Oprava místní komunikace Lomená

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava místní komunikace Lomená zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava místní komunikace Lomená

Předmět veřejné zakázky

Oprava (stavba) místní komunikace, ul. Lomené, bude realizována v délce cca 162,0 m a v šířce 3,0 m s napojením na stávající místní komunikaci Lipová a s ukončením obratištěm.
Poloměr napojovacích oblouků na ul. Lipovou bude s ohledem na budoucí užívání R 5,50 m.
Podél obrubníků 100 x 30x 15 cm vymezujících šířku bude položena přídlažba šířky 20 cm, obrubník s převýšením 10 cm nad úroveň přídlažby.
Opravou se zpevní konstrukce vozovky, vymezí se přístup k okolním objektům a pozemkům a zlepší se i odvádění srážkových vod.
Komunikace bude odvodněna do stávající dešťové kanalizace vedoucí přibližně středem její trasy. Na ploše budou osazeny 2 odvodňovací žlaby na celou šířku komunikace.
S rozšířením komunikace souvisí nutnost posunu oplocení.
Před zahájením stavby je nutno vytýčit a vyznačit průběh podzemních inženýrských sítí, jejich trasy budou ověřeny u jejich správců a jsou orientačně zakresleny ve výkrese situace.
Se stavbou místní komunikace souvisí návrh svislého dopravního značení.
Stavba je začleněna do číselné řady 100 – objekty pozemních komunikací a 800 – Terénní úpravy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Hať, ulice Lomená

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 874 984,98 bez DPH (2 268 731,82 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 278 642,64 bez DPH (1 547 157,59 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 086 724,- bez DPH (1 314 936,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 2. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 2. 2016

Lhůta pro podání nabídek

29. 2. 2016, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar.vz@gmail.com

Kontaktní telefon: +420 773 90 90 80, +420 596 117 046

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava místní komunikace Lomená.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 18. 4. 2016 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 18. 4. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava místní komunikace Lomená zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
JR STaKR, s.r.o. (28596854) Uchazeč 1 844 229,63 Kč vč. DPH
1 524 156,72 Kč bez DPH
SILNICE MORAVA s.r.o. (25357352) Uchazeč 1 858 004,95 Kč vč. DPH
1 535 541,28 Kč bez DPH
SILNICE.CZ s.r.o. (26792711) Dodavatel 1 547 157,59 Kč vč. DPH
1 278 642,64 Kč bez DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. (48035599) Uchazeč 1 773 638,80 Kč vč. DPH
1 465 817,19 Kč bez DPH
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. (64610225) Uchazeč 1 623 891,25 Kč vč. DPH
1 395 027,48 Kč bez DPH
TECHNICKÉ SLUŽBY a.s. (47674725) Uchazeč 1 822 493,- Kč vč. DPH
1 506 193,- Kč bez DPH
MONSTAVBY MORAVA s.r.o. (03718816) Uchazeč 1 734 532,42 Kč vč. DPH
1 433 497,87 Kč bez DPH
EUROVIA CS a.s. (45274924) Uchazeč 1 790 953,48 Kč vč. DPH
1 480 126,84 Kč bez DPH
SEMITA - DS s.r.o. (03829707) Uchazeč 1 551 868,05 Kč vč. DPH
1 282 535,58 Kč bez DPH
JANKOSTAV s.r.o. (25855581) Uchazeč 1 640 615,72 Kč vč. DPH
1 355 880,76 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap