit
Nová technologie společnosti UNISTROJ s.r.o. – Dva hrotové soustruhy CNC
(UNISTROJ s.r.o.)
Zobrazit
Odprodej vyřazeného majetku služebních dopravních prostředků motorových vozidel III
(Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy)
Zobrazit
Rozšíření vodovodu v obci Trokavec
(Obec Trokavec)
Zobrazit
Oprava místních komunikací 1c a 2c Dobronice u Bechyně
(Obec Dobronice u Bechyně)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku rámové pily
(Pila Nýrsko s.r.o.)
Zobrazit
Rekonstrukce zásahového požárního automobilu CAS Tatra 815 pro sbor dobrovolných hasičů JPO II Ždánice
(Město Ždánice)
Zobrazit
Výměna výkladců čp. 58, Poděbrady
(Městská realitní Poděbrady, a.s.)
Zobrazit
Dvouvřetenový soustruh CNC
(ZKL Brno, a.s.)
Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku souboru technologií pro slévání a opracování hliníkových dílců
(Aluminium Group, a.s.)
Zobrazit
Předklášteří - zubní ordinace
(Obec Předklášteří)
Zobrazit
Dodávka sítotiskového automatického stroje pro společnost Tiskárna Helbich, a.s.
(Tiskárna Helbich, a.s.)
Zobrazit
Energeticky úspornější CNC technologie formátování desek v kamenickém provozu
(MOSAICTECH s.r.o.)
Zobrazit
Klimatická komora
(OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o.)
Zobrazit
Pořízení rozmetadla minerálních hnojiv
(Jana Moncman)
Zobrazit
Budyně nad Ohří - Chodníky a místa pro přecházení
(Město Budyně nad Ohří)
Zobrazit
Výrobní strojní zařízení
(EG-LINE a.s.)
Zobrazit
Systém odděleného sběru
(WMT servis s.r.o.)
Zobrazit
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr MWh (plyn-maloodběr)
(Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1)
Zobrazit
Sdružené dodávky zemního plynu centrálního zadavatele MČ Praha 2 pro roky 2016 a 2017
(Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16)
Zobrazit
Oprava chodníků ulice Radniční Vidnava
(Město Vidnava)
Zobrazit
oprava a odbahnění rybníku Kuchyňka
(Obec Chotilsko)
Zobrazit
Pořízení hermetizovaných transformátorů
(OSTROJ a.s.)
Zobrazit
Tělocvična Hartmanice
(Město Hartmanice)
Zobrazit
Dodávka technologie minipivovaru - Hanácký pivovar
(Hanácký pivovar, s.r.o.)
Zobrazit
CZ.1.02/6.2.00/15.29631 Výstavba rybího přechodu na vodním toku Jizerka II
(NVE Czech s.r.o.)
Zobrazit
Oprava vnější fasády kostela sv.Josefa v Mirošově
(Obec Mirošov)
Zobrazit
Zařízení pro výrobu uzávěrů klíčů PERK, FAB
(ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.)
Zobrazit
III/23915 Vyšínek – Dřínov – rekonstrukce mostu ev.č. 23915-1
(Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Zobrazit
Oprava kapličky sv. Václava
(Obec Kotopeky)
Zobrazit
Výstavba chodníku pro pěší nová ulice Evaň
(Obec Evaň)
Zobrazit
Zajištění účasti Východní Moravy na tuzemských a zahraničních veletrzích v roce 2014
(Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.)
Zobrazit
Rekonstrukce stáje a skladu objemných krmiv - Ludmila Dubská
(Ludmila Jeníčková)
Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2018
(Mikroregion Telčsko)
Zobrazit
Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v obci Bernartice nad Odrou
(Obec Bernartice nad Odrou)
Zobrazit
Komunitní kompostování v obcích Druztová, Dolany a Nadryby
(Václav Klail)
Zobrazit
Pěstební činnost na lesním majetku obce Janovice 2019-2020
(Obec Janovice)
Zobrazit
Dodávka mobilní kompostárny vč. příslušenství pro zadavatele Pavel Boštík
(Pavel Boštík)
Zobrazit
Oprava místní komunikace v obci Buková 2. etapa, p.č. 99/3
(Obec Buková)
Zobrazit
Zefektivnění výrobního procesu pořízením moderní technologie na výrobu vazníků
(Dřevovýroba VLK spol. s r.o.)
Zobrazit
Poptávkové řízení - služby pro středisko veřejné zeleně a čištění města
(Technické služby města Liberce a.s.)
Zobrazit
Pořízení technologie identifikace – ZKS AGRO ZAHOŘANY s.r.o.
(ZKS AGRO ZAHOŘANY s.r.o.)
Zobrazit
Pořízení CNC nůžek na plech
(DIAMANT UNIPOOL s.r.o.)
Zobrazit
Obecní centrum Etapa 1 a Etapa 2
(Městys Mšec)
Zobrazit
Nákup stromků a jejich výsadba
(Obec Velenov)
Zobrazit
Pořízení přihrnovačů krmení
(Zemědělské družstvo Rácov)
Zobrazit
„GRANITA s.r.o. - optimalizace provozu pro snížení energetické náročnosti Humperky – dodávka čelisťového mobilního drtiče“
(Granita s.r.o.)
Zobrazit
Odmašťovací myčka
(ROKOSPOL a.s.)
Zobrazit
Svoz směsného komunálního odpadu z města Slatiňany
(Město Slatiňany)
Zobrazit
Úklidové služby v bytových domech – Horní Nusle
(4-Majetková, a.s.)
Zobrazit
Oprava bytu č. 9, Otakarova 9
(4-Majetková, a.s.)
Zobrazit
Jímání a úprava vody z vrtu HV-201
(Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou a Charváty)
Zobrazit
Oprava zídky kolem kaple
(Obec Horní Těšice)
Zobrazit
Snížení emisí provozovny Delta Kardašova Řečice, a.s.
(DELTA Kardašova Řečice, a.s.)
Zobrazit
Oprava a odbahnění rybníka Posti
(Obec Bačice)
Zobrazit
Kulturní dům Budeč-věnec
(Obec Budeč)
Zobrazit
Rekonstrukce venkovní omítky na MŠ Bukovinka
(Obec Bukovinka)
Zobrazit
Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Podkopná Lhota, Podkopná Lhota, okres Zlín
(Obec Podkopná Lhota)
Zobrazit
Revitalizace veřejného osvětlení ve městě Ždánice
(Město Ždánice)
Zobrazit
Kompostéry pro občany obce Pašovice
(Obec Pašovice)
Zobrazit
Servery - maitenence servis
(Puncovní úřad)
Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap