Zateplení domu č. p. 220 v Hati

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zateplení domu č. p. 220 v Hati zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zateplení domu č. p. 220 v Hati

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu dle vzoru smlouvy, projektové dokumentace a výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Jedná se o rekonstrukci trvalé stavby určené k bydlení. Stavba je řešena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu.
Do základových konstrukcí nebude zasahováno, kolem objektu bude provedena drenáž dle výkresové dokumentace. Drenáž JS 150mm bude v rozích osazena plastovými šachticemi JS 300 mm (pro údržbu drenáže). Drenáž bude podbetonována.
Dům bude po obvodu podřezán a nově odizolován. Podřezání bude provedeno odbornou stavební firmou po částech. Do ostatních svislých konstrukcí nebude zasahováno.
Do dispozičního řešení stavby nebude zasahováno.
Do zastřešení, vodorovných konstrukcí, schodiště a komínů nebude zasahováno.
Vnější stěny budou opatřeny certifikovaným zateplovacím systémem zakončeným tenkovrstvou silikonovou omítkou.
Sokl bude opatřen zateplovacím systémem s odvětranou vzduchovou mezerou.
V prostoru nad zádveřím bude pod stříšku nafoukaná minerální vlna do tloušťky 240 mm.
Strop nad suterénem bude zaizolován EPS – F 150mm.
Stávající tepelná izolace střechy bude ponechána, nebude do ní zasahováno.
Okna a venkovní dveře budou vyměněny za plastové. Výplně otvorů jsou přesně specifikovány ve výpisu výrobků.
Do konstrukcí podlah nebude zasahováno.
Vnitřní stěny budou v místě zavlhnutí osekány a omítnuty sanační omítkou do výšky 300 mm od podlahy.
V rámci zateplení fasády budou vyměněny dešťové svody (3ks) a parapety oken.


POZOR!!!!
Předmětná veřejná zakázka bude realizována ve dvou částech.

I. část veřejné zakázky bude realizována v roce 2015, a to nejpozději do 30. 09. 2015. V této části zakázky bude provedena nová izolace, výměna oken a dveří, přidružené práce (související s výměnou otvorových výplní a provedením nové izolace).

II. část veřejné zakázky bude realizována v roce 2016, v termínu od 05/2015 do 07/2015. V této části zakázky bude provedeno zateplení budovy zateplovacím systémem a ukončení stavebních prací.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45100000-8, 45300000-0, 45453000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Hať, č.p. 220, budova na parcele č. 518/1 k. ú. Hať, Moravskoslezský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 202 259,80 bez DPH (1 454 734,40 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

735 410,- bez DPH (845 721,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

795 305,- bez DPH (927 758,93 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 4. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek

6. 5. 2015, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@administraceverejnychzakazek.cz

Kontaktní telefon: +420 596 117 046, +420 773 909 080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zateplení domu č. p. 220 v Hati.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo, přílohy smlouvy 20. 5. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 20. 5. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zateplení domu č. p. 220 v Hati zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
MIES stavby, s.r.o. (28624963) Uchazeč 1 325 904,- Kč vč. DPH
1 152 960,- Kč bez DPH
Držík s.r.o. (28657454) Uchazeč 1 169 710,70 Kč vč. DPH
966 703,- Kč bez DPH
KERN, stavební firma s.r.o. (26854473) Uchazeč 1 284 697,- Kč vč. DPH
1 117 128,- Kč bez DPH
GRIGAR, stavební firma s.r.o. (25826638) Uchazeč 1 422 193,98 Kč vč. DPH
1 236 690,42 Kč bez DPH
Ricka Karel, stavební firma s.r.o. (64087379) Dodavatel 845 721,- Kč vč. DPH
735 410,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zateplení domu č. p. 220 v Hati zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
M Glass plast, s.r.o., Hlučínská 148/26, 702 00 Ostrava - Přívoz (27795772)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap