„HAŤ – Oprava povrchu účelové komunikace Příční – 2. etapa“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „HAŤ – Oprava povrchu účelové komunikace Příční – 2. etapa“ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„HAŤ – Oprava povrchu účelové komunikace Příční – 2. etapa“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací na účelové komunikaci Příční, v úseku od větrné elektrárny po krajskou silnici ve směru Hať - Tworkow. Stavební práce spočívají především v položení podkladu nebo podsypu z betonového a asfaltového recyklátu, zpevnění krajnic a položení asfaltového betonu.
Blíže v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45233200-1, 45233100-0

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je katastrální území obce Hať, účelová komunikace Příční v úseku od větrné elektrárny po krajskou silnici ve směru Hať - Tworkow.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 915 848,00 bez DPH (2 318 176,00 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 910 917,00 bez DPH (2 312 209,57 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 910 917,00 bez DPH (2 312 209,57 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 8. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 6. 2020

Lhůta pro podání nabídek

8. 7. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@administracezakazek.cz

Kontaktní telefon: +420773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „HAŤ – Oprava povrchu účelové komunikace Příční – 2. etapa“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Písemná zpráva zadavatele 24. 8. 2020 Zobrazit
Smlouva o dílo 24. 8. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „HAŤ – Oprava povrchu účelové komunikace Příční – 2. etapa“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SILNICE MORAVA s.r.o. (25357352) Uchazeč 2 489 087,37 Kč vč. DPH
2 057 097,00 Kč bez DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. o. z. Dopravní stavby MORAVA (48035599) Uchazeč 1 992 035,00 Kč vč. DPH
1 992 035,00 Kč bez DPH
JANKOSTAV s.r.o. (25855581) Dodavatel 2 312 209,57 Kč vč. DPH
1 910 917,00 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap