„STAVBA VODOVODU A KANALIZACE MEZI OBCEMI HAŤ A DARKOVICE“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „STAVBA VODOVODU A KANALIZACE MEZI OBCEMI HAŤ A DARKOVICE“ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„STAVBA VODOVODU A KANALIZACE MEZI OBCEMI HAŤ A DARKOVICE“

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Předmětem veřejné zakázky je stavba vodovodu a kanalizace mezi obcemi Hať a Darkovice.
První část stavebních prací spočívá v prodloužení kanalizace Darkovice – Hať. Účelem stavby je provést násyp zemního tělesa pro výstavbu chodníku podél státní komunikace tak, aby nebyl dotčen soukromý zemědělský pozemek. Jedná se o jednoduché vodní dílo, které umožní výstavbu nového pěšího propojení obcí Hať a Darkovice.
Druhá část stavebních prací spočívá v novostavbě vodovodu určenou zejména k posílení zásobování obce Hať pitnou vodou.
Dále v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Poznámka

Jedná se o druhé vyhlášení veřejné zakázky se shodným předmětem plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45231300-8

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je katastrální území obce Hať, číslo pozemku 3723, 2772/5, 2772/7, 2772/11, 2772/9, 2772/12, 1701/130, 1705/10, 3900 a katastrální území obce Darkovice, číslo pozemku 1510/1, 1510/2, 1510/3, 586/6.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 897 002,30 bez DPH (3 505 372,78 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 593 342,00 bez DPH (3 137 943,82 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 692 755,87 bez DPH (3 258 234,60 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 5. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 5. 2019

Lhůta pro podání nabídek

24. 5. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@administracezakazek.cz

Kontaktní telefon: +420 773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „STAVBA VODOVODU A KANALIZACE MEZI OBCEMI HAŤ A DARKOVICE“.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „STAVBA VODOVODU A KANALIZACE MEZI OBCEMI HAŤ A DARKOVICE“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
JESENICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, spol. s r.o. (46580328) Uchazeč 4 035 215,872 Kč vč. DPH
3 334 889,15 Kč bez DPH
Miroslav RAŠKA-Vodovody a kanalizace s.r.o. (26843099) Uchazeč 3 268 339,18 Kč vč. DPH
2 701 106,76 Kč bez DPH
TALPA – RPF, s.r.o. (64615391) Uchazeč 3 373 381,712 Kč vč. DPH
2 787 918,77 Kč bez DPH
K2 stavební Moravia s.r.o. (28573994) Dodavatel 3 137 943,82 Kč vč. DPH
2 593 342,00 Kč bez DPH
Ing. Josef Bučko (2 611 047,13) Uchazeč 3 159 367,027 Kč vč. DPH
2 611 047,13 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „STAVBA VODOVODU A KANALIZACE MEZI OBCEMI HAŤ A DARKOVICE“ zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Höppi metal s.r.o. (07738510)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap