Oprava mostů M1 a M2 v obci Hať

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava mostů M1 a M2 v obci Hať zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava mostů M1 a M2 v obci Hať

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostů M1 a M2 v katastru obce Hať.
Oprava mostu M1 bude spočívat v sanaci spodní stavby, odtěžením přechodových oblastí a vybudování drenáže včetně provrtání opěr pro odtok vody do koryta. Provedení opětovného zásypu a vytvoření přechodových klínů z mezerovitého betonu. Dále budou vyměněny živičné vrstvy na mostě a v přechodových oblastech.
Oprava mostu M2 bude spočívat v odbourání stávající porušené vozovky, výměny zábradlí za normové zábradlí výšky min. 1,1 m se svislou výplní. Oprava bude dále spočívat v sanaci spodní stavby, odtěžením přechodových oblastí a vybudování drenáže pro odtok vody do koryta. Provedení opětovného zásypu a vytvoření přechodových klínů z mezerovitého betonu.
Dále v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Poznámka

Projekt bude spolufinancován z vlastních prostředků.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je katastrální území obce Hať, ulice Pod Olšinou a ulice U střediska.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2556190,- Kč bez DPH (3092989.90 Kč s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2054907,71 Kč bez DPH (2486438,33 Kč s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2054907,71 Kč bez DPH (2486438,33 Kč s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 2. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 2. 2018

Lhůta pro podání nabídek

27. 2. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596 117 046, +420 773 909 080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava mostů M1 a M2 v obci Hať.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava mostů M1 a M2 v obci Hať zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STAVBY A STATIKA spol. s r.o. (29451809) Dodavatel 2 486 438,33 Kč vč. DPH
2 054 907,71 Kč bez DPH
MAKOS a.s. (25825071) Uchazeč 3 244 924,57 Kč vč. DPH
2 681 755,84 Kč bez DPH
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., o. z. Ostrava (25317628) Uchazeč 3 085 260,07 Kč vč. DPH
2 549 801,71 Kč bez DPH
REPONT s.r.o. (26863057) Uchazeč 3 278 658,27 Kč vč. DPH
2 709 634,93 Kč bez DPH
PONVIA CONSTRUCT s.r.o. (04381823) Uchazeč 2 686 537,78 Kč vč. DPH
2 220 279,16 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap