Oprava smuteční síně - Hať

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava smuteční síně - Hať zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava smuteční síně - Hať

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu dle vzoru smlouvy, projektové dokumentace a výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její přílohy.

Projekt řeší rekonstrukci budovy smuteční síně. Stávající smuteční síň a WC zůstanou bez úprav, budou pouze vyměněna okna a dveře za nová, plastová a bude upravena venkovní omítka. Sokly budou opraveny omyvatelnou stěrkou.
Stávající přístavba smuteční síně s místností pro hrobníky a skladem bude vybourána. Na jejím místě bude vybudována nová částečně prosklená místnost pro vystavení historického pohřebního povozu, místnost pro hrobníky a sklad. Přístavba naváže na stávající budovu.
Blíže v podrobnostech dle projektové dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45454100-5

Místo plnění veřejné zakázky

katastrální území Hať, obec Hať – parcela 4/2, 4/1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

794 742,92 bez DPH (961 639,10 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

699 867,- bez DPH (846 840,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

918 938,- bez DPH (1 111 915,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 5. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 5. 2016

Lhůta pro podání nabídek

3. 6. 2016, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar, IČ: 62340701

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar.vz@gmail.com

Kontaktní telefon: +420 773909080, +420 596117046

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava smuteční síně - Hať.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 22. 7. 2016 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 22. 7. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava smuteční síně - Hať zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
DRŽIK s.r.o. (28657454) Uchazeč 955 791,10 Kč vč. DPH
789 910,10 Kč bez DPH
RICKA KAREL s.r.o. (64087379) Dodavatel 846 840,- Kč vč. DPH
699 867,- Kč bez DPH
FICHNA – HUDECZEK a.s. (27765857) Uchazeč 953 675,70 Kč vč. DPH
788 161,70 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap