„REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HRACÍ PLOCHY U ZŠ“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HRACÍ PLOCHY U ZŠ“ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HRACÍ PLOCHY U ZŠ“

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího venkovního sportovního areálu u základní školy.
Stavební řešení:
Budou vybourány betonové plochy, stávající oplocení, dojde ke stržení stávající povrchové travnaté a podpovrchové hlinité vrstvy, bude provedena drenáž s napojením na obecní kanalizaci.
Původní sportovní plochy budou zrekonstruovány na sportovní plochu s moderním sportovním povrchem – sportovní umělý trávník a bude vybudováno nové oplocení. Součástí veřejné zakázky je dodávka nového vybavení, např. branka na házenou, sloupky na volejbal, lavičky odpadkové koše, stojan na kola.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a výkazů výměr, které jsou přílohou a nedílnou součástí výzvy k podání nabídky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je katastrální území obce Hať, parc. č. 1696/5, 2796/17.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 070 760,00 bez DPH (2 505 619,60 Kč s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 851 517.- Kč bez DPH (2 240 335,57 Kč s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 083 239,- bez DPH (2 520 719,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

25. 1. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596 117 046, +420 773 909 080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HRACÍ PLOCHY U ZŠ“.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HRACÍ PLOCHY U ZŠ“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
JM Demicarr s.r.o. (63489163) Uchazeč 2 413 950,- Kč vč. DPH
1 995 000,- Kč bez DPH
STAVOSPORT s.r.o. (29278481) Dodavatel 2 240 335,57 Kč vč. DPH
1 851 517,- Kč bez DPH
DOR – SPORT s.r.o. (60774151) Uchazeč 2 470 092,79 Kč vč. DPH
2 041 399,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap