Hať - zatrubnění otevřeného příkopu podél části ulice Lipové

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Hať - zatrubnění otevřeného příkopu podél části ulice Lipové zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Hať - zatrubnění otevřeného příkopu podél části ulice Lipové

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Účelem veřejné zakázky je zmenšit hloubku stávajících příkopů ve dvou požadovaných lokalitách. Zatrubnění a terénní úprava v obou lokalitách je řešena v ose stávajících příkopů. Zatrubnění bude provedeno kanalizačním potrubím. Rekonstrukce stávajících vjezdů a přístupového chodníku bude řešena zámkovou dlažbou orámovanou betonovými zídkami a obrubníky.
Dále v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Poznámka

Projekt bude spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je katastrální území obce Hať, ulice Lipová.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 200 500,- bez DPH (3 872 605,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 053 931,24 bez DPH (2 485 256,80 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 081 594,61 bez DPH (2 518 729,48 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 2. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 2. 2018

Lhůta pro podání nabídek

27. 2. 2018, 10:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 596 117 046, +420 773 909 080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Hať - zatrubnění otevřeného příkopu podél části ulice Lipové.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Hať - zatrubnění otevřeného příkopu podél části ulice Lipové zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
LB 2000 s.r.o. (64618081) Dodavatel 2 485 256,80 Kč vč. DPH
2 053 931,24 Kč bez DPH
Jan Vrbický (40359972) Uchazeč 2 994 004,70 Kč vč. DPH
2 474 384,05 Kč bez DPH
VÁHOSTAV – SK, a.s., Podnikající na území ČR prostřednictvím VÁHOSTAV – CZ, organizační složka (28946898) Uchazeč 3 390 795,81 Kč vč. DPH
2 802 310,59 Kč bez DPH
AWT Rekultivace a.s. (47676175) Uchazeč 3 426 401,58 Kč vč. DPH
2 831 736,84 Kč bez DPH
JANKOSTAV s.r.o. (25855581) Uchazeč 3 435 076,41 Kč vč. DPH
2 838 906,12 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap