„STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ HAŤ“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ HAŤ“ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ HAŤ“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy mateřské školy „Dělená 1“ v Hati vedoucí k úpravě dispozice a k snížení energetické náročnosti budovy. Stavební úpravy se týkají konstrukce krovu včetně konstrukce stropů a podlah jejich sanace a nahrazení. Součástí realizace stavby bude nové požární schodiště vedoucí na zahradu areálu.
Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazů výměr tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

k. ú. obce Hať [637491], Dělená 114/1, Hať 747 16, parc. .č. 913/1 (blíže viz projektová dokumentace).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 243 780,99 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 1. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 1. 2022

Lhůta pro podání nabídek

18. 2. 2022, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: VIA Consult a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Ondřej Steinbauer

Kontaktní e-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz

Kontaktní telefon: +420 731130295

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ HAŤ“.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap