„ZHOTOVENÍ GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ PRO VYZNAČENÍ SLUŽEBNOSTI KANALIZACE V OBCI HAŤ“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „ZHOTOVENÍ GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ PRO VYZNAČENÍ SLUŽEBNOSTI KANALIZACE V OBCI HAŤ“ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„ZHOTOVENÍ GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ PRO VYZNAČENÍ SLUŽEBNOSTI KANALIZACE V OBCI HAŤ“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení geodetických prací pro vyznačení věcných břemen v katastru dle aktuálního stavu katastru nemovitostí a vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) k části pozemku, jakožto technického podkladu pro vyhotovování smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Součástí plnění je také příprava smluv mezi obcí a vlastníky pozemků pro zřízení služebnosti inženýrské sítě.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Místem předmětu plnění je katastrální území obce Hať.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 760 000,00 bez DPH (2 129 600,00 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 739 600,00 bez DPH (2 104 916,00 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 3. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 2. 2020

Lhůta pro podání nabídek

25. 2. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@administracezakazek.cz

Kontaktní telefon: +420 773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „ZHOTOVENÍ GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ PRO VYZNAČENÍ SLUŽEBNOSTI KANALIZACE V OBCI HAŤ“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 25. 3. 2020 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 25. 3. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „ZHOTOVENÍ GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ PRO VYZNAČENÍ SLUŽEBNOSTI KANALIZACE V OBCI HAŤ“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřičská a projekční činnost (47974460) Uchazeč 2 105 400,00 Kč vč. DPH
1 740 000,00 Kč bez DPH
GB-geodezie, spol. s r.o. (26271044) Dodavatel 2 104 916,00 Kč vč. DPH
1 739 600,00 Kč bez DPH
GEOPORT, s.r.o. (27791645) Uchazeč 2 129 600,00 Kč vč. DPH
1 760 000,00 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap