Hať - Oprava místní komunikace Rychlovecká a Hať - místní komunikace k rodinným domům

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Hať - Oprava místní komunikace Rychlovecká a Hať - místní komunikace k rodinným domům zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Hať - Oprava místní komunikace Rychlovecká a Hať - místní komunikace k rodinným domům

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu.

Předmětem veřejné zakázky je oprava komunikace ulice Rychlovecká v délce cca 155 metrů tak, aby v hlavním úseku, to je od ulice na Chromině po křižovatku s ulicí souběžnou s MK Na Chromině měla šířku 5,5m; další úsek až po další souběžnou komunikaci bude mít s ohledem na rozměr parcely šířku 3,5 metrů.
Oprava spočívá rovněž v osazení silniční obruby se snížením v místech vjezdů na přilehlé pozemky, dále bude položena dešťová kanalizace pro odvodnění komunikace a také pro svedení vod z výše položené plochy polní cesty na shodné parcele č. 2790.
Součástí stavebních prací je úprava obslužné komunikace Hať – místní část Rychlovec v podrobnostech projektové dokumentace a výkazů výměr.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je ulice Rychlovecká a místní část Rychlovec - komunikace, katastrální území Hať.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 225 465,- bez DPH (2 692 812,60 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 492 397,80 bez DPH (1 805 801,34 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 539 100,20 bez DPH (1 862 311,25 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

3. 4. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, 700 30 Ostrava

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596 117 046, +420 773 909 080

Kontaktní datová schránka: qdbazaw

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Hať - Oprava místní komunikace Rychlovecká a Hať - místní komunikace k rodinným domům.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Hať - Oprava místní komunikace Rychlovecká a Hať - místní komunikace k rodinným domům zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SILNICE.CZ s.r.o. (26792711) Uchazeč 2 172 071,38 Kč vč. DPH
1 795 100,32 Kč bez DPH
JHF Heřmanovice (47972912) Uchazeč 2 405 482,27 Kč vč. DPH
1 988 001,88 Kč bez DPH
BERKASTAV s.r.o. (02657392) Uchazeč 2 308 681,96 Kč vč. DPH
1 908 001,37 Kč bez DPH
SILNICE MORAVA s.r.o. (25357352) Uchazeč 1 895 065,70 Kč vč. DPH
1 566 170,- Kč bez DPH
DEMSTAV group, s.r.o (27844935) Uchazeč 2 232 547,75 Kč vč. DPH
1 845 080,78 Kč bez DPH
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava (47674725) Uchazeč 2 560 805,78 Kč vč. DPH
2 116 368,41 Kč bez DPH
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. (64610225) Uchazeč 1 843 231,51 Kč vč. DPH
1 523 331,83 Kč bez DPH
STRABAG a.s. (60838744) Dodavatel 1 805 801,30 Kč vč. DPH
1 492 397,80 Kč bez DPH
AWT Rekultivace a.s. (47676175) Uchazeč 2 049 225,38 Kč vč. DPH
1 693 574,70 Kč bez DPH
SWIETELSKI stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby Ostrava (48035599) Uchazeč 2 150 849,32 Kč vč. DPH
1 777 561,42 Kč bez DPH
JANKOSTAV s.r.o. (25855581) Uchazeč 2 406 412,71 Kč vč. DPH
1 988 770,83 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap