Oprava části místní komunikace č. 32C K Remízce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava části místní komunikace č. 32C K Remízce zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava části místní komunikace č. 32C K Remízce

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu.

Předmětem veřejné zakázky je oprava části místní komunikace č. 32c K remízce. Stávající kryt bude v části komunikace odfrézován v tl. 2 cm, pokryt asfaltovou emulzní směsí a bude nově položena asfaltobetonová obrusná vrstva tl. 5 cm. Další úsek komunikace bude očištěn od nánosů, vyplněny výtluky, povrch bude opraven asfaltovou emulzní směsí a asfaltobetonová obrusná vrstva v tl. 5 cm.
Dále v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Poznámka

Projekt bude spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj, program 11781- Podpora rozvoje regionů, Identifikační číslo 117D815005912

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je místní komunikace č. 32c K Remízce, katastrální území Hať.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 859 391,- bez DPH (2 249 863,22 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

690 012,40 bez DPH (834 915,00 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 821 335,50 bez DPH (2 203 816,00 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

11. 7. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596 117 046, +420 773 909 080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava části místní komunikace č. 32C K Remízce.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava části místní komunikace č. 32C K Remízce zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SILNICE MORAVA s.r.o. (25357352) Uchazeč 1 245 971,34 Kč vč. DPH
1 029 728,38 Kč bez DPH
KARETA s.r.o. (62360213) Uchazeč 1 237 352,11 Kč vč. DPH
1 022 605,05 Kč bez DPH
JR STaKR s.r.o. (28596854) Uchazeč 1 684 650,98 Kč vč. DPH
1 392 273,54 Kč bez DPH
STRABAG a.s. (60838744) Dodavatel 834 915,- Kč vč. DPH
690 012,40 Kč bez DPH
SDM – Stavby demolice Morava s.r.o. (28647416) Uchazeč 1 767 785,92 Kč vč. DPH
1 460 980,10 Kč bez DPH
ALPINE Bau CZ a.s. (02604795) Uchazeč 1 024 581,75 Kč vč. DPH
846 761,78 Kč bez DPH
JANKOSTAV s.r.o. (25855581) Uchazeč 1 077 876,94 Kč vč. DPH
890 807,39 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap