„OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVNÍ ZDI“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVNÍ ZDI“ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVNÍ ZDI“

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce - oprava stávající hřbitovní zdi.
Dále v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Poznámka

Projekt bude spolufinancován z prostředků z regionálního programu Ministerstva pro místní rozvoj
program Podpora rozvoje regionů 2019+
117d8210G Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

katastrální území obce Hať, místní hřbitov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

477 281,24 bez DPH (577 510,30 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

492 011,18 bez DPH (595 333,52 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

492 011,18 bez DPH (595 333,52 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 3. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 3. 2019

Lhůta pro podání nabídek

2. 4. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar, IČ: 62340701

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar.mir@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVNÍ ZDI“.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVNÍ ZDI“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
After mining, a.s. (64618650) Uchazeč 665 023,16 Kč vč. DPH
549 605,92 Kč bez DPH
K2 stavební Moravia s.r.o. (28573994) Dodavatel 595 333,52 Kč vč. DPH
492 011,18 Kč bez DPH
MRK STAVBY s.r.o. (27847233) Uchazeč 707 918,66 Kč vč. DPH
585 056,75 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVNÍ ZDI“ zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Höppi metal s.r.o. (07738510)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap