Zateplení a výměna výplní otvorů kulturního domu v Hati

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zateplení a výměna výplní otvorů kulturního domu v Hati zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zateplení a výměna výplní otvorů kulturního domu v Hati

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce související s projektem „Zateplení a výměna výplní otvorů kulturního domu“ předloženým ke spolufinancování v rámci Operačního programu životní prostředí, reg. č. projektu CZ.1.02/3.2.00/10.07764.
V rámci navržených úprav objektu bude stávající střecha překryta druhým pláštěm, stávající dřevěná okna budou vyměněna za nová, plastová. Budova bude zateplena v ploše fasády a střešní roviny.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

360595

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45321000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Parcela č. 39/3, 41/2, 40/1, k.ú. Hať

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 310 589,- bez DPH (5 215 812,70 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 516 777,- bez DPH (4 255 300,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 516 780,- bez DPH (4 255 304,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 5. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 5. 2013

Lhůta pro podání nabídek

17. 6. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HRAT, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Juřena

Kontaktní e-mail: jan.jurena@hrat.org

Kontaktní telefon: +420 733125422

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zateplení a výměna výplní otvorů kulturního domu v Hati.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zateplení a výměna výplní otvorů kulturního domu v Hati zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
RICKA Karel s.r.o. (64087379) Dodavatel 4 255 300,- Kč vč. DPH
3 516 777,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zateplení a výměna výplní otvorů kulturního domu v Hati zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
M - Glass plast s.r.o. (27795772)
Dřevokonstrukce Hodonín, s.r.o. (29364990)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap