„HAŤ – Oprava povrchu účelové komunikace Příční“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „HAŤ – Oprava povrchu účelové komunikace Příční“ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„HAŤ – Oprava povrchu účelové komunikace Příční“

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací na účelové komunikaci Příční, v úseku od větrné elektrárny po cyklostezku Křižanovickou. Stavební práce spočívají především v položení podkladu nebo podsypu z betonového a asfaltového recyklátu, zpevnění krajnic a položení asfaltového betonu.
Blíže v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000009

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45233200-1, 45233100-0

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je katastrální území obce Hať, účelová komunikace Příční v úseku od větrné elektrárny po cyklostezku Křižanovickou.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 999 722,34 bez DPH (2 419 664,03 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 979 982,84 bez DPH (2 395 779,24 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 272 602,84 bez DPH (2 749 849,44 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 9. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 7. 2019

Lhůta pro podání nabídek

29. 7. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@administracezakazek.cz

Kontaktní telefon: +420 773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „HAŤ – Oprava povrchu účelové komunikace Příční“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Písemná zpráva zadavatele 12. 9. 2019 Zobrazit
Smlouva o dílo 12. 9. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 14. 10. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „HAŤ – Oprava povrchu účelové komunikace Příční“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
JANKOSTAV s.r.o. (25855581) Dodavatel 2 395 779,24 Kč vč. DPH
1 979 982,84 Kč bez DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. (48035599) Uchazeč 2 500 884,05 Kč vč. DPH
2 066 846,32 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap