„Modernizace energetické soustavy a využití OZE na budově MŠ v obci Hať“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Modernizace energetické soustavy a využití OZE na budově MŠ v obci Hať“ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Modernizace energetické soustavy a využití OZE na budově MŠ v obci Hať“

Předmět veřejné zakázky

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky:
Projekt řeší instalaci fotovoltaické elektrárny o jmenovitém výkonu 6,24 kWp. Jedná se o fotovoltaický systém, kde je vyrobená el. energie zpracována v daném odběrném místě pro vlastní spotřebu a případný přebytek el. energie je akumulován do bateriového uložiště popř. fotovoltaický systém dodává el. energii zpět do distribuční sítě. Fotovoltaické články jsou umístěny na střeše objektu MŠ na adrese Dělená 114/1, 747 16 Hať, kde je umístěno celkem 16 ks fotovoltaických panelů. Projekt je zpracován podle požadavků zadavatele a je v souladu s platnými normami ČSN, příslušnými vyhláškami a Směrnicemi.
Více v podrobnostech technické dokumentace a položkového rozpočtu, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, který na jeho podporu získal prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU.
Dotační titul: Národní program životního prostředí v rámci Národního plánu obnovy
Výzva č. 12/2021 - Energetické úspory veřejných budov
Název projektu: "Modernizace energetické soustavy a využití OZE na budově MŠ v obci Hať" evidované pod unikátním číslem "5211200075“

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09331000-8, 09330000-1, 09332000-5

Místo plnění veřejné zakázky

budova MŠ, Dělená 114/1, 747 16 Hať, k. ú. Obce Hať, parc. č. 913/1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

571 942,00 bez DPH (692 049,82 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 3. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 3. 2022

Lhůta pro podání nabídek

20. 5. 2022, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: administrace zakázek s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@administracezakazek.cz

Kontaktní telefon: +420 773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Modernizace energetické soustavy a využití OZE na budově MŠ v obci Hať“.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap