Právě se nacházíte: Profil zadavatele

Profil zadavatele

Profilem zadavatele je konkrétní adresa elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup.

Nástroj profilzadavatele.cz je právě tímto nástrojem, který umožňuje zadavatelům nejen plnit zákonnou povinnost spočívající v uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek, ale především usnadňuje svou jednoduchostí, precizností a přivětivostí administraci veřejných zakázek, a to s nulovými náklady.

Seznam profilů zadavatelů

Sekce seznam profilů zadavatelů poskytuje přehled profilů zadavatelů v elektronickém nástroji profilzadavatele.cz.

Aktuální veřejné zakázky

Sekce aktuální veřejné zakázky zahrnuje právě aktivní, resp. neukončené veřejné zakázky v systému profilzadavatele.cz.

Archiv zakázek

Archiv zakázek zobrazuje již ukončené veřejné zakázky evidované v elektronickém
nástroji profilzadavatele.cz

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap